Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика Кафедра управління охороною здоров’яСкачати 105,4 Kb.
Сторінка6/8
Дата конвертації30.11.2016
Розмір105,4 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

а) забезпечення встановлення, впроваджування та підтримування процесів, необхідних для системи управління якістю;

b) звітування перед найвищим керівництвом про функціювання системи управління якістю та про потребу її поліпшування;

c) забезпечення обізнаності з вимогами замовника в межах організації.

Розподіл обов’язків у організаційній структурі системи управління якістю обласної лікарні

5.5.3. ВНУТРІШНЄ ІНФОРМУВАННЯ

Найвище керівництво повинне забезпечувати встановлення в організації належних процесів обміну інформацією та інформування про про політику, вимоги, цілі та досягнення у сфері якості.

 • Дії з інформування охоплюють, наприклад:
 • — спілкування керівників з працівниками на робочих місцях;

  проведення групових нарад та інших зборів, наприклад, для відзначення за визнані результати;

  — використання дощок оголошень; аудіовізуальних і електронних засобів, (електронної пошти та веб-сайтів);

  — опитування працівників і застосування схем подання пропозицій.

 • Доказом відповідності організації цьому пункту Вимог може бути опис процесу внутрішньої інформаційної взаємодії шляхом паперового документообігу або застосування комп'ютерних технологій інтранету (хто, яку інформацію, коли і кому надає і від кого отримує через які канали і носії інформації).
 • Дивись: п. 3.17 (Наявність затверджених правил та інструкцій про порядок взаємодії структурного підрозділу з іншими підрозділами закладу та/або іншими закладами) та р. 5. (Медико-інформаційна служба) стандартів акредитації)

6. КЕРУВАННЯ РЕСУРСАМИ

6.1. Забезпечення ресурсами

Організація повинна визначити та забезпечити наявність ресурсів, необхідних для

а) запровадження та підтримування системи управління якістю та постійного поліпшування її результативності;

b) підвищення задоволеності замовників виконанням їх вимог.

До ресурсів можуть належати:

працівники, інфраструктура (вимоги - р. 3,7,9,16, 18-20 стандартів акредитації), робоче середовище (вимоги - р. 3,7,8 стандартів акредитації), інформація (вимоги - р. 4,5,13,14,21 стандартів акредитації), постачальники та партнери, природні та фінансові ресурси.

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ

 • ДСТУ ISO 10015:2008 «Управління якістю. Настанови щодо навчання персоналу (ISO 10015:1999, IDT)»
 • ДСТУ IWA 9001:2007
 • ЗАКОН УКРАЇНИ «Про професійний розвиток працівників» від 12 січня 2012 року N 4312-VI
 • Наказ МОЗ України від 07.07.2009 № 484 «Зміни до Положення про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженого наказом МОЗ України від 18.05.94 № 73»
 • Стандарти акредитації :
 • Р. 2.3. Дотримання вимог щодо атестації медичних працівників

  Р. 2.12. Наявність затверджених планів підвищення кваліфікації співробітників з відмітками про виконання

  Р. 2.16. Наявні затверджені у встановленому порядку посадові інструкції для працівників

  Р. 3.7. Проведення занять з медичним персоналом структурного підрозділу з питань підвищення кваліфікації

  Р. 3.8. Здійснення керівником структурного підрозділу заходів щодо участі працівників підрозділу в програмах підвищення професійної кваліфікації та перепідготовки

  Р. 4.1. Проведення семінарських занять з медичним персоналом закладу з питань дотримання етики та деонтології

ПРОЦЕС НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ ЗА ДСТУ ISO 10015:2008 «Управління якістю. Настанови щодо навчання персоналу (ISO 10015:1999, IDT)»


ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБ У НАВЧАННІ

ОЦІНКА

РЕЗУЛЬТАТІВ

ПРОЕКТУВАННЯ

І ПЛАНУВАННЯ

НАВЧАННЯ

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ

НАВЧАННЯ

МОНІТОРИНГ

ПРОЦЕСУ

НАВЧАННЯ

ПРОФІЛЬ КОМПЕТЕНЦІЙ ПЕРСОНАЛУ В СФЕРІ ЯКОСТІ

1. Компетенції в сфері законодавства та нормативно-правового регулювання якості медичної допомоги. Охоплюють знання, навички, досвід, вміння та застосування основних законів України та нормативно-правових документів з реформування галузі охорони здоров’я, ліцензування та акредитації медичних закладів, стандартизації медичної допомоги, сертифікації спеціалістів.

2. Компетенції в сфері надання медичної допомоги. Включають знання, досвід, навички та дотримання стандартів, протоколів, формулярів, інших регламентів профілактики, діагностики, лікування пацієнта; проведення моніторингу і оцінки процесу медичної допомоги на персональному рівні; виявлення дефектів медичної допомоги, прийняття заходів з їх запобігання і усунення; діяльність з профілактики професійних ризиків на робочому місці; раціональне використання ресурсів.

3. Компетенції в сфері участі в управлінні якістю в закладі охорони здоров’я. Містять знання, досвід, навички та участь у діяльності проектних і матричних структур управління (робочих груп з розробки локальних протоколів медичної допомоги, локальних формулярів лікарських засобів, клінічних маршрутів пацієнта; групах внутрішнього аудиту; експертних групах).

ПРОФІЛЬ КОМПЕТЕНЦІЙ ПЕРСОНАЛУ В СФЕРІ ЯКОСТІ

4. Комунікативні компетенції. Передбачають володіння знаннями, вміннями, навичками спілкування – усного, письмового – і застосування їх в повсякденній роботі. Вміння слухати того, з ким спілкується. Володіння комп’ютерними інформаційними технологіями і застосування сучасних засобів зберігання, поширення, отримання і використання інформації.

5. Морально-етичні компетенції. В групу входять знання, вміння, досвід, навички і використання правил медичної етики і деонтології та загальнолюдських моральних норм в професійній діяльності.

1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка