Мистецтво педагогічного спілкуванняСкачати 24,48 Kb.
Дата конвертації03.03.2017
Розмір24,48 Kb.

Мистецтво педагогічного спілкування

Мета:

 • Ознайомлення з поняттям педагогічного спілкування, його видами і функціями
 • Створення умов для обміну досвідом роботи, формування навичок творчої співпраці

Форми роботи:

 • Міні-лекція
 • Психолого-педагогічний турнір

«Єдина відома розкіш – це розкіш спілкування з людьми»

«Єдина відома розкіш – це розкіш спілкування з людьми»

А. де Сент-Екзюпері

Що таке педагогічне спілкування?

Педагогічне спілкування — система соціально-психологічної взаємодії між учителем та учнем, спрямована на створення оптимальних соціально-психологічних умов для взаємної діяльності.

Для цього педагогові потрібно уміти:

 • оперативно і правильно орієнтуватися в постійно змінюваних умовах спілкування;
 • знаходити відповідні комунікативні засоби, які відповідали б його індивідуальності, обставинам спілкування та індивідуальним особливостям учня;
 • постійно відчувати і підтримувати зворотний зв'язок у спілкуванні.

Види педагогічного спілкування:


Професійне спілкування

Непрофесійне спілкування

комунікативна взаємодія педагога з учнями, батьками, колегами, спрямована на встановлення сприятливого психологічного клімату, психологічну оптимізацію діяльності, стосунків.

породжує страх, невпевненість, спричинює зниження працездатності, порушення динаміки мовлення, небажання думати і діяти самостійно, відчуженість, стійке негативне ставлення до вчителя, навчання.


Головними ознаками педагогічного спілкування на суб'єкт-суб'єктному рівні є:

 • особистісна орієнтація співрозмовників (здатність бачити і розуміти співрозмовника);
 • рівність психологічних позицій співрозмовників (недопустиме домінування педагога у спілкуванні, він повинен визнавати право учня на власну думку, позицію);

проникнення у світ почуттів і переживань;

 • проникнення у світ почуттів і переживань;
 • готовність прийняти точку зору співрозмовника (спілкування за законами взаємної довіри, коли партнери вслухаються, розділяють почуття одне одного, співпереживають, має особливий педагогічний ефект),
 • нестандартні прийоми спілкування (відхід від суто рольової позиції вчителя).

Залежно від типу спілкування вчителя може бути


Функціонально-рольовим

Особистісно-орієнтованим

Головна мета – забезпечення виконання певних дій

Головна його мета спрямована не так на виконання завдань, як на розвиток особистості учнів

Стиль педагогічного спілкування

 • прояв педагогічної техніки (методики) у взаєминах. Залежить від особистих якостей людини, загальної культури, професійної компетенції, педагогічної інтуїції.

Класифікація стилів педагогічного спілкування

 • Демократичний;
 • Авторитарний;
 • Ліберальний
 • Змішаний.

Анкета

 • «Чи готовий учитель до діалогу з учнями?»

1. а) Учень – така сама людина, як і я. Я поважаю його права і зважаю на його життєві потреби;

б) В учня немає ніякого життєвого досвіду. Я повинен(на) навчити його життя, допомогти сформувати правильні цінності.2. а) Я бачу недоліки у своїх учнів і роблю все, щоб підлітки стали кращими;

б) Приймаю учня таким, яким він є, з усіма його індивідуальними особливостями , і відповідно до цього вибудовую стосунки з ним.3. а) Як учитель я допомагаю учню в самостійному оволодінні знаннями й навичками, у формуванні його світогляду;

б) Моє завдання – передати учням знання і допомогти їх грунтовно засвоїти.4. а) Я вважаю, що учень спочатку повинен засвоїти те, що напрацьовано наукою, а потім висловлювати свої погляди;

б) На своїх уроках я заохочую думки і погляди своїх учнів, навіть якщо вони мають розбіжності із загальноприйнятними.5. а) Повагу учнів я можу завоювати своїми діями і вчинками;

б) Вважаю, що учні зобов’язані поважати будь-кого з учителів.6. а) Я дуже швидко розумію, наскільки добре учень знає матеріал. Немає сенсу слухати його до кінця;

б) Прагну слухати учня не перебиваючи. У разі утруднень можу поставити навідне запитання.7. а) Вважаю своїм обов’язком робити зауваження тим, хто не вміє правильно поводитися на уроці, якщо це не дає результату, звертаюсь за допомогою до батьків;

б) Коли учні заважають мені проводити урок, я не намагаюся всіх перекричати. Тримаю паузу і думаю, як їх залучити до роботи.8. а) Мені цікаві думки інших педагогів про мою групу. Я уважно вислуховую навіть безсторонні міркування;

б) Я знаю, що деякі педагоги говорять лише про негативні сторони моєї групи. Мені неприємно це чути.9. а) Часом учні доводять мене до краю, і я не можу стримати себе від вияву негативних емоцій;

б) Якщо на уроці виникає конфліктна ситуація, я не стараюся брати гору, не пориваюся принизити учня. Пропоную розібратися після уроку.10. а) Я помічаю, що іноді повертаюся додому в пригніченому стані. Бачу, що домашнім це не до вподоби. Прагну працювати над собою;

б) Мої домашні нерідко не розуміють, яка важка у мене робота. І дома я знову змушена всім керувати.


Бланк для обробки результатів


Педагогічні аспекти самодіагностики

Моє педагогічне кредо

Педагогічне спілкування

Кількість збігів з ключем

Номер твердження

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Тенденція до рівноправного спілкування

 

А


 

Б


 

А


 

Б


 

А


 

Б


 

Б


 

А


 

Б


 

А


 

Тенденція до авторитарної взаємодії

 

Б


 

А


 

Б


 

А


 

Б


 

А


 

А


 

Б

  

А


 

Б


 

Авторитарний стиль


Стиль

Мета

Змістовий бік організації (що робить)

Техніка організації (як організовує)

Пози

ція лідера

Результат

Авторитарний (диктат)

Предметний резуль

тат


Самочинне визначення спрямованості дій, порядку роботи. Завдання даються поетапно визначаються заздалегідь. Думка керівників вирішальна. Мотивація відсутня. Учням відмовлено у праві на ініціативу, вони пасивні виконавці

Ділові короткі розпорядження, наказ, інструкція, вказівка, догана, заборона із загрозою. Орієнтація на помилки

Поза групою

Предметний, часто високий. Психологічний – несприятливий клімат: потрібний постійний контроль, брак відповідальності


Демократичний стиль


Стиль

Мета

Змістовий бік організації (що робить)

Техніка організації (як організовує)

Позиція лідера

Результат

Демократичний (спільно)

Розвиток самовря

дування, самоорганізація колективуЗаходи плануються в групі, за них відповідають усі. Опора на думку колективу, обговорення рішень, передача мети, делегування повноважень, активізація ініціативи

Інструкція у формі пропозиції. Мотивація, заохочення, порада, інформація, орієнтація на досягнення кожного. Товариський тон

Разом із групою

Предметний- з часом високий, стабільний. Психологічний – упевненість, творчий підхід, ініціатив

ність, відповідальність. Здатність до саморегуляції.


Ліберальний стиль


Стиль

Мета

Змістовий бік організації (що робить)

Техніка організації (як організовує)

Позиція лідера

Результат

Лібераль

ний

Невтручання

Лідер не дає вказівок, справи йдуть самопливом, враховуються лише окремі інтереси. Брак стійкої педагогічної позиції. Педагог уникає відповідальності, має низький рівень вимог

Запозичує способи дій у демократичного керівника: заохочення, схвалення, але немає вимогливості, координації

Непомітна, споглядальна

Гальмується виховний процес, оскільки некерований. Роботу пущено на самоплив. Формальне розв’язування проблем

Карта соціальних ролей учителя (за В.Леві)

Психологічний портрет учителя, налаштованого на особистісно-орієнтоване спілкування:

 • відкритість, доступність, створення для учнів можливостей висловлювати свої думки і почуття; справедливість, довіра до учнів, визнання їх неповторності, гідності;

зацікавленість життям учнів, увага до їхніх проблем;

 • зацікавленість життям учнів, увага до їхніх проблем;
 • емпатійне розуміння (здатність бачити поведінку учня його ж очима, відчувати його внутрішній світ);
 • готовність завжди допомогти учням.

Елементи педагогічної майстерності:

 • Культура зовнішнього вигляду
 • Постава:

 • Пряма;
 • Уміння сидіти прямо;
 • Підтягнутість, зібраність.
 • Косметика (помірність)

  Зачіска (охайність)

Одяг:

 • Охайність;
 • Гармонія кольорів;
 • Відповідність одягу вікові, особливостям занять і роботи;
 • Відповідність моді;
 • Почуття міри у використанні прикрас.

Міміка:

 • Вираз обличчя доброзичливий, спокійний;
 • Погляд під час спілкування спрямований на співрозмовника;
 • Емоційна виразність;
 • Відповідність виразу обличчя характерові мовлення.

Пантоміміка:

 • Жести природні;
 • Хода пружна, ритмічна легка;
 • Рухи гнучкі, невимушені;
 • Стриманість у рухах, відсутність зайвих рухів;
 • Уміння безшумно вставати й сідати.

Культура педагогічного спілкування

 • Дотримання спокійного, доброзичливого тону у спілкуванні:
 • Уміння слухати співрозмовника;
 • Уміння ставити запитання;
 • Уміння аналізувати виступ;
 • Уміння першому встановити контакт з іншою людиною;
 • Уміння зрозуміти іншу людину;
 • Уміння імпровізувати під час розмови.

Прагнення до встановлення зорового контакту:

Прагнення до встановлення зорового контакту:

 • Уміння бачити та розуміти реакцію слухачів.
 • Зацікавлення виступом, розповіддю, повідомленням:

 • Зовнішній вигляд виражає готовність та бажання спілкуватися;
 • Уміння передавати своє ставлення до того, що повідомляється;
 • Уміння передавати повідомлення не користуючись конспектом.

Саморегуляція

 • Уміння знімати зайве напруження, хвилювання.
 • Уміння мобілізувати робоче самопочуття.
 • Уміння стримувати себе у стресових ситуаціях.
 • Уміння створювати потрібний настрій.

Культура мовлення

 • Граматична правильність мовлення.
 • Виразність мовлення.
 • Лексичне багатство.
 • Техніка мовлення.

Конкурс: «Чи вмієти ви слухати і передавати інформацію?»

Шляхи вдосконалення культури спілкування:

 • Ознайомлення з психолого-педагогічною літературою;
 • Спостереження;
 • Спеціальні вправи;
 • Постійне спілкування;
 • Громадська активність;
 • Розвиток педагогічних, комунікативних, організаторських здібностей;
 • Вдосконалення загальної культури.

Дякую за увагу!
Каталог: material
material -> Система технічного регулювання України
material -> Практична сфера соціальної роботи
material -> Закон України №1193-vii «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру»
material -> Клієнти в соціальній
material -> Сутність соціальної роботи
material -> Державна фіскальна служба україни система електронного адміністрування реалізації пального схема електронного адміністрування рп
material -> Реферат з предмету "Релілгієзнавство" " Виникнення ісламу. Шаріат і його основні джерела"
material -> Механізм вдосконалення українського суспільства


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал