Модель превентивного виховання в Колінковецькому знз І-ІІІ ст. Колінковецький знз І-ІІІ ст. Хотинського району Чернівецької областіСкачати 21,92 Kb.
Дата конвертації07.12.2016
Розмір21,92 Kb.

Модель

превентивного виховання

в Колінковецькому ЗНЗ І-ІІІ ст.

Колінковецький ЗНЗ І-ІІІ ст.

Хотинського району

Чернівецької області

Виявлення та максимальний розвиток індивідуально-значущих позитивних задатків кожного учня

Формування інтересу до пізнання, бажання та вміння навчатися

Надання особистості можливості визначатися та реалізуватися в тій галузі діяльності, яка найбільш відповідає її потенційним здібностямМета діяльності Колінковецького ЗНЗ І-ІІІ ст.

Моменти шкільного життя

Напрями діяльності

Формування й розвиток сучасної демократичної особистості як творця та проектувальника свого життя

Реалізація особистісно зорієнтованого підходу в навчально-виховному процесі

Запровадження нового змісту загальної середньої освіти, новітніх технологій, інноваційної діяльності

Гуманізація навчально-виховного процесу

Запровадження моніторингу освітньої діяльності

Створення умов для творчої самореалізації для педагогічних працівників та їх вихованців

Посилена увага до особистості учня та вчителя, підтримка, заохочення та стимулювання його діяльностіОсновні принципи роботи для реалізації поставлених завдань

Формування в школярів відчуття успіху, віри у свої пізнавальні сили і здібності до навчання, знаходження причин невдач в самому собі, формування почуття відповідальності

Індивідуалізація навчання

Щоденна самооцінка школярами динаміки й якості просування до успіху

Максимальне наближення матеріалу до реалій життя, близьких школярам

Формування в уяві школярів цілісності навколишнього духовного та матеріального світу

Цілісність навчально-виховного процесу, аналітично-критичного ставлення до світу, життя, прагнень і усвідомлення свого «Я»

Робота шкільної медичної сестри

Складові успіху

Демократизм у стосунках

Взаємоповага

Розвиток творчого потенціалу всіх учасників процесу

Відповідальність кожного за доручену справу

Чітка організація роботиБудні та свята закладу

Пріоритетні напрями виховної роботи Колінковецького ЗНЗ

День туриста

Нормативно-правова база

превентивного виховання

Закон України «Про охорону дитинства»

Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.11.2010 р. № 2140 «Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 рр.»

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 р. № 350 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. № 1209 «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року»Головні завдання діяльності Колінковецького ЗНЗ І-ІІІ ст.

Спортивний зал та майданчик

Творча група вчителів фізкультури, основ здоров'я та біології

Пріоритетні напрямки роботи щодо превентивного виховання

Упровадження просвітницької діяльності,

спрямованої на формування негативного ставлення до протиправних діянь

проведення тижнів правових знань

використання інтерактивних та технічних технологій

впровадження учнівського самоврядування у навчально-виховний процес

впровадження нових педагогічних комунікацій між усіма учасниками навчально-виховного процесу та перетворення навчального закладу на зразок демократичного правового простору та позитивного мікроклімату

здійснення моніторингу ризиків виникнення всіх форм насильства серед дітей та учнівської молоді, визначення причин тривожності та агресивності

розробка індивідуальних програм психолого-педагогічного супроводу учнів «групи ризику»

залучення учнів, схильних до девіантної поведінки, до участі в «Шкільній медіації»;

проведення адміністрацією закладу аналізу виконання «Правил внутрішнього розпорядку» та доповнення їх на предмет заборони принесення в навчальний заклад вогнепальної, холодної зброї, алкогольних та тютюнових виробів, наркотичних засобів, порнографічної продукції

Ужиття заходів, спрямованих на підвищення моральності суспільства, правової культури громадян,

утвердження здорового способу життя, запобігання проявів екстремізму, расової та релігійної нетерпимості

Екологічна робота

Проведення профілактичної роботи з неблагополучними сім’ями, а також розроблення механізму

екстренного реагування на факти бездоглядності дітей з метою недопущення їх втягування у злочинну діяльність

обстеження соціальним педагогом умов проживання дітей, які потребують підвищеної педагогічної уваги, виявлення деструктивних сімей, сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, поновлення банків даних таких сімей

складання актів обстежень умов проживання

розгляд питань з профілактики правопорушень на нарадах при директорові, семінарах заступників з виховної роботи, які проводяться на базі школи, засіданнях круглих столів

забезпечення ефективного функціонування психологічної служби в навчальному закладі

розроблення карти психолого-педагогічного супроводу дитини, котра схильна до прояву девіантної поведінки та запровадження її у якості обов’язкової документації практичного психолога та соціального педагога

залучення до позакласної роботи та позашкільної освіти дітей із сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах

виконання вимог Законів України «Про освіту» у частині забезпечення конституційного права дітей на здобуття повної загальної середньої освіти, встановлення постійного контролю за відвідуванням учнями навчальних занять

оформлення куточків з прав дитини та розміщення в них даних про організації, до яких можна звернутися з приводу порушення прав дитини

унеможливлення доступу школярів через мережу Інтернет до сайтів, що не мають відношення до навчального процесу

проведення спільно з правоохоронними органами педагогічного «всеобучу» батьків та лекторіїв на правову тематику для батьків, надання їм теоретичних знань та практичних навичок, спрямованих на становлення нормального сімейного мікроклімату, налагодження взаємин між батьками і дітьми, батьками і вчителями

проведення просвітницьких та рекламних кампаній через засоби масової інформації з висвітлення досвіду роботи щодо зазначеної тематики

організація спільних рейдів з кримінальною міліцією у справах дітей УМВС України, управління освіти, молоді та спорту Хотинської районної державної адміністрації, служби у справах дітей з виявлення дітей, які вживають алкоголь, наркотики та психотропні речовини

Суб'єкти системи профілактичної роботи

Адміністрація закладу

Педагог-організатор

Педагог-організатор

Практичний психолог

Учителі-предметники

Соціальний педагог

Медична сестра

Класні керівники

Бібліотекар

Медична сестра

Завідувач шкільним музеємСистема профілактичної роботи

Заступник директора з виховної роботи

Класні керівники

Практичний психолог

Соціальний педагог

Учителі-предметники

Педагог-організатор

Бібліотекар

Медична сестра

Завідуюча шкільним історико-краєзнавчим музеємпланує виховну роботу з учнями, що входять до групи ризику, кризовими сім’ями, координує і узгоджує план роботи закладу з планами роботи класних керівників

вивчають та виявляють інтереси, здібності, нахили учнів, залучають їх до позакласної та позашкільної діяльності

співпрацює з батьками дітей девіантної поведінки

здійснює психологічну профілактику та корекцію в поведінці неповнолітніх

надають індивідуальну допомогу учням для ліквідації прогалин у знаннях

планує розвиток читацьких інтересів учнів, здійснює підбір літератури до тематичних заходів

залучає до роботи учнів у гуртках, секціях, клубах центру художньо-естетичного виховання «Веселка»

надає вчителям відомості про стан здоров’я учнів, проводить профілактичні бесіди

залучає учнів до пошукової та науково-дослідницької роботи

Принципи роботи психологічної служби

Адресність

(урахування вікових, статевих і соціальних характеристик)

Масовість

(групові види роботи й обмін досвідом)

Позитивність інформації

Мінімізація негативних наслідків

Максимальна активність особистості

Спрямованість у майбутнє

(планування майбутнього, оцінка досягнень)Діяльність практичного психолога

формування позитивного психоемоційного фону навчального закладу, зниження психоемоційного напруження серед членів педагогічного колективу, профілактика емоційного вигорання педагогів

вдосконалення взаємодії «вчитель-учні», організація спільної діяльності педагогів та школярів шляхом проведення спільних тренінгів та рольових ігор, де всі учасники «на рівних» беруть участь в груповій діяльності

формування здорового соціально-психологічного клімату в класному колективі. Здоровим можна вважати лише такий соціально-психологічний клімат в учнівському колективі, що характеризується впевненістю, згуртованістю, дружніми стосунками, довірою, взаємною вимогливістю і взаємною підтримкою учнів

проведення з батьками та педагогічним колективом профілактичної роботи щодо попередження жорстокого ставлення до дітей, починаючи з сім’ї та батьків

Робота з батьками в Колінковецькому ЗНЗ І-ІІІ ст.

Діяльність соціального педагога

надає комплексну допомогу родинам, які виховують дітей, схильних до девіантної поведінки

тісно співпрацює з представниками кримінальної міліції, виконкому Колінковецької сільської ради, служби у справах неповнолітніх, відділу у справах сім’ї та молоді, центру соціальних служб для молоді, наркологічного диспансеру та іншими організаціями, благодійними фондами

бере участь у розробці та впровадженні в життя заходів, спрямованих на реалізацію Національних, Державних, Комплексних і регіональних програм, зокрема, програм формування навичок здорового способу життя, профілактики наркоманії, СНІДу, правопорушень, подолання дитячої безпритульності та бездоглядностіЗростання ефективності

превентивного виховання відбулося завдяки:

стимулювання здорового способу життя та позитивної соціальної орієнтації учнів

використанню активних форм і методів виховного впливу на учнів

використанню досягнень педагогічної та психологічної наукиздійсненню виховання на засадах гуманізму, демократизму, доброзичливості, партнерських взаємин


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка