Н. П. Івахненко Запорізький колегіум №98Скачати 51,13 Kb.
Дата конвертації17.03.2017
Розмір51,13 Kb.
 • Підготували заступники директора з НВР О.І. Пугіна,
 • Н.П. Івахненко
 • Запорізький колегіум №98
 • Внутрішкільний контроль за станом ведення учнівських зошитів
 • Практичне заняття
 • Робота педагогічного колективу над здійсненням єдиних вимог до усного і писемного мовлення учнів
 • Виховання мовної культури школярів може
 • успішно здійснюватися тільки завдяки цілеспрямованим
 • і кваліфікованим діям усього педагогічного колективу
 • З цією метою рекомендується:
 • Кожному вчителеві при підготовці до уроку грамотно і чітко оформляти всі види записів (на класній дошці, у шкільному журналі, в щоденниках учнів, у робочих планах і т. ін.).
 • Не допускати в своєму мовленні неправильно побудованих речень і зворотів,
 • Учителям з предмету:
 • Більше уваги приділяти формуванню в учнів умінь аналізувати, порівнювати, зіставляти вивчений
 • матеріал, аргументувати відповідь, робити
 • висновки й узагальнення
 • Члени педагогічного колективу повинні:
 • домагатися підвищення культури усного мовлення учнів, боротися з уживанням жаргонних, вульгарних, а також діалектних слів і висловів як на уроці, так і в позаурочний час;
 • ширше використовувати різноманітні форми позакласної роботи (олімпіади, конкурси, факультативні і гурткові заняття, диспути, збори і т. п.) для удосконалення мовної культури учнів;
 • ретельно перевіряти грамотність плакатів, стінних газет, оголошень, а також шкільної документації;
 • плануючи загально шкільні заходи і роботу класного керівника, передбачати бесіди з батьками про виконання єдиних вимог до мовлення учнів у школі і вдома.
 • НОРМАТИВНА БАЗА
 • 1. Ведення й перевірка зошитів з української мови та літератури регламентується листом Міністерства освіти і науки України від 28.04.2006 року №1/9-301 «Вимоги до виконання письмових робіт учнів загальноосвітніх навчальних закладів і перевірки зошитів з української мови й літератури та зарубіжної літератури у 5-11 класах».
 • 2. Положення про вимоги щодо ведення та перевірки зошитів з математики в загальноосвітніх навчальних закладах, розроблене на підставі листа МОН України №1/9-529 від 27.12.2000р «Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін у 5-11 класах»
 • 3. Наказ МОН України №371 від 05.05.2008р. «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти».
 • 4.
 • ПРО ПИСЬМОВІ РОБОТИ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ
 • Кількість і призначення учнівських зошитів
 • з англійської мови – по 2 робочих зошити та 1 для словника;
 • з української та російської мов – по 2 зошити;
 • з літератури – по одному;
 • з математики: у 1-6-х класах – по 2 зошити,
 • у 7-9-х класах – по 3 зошити
 • (2- з алгебри, 1- з геометрії),
 • у 10 класі – по 2 зошити
 • (1 – з алгебри, 1- з геометрії);
 • з фізики, хімії – по 2 зошити ( 1- для виконання класних і домашніх навчальних робіт та розв’язування задач, 1 – для оформлення лабораторних, практичних робіт);
 • з біології, географії, природознавства, інформатики, історії, «Захист
 • Вітчизни», медицини, факультативних занять, образотворчого мистецтва – по 1 зошиту;
 • з музики – 1 нотний зошит.
 • Для контрольних робіт з української, російської мов і літератур, математики, фізики, хімії виділити спеціальні зошити.
 • Вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з математики
 • у 5-11 класах
 • Види письмових робіт
 • Основними видами класних і домашніх письмових робіт є:
 •     вправи та задачі з  математики;
 •   складання аналітичних та узагальнюючих таблиць, схем;
 •     самостійні та контрольні роботи.
 • Форми  поточних та підсумкових письмових робіт:
 •        контрольні роботи з різнорівневими завданнями;
 •     контрольні роботи в тестовій формі;
 •        комбіновані контрольні роботи;
 •       самостійні роботи.
 • Порядок ведення зошитів з математики
 • Усі записи в зошитах учні виконують з дотриманням таких вимог:
 • 4.1.      Писати охайно, розбірливим почерком, синім чорнилом.
 • 4.2.      Оформлення титульної сторінки зошита:
 • Зошит
 • для робіт
 • з математики(алгебри, геометрії)
 • учня(учениці) ____ А класу
 • Колегіуму №98
 • м. Запоріжжя
 • Прізвище та ім’я (в родовому відмінку)
 •   4.3.      Зберігати поля з зовнішньої сторони.
 •   4.4.      Вказувати дату виконання роботи: число цифрами, а місяць прописом.
 •   4.5.  Вказувати, де виконується робота (класна чи домашня). Позначати номер вправи, задачі.
 •   4.6.   Між останнім рядком даної письмової роботи та наступною роботою пропускати 4 клітини .
 • 4.7.      Креслення виконуються олівцем (у випадку необхідності – із застосуванням лінійки та циркуля), а умовні позначення до них підписуються ручкою.
 • 4.8.  Неправильні написи: літера, число чи знак закреслювати похилою лінією, частину слова, слово, вираз – тонкою горизонтальною лінією; угорі над виправленням надписується необхідна літера, слово, вираз; не виділяти невірні записи дужками. При виправленні не використовувати коректор
 • 5. Порядок перевірки письмових робіт
 • 5.1. Зошити, в яких виконуються навчальні класні і домашні роботи, перевіряються:
 • у 5—6-х класах — з математики — один раз на тиждень у кожного учня;
 • у 7—9-х класах з алгебри та геометрії — один раз на два тижні;
 • у 10—11-х класах з математики — двічі на місяць. практикувати самоперевірку,
 • взаємоперевірку,
 •       Вчитель може перевіряти і оцінювати частину письмової роботи (задачу, вправу, побудову графіка тощо).
 •      5.2. Оцінка за ведення зошитів з математики виставляється до класного журналу
 • наприкінці вивчення кожної теми, але не менше, ніж один раз на місяць
 • До уваги береться наявність і правильність виконання класних і домашніх робіт, оцінки за поточну перевірку зошитів, охайність ведення зошитів.
 • 5.3.     У роботах, що перевіряються, вчитель позначає і виправляє допущені помилки, керуючись наступним:
 •          при перевірці зошитів і контрольних робіт з  математики тільки підкреслює і виправляє допущену помилку.
 •          підкреслення і виправлення помилок здійснюється  вчителем лише червоними чорнилами;
 •         при виставленні балу за роботу вчитель керується критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів відповідно до наказу МОН України №371 від 05.05.2008р. «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти».
 • 5.4.     Результати контрольних, самостійних робіт обов’язково заносяться до класного журналу.
 • За класні і домашні письмові роботи в журнал виставляються бали на вибір учителя.
 • ВИМОГИ
 • щодо визначення рівня та якості перевірки учителем зошитів учнів
 • Дотримання вимог єдиного мовного режиму:
  • робота над каліграфією учнів;
  • підпис зошитів;
  • напис стандартних фраз;
  • пропуск рядків;
  • виправлення помилок,
  • системність роботи над помилками;
  • дотримання вимог щодо обсягу класних, домашніх робіт
 • Культура ведення зошитів, їх зовнішній вигляд, формування в учнів відповідальності за стан ведення зошитів (оцінка за ведення зошитів, зв'язок з батьками, зауваження, поради, стимулювання учнів до успіху).
 • Регулярність і якість перевірки, об’єктивність оцінювання.
 • Здійснення диференційованого, індивідуального підходу до учнів (виконання індивідуальних завдань за можливостями).
 • Дозування домашніх завдань, їх диференціація.
 • Заохочення у зошитах учнів
 • початкових та середніх класів:
 • Успіхів у навчання!
 • Бажаю успіхів
 • Пиши старанно!
 • Навчання любиш – людиною будеш.
 • Учися, мій друже, відмінником будеш.
 • Хто працює, той щасливий.
 • Праця робить людину розумною.
 • Посій труд, а праця вродить.
 • Хто знання має, той і мур здолає.
 • Старанність – мати успіху.
 • Хто старанно працює, в того й зошит квітує
 • Старанність і труд до мети ведуть.
 • Зміст роботи
 • 1
 • Назва предмета
 • клас
 • кількість зошитів
 • кількість учнів у класі.
 • 2
 • Дотримання єдиного мовного режиму:
 • Підпис
 • Каліграфія, виправлення в каліграфічному письмі
 • Зовнішній вигляд
 • Культура ведення (додержання полів, назва робіт, дата, чистота малюнків, графіків), формування відповідальності за стан ведення зошитів, рис бережливості
 • Наявність зошитів №1 і №2 та для контрольних робіт
 • 3
 • Зміст робіт, відповідність їх вимогам програми.
 • Різноманітність видів робіт
 • Рівень складності робіт
 • 4
 • Обсяг і характер робіт:
 • Кількість слів у класній роботі і у домашній
 • (або сторінок)
 • Робіт по зразку (класних і домашніх)
 • Творчих робіт (класних і домашніх)
 • Самостійних робіт (класних і домашніх)
 • 5
 • Система письмових робіт (класних і домашніх):
 • Всього робіт
 • Співвідношення за обсягом між домашніми і класними роботами
 • Чи систематично ведуться письмові роботи
 • (на уроках і вдома)
 • Виконання мінімуму робіт з розвитку мови
 • 6
 • Наявність диференційованого та індивідуального підходів
 • 7
 • Система роботи над помилками, грамотність.
 • 8
 • Оцінювання письмових робіт, відповідність оцінок нормам.
 • 9
 • 10
 • Виставка зошитів.
 • 11
 • Дозування домашніх завдань, їх диференціація.
 • 12
 • Висновки і пропозиції.
 • ПАМ’ЯТКА
 • перевірки і ведення зошитів
 • Оцінка якості перевірки вчителями зошитів учнів з української мови за кваліметричною моделлю
 • В. В. Григораша
 • І
 • ІІ
 • нормативність
 • регулярність і якість перевірки зошитів відповідно до вимог навчальних програм;
 • системність письмових робіт (класних, домашніх, тренувальних, самостійних, лабораторних тощо);
 • обсяг робіт відповідно до навчальної програми;
 • відповідність змісту письмових робіт навчальним програмам;
 • дотримання єдиних орфографічних вимог.
 • дотримання методичних вимог
 • ІІІ
 • система роботи над помилками;
 • диференційований підхід до різних категорій учнів;
 • співвідношення між репродуктивними і творчими завданнями;
 • дозування і диференціація домашніх завдань;
 • культура ведення зошитів.
 • результативність роботи з зошитами
 • вплив на якість навчальних досягнень учнів (грамотність, сформованість обчислювальних навичок тощо);
 • вплив на виховання особистісних якостей школярів (акуратність, дисциплінованість);
 • вплив на розвиток творчих здібностей, компетентностей (інформаційної, комунікативної, загальнокультурної).
 • Високий рівень-1б.; середній- 0,5 б. низький- 0,25 б.
 • з/п
 • Показники нормативності
 • Класи
 • Зауваження, пропози­ції,
 • окремі нотатки
 • Відповідність кількості зошитів кількості учнів за списком
 • 2
 • Відповідність кількості видів зошитів вимогам інструкцій
 • 3
 • Зовнішній вигляд зошитів
 • 4
 • Оформлення титульної сторінки
 • 5
 • Частота перевірки вчителем
 • 6
 • Якість перевірки
 • 7
 • Дотримання нормативних вимог до оцінювання письмових робіт
 • 8
 • Якість виправлення помилок учителем
 • 9
 • Система роботи над помилками, її результативність
 • 10
 • Обсяг класних і домашніх робіт
 • 11
 • Наявність диференційованого, індивідуального підходу до робіт учнів
 • 12
 • Зміст робіт, його відповідність до вимог програм, рівень складності робіт
 • 13
 • Система письмових робіт учнів
 • 14
 • Якість знань, умінь і навичок на підста­ві письмових робіт, грамотність учнів
 • 15
 • Дотримання єдиного орфографічного режиму
 • Контроль за веденням робочих учнівських зошитів
 • вчителя_____________________________________
 • Дата ______________________
 • Предмет
 • Учитель
 • Клас
 • Оцінка
 • Українська мова
 • Українська мова
 • Наказ
 • від .2012 №
 • Про стан роботи вчителів української
 • мови з зошитами учнів
 • Згідно з планом контролю за навчально-виховним процесом і роботою зі шкільною документацією адміністрацією школи в грудні було проведено оцінку якості перевірки вчителями зошитів учнів з української мови та літератури, світової літератури. Оцінка здійснювалися за кваліметричною моделлю В. В. Григораша. Розглядалися такі параметри: нормативність, дотримання методичних вимог; результативність роботи з зошитами.
 • По першому параметру контролювалися такі фактори:
 • регулярність і якість перевірки зошитів відповідно до вимог навчальних програм;
 • системність письмових робіт (класних, домашніх, тренувальних, самостійних, лабораторних тощо);
 • обсяг робіт відповідно до навчальної програми;
 • відповідність змісту письмових робіт навчальним програмам;
 • дотримання єдиних орфографічних вимог.
 • По другому параметру контролювалися такі фактори:
 • система роботи над помилками;
 • диференційований підхід до різних категорій учнів;
 • співвідношення між репродуктивними і творчими завданнями;
 • дозування і диференціація домашніх завдань;
 • культура ведення зошитів.
 • По третьому параметру контролювалися такі фактори:
 • вплив на якість навчальних досягнень учнів (грамотність, сформованість обчислювальних навичок тощо);
 • вплив на виховання особистісних якостей школярів (акуратність, дисциплінованість);
 • вплив на розвиток творчих здібностей, компетентностей (інформаційної, комунікативної, загальнокультурної).
 • Низькі оцінки 0,25 (відповідає вимогам менш, ніж наполовину) мають такі фактори: диференційований підхід до різних категорій учнів; дозування і диференціація домашніх завдань; культура ведення зошитів. По третьому параметру майже в усіх класах 0,5 (відповідає наполовину). Найвищу оцінку 0,75 (відповідає більш, ніж наполовину) отримав перший параметр.
 • Результати перевірки:
 • Оцінка до 0,35 свідчить про недопустимий рівень; від 0,35 до 0,6 – критичний (низький рівень); від 0,6 до 0,75 – достатній (середній) рівень; від 0,75 до 1 – високий (вище середнього) рівень. Згідно таблиці якість перевірки зошитів знаходиться на межі між критичним та середнім рівнями.
 • Виходячи з вищезазначеного,
 • наказую:
 • Учителям української мови :
  • Систематично працювати з робочими зошитами учнів.
  • Дозування і диференціювати домашні завдання: учням з високим рівнем більше творчих завдань, з середнім – репродуктивних. Постійно
  • Звертати увагу на культуру ведення зошитів, враховуючи її при оцінюванні учнів. Постійно.
 • Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 • Директор школи
 • З наказом ознайомлені:
 • Довідка
 • Про стан ведення учнівських зошитів з математики 6 класу
 • Мета перевірки: виконання та дотримання вчителями та учнями єдиного орфографічного режиму, якість і періодичність перевірки зошитів учителями математики
 • Згідно з річним планом роботи школи та з метою контролю за навчально – виховним процесом і станом роботи з шкільною документацією, адміністрацією школи у грудні 2012 року проводилося вивчення системи роботи із зошитами учнів 6 класу учителів математики.
 • У_____класі (вчитель __________) для перевірки було здано ______ зошит (учнів у класі 23), а у _____ - _____зошитів, учнів у класі - 25 .
 • Перевіркою встановлено, що згідно з « Вимогами до виконання письмових робіт учнів загальноосвітніх навчальних закладів і перевірки зошитів з математики в 5 – 11 класах» в 6 класі в наявності по 2 робочих зошити з математики та 1 зошит для контрольних робіт. В цілому стан перевірки зошитів ____класу (вчитель _____) знаходиться на належному рівні. Вимоги єдиного орфографічного режиму виконуються. Зошити учнів підписані правильно, крім учнів: ______________. Вчитель ________ вказує на помилки, слідкує за правильністю оформлення записів. Разом з тим не систематично виконуються домашні завдання деякими учнями _________________.
 • Аналіз перевірки робочих зошитів 6-А (вчитель _________) показав, що існує певна система письмових робіт (домашніх та класних). Зміст робіт, їх складність відповідають вимогам навчальних програм. Обсяг і характер домашніх завдань за рівнем складності відповідає змісту вивченого матеріалу в класі, але в ________класі (вчитель _______) обсяг домашніх завдань не відповідає змісту вивченого матеріалу в класі. Основними видами класних та домашніх робіт є: вправи, задачі, рівняння, самостійні роботи, тестові завдання(як відкритої, так і закритої форми), передбачені чинними програмами. Приділяється певна увага зовнішньому вигляду зошитів, дотриманню норм єдиного орфографічного режиму. Зошити перевіряються згідно порядку перевірки (Наказ МОіН України 1/9-529 від 27.12.2000).
 • Оцінки за ведення зошитів вчителі математики _______________ виставляють як в зошитах, так і в журналах. Виставляючи оцінку за ведення зошита , вони враховують такі критерії: наявність класних та домашніх робіт, грамотність(якість виконання робіт),охайність, уміння правильно оформляти роботи( дотримання вимог орфографічного режиму). Вчителі звертають увагу на систематичність виконання домашніх завдань.
 • У всіх учнів також є зошити для контрольних робіт, у яких після кожної контрольної роботи виконується робота над помилками.
 • Рекомендовано:
 • Учителям______________
  • Продовжити систематичну роботу з зошитами;
  • Враховуючи здібності дітей та рівень їхньої підготовки, диференційовано підходити до вибору;
  • Більше уваги приділяти слабо встигаючим учням (частіше перевіряти їхні зошити).
 • 2. Учителю __________систематично перевіряти робочі зошити, звертати увагу учнів на граматичні помилки
 • 3. Опрацювати зауваження на засіданні шкільної методичної комісії.
 • НАКАЗ
 • від _________ №
 • Про результати перевірки зошитів
 • з математики учнів 6-го класу
 • Згідно з річним планом роботи школи та з метою контролю за навчально – виховним процесом і станом роботи з шкільною документацією, адміністрацією школи у грудні 2012 року проводилося вивчення стану перевірки зошитів з математики учнів 6 класів.
 • Мета перевірки: виконання та дотримання вчителями та учнями єдиного орфографічного режиму, якість і періодичність перевірки зошитів учителями математики
 • У_____класі (вчитель __________) для перевірки було здано ______ зошит (учнів у класі 23), а у _____ - _____зошитів, учнів у класі - 25 .
 • Перевіркою встановлено, що згідно з « Вимогами до виконання письмових робіт учнів загальноосвітніх навчальних закладів і перевірки зошитів з математики в 5 – 11 класах» в 6 класі в наявності по 2 робочих зошити з математики та 1 зошит для контрольних робіт. В цілому стан перевірки зошитів ____класу (вчитель _____ ) знаходиться на належному рівні. Вимоги єдиного орфографічного режиму виконуються. Зошити учнів підписані правильно, крім учнів: ______________. Вчитель ________ вказує на помилки, слідкує за правильністю оформлення записів. Разом з тим не систематично виконуються домашні завдання деякими учнями _________________.
 • Аналіз перевірки робочих зошитів 6-А (вчитель _________) показав, що існує певна система письмових робіт (домашніх та класних). Зміст робіт, їх складність відповідають вимогам навчальних програм. Обсяг і характер домашніх завдань за рівнем складності відповідає змісту вивченого матеріалу в класі, але в ________класі (вчитель _______) обсяг домашніх завдань не відповідає змісту вивченого матеріалу в класі. Основними видами класних та домашніх робіт є: вправи, задачі, рівняння, самостійні роботи, тестові завдання(як відкритої, так і закритої форми), передбачені чинними програмами. Приділяється певна увага зовнішньому вигляду зошитів, дотриманню норм єдиного орфографічного режиму. Зошити перевіряються згідно порядку перевірки (Наказ МОіН України 1/9-529 від 27.12.2000).
 • Оцінки за ведення зошитів вчителі математики _______________ виставляють як в зошитах, так і в журналах. Виставляючи оцінку за ведення зошита , вони враховують такі критерії: наявність класних та домашніх робіт, грамотність(якість виконання робіт),охайність, уміння правильно оформляти роботи( дотримання вимог орфографічного режиму). Вчителі звертають увагу на систематичність виконання домашніх завдань.
 • У всіх учнів також є зошити для контрольних робіт, у яких після кожної контрольної роботи виконується робота над помилками.
 • Учителі математики ____________ перевіряють зошити згідно з Інструкцією та виставляють оцінки в класний журнал за їх ведення.
 • Виходячи з вищезазначеного,
 • НАКАЗУЮ:
 • Учителям математики __________.:
  • Продовжити систематичну роботу з зошитами;
  • Враховуючи здібності дітей та рівень їхньої підготовки, диференційовано підходити до вибору;
  • Більше уваги приділяти слабо встигаючим учням (частіше перевіряти їхні зошити).
 • Заст.директора з НВР ______________.:
 • класах, що дозволяє вивчити стан роботи окремо з цього напрямку
 • роботи.
 • Керівнику ШМК ____________ обговорити підсумки перевірки роботи
 • з зошитами.
 • 4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заст. директора з
 • НВР ________
 • Директор школи ______________
 • Бажаємо успішної та плідної праці


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка