Місія кафедри управління суспільним розвиткомДата конвертації11.12.2016
Розмір40,1 Kb.
 • Місія кафедри управління суспільним розвитком полягає в формуванні у слухачів Національної академії систематизованих знань щодо суспільного розвитку і управління ним, умінь аналізувати і прогнозувати суспільні процеси, а також навичок використання сучасної методології управлінської діяльності.
 • Основні напрями діяльності кафедри управління суспільним розвитком:
 • розробка і викладання навчальних дисциплін за спеціальностями "Управління суспільним розвитком" та "Державне управління";
 • аналіз та розвиток теоретико-методологічних засад управління суспільним розвитком;
 • підготовка наукових кадрів за спеціальностями галузі науки "Державне управління";
 • надання експертно-аналітичної, консультативно-методичної та інформаційної допомоги органам державного управління та місцевого самоврядування.
 • Кафедра
 • управління суспільним розвитком
 • Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін за спеціальностями "Управління суспільним розвитком" та "Державне управління".
 • За спеціальністю "Управління суспільним розвитком" викладаються:
 • Нормативні навчальні дисципліни:
 • - Теоретичні та організаційні засади державного управління;
 • - Верховенство права.
 •  Навчальні дисципліни спеціалізації "Сучасні механізми управління суспільним розвитком":
 • - Інституалізація суспільного розвитку;
 • - Лідерство та управлінська еліта;
 • - Комунікативна парадигма суспільного розвитку;
 • - Управління якістю суспільних реформ;
 • - Кризовий менеджмент в суспільному розвитку;
 • - Інновації в управлінні суспільним розвитком.
 • Навчальні дисципліни спеціалізації "Інвестиційний менеджмент суспільного розвитку":
 • Теоретико-методологічні засади інвестиційного менеджменту;
 • Фінансування інвестиційних проектів;
 • Правове забезпечення інвестиційної діяльності;
 • Суспільна безпека інвестиційної діяльності;
 • Інвестиції в людський розвиток;
 • Управління інвестиційною діяльністю.
 • Навчальні дисципліни спеціалізації "Стратегія суспільного розвитку":
 • Механізми взаємодії суспільства та влади;
 • Громадянське суспільство в Україні: становлення та розвиток;
 • Інноваційно-інвестиційний розвиток суспільства.
 • За спеціальністю "Державне управління" викладаються:
 •  Нормативні навчальні дисципліни:
 • - Творчі методи прийняття управлінських рішень.
 •  Навчальні дисципліни спеціалізації "Управління суспільними процесами":
 • - Громадянське суспільство;
 • - Базові інститути громадянського суспільства;
 • - Взаємодія влади і суспільства;
 • - Інновації в суспільному розвитку.
 •  Кафедрою було розроблено та запроваджено викладання факультативної дисципліни "Запобігання та протидія корупції".
 • Михненко Анатолій Михайлович
 • завідувач кафедри, доктор історичних наук, професор,
 • заслужений діяч науки і техніки України
 • Має великий досвід керівної роботи, зокрема на посадах заступника голови Ворошиловської районної ради м. Донецька, заступника керівника Головної служби регіональної і кадрової політики – керівника Департаменту кадрової політики Секретаріату Президента України.
 • Викладає в Національній академії такі навчальні дисципліни: "Громадянське суспільство", "Взаємодія влади і суспільства", "Управління інвестиційною діяльністю".
 • Має більше 130 наукових та навчально-методичних праць, зокрема:
 • - Управління суспільним розвитком: Словн.-довід.;
 • - Управління суспільним розвитком. Вступ до спеціальності: Навч. посіб.;
 • Історичний нарис. Проблеми управління суспільним розвитком: Навч. посіб.;
 • Суспільні відносини та розвиток: теорія, історія, практика: Моногр.;
 • Інновації в управління суспільним розвитком: Навч. посіб.
 • Здійснює наукове керівництво і консультування з підготовки магістерських робіт, кандидатських та докторських дисертацій.
 • Державний службовець 3 рангу.
 • Сфера наукових інтересів: кадрова політика, суспільний розвиток, управлінська еліта, взаємодія суспільства та влади.
 • Марчук Ростислав Петрович
 • заступник завідувача кафедри, доцент кафедри,
 • кандидат юридичних наук
 • В 2000 році закінчив Національну академію внутрішніх справ України.
 • Працював в органах внутрішніх справ України. Стаж науково-педагогічної діяльності – 8 років. Викладав у Київському національному університеті внутрішніх справ, Університеті економіки та права "КРОК". Має понад 50 наукових, навчальних та методичних праць, серед яких:
 • - Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму: Навч. посіб. – Т. 1: Міжнародні нормативно-правові акти та стандарти;
 • - Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, пов’язаних з ухиленням від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів: Метод. рек.;
 • - Підвищення рівня підготовки кадрів для експертної служби МВС у сучасних умовах: Посіб.;
 • Сфера наукових інтересів: нормативно-правове забезпечення суспільного розвитку, протидія корупції.
 • Кафедра управління суспільним розвитком
 • Соснін Олександр Васильович
 • професор кафедри, доктор політичних наук, професор
 • Професор Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ України. У 1971 році закінчив Київський політехнічний інститут, отримав призначення і до 1993 року працював на ВО "Завод Арсенал" та в апараті Міністерства оборони промисловості СРСР. В 1993–1999 роках працював заступником Голови Держкомсекретів України, розбудовуючи засади національної безпеки України. Має 3 ранг державного службовця.
 • В 1999–2002 роках обіймав посаду заступника директора – керівника центру інформаційних ресурсів і технологій Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України.
 • Докторську дисертацію захистив за проблематикою державного управління інформаційним ресурсом України, яка була виконана в Інституті держави і права НАН України імені В.Корецького.
 • Є автором понад 150 наукових, науково-методичних публікацій та винаходів, серед яких сім монографій.
 • Мартиненко Володимир Федорович
 • професор кафедри, доктор наук з державного управління, доцент
 • У 1978 році закінчив Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка, спеціальність за дипломом – економіст, викладач політичної економії. У 1985 році закінчив аспірантуру КДУ ім. Т.Г.Шевченка.
 • Кандидат економічних наук з 1986 року. Доктор наук з державного управління з 2006 року.
 • Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації – 27 років.
 • Розробив та викладає навчальні модулі: “Базові інститути демократичного суспільства”, “Теоретико-методологічні засади інвестиційного менеджменту”, “Взаємодія влади і суспільства”.
 • Здійснює наукове керівництво і консультування з підготовки магістерських робіт, кандидатських та докторських дисертацій.
 • Опубліковано 80 робіт, у тому числі, одна одноосібна монографія, навчальний посібник, одна монографія у співавторстві, 65 наукових, 7 праць навчально-методичного характеру.
 • Кафедра управління суспільним розвитком
 • Гончарук Наталія Трохимівна
 • професор кафедри, доктор наук з державного управління, доцент
 • Закінчила Дніпропетровський сільськогосподарський інститут, а також Вищу партійну школу при ЦК КПРС.
 • Працювала в райкомі Компартії України Дніпропетровської області, очолювала Солонянське відділення Ощадного банку Дніпропетровської області, Солонянську районну раду Дніпропетровської області.
 • З квітня 2002 р. по грудень 2006 р. працювала у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України на посадах старшого викладача кафедри державного управління та місцевого самоврядування, а також заступника директора інституту.
 • З грудня 2006 р. по березень 2008 р. навчалася у докторантурі Національної академії державного управління при Президентові України.
 • На теперішній час обіймає посаду начальника Управління адміністративної реформи Секретаріату Кабінету Міністрів України, має 4 ранг державного службовця.
 • Має 67 публікацій, в тому числі 3 монографії, з яких 2 – у співавторстві.
 • Бакуменко Валерій Данилович
 • професор кафедри, доктор наук з державного управління, професор,
 • почесний доктор Національної академії державного управління при Президентові України
 • Має великий досвід керівної роботи, зокрема в апараті Ради національної безпеки і оборони України, Центрі розвитку і реконструкції економіки при Кабінеті Міністрів України, Інституті проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України.
 • Має близько 300 наукових та навчально-методичних праць, зокрема:
 • - Державне управління: Словн.-довід. (кер. творчого кол.);
 • - Управління суспільним розвитком: Словн.-довід. (у співавт.);
 • - Управління суспільним розвитком. Вступ до спеціальності: Навч. посіб. (у співавт.);
 • - Державне управління: основи теорії, історія і практика: Навч. посіб. (у співавт.);
 • Здійснює наукове керівництво і консультування з підготовки магістерських робіт, кандидатських та докторських дисертацій.
 • Державний службовець 2 рангу.
 • Сфера наукових інтересів: методологія державного управління, державно-управлінські рішення, муніципальне управління, управління у сфері екології, закономірності суспільного розвитку.
 • Кафедра управління суспільним розвитком
 • Кравченко Сергій Олександрович
 • доцент кафедри, кандидат наук з державного управління
 • Закінчив Український державний університет харчових технологій у 1995 р. У 2001 р. закінчив аспірантуру, а в 2008 р. – докторантуру Національної академії державного управління при Президентові України.
 • Викладає в Національній академії навчальні дисципліни "Теоретичні та організаційні засади державного управління", "Інновації в управлінні суспільним розвитком", "Управління якістю суспільних реформ".
 • Має значний досвід наукової роботи, зокрема участі у розробці тем комплексного наукового проекту Національної академії, науково-дослідних робіт на замовлення органів державної влади.
 • Автор та співавтор понад 90 наукових та науково-методичних праць, серед яких:
 • - Державно-управлінські реформи: теоретико-методологічне обґрунтування та напрями впровадження: монографія;
 • Управління якістю суспільних реформ: Навч. посіб. (у співавторстві);
 • Інновації в управлінні суспільним розвитком: Навч. посіб. (у співавторстві)
 • - Методологія державного управління: Словн.-довід. (у співавторстві);
 • - Управління суспільним розвитком. Вступ до спеціальності: Навч. посіб. (у співавторстві).
 • Сфера наукових інтересів: методологія державного управління, державно-управлінські реформи, планування наукових досліджень.
 • Макаренко Едуард Миколайович
 • доцент кафедри, кандидат філософських наук
 • В 1990р. закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка.
 • Стаж науково-педагогічної роботи – 15 років. Викладав в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка, Запорізькому державному університеті, Відкритому Міжнародному університеті розвитку людини "Україна". Закінчив докторантуру при факультеті соціології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Має понад 50 наукових, навчальних та методичних праць, серед яких:
 • - Людина в сфері гуманітарного пізнання: Монографія (у співавторстві);
 • - История философии: Навч. посіб. (у співавторстві);
 • - Військове виховання: Підруч. (у співавторстві);
 • Військово-юридична психологія: метод. посіб;
 • -Управління якістю суспільних реформ: навч. посіб (у співавт.)
 • Сфера наукових інтересів: розвиток соціальних інститутів суспільства на сучасному етапі; етнонаціональні проблеми розвитку сучасного суспільства.
 • Кафедра управління суспільним розвитком
 • Cпеціальність
 • «Управління суспільним розвитком»
 • Відповідно до акредитації спеціальності 8.150102 «Управління суспільним розвитком» Міністерством освіти і науки України кафедра є випускною щодо підготовки фахівців за даною спеціальністю.
 • Освітньо-професійна програма підготовки магістрів управління суспільним розвитком підпорядкована завданням формування в Україні нової генерації управлінської еліти.
 • Навчання за спеціальністю «Управління суспільним розвитком» здійснюється за заочною та заочно-дистанційною формами.
 • Цільовою аудиторією для підготовки за спеціальністю «Управління суспільним розвитком» є фахівці, які віднесені до 1–3 категорій посад державних службовців відповідно до Закону України «Про державну службу», а саме: вищі державні службовці органів виконавчої влади, вищі державні службовці місцевих органів виконавчої влади, керівні працівники апарату центральних органів виконавчої влади тощо. Крім того, слухачами є посадові та виборні особи органів місцевого самоврядування, фахівці громадських організацій та приватних структур.
 •  
 • Адреса кафедри: м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20, каб. 106, 108
 • Електронна адреса: mykhnenko@academy.gov.ua.
 • Тел.: 8 (044) 455-68-99.
 • Кафедра здійснює підготовку наукових кадрів через аспірантуру і докторантуру за спеціальностями галузі науки "Державне управління":
 • - теорія та історія державного управління (25.00.01);
 • - механізми державного управління (25.00.02);
 • - державна служба (25.00.03).
 • На кафедрі над дисертаційними темами працюють: 1 докторант, 9 аспірантів і 2 здобувачі наукового ступеня кандидата наук.
 • Кафедрою проводяться наукові дослідження за проблематикою управління суспільним розвитком, що включають такі напрями:
 • - виділення базових закономірностей принципів та підходів управління суспільним розвитком;
 • - обґрунтування та розвиток новітніх підходів сучасного суспільного управління, а саме, синергетичного, глобалізаційного, зокрема, ціннісного, екологічного, консенсусного, інтеграційного, інформаційно-інноваційного, корпоративного та соціального;
 • - розробка нових моделей та методів, а також поглиблений аналіз низки аспектів управління суспільним розвитком;
 • - удосконалення кадрового потенціалу управління суспільним розвитком.
 •  Концепція сучасної державної кадрової політики України / співкерівники В.І.Луговий, А.М.Михненко. – К. : Вид-во НАДУ, 2006. – 56 с.
 •  Управління суспільним розвитком : словник-дов. / за заг. ред. А.М.Михненка, В.Д.Бакуменка; Уклад. : В.Д.Бакуменко, С.О.Борисевич, О.А.Бутрін, В.М.Князєв, С.О.Кравченко, Т.М.Курінна, В.І.Луговий, А.П.Медвідь, А.А.Михненко, А.М.Михненко, І.М.Попова, Ю.П.Сурмін. – К. : Вид-во НАДУ, 2006. – 248 с.
 •  Управління суспільним розвитком. Вступ до спеціальності : навч. посіб. / А.М.Михненко, В.Д.Бакуменко, С.О.Кравченко, С.О.Борисевич. – К. : Вид-во НАДУ, 2006. – 84 с.
 •  Управління суспільним розвитком : бібліогр. довід. / за заг. ред. А.М.Михненка; Уклад. : А.М.Михненко, В.Д.Бакуменко, С.О.Борисевич, С.О.Кравченко. – К. : Вид-во НАДУ, 2006. – 76 с.
 • Історичний нарис: Проблеми управління суспільним розвитком : навч. посіб. / А.М.Михненко, В.Д.Бакуменко, С.О.Борисевич. – К. : Вид-во НАДУ, 2007. – 204 с. (рекомендовано МОН України).
 • Гончарук Н.Т. Керівний персонал у сфері державної служби України: формування та розвиток : моногр. / Н.Т.Гончарук. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2007. – 239 с.
 • Дзьобань О., Соснін О Теоретичні основи Національної безпеки України. Навчальний посібник-К.: освіта Українини.-2009.-384 с.
 • Теоретичні та методологічні проблеми розробки і реалізації управлінських стратегій : моногр. / за заг. ред. В.М.Князєва ; Т.В.Лєкарь, А.М.Михненко, А.П.Медвідь та ін. – К. : НАДУ, 2008. – 240с.
 • Кравченко С.О. Державно-управлінські реформи: теоретико-методологічне обґрунтування та напрями впровадження : моногр. / С.О.Кравченко. – К. : НАДУ, 2008. – 296 с.
 • Мартиненко В.Ф. Державне управління інвестиційним процесом в Україні : навч. посіб. / В.Ф.Мартиненко. – К. : Вид-во НАДУ, 2008. – 300 с. (рекомендовано МОН України).
 • Словник геополітичних термінів та понять / за заг. ред. О.С.Власюка, П.П.Кононенка ; О.В.Дякова, А.М.Михненко, А.А.Михненко. – К. : Фоліант, 2008. – 208 с.
 • Адміністративна реформа в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи : моногр. / за заг. ред. Н.Р.Нижник, Н.Т.Гончарук. – Д. : Монолит, 2009. – 384 с.
 • Михненко А.М. Інновації в управлінні суспільним розвитком : навч. посіб. / А.М.Михненко, В.Д.Бакуменко, С.О.Кравченко. – К. : Вид-во НАДУ, 2009. – 116 с.
 • Суспільні відносини та розвиток: теорія, історія, практика : моногр. / А.М.Михненко, О.Г.Данильян, О.П.Дзьобань, О.В.Соснін. – К. : Вид-во НАДУ, 2009. – 396 с.
 • Суспільні реформи: управління та якість : метод. рек. / А.М.Михненко, Е.М.Макаренко, С.О.Кравченко. – К. : Вид-во НАДУ, 2009. – 32 с.
 • Спеціальність “Управління суспільним розвитком”
 • Взаємодія влади, політичних партій та громадських організацій у справі розбудови громадянського суспільства.
 • Вичерпаність традиційних уявлень про державу як фактор гальмування суспільного розвитку.
 • Громадські об’єднання і політичні партії сучасної України в розбудові громадянського суспільства (управлінський аспект).
 • Громадсько-політичні об’єднання як інструмент розбудови громадянського суспільства: світовий досвід і Україна.
 • Демократизація і глобалізація: аспекти взаємодії та сучасний суспільний розвиток.
 • Застосування принципу верховенства права в управлінні суспільним розвитком.
 • Змістовна різниця методів "впливу" і "взаємодії" в управлінні суспільним розвитком.
 • Інформаційна безпека комунікацій як запорука сталого розвитку процесів суспільного розвитку.
 • Інформаційна парадигма в процесах побудови громадянського суспільства.
 • Інформаційний ресурс органів державного управління як фактор сталого суспільного розвитку країни.
 • Інформація як основний елемент комунікативних систем.
 • Корупція як реальна перешкода суспільного розвитку, шляхи її подолання.
 • Людський ресурс як феномен соціального розвитку суспільства.
 • Спеціальність “Управління суспільним розвитком”
 • Міжетнічні відносини як чинник розбудови громадянського суспільства.
 • Молодь і соціально-інформаційні проблеми українського суспільства.
 • Оптимізація суспільних відносин: етнічний аспект.
 • Основні напрямки і перспективи сучасних трансформаційних процесів в Україні.
 • Перспективи взаємодії між інститутами публічного управління на регіональному рівні як фактор суспільного розвитку.
 • Політична влада в системі відносин суспільства і держави.
 • Політичні зміни і соціальний розвиток пост-комуністичних транзитивних суспільств.
 • Світовий досвід управління суспільним розвитком.
 • Системний підхід як основа аналізу суспільного розвитку.
 • Соціальна активність населення: проблема, критерії оцінки та підтримка розвитку.
 • Соціально-психологічні проблеми трансформації сучасного суспільства.
 • Сучасні політичні партії та перспективи громадянського суспільства в Україні.
 • Сучасні тенденції розвитку українського суспільства.
 • Творчий потенціал населення: характеристика та напрями підтримки.
 • Управління розвитком провідних сфер життєдіяльності українського суспільства.
 • Фінансовий моніторинг як фактор сприяння суспільного розвитку.
 • Якість життя як феномен соціального благополуччя розвитку суспільства.
 • Спеціальність “Державне управління”
 • Адаптація України до європейських стандартів регіонального управління як перспектива суспільного розвитку.
 • Вплив державного управління на ефективність суспільного розвитку.
 • Вплив процесів світової інтеграції на державне управління в Україні (на управління суспільним розвитком).
 • Впливи процесів глобалізації на державне управління в Україні (на управління суспільним розвитком).
 • Лідерство як суспільний феномен на сучасному етапі розвитку суспільства.
 • Людський фактор ресурсного забезпечення місцевого самоврядування.
 • Моделювання оптимальної системи взаємодії між інститутами державної влади та інститутами самоврядування на регіональному рівні у сучасній Україні.
 • Оптимізація взаємодії державної влади і громадянського суспільства (управлінський аспект).
 • Спеціальність “Державне управління”
 • Оптимізація взаємодії політичного керівництва і державного управління на рівні центральних органів влади.
 • Підвищення ефективності прийняття управлінських рішень у системі державного управління.
 • Проблема довіри населення до базових інституцій державного управління.
 • Процеси зовнішньоекономічної і зовнішньополітичної діяльності держави.
 • Реформування базових інститутів суспільства: теоретично-методологічні засади.
 • Роль інформатизації в управлінській діяльності держави.
 • Світовий досвід проведення суспільних реформ в Україні.
 • Творчий потенціал соціального розвитку суспільства: вікові та гендерні аспекти.
 • Теорія комунікацій в системі науки «Державне управління».
 • Управлінська еліта України: сучасний стан, шляхи його покращення.
 • Фактори суспільної стабільності в державному управлінні.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка