Н р. Тростянецька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №5 Тростянецької районної ради Сумської областіСкачати 115,45 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації30.11.2016
Розмір115,45 Kb.
  1   2
 • Методичне об`єднання класних керівників
 • 2014-2015 н.р.
 • Тростянецька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №5 Тростянецької районної ради Сумської області
 • Шудрик Тетяна Миколаївна,
 • заступник директора з виховної роботи
 • Тростянецької СШ І-ІІІ ступенів № 5
 • Методична робота з класними
 • керівниками сьогодні – це різноманітна діяльність, спрямована на успішну організацію
 • виховного процесу в школі.
 • Методична робота – це система аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності, заснована на досягненнях науки та передового педагогічного досвіду з метою удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.
 • Розвиток цілісної системи методичної роботи в школі з метою підвищення її ефективності повинен здійснюватися відповідно до ряду важливих вимог, а саме:
 • Відповідність системи внутрішньо-шкільної методичної роботи сучасному соціальному замовленню суспільства, держави, школи за умов її національної розбудови.
 • Науковість методичної роботи.
 • Системність методичної роботи.
 • Комплексний характер методичної роботи.
 • Систематичність, послідовність, наступність, безперервність, масовість.
 • Творчий характер методичної роботи, максимальна активізація діяльності педагогів.
 • Оперативність, гнучкість, мобільність методичної роботи.
 • Колективний характер методичної роботи.
 • Створення сприятливих умов для ефективної методичної роботи, творчих пошуків педагогів.
 • Групи взаємопов’язаних функцій-завдань системи методичної роботи:
 • функції методичної роботи у зв’язку з «навколишнім середовищем», тобто її функції відносно загальнодержавної системи освіти, педагогічної науки, передового педагогічного досвіду;
 • функції методичної роботи стосовно педагогічного колективу школи;
 • функції методичної роботи стосовно конкретного вчителя, класного керівника, вихователя.
 • Вчитель як фахівець живе доти,
 • поки вчиться. Сприяти педагогу
 • в цьому – провідна функція
 • внутрішкільної методичної роботи.
 • К. Ушинський.
 • Діяльність методичного об’єднання класних керівників
 • Як зазначено в Положенні про методичне об’єднання класних керівників
 • методичне  об’єднання  класних  керівників —  структурний  підрозділ внутрішньошкільної системи керування виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу класних керівників.
 • Засідання МО  класних  керівників проводять  4–5  разів на  рік: перше (організаційне) засідання — у вересні, інші — 1 раз на чверть.
 • Перспективний  план  роботи МО  затверджують  на  першому  засідання.
 • Керівництво  плануванням  та  організацією  діяльності  методичного об’єднання здійснюють директор школи і ЗДВР.
 • Загальношкільна методична проблема:
 • «Формування та розвиток гуманістично спрямованої особиситості з почуттям національної свідомості, орієнтованої на адаптацію до нових життєвих реалій.».
 • Проблема, над якою працює шкільне методичне об'єднання класних керівників: 
 • «Робота класного керівника як основа формування ключових компетентностей школярів».
 • Шляхи розв’язання проблеми:
 • - через підвищення потенційних творчих можливостей класних керівників;
 • - через впровадження інноваційних технологій в їх діяльність;
 • - шляхом підвищення методичної компетенції класних керівників в роботі з класним колективом.
 • Мета МО:  формування професійного співтовариства вчителів, здатних на засадах інтеграції й застосуванні сучасних виховних технологій забезпечувати новий рівень виховання.
 • Кредо:   Якщо хочеш змінити світ на краще, зберегти його чисту красу, незайману святість, починай це робити із себе не завтра, а сьогодні, з цієї хвилини. 
 • Формули успіху:
 • Найкращий засіб допомогти собі самому – це допомагати ще комусь.
 • Дітей не потрібно виховувати, з ними потрібно товаришувати.
 • Людина стає тим, хто він є, завдяки справі, яку робить.
 • Чим більше віддаю себе дітям, тим більше від них одержую.
 • Хто не дивиться вперед – залишається позаду.
 • Кожна дитина – таланту перлина.
 • Любіть те, що ви робите й робіть те, що ви любите.
 • Щоб мати право навчати, треба постійно вчитися самому.
 • Штурмуйте кожну проблему з ентузіазмом… наче від цього залежить ваше життя.
 • Основні завдання шкільного методичного об'єднання класних керівників:
 • підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників з питань психології та педагогіки виховної роботи. Організація програмно-методичного супроводу виховної роботи в класі, школі, що сприяє удосконаленню й підвищенню ефективності виховної роботи в школі;
 • інформування про нормативно-правову базу, що регулює роботу класних керівників, вихователів груп подовженого дня в рамках модернізації виховання;
 • забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів;
 • формування мотивації педагогів з метою удосконалення професійної компетентності;
 • озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знаннями сучасних форм і методів роботи;
 • координація планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів в класних колективах; всебічний розвиток індивідуальності дитини на основі  виявлення її задатків та здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення потреб і інтересів;
 • сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників;
 • оцінювання виховної роботи членів педагогічного колективу;
 • вивчення, узагальнення та розповсюдження передового педагогічного досвіду роботи класних керівників.
 • Функції шкільного методичного об'єднання класних керівників:
 • аналітико-прогностична функція, що виражається в здійсненні аналізу якості надання виховних послуг, розробці методик й інструментарію виявлення результативності й прогнозування, а також їхнього подальшого вмісту за напрямками виховної роботи;
 •   організаційно-координуюча функція, що забезпечує планування й організацію роботи методичного об’єднання класних керівників;
 •   інформаційна функція, що виражається в інформуванні педагогічних працівників школи з питань виховної роботи;
 •   методична функція, забезпечує створення організаційно-педагогічних умов з метою вдосконалення професійної компетентності членів методичного об’єднання
 • Пріоритетні напрямки роботи
 • методичного об’єднання класних керівників 1-11 класів
 • Спрямувати всі зусилля класних керівників у виховній роботі з учнями на виконання вимог Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021року, Методичних рекомендацій з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2014-2015 навчальному році Міністерства освіти і науки України.
 • Підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників із питань психології та педагогіки.
 • Забезпечення реалізації єдиних принципових підходів до виховання та соціалізації учнів.
 • Озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знаннями щодо сучасних форм і методів виховної роботи з учнями різної вікової категорії.
 • Координація планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів у класних колективах.
 • Вивчення, узагальнення та використання прогресивного педагогічного досвіду роботи класних керівників.
 • Сприяння створенню й розвитку системи виховної роботи класних колективів.
 • Документація методичного об’єднання класних керівників
 • Список членів методичного об’єднання.
 • Річний план роботи методичного об’єднання.
 • Протоколи засідань методичного об’єднання.
 • Аналітичні матеріали за підсумками проведених заходів, тематичного адміністративного контролю (копії довідок, наказів)
 • План роботи творчих груп.
 • Теоретичні та практичні розробки з проблемних тем творчих груп.
 • Інструктивно-методичні документи щодо виховної роботи в класних колективах і діяльності класних керівників.
 • Матеріали «методичної скарбнички класного керівника».
 • Структура плану роботи МО класних керівників
 • Стислий  аналіз  соціально-педагогічної  ситуації  розвитку  учнів  та аналіз роботи МО, проведеної в попередньому навчальному році.
 • Педагогічні завдання об’єднання.
 • Календарний план роботи МО, в якому наявні:
  • План засідань МО.
  • Графік відкритих заходів класів.
  • Участь МО в масових заходах школи.
 • Підвищення фахової майстерності класних керівників:
  • Самоосвіта класних керівників.
  • Участь у курсовій перепідготовці.
  • Підготовка творчих робіт, виступів, доповідей.
  • Робота з атестації педагогів.
 • Вивчення та узагальнення педагогічного досвіду роботи класних керівників.
 • Участь  у  тематичному  і персональному  контролі  за  виховним процесом.
 • Функціональні  обов’язки  керівника  методичного  об’єднання  класних керівників
 • Керівник МО класних керівників:
 • Відповідає:
  • а)  за планування, підготовку, проведення та аналіз діяльності методичного об’єднання;
  • б)  за поповнення «методичної скарбнички класного керівника»;
  • в)  за  своєчасне  впорядкування  документації  про  роботу  об’єднання  та проведені заходи;
 • Разом  із  дирекцією  і  заступником  директора  з  виховної  роботи  стежить:
  • а)  за дотриманням принципів організації виховного процесу;
  • б)  за  виконанням  класними  керівниками  їхніх  функціональних обов’язків;
  • в)  за підвищенням науково-методичного рівня виховної роботи;
  • г)  за  вдосконалюванням  психолого-педагогічної  підготовки  класних керівників;
 • Організує:
  • а)  взаємодію  класних  керівників  —  членів  МО  між  собою  і  з  іншими структурними підрозділами школи;
  • б)  відкриті заходи, семінари, конференції тощо;
  • в)  вивчення, узагальнення та використання на практиці передового педа-гогічного досвіду роботи класних керівників;
  • г)  консультації з питань виховної роботи;
 • Координує  планування,  організацію  та  педагогічний  аналіз  виховних заходів класних колективів:
 • Сприяє  становленню  та  розвитку  системи  виховної  роботи  класних колективів;
 • Бере участь у підготовці та проведенні атестації класних керівників;
 • Керує діяльністю творчих груп класних керівників.
 • Змістом діяльності методичного об’єднання класних керівників є:
 • Планування й організація роботи методичного об’єднання класних керівників, вихователів груп подовженого дня.
 • Створення організаційно-педагогічних умов для удосконалення професійної компетентності членів методичного об’єднання.
 • Здійснення аналізу якості виховних послуг за напрямками.
 • Систематизація, узагальнення й пропаганда передового педагогічного досвіду.
 • Організація позаурочної діяльності.
 • Співпраця із організаціями, відділами, службами
 • Із кримінальною міліцією у справах неповнолітніх.
 • Із відділом у справах сім’ї та молоді.
 • Із Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
 • Прогнозований результат
 • методичного об’єднання класних керівників
 • Високий теоретичний, науково-методичний рівень класних керівників з питань педагогіки і психології.
 • Виховання культури спілкування та рівня вихованості учнів школи.
 • Оволодіння класними керівниками сучасними виховними технологіями, формами і методами роботи.
 • Використання проектних технологій у виховній роботі класних керівників.
 • Впровадження проектів з правової освіти та виховання в учнівських коллективах.
 • Активна участь класних керівників щодо реалізації в практику виховної роботи школи проектів учнівського самоврядування.
 • За результатами рейтингової системи роботи класних керівників під час організації виховного процесу визначити переможців конкурсу «Класний керівник року».
 • Друк кращих творчих доробок виховних заходів на сторінках фахових видань.
 • Сучасні форми методичної роботи з класними керівниками
 • Методична робота з педагогічними працівниками в загальноосвітніх навчальних закладах реалізується як через традиційні (колективні та індивідуальні), так і нетрадиційні форми її організації.
 • Колективні форми методичної роботи:
 • педагогічна рада;
 • методична рада;
 • методичні об’єднання;
 • творчі майстерні педагогів;
 • постійно діючі проблемні семінари;
 • творчі, мобільні та динамічні групи;
 • педагогічні читання;
 • науково-практичні конференції;
 • педагогічні виставки;
 • конкурси тощо.
 • Індивідуальні форми методичної роботи:
 • наставництво;
 • консультації;
 • стажування;
 • самоосвіта;
 • індивідуальна методична допомога тощо.
 • Нетрадиційні форми організації методичної роботи:
 • ярмарки педагогічної творчості;
 • фестивалі педагогічних ідей і знахідок;
 • методичні фестивалі, ринги, аукціони;
 • панорами методичних новинок;
 • педагогічні вернісажі;
 • творчі портрети;
 • ділові ігри тощо.
 • Заходи щодо підвищення фахової майстерності класних керівників
 • Взяти участь у проведенні шкільної науково-практичної конференції на тему: «Впровадження елементів інноваційних технологій навчання і виховання дітей в практику роботи школи».
 • Організувати самоосвітню роботу вчителів, спрямувати її на вивчення української національної спадщини, актуальних психолого-педагогічних проблем, нових освітніх технологій.
 • Вивчати та запроваджувати в практику досвід кращих вчителів школи, району, області.
 • Організувати взаємовідвідування виховних заходів з подальшим їх обговоренням та аналізом.
 • Проводити бесіди «за круглим столом» по обміну досвідом роботи, семінари, «методичні аукціони», практичні заняття, тренінги та дискусії.
 • Брати участь у роботі постійно діючого психолого-педагогічного семінару.
 • Співпраця з психологом і соціальним педагогом.
 • Опрацювати методичну літературу і підготувати доповіді, згідно проблемного питання, що вивчається вчителем, та питань, які обговорюються під час проведення методичних тижнів.
 • Підготовка творчих звітів про самоосвітню діяльність.
 • Співбесіди керівника МО та заступника директора з виховної роботи з класними керівниками з питань роботи над загальношкільною методичною проблемою та проблемним питанням методоб’єднання.
 • Тиждень безпеки руху дітей
 • 05-11.09.2014
 • Тиждень партизанської слави
 • 12-18.09.2014
 • Тиждень протипожежної безпеки
 • 19-25.09.2014
 • Тиждень бібліотеки
 • 26.09-02.10.2014
 • Тиждень здоров’я
 • 03-09.10.2014
 • Тиждень толерантності
 • 10-16.10.2014
 • Тиждень національного виховання
 • 17-23.10.2014
 • Тиждень морально-правового виховання
 • 24-30.10.2014
 • Тиждень антиалкогольної та антинаркотичної пропаганди
 • 31.10-06.11.2014
 • Тиждень милосердя і турботи
 • 28.11-04.12.2014
 • Тиждень інформаційно-просвітницької роботи щодо формування здорового способу життя
 • 05-11.12.2014
 • Тиждень народознавства
 • 19-25.12.2014
 • Тиждень профілактики правопорушень
 • 16-22.01.2015
 • Тиждень національного виховання
 • 23-29.01.2015
 • Тиждень громадянського виховання
 • 20-26.02.2015
 • Тиждень пам’яті Т.Г. Шевченка
 • 05-11.03.2015
 • Тиждень дитячого читання
 • 19-25.03.2015
 • Тиждень профорієнтаційної роботи
 • 26-31.03.2015
 • Тиждень екологічного виховання
 • 02-08.04.2015
 • Тиждень правових знань
 • 09-15.04.2015
 • Тиждень патріотичного виховання
 • 01-06.05.2015
 • Тиждень родинного виховання
 • 14-20.05.2015
 • Організація позакласної роботи
 • Проведення тематичних тижнів
 • 10 порад керівникові МО
 • 1.Спочатку подумай: а навіщо це тобі? І головне, а що ти можеш дати своїм колегам?
 • 2.Завжди всі справи починай із себе. Якщо тобі щось не під силу, то як ти можеш вимагати цього від інших? Завжди будь прикладом для інших.
 • 3.Обов’язково спирайся на думку колективу. Принцип «Я керівник, а тому знаю краще» тут зовсім не підходить. Тебе, можливо, будуть слухатись, але зневажатимуть.
 • 4.Складаючи план роботи, не намагайся охопити все відразу. Пам’ятай, що це в принципі неможливо. Вибери лише кілька головних, найбільш важливих тем та обов’язково намагайся виконувати їх.
 • 5.Регулярно проводь анкетування колег на предмет їхніх утруднень у роботі. Це дасть тобі можливість не розмірковувати довго при складанні плану роботи на рік, а тому значно покращить відвідування занять учителями.
 • 6.Прислухайся до порад, настанов своїх старших і більш досвідчених колег.
 • Пам’ятай, що з боку завжди видніше.
 • 7.Не намагайся входити в роль поважного і «високого» керівника для завоювання авторитету. З часом це прийде само, коли цього справді заслужиш. А зараз і найближчі роки будь таким, як і всі, але активнішим і вимогливішим до себе.
 • 8.Не забувай, що твій настрій при спілкуванні передається іншим людям, тому на засіданнях МО ніколи не розповідай про свої труднощі в роботі, удома – у твоїх колег їх не менше. Краще випромінювати радість і тепло – з такими людьми люблять спілкуватися всі.
 • 9.Ніколи не вдавай фальшивих емоцій (радість від зустрічі, захоплення чиєюсь роботою…). Ти ж сам можеш легко помітити фальш, то чому цього не помітять інші? Тому виявляй справжній інтерес до своєї роботи, до своїх колег, до учнів.
 • 10.Намагайся побудувати роботу МО так, щоб колеги відчували жаль, якщо не матимуть змоги бути присутніми на засіданні. Урізноманітнюй роботу засідань, більше проводь практичних занять. Не захоплюйся «паперовою» роботою. Пам’ятай, що діяльність МО потрібна не тому, що так вимагають, а для вирішення потреб учителів, для підвищення їх компетентності, професійного росту. А особисто тобі хіба це завадить?
 • ДІАГНОСТИЧНА КАРТА КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ
 • Всього класних керівників - ;
 • вища кваліфікаційна категорія - ;
 • спеціалістів першої категорії - ;
 • спеціалістів другої категорії - ;
 • Питання теорії
 • Практичні заняття
 • Місяць
 • Відповідальні
 • 1
 • Упровадження нових технологій виховання
 • 1.Методика впровадження в практику новітніх технологій виховання.
 • 2.Методика проектів –запорука успіху.
 • 3.Робота учнівського самоврядування
 • Вересень
 • Заступник директора з ВР, голова МО
 • 2
 • Робота з обдарованими дітьми
 • 1.Система роботи школи з обдарованими учнями.
 • 2. Дослідження творчих здібностей учнів.
 • Жовтень
 • Шкільна психологічна служба
 • 3
 • Готовність учителя до превентивного виховання
 • 1.Методика роботи класного керівника, класовода з превен-тивного виховання.
 • 2. Розробка пам’ятки щодо запобігання правопорушень учнів.
 • 3. Зустрічі з наркологом, уповноваженим з питань правопорушень
 • Листопад
 • Соціальний педагог
 • 4
 • Роль класного керівника в координації виховного впливу школи, сім’ї та громадськості
 • 1. Форми роботи з батьками.
 • 2. Планування тематики батьківських зборів
 • Грудень
 • Голова МО, психолог школи, класні керівники
 • Рекомендації заступнику директора з виховної роботи з питань методичної роботи між засіданнями м/о
 • 5
 • Робота з дітьми, які слабо встигають, і педагогічно занедбаними дітьми
 • 1. Складання індивідуальних психологічних карт на дітей «групи ризику».
 • 2. Визначення напрямків подальшої роботи з цими дітьми.
 • Січень
 • Практичний психолог школи, соціальний педагог, класні керівники
 • 6
 • Права дитини
 • 1. Ділова гра. Розв’язування конфліктних ситуацій.
 • 2. Розв’язування психолого-педагогічних завдань
 • Лютий
 • класні керівники, практичний психолог та соціальний педагог школи
 • 7
 • Створення позитивного настрою в учнівському колективі
 • 1. Методика проведення тренінгових занять: «Вчимося розуміти й поважати інших»
 • 2. Розробка правил гарного співрозмовника
 • Березень
 • Психолог, класні керівники
 • 8
 • Формування в молоді навичок безпечної поведінки
 • 1. Ділова гра «Як зростати здоровим. Вчимося жити, а не виживати» (проведення тижня ЦО в школі).
 • 2. Методика проведення тренінгових занять з формування відповідальної (безпечної) поведінки
 • Квітень
 • Голова МО, заступник директора з ВР, класні керівники
 • 9
 • Успішні іспити. Організація та проведення. Роль класного керівника
 • 1. Аналіз форм і методів організації та проведення іспитів.
 • 2. Іспит і психологія випускника. Тренінг «Як зняти психологічну напругу»
 • Травень
 • Заступник директора з ВР, голова МО, психолог
 • Орієнтовний перелік питань із проблем виховної роботи для обговорення на засіданнях методичного об’єднання.
 • Психолого-педагогічні умови реалізації національної програми «Діти України».
 • Впровадження прогресивних педагогічних концепцій, інноваційних технологій, моделей, оптимальних форм і методів організації виховної роботи з учнями.
 • Психолого-педагогічні умови реалізації Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти.
 • Виховна система школи: проблеми, пошуки, знахідки.
 • Виховна система школи: педагогічні ідеї та досвід формування.
 • Проблема виховання школярів в умовах становлення школи як відкритої системи виховання.
 • Психолого-педагогічні умови здійснення навчально-виховного процесу на діагностичній основі.
 • Діагностика – психолого-педагогічний ключ до розуміння особистості учня і спосіб вироблення моделі роботи з кожним конкретним колективом школярів.
 • Майстерність педагога: його творча ініціатива, удосконалення методів, форм роботи з учнями.
 • Формування господарської відповідальності, підприємливості та ініціативи, підготовка школярів до життя в ринкових умовах.
 • Виховання духовної культури особистості та створення умов для вільного формування в учнів власної світоглядної позиції.
 • Формування господарської відповідальності, підприємливості та ініціативи, підготовка школярів до життя в ринкових умовах.
 • Гармонізація родинного та шкільного виховання на засадах педагогіки життєтворчості.
 • Формування в учнів пізнавальної активності та культури розумової праці, вироблення уміння самостійно набувати знання, застосовувати їх у практичній діяльності.
 • Створення умов для вільного розвитку особистості школяра шляхом залучення його до різноманітних видів творчої діяльностей.
 • Організація виховного процесу на основі вивчення і розвитку індивідуальних здібностей учнів.
 • Діяльність педагогічного колективу щодо формування правової культури учнів: поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки.
 • Діяльність педагогічного колективу щодо формування художньої культури, розвитку естетичних потреб і почуттів.
 • Виховання свідомого ставлення до свого здоров’я як найвищої соціальної цінності.
 • Створення у школі педагогічних умов для розвитку особистості.
 • Спільна робота сім’ї та школи щодо організації виховного процесу.
 • Виховна робота в школі: актуальні проблеми розвитку та модернізації.
 • Орієнтована циклограма наказів, нарад із проблем виховання.
 • Серпень
 • Про призначення класних керівників, вихователів, керівників гуртків, об’єднань.
 • Про планування роботи гуртків та клубів за інтересами.
 • Про проведення свята Першого дзвоника.
 • Про організацію методичної роботи з класними керівниками, керівниками гуртків, клубів, об’єднань.
 • Про можливості залучення до співпраці зі школою позашкільних та культурно-освітніх закладів, державних установ і громадських організацій.
 • Вересень
 • Про розвиток творчих та інтелектуальних здібностей учнів, залучення дітей до діяльності різноманітних об’єднань за інтересами.
 • Про надання допомоги органам учнівського самоврядування, дитячим та юнацьким об’єднанням.
 • Про проведення туристських походів, експедицій та екскурсій з учнями.
 • Про організацію соціально-педагогічної допомоги учням і сім’ям, які потребують особливої уваги.
 • Про здійснення психолого-педагогічного аналізу контингенту школярів із метою виявлення учнів, схильних до правопорушень, вживання спиртних напоїв, наркотичних речовин.
 • Про вивчення умов проживання важковиховуваних учнів, дітей-сиріт, дітей із багатодітних, малозабезпечених, неблагополучних сімей.
 • Жовтень
 • Про організацію роботи з батьками учнів.
 • Про діяльність педагогічного колективу щодо залучення дітей та підлітків до роботи в гуртках, секціях у школі, позашкільних закладах, за місцем проживання.
 • Листопад
 • Про проведення творчих звітів класних керівників, керівників гуртків, клубів.
 • Грудень
 • Про проведення новорічних свят.
 • Про організацію зимових канікул.
 • Про проведення педагогічної олімпіади «Відкрий у собі талант».
 • Січень
 • Про діяльність педагогічного колективу щодо запобігання злочинам та правопорушенням серед неповнолітніх.
 • Про виконання плану роботи на І семестр.
 • Про підготовку і проведення вечора-зустрічі з випускниками школи.
 • Лютий
 • Про організацію і проведення шкільних змагань «Знай і виконуй правила дорожнього руху».
 • Березень
 • Про стан методичної роботи з проблем виховання.
 • Про збір та узагальнення пропозицій учнів, учителів та батьків щодо перспектив роботи школи, визначення змісту позаурочної діяльності учнів.
 • Зразок діагностичного анкетування класних керівників
 • 1.Що з власного досвіду виховної роботи Ви могли б запропонувати колегам по школі?
 • 2.Які напрямки роботи з дітьми Вам особливо вдаються?
 • 3.Якими методичними рекомендаціями щодо організації певних заходів з певними групами дітей і батьків Ви можете поділитись?
 • 4. Які нові педагогічні технології ви знаєте? Які з них застосовуєте в практичній роботі з класом?
 • 5. Що у Вас не виходить у роботі з дітьми? Чому, на Вашу думку, не виходить?
 • 6. Чи маєте Ви труднощі при аналізі або плануванні виховної роботи (окремих заходів)?
 • 7. Які стосунки у Вас з дітьми (гарні, задовільні, конфліктні)?
 • 8.Чи потрібна Вам допомога психолога при організації роботи з дітьми, тощо, з якого питання?
 • 9. Ваші пропозиції на адресу адміністрації школи.
 • Діагностична анкета класного керівника
 • Основні напрямки діяльності класного керівника
 • Добре володію
 • Потрібна допомога
 • Хочу ознайомитися
 • 1. Завдання та основні напрямки національного виховання у відповідності з документами виховної роботи.
 • 2. Оволодіння методами і формами педагогічної діагностики
 • 3. Діагностика рівня вихованості учнів.
 • 4. Розвиток учнівського самоврядування
 • 5. Методика вивчення моральної вихованості учнів
 • 7. Формування високої громадської активності та національної свідомості
 • 8. Профілактика правопорушень
 • 9.Робота з педагогічно занедбаними дітьми.
 • 10. Форми роботи з батьками
 • План засідання
 • МО класних керівників 5-11 класів
 • __________________________________
 • «_______»______________20____р.
 • І. Теоретична частина
 • 1.____________________________________________________________________________________________________.
 • ІІ. Практична частина
 • 1.____________________________________________________________________________________.
 • ІІІ. Аналітична частина
 • 1._____________________________________________________________________________________.
 • ІV. Завдання до наступного засідання
 • 1._______________________________________________________________________________________________
 • Зразок календарного плану засідань методичного об’єднання класних керівників
 • ЗМІСТ
 • Відповідальні
 • 1.
 • Про результати виховної роботи у 2013 – 2014 навчальному році.
 • Керівник ШМО класних керівників ТрофімцоваВ.А.
 • 2.
 • Визначення основних напрямків методичної роботи на 2014 – 2015 н.р.
 • Керівник ШМО класних керівників ТрофімцоваВ.А.
 • 3.
 • Про основні вимоги щодо дотримання правил безпеки життєдіяльності дітей під час виховних заходів
 • Керівник ШМО класних керівників ТрофімцоваВ.А.
 • 4.
 • Організація роботи щодо подання звітів класних колективів з соціального захисту дітей. Соціальний паспорт класу.
 • Керівник ШМО класних керівників ТрофімцоваВ.А.
 • 5.
 • Схема аналізу виховної роботи класного керівника.
 • Планування виховної роботи з класом.
 • КерівникШ МО класних керівників ТрофімцоваВ.А.
 • 6.
 • Про розвиток творчих та інтелектуальних здібностей учнів, залучення дітей до діяльності гуртків та секцій за інтересами
 • Керівник ШМО класних керівників ТрофімцоваВ.А.
 • ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
 •  
 • 1.Підготовка до огляду літописів класних колективів та інформаційних вісників ( куточків) класів
 • 2. Підготувати звіт про відвідування учнями школи та прийняті міри, щодо попередження пропусків занять без поважних причин.
 • класні керівники 1-11 класів
 • ЗАСІДАННЯ I (організаційне)
 • ЗАСІДАННЯ II
 •  
  1   2


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка