Модель сучасного керівника птнзСкачати 18,44 Kb.
Дата конвертації30.11.2016
Розмір18,44 Kb.

Науково – методичний центр професійно – технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно – педагогічних працівників у Хмельницькій області

«Модель сучасного керівника ПТНЗ»

Виконав:

слухач кадрового резерву

на посади директорів ПТНЗ

Олег Володимирович КолісникКерівники:

Світлана Борисівна Коломійчук

Хмельницький – 2012

ЗМІСТ

1. Вступ………………………………………………………….3

2. Джерела впливу керівника у процесі управління…………..4

3. Директор, який забезпечує процеси…………………………8

4. Планування управлінської праці…………………………….11

5. Успішний керівник – який він?.............................................. 15

6. Висновки………………………………………………… …. 32

7. Використана література………………………………… …. .33Джерела впливу керівника у процесі управління:

1. Примус

2. Винагорода

3. Традиції

4. Особистість керівника

5. Експертна влада.

Вимоги до планування управлінської праці

(з аналізу досвіду роботи передових директорів і їхніх заступників):


 • попередній розподіл управлінських функцій керівників, визначення персональної

 • відповідальності кожного за певні ділянки навчально-виховного процесу;
 • чітке визначення мети діяльності на певний період з усіх аспектів ліцейної роботи;
 • узгодження плану роботи кожного керівника з метою й завданнями управління на

 • відповідний період часу;
 • передбачення й проектування можливих результатів роботи навчального закладу,

 • які повинні бути досягнуті до кінця запланованого періоду;
 • визначення строків перевірки планів.

Причини, що заважають якісному виконанню обов'язків керівником:
 • безвідповідальне ставлення до своїх обов'язків;
 • невміння вибирати правильну позицію під час конфлікту між_ учнем і вчителем;
 • відсутність досвіду керівництва;
 • непорозуміння з вищим керівництвом;
 • слабке матеріальне забезпечення, домашні обставини, власні особистісні характеристики.

Керівник повинен знати:
 • Стратегію розвитку освіти і принципи освітньої політики;
 • Цілі, зміст, форми, методи навчання та виховання, сучасні концепції і технології;
 • Типи освітніх установ, їх місце і роль у системі безперервної освіти, вимоги до результатів їх діяльності;
 • Основи економіки освіти;
 • Нормативно – правові основи функціонування та розвитку системи освіти;
 • Теоретичні основи управління, провідні управлінські школи і концепції, особливості управління в галузі освіти;
 • Принципи аналізу і побудови освітніх систем і методи планування їх діяльності;
 • Системи і методи матеріального і морального стимулювання працівників;
 • Стилі ефективного керівництва колективом;
 • Сучасні методи контролю освітньої, фінансово – господарської діяльності й діловодства у закладі;
 • Вимоги до ведення діловодства в освітньому закладі.

Керівник повинен вміти:
 • Аналізувати діяльність освітнього закладу, виявляти найбільш значущі проблеми та знаходити ефективні шляхи їх розв’язання;
 • Розробляти нормативно – організаційну документацію освітнього закладу (угоди, статути, правила, положення, посадові інструкції);
 • Розробляти програми розвитку освітнього закладу;
 • Будувати організаційну структуру управління освітнім закладом;
 • Планувати і організовувати контроль діяльності освітнього закладу;
 • Мотивувати виконавців на досягнення високих результатів в трудовій діяльності й на підвищенні кваліфікації;
 • Попереджувати конфлікти у колективі;
 • Організовувати освоєння інновацій;
 • Проводити ділові наради, бесіди, організовувати групову роботу.

 • Керівник повинен досконало володіти:
 • мистецтвом управління і керівництва.

Продуктивність діяльності керівника представлена двома факторами:
 • Продуктивністю діяльності освітнього закладу;
 • Продуктивністю діяльності самого керівника.

 • Продуктивність діяльності освітнього закладу характеризують:
 • Збереження контингенту учнів;
 • Засвоєння учнями освітніх стандартів;
 • Результати інноваційної освітньої діяльності.

 • Продуктивність керівника характеризують:
 • Стан нормативно – правової бази для функціонування розвитку навчального закладу;
 • Програма розвитку закладу;
 • Стан навчально – матеріальної (матеріально – технічної) бази закладу (наявність, використання, розвиток)
 • Кількісні та якісні характеристики руху кадрового складу;
 • Соціально – психологічний клімат у колективі;
 • Якість і рівень санітарно – гігієнічних умов;
 • Стан діловодства.

Найбільш значущі якості лідера

 • знання себе / своїх цінностей;
 • бачення майбутнього;
 • пристрасть;
 • готовність ризикувати;
 • навички міжособистісного спілкування;
 • працьовитість;
 • відстеження прогресу / оцінювання результатів;
 • завзятість;
 • уміння ставити цілі;
 • професійні знання;
 • віра у себе;
 • бажання досягти успіху;
 • уміння знайомитися, спілкуватися з потрібними людьми;
 • робота над тим, що приносить задоволення;
 • одержання задоволення від роботи;
 • позитивне відношення;
 • доброзичливість;
 • уміння довіряти інтуїції;
 • упевненість;
 • мужність;
 • уміння виконувати обіцянки;
 • чесність і відкритість;
 • зосередженість;
 • ініціативність і відповідальність;
 • здатність мотивувати й надихати інших;
 • дбайливість і співчутливість;
 • уміння цінувати чужі досягнення;
 • витримка і стійкість;
 • уважність до деталей;
 • уміння працювати під тиском.

Елементи тренінгу впевненості:
 • Психогімнастика
 • Хода
 • Посмішка
 • Жести, рухи
 • Голос: розмова по телефону
 • Сила мови
 • Аналіз сили впливу слів
 • Як відповідати в різних ситуаціях, як розрізнити впевнену, невпевнену і просто грубу, агресивну відповідь
 • Емоційний стан

Основними ознаками команди є:
 • ефективна конструктивна міжособистісна взаємодія;
 • професіоналізм кожного із членів;
 • позитивне мислення — орієнтація на загальний успіх;
 • здатність узгоджено працювати на спільний результат
 • «нефіксований», гнучкий і мобільний розподіл функцій між членами команди.

Плюси

Зміст

Мінуси

Зміст

Професі-оналізм

Команда здатна швидко й ефективно вирішити завдання. «Кодекс честі» професіонала не дозволить зробити роботу неякісно

Гроші

Додаткове навчання членів команди, тре­нінгові заняття вимагають матеріальних і фінансових затрат

Соціальний імідж

Наявність команди створює організації ви­гідний імідж, викликаючи в клієнтів довіру. За наявності команди фірма має переваги в одержанні вигідних замовлень

Ексклю-зивність

Модель команди не завжди придатна для «тиражування», кожну нову команду потрібно створювати з особливою старанністю і дбайливістю

Комунікативний

стиль


У команді відпрацьовується стиль співробіт­ництва та взаємної підтримки. У команді не потрібен спеціальний менеджер, що координує роботу членів команди. Кожен із членів гнучко бере участь у координації робіт

Людський чинник

У команді різко зростає цінність людини, керівникові й члену команди потрібно бути до цього психологічно готовим

Креатив

ність


Команда здатна генерувати нестандартні рішення, створюючи «скарбничку рішень»

Час

Процес командоутворення вимагає певного часу

Духовні цінності

Робота в команді формує творчу систему цінностей у членів команди. Робота в команді завжди сприяє особистісному й професійному зростанню членів команди. А отже, підвищує ефективність команди в цілому

Крихкість

У команді багато чого тримається на взаєминах між її членами, на «командному дусі», системі цінностей, філософії розвитку. Це категорії тонкі й вимагають постійної підтримки, супроводу

Плюси і мінуси командної роботиСім кроків до успіху:
 • Крок перший. Навчитися розуміти себе.
 • Крок другий. Навчитися розуміти інших.
 • Крок третій. Навчитись успішному спілкуванню.
 • Крок четвертий. Приймати ефективні рішення.
 • Крок п'ятий. Організувати спільну діяльність.
 • Крок шостий. Поділитися владою, повноваженнями та відповідальністю.
 • Крок сьомий. Бачити перспективу та проектувати.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка