Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика Кафедра управління охороною здоров’яСкачати 105,4 Kb.
Сторінка4/8
Дата конвертації30.11.2016
Розмір105,4 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

ІЄРАРХІЯ ДОКУМЕНТІВ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ

ПРИМІРНА СТРУКТУРА НАСТАНОВИ З ЯКОСТІ

ЗАДОКУМЕНТОВАНІ МЕТОДИКИ

  • Задокументовані методики являють собою затверджені документи, що описують, як організація виконує дії, що відносяться до наступних пунктів стандарту:
  • 4.2.3. Управління документацією. 4.2.4. Управління записами (або звітами, протоколами) за якістю. 8.2.2. Внутрішній аудит. 8.3. Управління (контроль за) невідповідною вимогам продукцією. 8.5.2. Дії щодо виправлення дефектів та їх причин (коригуючі дії). 8.5.3. Дії щодо попередження дефектів та їх причин (запобіжні дії).

ПРОТОКОЛИ (ЗАПИСИ) З ЯКОСТІ

Протоколи з якості це свідоцтва виконання робіт та їх наслідки, наприклад:

Документи, що стосуються міжфункціональних дій, необхідно розробляти робочими групами, очолюваними керівниками структурних підрозділів за загальним керівництвом представника з якості, що сприятиме дотриманню принципу процесного підходу. В іншому разі неузгодженості в діях між співробітниками різних структурних підрозділів призведуть до відмови від використання документу, а отже, його неефективності

  • Документи, що стосуються міжфункціональних дій, необхідно розробляти робочими групами, очолюваними керівниками структурних підрозділів за загальним керівництвом представника з якості, що сприятиме дотриманню принципу процесного підходу. В іншому разі неузгодженості в діях між співробітниками різних структурних підрозділів призведуть до відмови від використання документу, а отже, його неефективності

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА 5.1. ЗОБОВЯЗАННЯ КЕРІВНИЦТВА


Пункт ДСТУ ISO 9001-2008

1.1. Визначення вищим керівництвом Політики в сфері якості. Орієнтація на замовника

5.1 б, 5.2, 5.3

1.2. Постановка цілей у сфері якості керівниками всіх рівнів управління

5.1 в, 5.4.1

1.3. Здійснення планування створення та розвитку СМЯ керівниками всіх рівнів управління

5.4.2

1.4. Визначення відповідальності і повноважень працівників організацій на всіх рівнях управління для забезпечення впровадження і підтримки СМЯ

5.5.1, 5.5.2

1.5. Наявність системи інформування персоналу з питань виконання вимог до продукції і функціонування СМЯ

5.1 а, 5.5.3

1.6. Проведення аналізу даних на всіх рівнях управління, прийняття рішень і проведення дій з їх результатами

8.4

1.7. Планування та забезпечення необхідними ресурсами для впровадження та функціонування СМЯ

5.1 д, 6.1

5.2. ОРІЄНТАЦІЯ НА ЗАМОВНИКА

Організації залежать від своїх замовників (зацікавлених сторін) і тому мають розуміти їх поточні і майбутні потреби, виконувати їх вимоги та прагнути до перевищення їх очікувань.

5.2.1. Для підвищення задоволеності замовників найвище керівництво повинне забезпечувати визначення та виконання їхніх вимог

7.2.1. Визначання вимог щодо продукції.

Організація повинна визначити:

а) вимоги, установлені замовником, зокрема вимоги до постачання та дій після постачання;

b) вимоги, не встановлені замовником, але необхідні для встановленого чи передбаченого використання, якщо про таке відомо;

c) законодавчі та регламентувальні вимоги, застосовні до продукції;

d) будь-які додаткові вимоги, що їх організація вважає за необхідні. Необхідно визначити контингент населення, вимоги\потреби якого вивчаються, стан його здоров’я, тенденції медико-демографічної ситуації

5.3. ПОЛІТИКА І ЦІЛІ В СФЕРІ ЯКОСТІ

Політика в сфері якості - загальні наміри та напрями діяльності організації, офіційно сформульовані вищим керівництвом.

У ній треба визначити спрямованість функціювання організації та відобразити основні питання.

Формування політики і встановлення цілей має спиратися на ідентифіковані потреби і очікування споживачів.

Основа політики – критерії якості медичної допомоги та інтереси зацікавлених сторін

Політику у сфері якості організація має викладати стисло та чітко у вигляді окремого документу, представленого у доступних для персоналу і відвідувачів місцях.

Зміст документу має бути таким, щоб персонал легко її запам’ятав.ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В СФЕРІ ЯКОСТІ

1. Безперервне поліпшення якості медичних послуг ми розглядаємо як основу для розвитку нашої лікарні в інтересах пацієнтів та усіх зацікавлених сторін. Якість по всім напрямкам діяльності лікарні визначена першочерговим завданням кожного співробітника.

2. Ми орієнтуємось на задоволеність поточних і майбутніх потреб наших пацієнтів, а також намагаємось випередити їх очікування.

3. Ми прагнемо підвищити доступність високоспеціалізованої ефективної медичної допомоги для ________________ населення шляхом розвитку високотехнологічних послуг, їх постійного поліпшування за умови економного витрачання наявних ресурсів, дотримання єдиної ідеології лікування _______________ хвороб на основі принципів доказової медицини і компетентності персоналу.


ПРИКЛАД ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ЯКОСТІ
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка