Модель превентивної освітиСкачати 21,35 Kb.
Дата конвертації08.04.2017
Розмір21,35 Kb.

Модель превентивної освіти

Модель превентивної освіти

Держава, виховні інститути , здійснюють профілактику негативних проявів поведінки дітей та учнівської молоді, допомагають їм виробити імунітет до негативних впливів соціального середовища. (“Основні орієнтири виховання ”)

Превентивне виховання

 • Це комплексний цілеспрямований вплив на особистість у процесі її активної динамічної взаємодії із соціальними інституціями, спрямований на фізичний, психічний, духовний, соціальний розвиток особистості, вироблення в неї імунітету до негативних впливів соціального оточення, профілактику і корекцію асоціальних проявів у поведінці дітей і молоді, на їх допомогу і захист.

Сутність превентивного виховання

Профілактика, корекція і подолання асоціальних проявів у поведінці дітей та молоді а саме :

 • правопорушень (схильність до агресії, крадіжок, брехні та інших вад, що можуть призвести до кримінальних дій);
 • поганих звичок (алкоголізму, наркоманії, тютюнопаління , токсикоманії);
 • статевих порушень та їх наслідків (статевої розпусти, венеричних захворювань, ВІЛ, СНІД , проституції);
 • егоцентризму та екологічної брутальності (позитивне ставлення до всього, що оточує, підвищення культури споживання, загальноприйнятні норми людської моралі).

Мета превентивного виховання

 • Сформувати позитивні якості особистості: правової свідомості, уявлень, переконань, що склалися в суспільстві, почуттів, що регулюють поведінку, активної протидії порушникам законів ;
 • Підвищити правову культуру всіх учасників НВП;
 • Сформувати навичку здорового способу життя;
 • Втілювати профілактику вживання наркотичних , алкогольних і психотропних речовин;
 • Надавати комплексну психолого-педагогічної допомогу неповнолітнім;
 • Забезпечити адекватну соціальну реабілітацію неповнолітніх, які вчинили протиправні дії , або зловживають психоактивними речовинами

Завдання превентивного виховання

 • створення умов для формування позитивних якостей особистості;
 • забезпечення соціально-психологічної діяльності;
 • надання комплексної психолого-педагогічної та медико-соціальної допомоги неповнолітнім;
 • забезпечення адекватної соціальної реабілітації неповнолітніх, які вчинили протиправні дії або зловживають психоактивними речовинами;
 • сприяння виробленню інтегрованих міждисциплінарних підходів, об'єднанню зусиль різних суб'єктів превентивної роботи

Принципи превентивного виховання

 • Комплексності
 • Системності
 • Науковості
 • Інтегрованості
 • Наступності
 • Конкретності
 • Реалістичності
 • Демократизму
 • Мобільності
 • Законності

Функції превентивного виховання

 • Діагностично - прогностична функція
 • Корекційно - реабілітаційна функція
 • Освітньо - консультативна функція
 • Iнтeгрaтивно - просвітницька функція
 • Регулятивна функція
 • Пізнавальна функція
 • Охоронна функція
 • Комунікативна функція
 • Профілактична функція

Напрямки превентивного виховання

 • Правова освіта неповнолітніх
 • Формування здорового способу життя
 • Моральне здоров’я
 • Профілактика асоціальних проявів в поведінці учнів
 • Соціальна реабілітація неповнолітніх
 • Комплексна психолого - педагогічна і соціальна допомога неповнолітнім

Превентивне виховання здійснюється на трьох рівнях

 • 1. Раннє, або первинне, превентивне виховання (соціально-педагогічна профілактика);
 • 2. Вторинне превентивне виховання (превентивна допомога і корекція);
 • 3. Третинне превентивне виховання (адаптація, реабілітація і ресоціалізація).

Основні педагогічні умови реалізації якісного превентивного виховання

 • Оновлення виховання шляхом впровадження активних форм і методів виховного впливу на основі досягнень сучасної педагогічної науки.
 • Соціологізація школяра , перетворення його як об'єкта на суб'єкт виховного процесу.
 • Системне планування превентивного виховання, визначення чіткої структури.
 • Стимулювання позитивної соціальної орієнтації учнів.
 • Інформаційне забезпечення: аналіз, звіти, діаграми, самоосвіта педагогів, МО класних керівників.
 • Управлінські рішення: річний план роботи школи, довідки, накази, рішення педради.

Планування превентивного виховання

 • Виховні заходи з превентивного виховання учнів 1-11 класів;
 • Комплексні заходи з попередження правопорушень , безпритульності та асоціальної поведінки учнів;
 • Комплексний план роботи з формування навичок здорового способу життя ;
 • План сумісної профілактичної діяльності школи і відповідних служб району;
 • Комплексний та індивідуальні плани роботи з дітьми девіантної поведінки ;
 • Комплексний план заходів роботи з батьками
 • (батьківський лекторій, заходи з попередження насилля в родині) та індивідуальні плани роботи з асоціальними родинами.


Відображається в розділах річного плану роботи школи

Суб’єкти - об’єкти превентивного виховання

 • учні школи, неповнолітні, які перебувають на обліку (шкільному, кримінальному, нарkологічному);
 • неповнолітні, соціалізація яких відбувається під впливом негативних явищ (групи ризику);    
 • неповнолітні, які не мають умов сімейного виховання й опіки (сироти, неповнолітні з алкоголенаркозалежних родин); 
 • молоді сім’ї, які потребують консультативної допомоги з догляду за  дітьми;                              
 • сім’ї, які мають дітей з хибними проявами у поведінці; з наркозалежністю чи протиправними вчинками;
 • педагогічний колектив навчально-виховного закладу;
 • працівники служби у справах дітей, центрів соціальної служби для молоді, кримінальної міліції й інших правових установ, медичних закладів;
 • працівники засобів масової інформації;
 • трудові колективи, громадські, благодійні організації, релігійні конфесії;
 • центри превентивного виховання.

Очікувані виховні досягнення

Учнів 1—4 класів

 • сформованість основ духовно-морального розвитку особистості:
 • самооцінювання, самоконтролю, знання та навички ведення здорового способу життя, усвідомлення цінності власного життя і необхідності збереження здоров'я з раннього дитинства

Очікувані виховні досягнення

Учнів 5-7класів

Усвідомлення :

 • норм та правил власної поведінки та норм соціально важливих для суспільства;
 • наслідків негативного впливу шкідливих звичок на здоров'я людини;
 • сформованість активної життєвої позиції щодо негативних проявів у соціумі;

Очікувані виховні досягнення

Учнів 8-9 класів

 • усвідомлення наслідків негативного впливу шкідливих звичок на здоров'я людини;
 • розуміння необхідності подолання дискримінації людей, що живуть з ВІЛ;
 • вміння визначати свій соціальний статус у соціальній групі, адаптуватися в різних життєвих ситуаціях та конструктивно впливати на них, регулювати власну поведінку;
 • розуміння особистістю своїх прав, свобод, обов'язків.

Очікувані виховні досягнення

Учнів 10-11 класів

Сформованість:

 • життєвих компетенцій, активної та громадської позиції, необхідності дотримуватись конституційно-правових норм, своїх прав, обов'язків;
 • імунітету до асоціальних впливів, чітке розуміння необхідності ведення здорового способу життя;
 • готовності до виконання різних соціальних ролей;
 • наявність життєвих пріоритетів, цілей та ідеалів.

Форми і методи роботи

 • Тренінги
 • Акції
 • Захист проектів
 • Робота волонтерських груп за методикою “рівний – рівному”
 • Інтерактивні педагогічні ради
 • Взаємодія з батьками

Заходи превентивного спрямування, що проводяться в школі

 • Тренінги: «Вчимося культурно поводитись», «Умій відчувати поруч себе людину»;
 • Виховні години: «Боротьба зі злочинністю – наша спільна справа», «Попереду – ціле життя», «Злочин і покарання», «Ти - громадянин незалежної України»;
 • Проект «Залишити після себе слід на землі»;
 • Акція «Ми – за здоровий спосіб життя»;
 • Дискусії: «Чи маємо ми право вбити людину?»,
 • « У чому краса людини?»

 • Бесіди: «Від пияцтва до злочину – один крок»,«Алкоголь руйнує здоров’я людини»;
 • Лекція для учнів та батьків:«Бережи сім’ю»

Показники успішності превентивного виховання

 • рівень загальної вихованості учнів школи; рівень самооцінки учнів;
 • орієнтація на здоровий спосіб життя, дотримання його норм в повсякденні;
 • наявність (відсутність) сформованих шкідливих звичок у дітей і підлітків;
 • наявність скоєних правопорушень, злочинів учнями школи, ступінь їх важкості;
 • показник кількості учнів, що знаходяться на обліку в школі, ВКМСД, ССД;
 • динаміка пропусків занять учнями без поважних причин.

Контрольно-аналітична діяльність стану превентивного виховання

реалізується засобами : 

 • аналіз рівня вихованості учнів школи;
 • виконання вимог «всеобучу»;
 • контроль відвідування занять учнями школи адміністрацією, його системний моніторинг;
 • контроль рівня обізнаності класних керівників з зазначеного питання;
 • відвідування тематичних класних годин;
 • щоквартальний аналіз роботи школи і прийняття управлінських рішень, динаміка розвитку


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка