Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика Кафедра управління охороною здоров’яСкачати 105,4 Kb.
Сторінка3/8
Дата конвертації30.11.2016
Розмір105,4 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

СХЕМА ПРОЦЕСУ (за ISO/TC 176/SC 2/№ 544R30)


п.3.2.14 РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ПРОЦЕСУ

«ступінь реалізації запланованих дій і досягнення запланованих результатів»

п.3.2.15 ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОЦЕСУ

«співвідношення між досягнутим результатом і використаними ресурсами»

п.3.4.2 ПРОДУКЦІЯ

«результат процесу»

п.3.4.1. ПРОЦЕС

«сукупність взаємопов'язаних або взаємодійних робіт (операцій), що перетворює входи на виходи»

ВИХІД

ВХІД (пацієнт, інформація, матеріали)

МОНІТОРИНГ І ВИМІРИ

(входу, перебігу і результатів процесу )

П.3.4.5 ПРОЦЕДУРА

«установлений спосіб виконування роботи чи процесу»

РЕСУРСИ

Процесне управління – специфічний спосіб управління, при якому организація розглядається не як система структурних підрозділів, а як система процесів.

Управління не функціональне, а міжфункціональне (системне).

Выход?

Процес 1

Процес 2

Процес N

ВОЛОДАР ПРОЦЕСУ


ДСТУ ISO 9001:2009. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ. ВИМОГИ. Структура стандарту

Національний вступ.

1. Сфера застосування.

2. Нормативні посилання.

3. Терміни та визначення понять.

4. Система управління якістю.

4.1. Загальні вимоги.

4.2. Вимоги до документації.

5. Відповідальність керівництва.

5.1. Зобов’язання керівництва.

5.2. Орієнтація на замовника.

5.3. Політика у сфері якості.

5.4. Планування.

5.5. Відповідальність, повноваження та інформування.

5.6. Критичне аналізування з боку керівництва.

6. Керування ресурсами

6.1. Забезпечення ресурсами.

6.2. Людські ресурси.

6.3. Інфраструктура.

6.4. Робоче середовище.

7. Виготовляння продукції.

7.1. Планування виготовляння продукції.

7.2. Процеси, що стосуються замовників.

7.3. Проектування та розробляння.

7.4. Закупівля.

7.5. Виробництво та обслуговування.

7.6. Контроль засобів моніторингу та вимірювального устаткування

8. Вимірювання, аналізування та поліпшування.

8.1. Загальні положення.

8.2. Моніторинг і вимірювання.

8.3. Контроль невідповідної продукції.

8.4. Аналізування даних.

8.5. Поліпшування.


ПАЦІЄНТ/КЛІЄНТ

ВИМОГИ


ПОСТІЙНЕ ПОЛІПШЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ (TQM)

Модель системи управління якістю на основі процесного підходу

4.1; 4.2

4.2.2

4.2.3

4.2.4

6.1

6.2; 6.3

6.4

8.1; 8.2

8.3; 8.4

8.5

5.1; 5.2

5.3; 5.4

5.5; 5.6

8. Виміри, аналіз, поліпшення

7. Процеси медичної допомоги

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

5. Відповідальність керівництва

ПАЦІЄНТ/КЛІЄНТ

ЗАДОВОЛЕНІСТЬ

Клінічний

і економічний

результат

Вихід


Вхід

Діяльність, що додає цінності (вартість)

Інформаційні потоки

6. Менеджмент ресурсів

4. СУЯ

ДСТУ ISO 9001:2009

ГРУПИ І ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ (ПРОЦЕСІВ) У ЗАКЛАДІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Групи процесів

Види процесів у групі

1

Процеси, необхідні для надання медичної допомоги

1.1. Лікувально-діагностичний процес за нозологічними формами та клінічними станами; профілактична допомога; медична допомога при пологах, у до-та - післяпологовому періоді.

1.2. Отримання згоди пацієнта на обробку персональних даних; ідентифікація пацієнта; отримання поінформованої згоди на медичні втручання; збереження і захист конфіденційної інформації.2

Процеси управлінської діяльності керівництва

2.1.Процеси взаємодії з пацієнтами (визначення нормативних і очікуваних потреб у медичній допомозі; моніторинг публікацій у засобах масової інформації; робота зі зверненнями громадян).

2.2. Розробка політики і стратегічних цілей в сфері якості медичної допомоги.

2.3. Планування діяльності з досягнення цілей на стратегічному, тактичному і оперативному рівнях управління.

2.4. Планування і розробка організаційної структури системи управління якістю.

2.5. Аналіз функціонування системи управління якістю.

2.6. Прийняття управлінських рішень з поліпшення якості медичної допомоги, ресурсного забезпечення та функціонування системи; впровадження новітніх технологій.3

Процеси забезпечення якості ресурсів

3.1. Навчання і мотивація персоналу, визначення професійних потреб і очікувань від професійної діяльності.

3.2. Забезпечення якості інфраструктурних ресурсів (будівель, споруд, приміщень, транспорту, зв’язку).

3.3. Забезпечення якості робочого середовища (робочих місць та їх обладнання, параметрів робочого середовища).

3.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколів (стандартів) медичної допомоги (медичні технології, медичне обладнання, лікарські засоби, вироби медичного призначення, інформаційно-комп’ютерні технології).

3.5. Забезпечення фінансовими ресурсами.


4

Процеси «зворотного зв’язку» в системі

4.1. Моніторинг, вимірювання і оцінка процесу і результатів медичної допомоги, процесів забезпечення ресурсами, процесів управління.

4.2. Аудит процесів, результатів, системи управління якістю.

4.3. Самооцінка системи управління якістю.

4.4. Аналіз даних моніторингу, аудиту, самооцінки.


1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка