Модель діяльності психолога дитячого будинку Підготувала : практичний психолог дитячого будинку “Центр захисту дітей” Богдан Н. ГСкачати 18,49 Kb.
Дата конвертації17.03.2017
Розмір18,49 Kb.

Модель діяльності психолога дитячого будинку Підготувала : практичний психолог дитячого будинку “Центр захисту дітей” Богдан Н. Г.

Наша родина

 • А діти це і щастя, і турбота,
 • Відповідальність і тривога теж,
 • Без відпочинку й вихідних робота,
 • Любов така, яка не має меж!
 • Н. Красоткіна

Мета психологічного супроводу

 • Забезпечення супроводу вихованців на кожному віковому етапі для розвитку їх особистості, індивідуальності
 • Допомога із саморозвитком, професійним та життєвим самовизначенням
 • Створення умов для подолання психологічного дискомфорту (для всього колективу)

В моделі психологічного супроводу дитячого будинку основними видами діяльності являються:

Психодіагностика

 • Завдання:
 • всебічне вивчення особистості вихованців, визначення їх індивідуальних потенційних можливостей, виявлення відхилень в розвитку та визначення їх причин
 • Напрями:
 • - Діагностика новоприбулих дітей;
 • - Повторна діагностика за результатами корекції;
 • - Групова діагностика міжособистісних стосунків;
 • - Діагностика за запитом виховотелів;
 • Перелік психодіагностичного інструментарію,
 • який використовується працівниками психологічної служби Дитячий будинок «ЦЗД»
 • Назва методики, автор
 • Мета, завдання
 • Джерело
 • Коректурна проба Бурдона”
 • Чуб Н. В. Комплексні тести готовності дитини до школи . – Х .: Вид. Група „Основа”, 2007
 • Запам’ятай 10 слів
 • Вивчення обсягу слухової пам'яті
 • Чуб Н. В. Комплексні тести готовності дитини до школи . – Х .: Вид. Група „Основа”, 2007
 • Кільця Лантольда
 • Оцінка продуктивності та стійкості уваги
 • Нємов Р. С. Психологія. В 3-х кн.. Кн.. 3. : психодіагностика. Вступ у наукове психологічне дослідження з елементами магматичної статистики: Посіб. Для студ. Висш. Навч. Закладів. / Р. С. Нємов. – 4-е вид.. – М. : Гуманітар. вид. Центр ВЛАДОС, 2006
 • „Знайди та ви черкни”
 • Дослідження продуктивності та концентрації уваги
 • Нємов Р. С. Психологія. В 3-х кн.. Кн.. 3. : психодіагностика. Вступ у наукове психологічне дослідження з елементами магматичної статистики: Посіб. Для студ. Висш. Навч. Закладів. / Р. С. Нємов. – 4-е вид.. – М. : Гуманітар. вид. Центр ВЛАДОС, 2006
 • Геометричні фігури П'єрона-Рудена
 • Концентрація уваги
 • „Обсяг словника”
 • Дослідження словникового запасу
 • Чуб Н. В. Комплексні тести готовності дитини до школи . – Х .: Вид. Група „Основа”, 2007
 • Виключення понять, предметів”
 • Визначення логічного мислення, інтелекту
 • Худік В. А. Психологічні методики. Дослідження інтелекту особистості : Виключення предметів. – К. : Здоров’я, 1994
 • Опитувальник „Діагностика агресивних та ворожих реакцій людини Басса-Дарки”
 • Виявлення агресивних та ворожих реакцій
 • Соціальна та психологічна адаптація дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування за умов інтернатного закладу: Науково-методичний посібник //За ред.. Н. І. Клокар, Л. А. Пєтушкової. – Біла церква : КОІПОПК, 2007
 • Тест „Айзенка”
 • Рогов Є. І. Настільна книга практичного психолога. В 2 кн. л..1. : Система роботи психолога з дітьми різного віку : навч. посібник / Є. І. Рогов. – М. : Вид-во ВЛАДОС-ПРЕС,2006. – 383 с. : л..
 • Методика К. Леонгарда, Х. Смішека (ЛС)
 • Акцентуації характеру
 • „Автопортрет”
 • Рогов Є. І. Настільна книга практичного психолога. В 2 кн. Кн.1. : Система роботи психолога з дітьми різного віку : навч. посібник / Є. І. Рогов. – М. : Вид-во ВЛАДОС-ПРЕС,2006. – 383 с. : іл.
 • „Малюнок людини”
 • Діагностика особистості
 • Махній Н. М. Арттерапія: ігрові вправи та психомалюнкові тести. – Чернігів: ЧДПУ. 1998
 • Тест Ч. Д. Спілбергера
 • Визначення рівня тривоги
 • Рогов Є. І. Настільна книга практичного психолога. В 2 кн. Кн.1. : Система роботи психолога з дітьми різного віку : навч. посібник / Є. І. Рогов. – М. : Вид-во ВЛАДОС-ПРЕС,2006. – 383 с. : іл.
 • Проективна методика „Неіснуюча тварина”
 • Дослідження особистісних якостей
 • Махній Н. М. Арттерапія: ігрові вправи та психомалюнкові тести. – Чернігів: ЧДПУ. 1998
 • Тест „Фігури”
 • Чуб Н. В. Комплексні тести готовності дитини до школи . – Х .: Вид. Група „Основа”, 2007
 • Тест „Сходи”
 • Самооцінка учнів
 • Чуб Н. В. Комплексні тести готовності дитини до школи . – Х .: Вид. Група „Основа”, 2007

Для кожної дитини ведеться індивідуальна картка з планом супроводу та рекомендаціями

Профілактика

з дітьми

 • з дітьми
 • Завдання
 • Попередження проблем, які можуть зашкодити подальшій соціалізації вихованця, зменшення психоемоційного дискомфорту
 • Напрями
  • Адаптація новоприбулих дітей;
  • Психологічний супровід різних вікових груп;
  • Гендерне виховання;
  • Укріплення сімейних стосунків між дітьми з однієї родини, родичами.
 • Форми
 • Тренінг „Рівний рівному” модуль „Прояви турботу і обачливість”;
 • Консультаційний пункт „Уроки людяності”;
 • Перегляд та обговорення проблемного відео;
 • Консиліум;
 • Консультативна діяльність;
 • Бесіди;
 • Хвилини емоційного розвантаження;
 • Пам’ятки.

З БАТЬКАМИ, ОПІКУНАМИ Завдання Укріплення сімейних стосунків Напрями Робота із: - кровними родичами; - прийомними батьками та опікунами. Форми - Бесіди, консультації; - Діагностика

 • Просвіта
 • Педагоги
 • Завдання
 • Формування в педагогів психологічних знань та навичок, які дозволяють їм організувати ефективний виховний процес стосовно кожного вихованця, та будувати взаємно довірливі відносини, як з вихованцями, так із всім колективом в цілому, ефективно виходити з різних негативних ситуацій.
 • Напрями
 • Профілактика синдрому емоційного вигорання;
 • Закріплення навичок саморегуляції;
 • Підвищення компетентності педагогів щодо розвитку дітей різних вікових груп;
 • Навчання прийомів виходу із конфліктної ситуації, особливостей спілкування, правильного поводження з дітьми, в яких спостерігається відхилення в поведінці, вміння проявляти толерантність та емпатійність в поведінці
 • Форми
 • Виступи на педагогічних годинах;
 • Проведення постійно-діючого психолого-педагогічного семінару;
 • Розробка пам’яток, рекомендацій;
 • Бесіди, консультації.

Підлітки

 • Завдання
 • Орієнтація на створення умов для активного використання психологічних знань в процесі спілкування та особистісного розвитку
 • Напрями
 • Планування майбутнього життя;
 • Формування вміння ефективного спілкування;
 • Соціалізація та адаптація в колективі;
 • Розвиток ціннісної сфери;
 • Сімейне та статеве виховання;
 • Подолання агресивних тенденцій
 • Форми просвіти:
 • Тренінг (за програмою “Рівний-рівному”)
 • Індивідуальні консультації;
 • Дискусії;
 • Пам’ятки;
 • Перегляд навчальних відеоматеріалів
 • Корекційна робота

Завдання

 • Завдання
 • Всебічний розвиток особистості вихованця за результатами діагностики, запитом педагога, для покращення соціалізації та навчальних можливостей
 • Напрями
 • Зняття агресивних тенденцій;
 • Розвиток та корекція емоційно-вольової сфери;
 • Корекція пізнавальних процесів
 • Форми
 • Індивідуальна корекційна робота за адаптованими програмами (зняття агресії у підлітків, корекція пізнавальних процесів);
 • Релаксаційні сеанси;
 • Сеанси пісочної терапії.

Кожна посмішка дитини, кожен щасливий погляд – це моя величезна перемога!... Це доказ того, що я, як психолог, дію в потрібному напрямку. Дякую за увагу!База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка