Модератор студии вебинаров Юрий Богачков, к т. н. (Киев)Скачати 23,78 Kb.
Дата конвертації17.03.2017
Розмір23,78 Kb.

Вебинар проводится при поддержке Института последипломного образования НТУУ "КПИ"  ( ipo.kpi.ua ) на платформе образовательных вебинаров webinar.ipo.kpi.ua

 • Модератор студии вебинаров
 • Юрий Богачков, к.т.н. (Киев)
 • Директор Института переподготовки и повышения квалификации НТУУ «КПИ» http://ipo.kpi.ua
 • c.н.с. отдела исследования и проектирования средств обучения Института информационных технологий и средств обучения НАПН Украины
 • ebogun@gmail.com
 • skype - ebogun1
 • Тел. моб +(38066)-049-83-34

Основная тематика

 • 1. Методика применения вебинаров в учебном процессе(теория, методика, технология). 
 • 2. Реальные учебные вебинары (преподаватели вузов, школ).
 • 3. Организационные вебинары, связанные с учебными и образовательными проектами (проектная деятельность преподавателей, студентов, школьников).
 • 4. Вебинары для поддержки исследований в образовательной сфере (например, исследование в области дистанционного обучения, индивидуального обучения)
 • 5. Информационные вебинары (о текущих важных событиях, презентация курсов, дистанционных курсов)
 • 6. Вебинары-конференции (специальные мероприятия либо ретрансляция существующих мероприятий в формате вебинара)
 • 7. Консультационные вебинары (открытые онлайн консультации по разным аспектам  образовательной отрасли для абитуриентов, студентов, преподавателей...)

Організація і проведення моніторингу інформатизації в ЗНЗ м. Енергодара у 2012-2013н.р.

 • Вебінар для адміністрацій ЗНЗ м. Енергодара, 14.05.2013р. Ласкова Н.О., методист НМЦ

Терміни

 • Моніторинг – система збору, обробки, збереження та розповсюдження інформації про освітню систему чи її елемент, орієнтовані на інформаційне забезпечення управління.
 • Надає можливість зробити висновки про стан об’єкту в довільний момент часу і забезпечити прогноз його розвитку.

Алгоритм управлінського моніторингу стану інформатизації в ЗНЗ

 • 1. Об’єкт дослідження: система освіти в ЗНЗ.
 • 2. Мета: визначення рівня інформатизації в ЗНЗ.
 • 3. Вичленити систему факторів, які впливають на об’єкт.
 • 4. Використати інструменти (чи розробити власні) збору, обробки і збереження інформації по кожному окремо взятому фактору.
 • 5. Оцінити об'єкт згідно з поданими критеріями (протокол оцінки).
 • 6. Встановити відповідність об’єкта запропонованій моделі.
 • 7. Проаналізувати дані, порівнявши їх з попередніми показниками.
 • 8. Виробити управлінське рішення.

Система факторів, які впливають на стан об’єкту

 • Локальні документи з питань інформатизації в ЗНЗ.
 • Забезпеченість комп’ютерною технікою.
 • Стан використання комп’ютерної техніки.
 • Забезпеченість програмними продуктами.
 • Навчання педагогів.
 • Методична робота з впровадження ІКТ в ЗНЗ.
 • Організація вивчення інформатики та ІКТ учнями навчального закладу.

Організація процедури моніторингу інформатизації в ЗНЗ. Розподіл відповідальних.

 • Забезпеченість комп’ютерною технікою
 • та її обслуговування
 • Забезпеченість програмними продуктами
 • Стан використання комп’ютерної
 • техніки
 • Навчання педагогів
 • Вивчення інформатики та ІКТ
 • учнями
 • Заст.дир.з
 • АГЧ; інженер
 • Заст.дир.з НМР;
 • керівники ШМО
 • Заст.дир.з
 • НВР
 • Заст.дир.з
 • НВР
 • Бібліотекар

Інструктування відповідальних осіб за напрямки діяльності в ЗНЗ з питань інформатизації

 • Збирають, обробляють, зберігають інформацію відповідно до напрямку в освітній системі ЗНЗ.
 • Порівнюють показники (кількісні та якісні) з попереднім періодом та визначають їх динаміку.
 • Визначають слабкі сторони в освітній системі та пропонують шляхи розв’язання проблеми.
 • Обговорюють та погоджують завдання на 2013-2014 н.р. з директором школи.
 • Готують текстову інформацію за вказаним напрямком та подають відповідальному за інформатизацію в ЗНЗ для підготовки загальної довідки у встановлені строки.

Локальні документи з питань інформатизації в ЗНЗ.

 • План заходів з інформатизації на 2012-2013 н.р.та його виконання.
 • Які накази, розпорядження з питань інформатизації було видано по школі у 2012-2013р. та перевірка їх виконання.
 • Які питання вивчалися, аналізувалися і де заслуховувалися? (інформації, довідки; протоколи, рішення).
 • Електронні версії локальних документів необхідно зберегти у папці “Локальні документи” папки “Інформатизація_2012/13” у відкритому доступі для всіх членів адміністрації.

Забезпеченість комп’ютерною технікою

 • Проблема: значні розходження у статистиці комп’ютерної техніки по місту.
 • Під час звітування необхідно подавати відомості на ТЗ, які стоять на балансі ЗНЗ.
 • У протоколі моніторингових досліджень “рівень забезпеченості комп’ютерною технікою” також обчислюється згідно з БД комп’ютерної техніки.
 • БД оновлюється постійно, по факту придбання комп’ютерної техніки в ЗНЗ (форма додається).
 • “Реєстр НКК” веде відповідальний за інформатизацію в ЗНЗ.
 • Готовність ЗНЗ до до вивчення інформатики учнями 2-х та 5-х класів.

Стан використання комп’ютерної техніки

 • Аналіз завантаження кабінетів з НКК: - графіки роботи кабінетів з НКК за семестрами 2012/2013н.р.; - журнали обліку навчальних занять з використанням ЕППЗ; - журнал обліку годин роботи учнів в Інтернеті.
 • Слід пам’ятати, що години завантаження кабінетів постійно відстежуються у “Реєстрі НКК” і тому мають співпадати з кількістю годин, вказаних у графіках.
 • Аналіз використання вчителями інтерактивних дошок та стаціонарних мультимедійних проекторів в організації навчально-виховного процесу у 2012/2013 н.р.
 • Аналіз обслуговування комп’ютерної техніки.

Забезпеченість програмними продуктами

 • БД електронних навчальних та управлінських ресурсів в ЗНЗ:
 • стан обліку;
 • класифікація ресурсів ( віртуальні лабораторії; атласи; тренувальні вправи; тестові завдання; ЕППЗ);
 • забезпечення доступності;
 • користувачі.
 • Перспективи розвитку шкільної медіатеки.

Навчання педагогів

 • Оновлення БД “Навчання педагогів”: - Intel «Навчання для майбутнього» (додати тих, хто пройшов навчання у цьому році на базі ЗОІППО); - «Основи ІКТ»; - «Сервіси ВЕБ 2.0»; - Вчителі в онлайні; - Основи безпечної роботи з ІКТ.
 • Використання набутих під час навчання навичок у навчально-виховному процесі: - реалізовано навчальні проекти у 2012/2013 н.р.; - функціонування у просторі веб-ресурсів вчителів.
 • Готовність вчителів ЗНЗ до викладання інформатики з 2-го класу.
 • Наявність у вчителів базового рівня володіння ІКТ.

Методична робота з впровадження ІКТ в ЗНЗ

 • Загальношкільні методичні заходи, які було проведено у 2012/2013 та їх наслідки.
 • Робота педагогів у творчих групах (обласних, міських, шкільних, динамічних) з проблем впровадження ІКТ та їх результативність.
 • Робота шкільних методичних об’єднань щодо впровадження ІКТ в НВП. Звернути увагу на участь педагогів у роботі ЗапоВікі; впровадження електронного класного журналу; використання вчителями сервісів ВЕБ 2.0 в організації навчально-виховного процесу.
 • Участь вчителів у професійних конкурсах.
 • Використання ІКТ у роботі з батьками.
 • Результати впровадження курсу за вибором “Медіакультура”.

Використання засобів ІКТ на уроках в ЗНЗ

  • під час викладання нового матеріалу (демонстраційно-енциклопедичні програми, презентації тощо);
  • як засіб визначення рівня навчальних досягнень учнів;
  • як засіб моніторингу навчального процесу;
  • проведення віртуальних лабораторних робіт із використанням навчальних комп’ютерних програм;
  • закріплення навчального матеріалу (тренінги, лабораторні роботи тощо); 
  • самостійна робота учнів із використанням диференційного підходу у підборі завдань (енциклопедії, розвиваючі програми тощо);
  • тренування конкретних здібностей учнів (увага, пам'ять, мислення тощо);
  • проведення інтегрованих уроків із використанням методу проектів, результатом яких буде створення Web-сторінок, проведення телеконференцій тощо;
  • використання сучасних Інтернет-технологій;
  • не використовують.

Інструменти для збору, обробки та збереження інформації

Інструменти для збору, обробки та збереження інформації

Інструменти для збору, обробки та збереження інформації

Участь учнів ЗНЗ міста у конкурсах у 2012/2013 н.р.

 • Назва конкурсу
 • Навчальна дисципліна
 • Рівень
 • Кількість учасників
 • “Кенгуру”
 • математика
 • Міжнародний
 • 1218
 • “Бобер”
 • інформатика
 • Міжнародний
 • 182
 • “Колосок”
 • Природничий
 • Міжнародний
 • 1085
 • «Патріот»
 • українознавство
 • Всеукраїнські інтерактивні інтелектуальні гуманітарні та мовознавчі
 • конкурси,
 • ігри
 • 1580
 • «Гринвіч»
 • англійська мова
 • «Галус»,
 • французька мова
 • “Орлятко”
 • німецька мова
 • “Русский медвежонок –я зыкознание для всех”, “Лукоморье”
 • російська мова
 • «Соняшник»
 • українська мова

Змагання інтелектуальної творчості

 • Назва конкурсу
 • Навчальна дисципліна
 • Рівень
 • Кількість учасників
 • “Левеня”
 • фізика
 • Всеукраїнський
 • 547
 • “Кришталева сова”
 • суспільствознавство
 • Всеукраїнський
 • 399
 • “Лелека”
 • історія
 • Всеукраїнський

Інструменти для збору, обробки та збереження інформації

Інструменти для збору, обробки та збереження інформації

Методичне забезпечення та терміни проведення моніторингу інформатизації в ЗНЗ

 • Електронне портфоліо “ Інформатизація-2012/13” (необхідно розмістити у локальній мережі для використання відповідальними).
 • Протокол оцінки стану інформатизації в ЗНЗ.
 • Методичні рекомендації щодо написання довідки “Аналіз стану інформатизації в _____ у 2012-2013н.р.” (за 2012 н.р.).
 • Довідку та протокол оцінки стану інформатизації в ЗНЗ подати у паперовому вигляді за підписом керівника ЗНЗ до НМЦ до 10.06.2013.
 • На основі визначених завдань спланувати до 14.06.2013 заходи щодо розвитку інформаційного освітнього простору (розділ до річного плану)


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка