Морфологічна будова слова. Творення слів. Основні орфограми в коренях, префіксах, суфіксахСкачати 14,58 Kb.
Дата конвертації17.03.2017
Розмір14,58 Kb.

"Заговори, щоб я тебе побачив" Сократ "Яка людина, така її мова» Сократ «Птаха пізнають по пір'ю, а людину по мові» українська народна мудрість

ТЕМА: МОРФОЛОГІЧНА БУДОВА СЛОВА. ТВОРЕННЯ СЛІВ. ОСНОВНІ ОРФОГРАМИ В КОРЕНЯХ, ПРЕФІКСАХ, СУФІКСАХ


МЕТА: актуалізувати, узагальнити та систематизувати знання про морфологічну будову слів, способи творення слів, основні орфограми в коренях, префіксах, суфіксах, удосконалювати правописні вміння;

Словотвір (від латинського derivacio – відхиленя, утворення) – це розділ мовознавства, який вивчає структуру слів і словосполучень, їх творення

Словотвір (від латинського derivacio – відхиленя, утворення) – це розділ мовознавства, який вивчає структуру слів і словосполучень, їх творення


ЛІС

ЛІСОВИЙ


ЛІСОВИК

СЛОВОТВОРЧІ засоби – це частина слова, яким твірна основа відрізняється від похідної

СЛОВОТВОРЧІ засоби – це частина слова, яким твірна основа відрізняється від похідної


Твірні слова

Твірні основи

Морфеми

  • префікси,
  • суфікси,
  • постфікси -ся, -но

БУДОВА СЛОВА

ОСНОВА СЛОВА

ЗАКІНЧЕННЯ

Префікс

Корінь

Суфікс

Виражає граматичне значення слова

Виражає лексичне значення слова

Способи творення слів

Морфологічні

Неморфологічні

Префіксальний (творення похідних слів за допомогою префікса): писати — списати; зелень — прозелень

Морфолого-синтаксичний (слово набуває нового лексичного значення внаслідок переходу однієї частини мови до іншої): учений (який? хлопець — молодий учений (хто?); черговий (який?) учень — черговий (хто?) станції

Суфіксальний (творення похідних слів додаванням суфікса): вірний — вірність; вік — вічний; крига — крижина

Суфіксально-префіксальний (творення похідних додаванням до твірної основи префікса і суфікса):дорога — подорожник; берег — прибережний

Лексико-синтаксичний (поступове зрощення синтаксичного словосполучення в одне слово):сімдесят, сьогодні, добраніч, вічнозелений, швидкоплинний, високоповажний, Товчигречка, Білгород, Вернидуб, любимене

Постфіксальний (творення нового слова тієї самої частини мови з новим лексичним значенням за допомоги постфікса, який приєднується до твірного слова): хтось, який-небудь, що-будь, якось-то, бачитися

Безафіксний (творення нового слова без участі суфікса і префікса), великий — велич; відбирати — відбір; вигукувати — вигук

Лексико-семантичний (переосмислення лексичного значення вживаних у мові слів): вечірній Київ — «Вечірній Київ» (газета); біла церква — Біла Церква (місто); столичний район — маргарин «Столичний»; гетьман України — квартет «Гетьман»

Осново- і словоскладання, абревіація (різні типи складання основ, унаслідок чого постають складні і складноскорочені слова): всюдихід, книгодрукування; місто-герой, салон-перукарня; спортзала, юннат, ВНЗ (вищий навчальний заклад)

Флективний (творення похідних за допомоги флексії (закінчення)): Мирослав — Мирослава; золото — золотий; сто — сотий

ПРАВИЛА ВЖИВАННЯ ПРЕФІКСІВ

– пре, - при

Префікс пре-, вживається переважно в прикметниках і прислівниках для вираження найвищого ступеня ознаки: прегарний, прекрасний, премудрий, прекрасно, препогано (можна замінити на «дуже»: премудрий - дуже мудрий.)

Префікс при-, вживається у значенні: 1) наближення чи приєднання: прилетіти, прибути 2) неповної дії чи ознаки: приморозити, притримати; пришвидшити;Місце

орфограми

Орфограми

Приклади

 

У префіксі

Букви е, и, і в префіксах пре-, при-, прі-

предобрий, прихід 

Букви з, с у префіксах роз-, без-, з- (зі; -с )

розказати, списати

У корені

Орфограми, пов'язані із чергуванням голосних і приголосних звуків

стелю - застилати, рука - руці 

Подвоєння букв

гілля, сіллю 

На межі кореня  і суфікса

Буквосполуки -цьк-, -зьк-. ськ-, цтв-. -зтв-, ств-

козацький, птаство

Букви щ, чч в іменниках із суфіксом -ин(а)

козаччина, Житомирщина

У суфіксі

Букви и. е(е) в суфіксах -ечок, єчок, -ечк(а), -ечк(а), -ичок, ичк(а)

діжечка, вогничок

Буква и в суфіксі ив(о)

вариво, печиво

Букви и, і в суфіксах -иp, -ист, -изм, -ip, іст,

-ізм


бандурист, піаніст

Букви и, і, е(є) в суфіксах -инн(я), -інн(я), -енн(я), енн(я)

павутиння, звернення

Букви о. е(е) в суфіксах ов(ий), -ев(ий). -св(ий)

овочевий, казковий

Букви и, ї в суфіксах -им, -їн

Ольжин, Марїін

Закінчити твердження:


Слово, від якого утворюється інше слово

Ряд слів, кожне наступне в якому є похідним від попереднього

Слово, утворене від твірного слова

Як поділяються способи творення слів?

Твірне слово

Похідне слово

Словотвірний ланцюжок

Морфологічні та нерморфологічні


Закінчити твердження:


Які ви знаєте способи творення слів?

.... - це морфема, що стоїть у слові перед коренем і служить для творення нового значення чи надання якогось відтінку значенню, що його несе корінь

Розділ мовознавства, в якому вивчають закони творення слів

Частина слова без закінчення

Словотвір

Префікс


Основа

Наведіть приклад


Заповніть рядки, утворивши нові слова

Записати слова, утворені способом складання

 • Видання в одному томі - ....
 • Засновник якогось вчення - ....
 • Частина стебла, що приєднує до рослини плід - ...
 • Наука про природу - ....
 • Період, що охоплює 1000 років - ....
 • Будівництво кораблів - ....
 • Штучне затримання снігу на полях для збереження вологи і захисту рослин від замерзання - ....

Домашнє завдання: 1) Вивчити теоретичний матеріал: розділ Словотвір ст. 68-87. Підручник «Українська мова. 10 кл. Рівень стандарту». Заболотний О.В. 2) Дібрати слова професійні терміни (за професією штукатур; лицювальник-плиточник; маляр) утворені способом основоскладання та способом абревіації Наприклад: електроміксер, фарбопульт; ГКП.База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка