Національна школа суддів України Особливості розгляду справ та накладення стягнень у справах про адміністративні правопорушення порушення, пов’язані з корупцією Національна школа суддів УкраїниСкачати 25,46 Kb.
Дата конвертації08.04.2017
Розмір25,46 Kb.

Національна школа суддів України

Особливості розгляду справ та накладення стягнень у справах про адміністративні правопорушення порушення, пов’язані з корупцією

Національна школа суддів України

 • Розгляд справ про адміністративні правопорушення пов’язані з корупцією, передбачений чинним КУпАП (1984), а саме ст.ст. 38, 250, 257, 268, 277, 277-2, 279, 280, 283, 284, 285 ч.7, 294 КУпАП.
 • Окрім того, глава 13-А КУпАП «Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією» містить перелік правопорушень, пов’язаних із корупцією, за які передбачена адміністративна відповідальність (ст.ст. 172-4, 172-9-1 КУпАП).
 • Науковці також виділяють адміністративні правопорушення, передбачені КУпАП, суміжні з корупційними та пов’язаними з корупцією правопорушеннями ( ст.ст. 212-3, 164-2,185-13, 188-46, 212-15, 212-21 КУпАП).

Національна школа суддів України

Недоліки КУпАП щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення (АП), в тому числі, пов’язаних з корупцією:

 • не врегульовано питання щодо відводу, самовідводу головуючому в справі;
 • не врегульовано питання щодо фіксації судового провадження в суді 1-ої та апеляційної інстанції;
 • не передбачена можливість прийняття рішення про повернення матеріалів про притягнення особи до адміністративної відповідальності за вчинення АП, пов’язаного з корупцією, для дооформлення;

Національна школа суддів України

Недоліки КУпАП щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення (АП), в тому числі, пов’язаних з корупцією:

 • не врегульована належним чином участь прокурора під час розгляду справи про АП, пов’язані з корупцією;
 • не визначено поняття недопустимості доказів, отриманих внаслідок істотного порушення прав і свобод людини;
 • чітко не визначений порядок зміни підсудності у справах про АП, у тому числі, пов’язаних з корупцією.

Національна школа суддів України

Питання, що вирішуються під час підготовки до розгляду справи (ст. 278 КУпАП)

 • 1) чи належить до компетенції судді розгляд даної справи;
 • 2) чи правильно складено протокол та інші матеріали справи про адміністративне правопорушення (ст. 256 КУпАП);
 • 3) чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду;
 • 4) чи витребувано необхідні додаткові матеріали;
 • 5) чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, його захисника, прокурора (у разі наявності таких клопотань).

Національна школа суддів України

Процедура розгляду справи

 • Відповідно до ч. 1 ст. 277 КУпАП справа розглядається у 15-денний строк.
 • Участь особи, яка притягується до відповідальності за вчинення АП, пов’язане з корупцією, та прокурора є обов’язковою.
 • У разі ухилення від прибуття на виклик суду особи її може бути піддано приводу (ч. 2, ст. 250, ч. 3, ст. 268 КУпАП).
 • Ч. 4 ст. 277 КУпАП передбачає можливість зупинення строку розгляду справи у випадках, коли:
 • особа умисно ухиляється від прибуття до суду;
 • з поважних причин не може з’явитися до суду (хвороба,
 • перебування у відрядженні чи на лікуванні, у відпустці тощо)

 • зупинення, поновлення строку розгляду справи оформлюється
 • мотивованою постановою.

Національна школа суддів України

Процедура розгляду справи

Відповідно до ст. 280 КУпАП при розгляді справи суд зобов'язаний з'ясувати такі обставини:

 • чи було вчинено АП;
 • чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності;
 • чи є обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність;
 • чи заподіяно майнову шкоду;
 • інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Національна школа суддів України

Доказування у справах про АП

 • Доказами у справі є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку суд встановлює наявність чи відсутність АП, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильності вирішення справи (ст. 251 КУпАП).
 • Оцінка доказів при розгляді справи здійснюється судом за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об’єктивному дослідженню всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю (ст. 252 КУпАП).

Національна школа суддів України

Зміст постанови у справі та порядок її оголошення та вручення копії (ст.ст. 283, 285 КУпАП)

 • Постанова у справі ухвалюється судом у нарадчій кімнаті.
 • Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи.
 • Копія постанови вручається під розписку або висилається особі, щодо якої вона ухвалена, протягом трьох днів.

Національна школа суддів України

Постанова у справі має містити:

 • найменування суду, який ухвалив постанову;
 • дату розгляду справи;
 • відомості про особу, щодо якої розглядається справа;
 • опис обставин, установлених при розгляді справи;
 • зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність за це АП;
 • ухвалене у справі рішення;
 • питання про вилучені речі і документи;
 • положення про стягнення з винуватої особи судового збору;
 • вказівку про порядок і строк її оскарження.

Національна школа суддів України

Необхідно пам’ятати:

відповідно до п. б ч. 1 ст. 92 Закону України „Про судоустрій і статус суддів” (в ред. 2015 р.) підставою для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності є незазначення в судовому рішенні мотивів прийняття або відхилення аргументів сторін щодо суті спору (не вмотивованість судового рішення).

Національна школа суддів України

Види постанов у справах про адміністративне правопорушення пов’язаного з корупцією

(ст. 284 КУпАП)

 • про накладення адміністративного стягнення;
 • про закриття провадження у справі.
 • Ст. 247 КУпАП передбачає обставини, що виключають провадження у справі про адміністративне правопорушення.Національна школа суддів України

Види стягнень за вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією

 • штраф, який визначається у неоподаткованих мінімумах доходів громадян;
 • конфіскація отриманого доходу чи подарунку;
 • позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.
 • Норми КУпАП не забороняють застосування ст. 22 КУпАП при розгляді справ про АП, пов’язані з корупцією.

Національна школа суддів України

Строки накладення адміністративного стягнення

 • Адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше двох років з дня його вчинення.
 • У разі закриття кримінального провадження, але за наявності в діях порушника ознак АП, адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через місяць з дня прийняття рішення про закриття кримінального провадження (чч. 3, 4 ст. 38 КУпАП).
 • Будь-яке поновлення, продовження чи зупинення перебігу зазначених строків КУпАП не передбачає.

Національна школа суддів України


Відповідно до чч. 3, 4 ст. 59 Закону України “Про запобігання корупції” відомості про фізичних осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, а також про юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення, вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, протягом трьох робочих днів з дня надходження з ДСА України до Національного агентства електронної копії рішення суду, яке набрало законної сили, з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Національна школа суддів України


Постанова суду про накладення адміністративного стягнення у триденний строк з дня набрання нею законної сили направляється відповідному органу державної влади, органу місцевого самоврядування, керівникові підприємства, установи чи організації, державному чи виборчому органу, власнику юридичної особи або уповноваженому ним органу для вирішення питання про притягнення особи до дисциплінарної відповідальності, усунення її згідно із законодавством від виконання функцій держави, якщо інше не передбачено законом, а також усунення причин та умов, що сприяли вчиненню цього правопорушення.

Національна школа суддів України

Давність та контроль за виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення

 • Давність виконання постанов про накладення адміністративних стягнень у справах про АП, у тому числі, пов’язаних з корупцією, - три місяці з дня ухвалення. В разі оскарження постанови перебіг строку давності зупиняється до розгляду скарги судом апеляційної інстанції (ч. 1, ст. 303 КУпАП).
 • Контроль за правильним та своєчасним виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення здійснюється судом у встановленому порядку.

Національна школа суддів України

Набрання постановою судді у справі про АП законної сили та перегляд постанови (ст. 294 КУпАП)

 • Постанова судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.
 • Постанова судді може бути оскаржена особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, її законним представником, захисником, потерпілим, його представником протягом десяти днів з дня винесення постанови.
 • Апеляційна скарга, подана після закінчення цього строку, повертається апеляційним судом особі, яка її подала, якщо вона не заявляє клопотання про поновлення цього строку, а також якщо у поновленні строку відмовлено.

Національна школа суддів України

Порядок подання апеляційної скарги на постанову суду та строки її перегляду

 • Апеляційна скарга подається до відповідного апеляційного суду через місцевий суд, який ухвалив постанову. Місцевий суд протягом трьох днів надсилає апеляційну скаргу разом із справою у відповідний апеляційний суд.
 • Апеляційний перегляд здійснюється суддею апеляційного суду протягом двадцяти днів з дня надходження справи до суду.

Національна школа суддів України

Розгляд апеляційної скарги на постанову суду 1-ої інстанції

 • Апеляційний суд повідомляє про дату, час і місце судового засідання особу, яка подала скаргу, інших осіб, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення, не пізніше ніж за три дні до початку судового засідання.
 • Неприбуття у судове засідання особи, яка подала скаргу, інших осіб, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення, не перешкоджає розгляду справи, крім випадків, коли є поважні причини неприбуття, або в суду відсутня інформація про належне повідомлення цих осіб.

Національна школа суддів України

Межі перегляду постанови судом апеляційної інстанції

 • Апеляційний суд переглядає справу в межах апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено неправильне застосування норм матеріального права або порушення норм процесуального права.
 • Апеляційний суд може дослідити нові докази, які не досліджувалися раніше, якщо визнає обґрунтованим ненадання їх до місцевого суду або необґрунтованим відхилення їх місцевим судом.

Національна школа суддів України

Суд апеляційної інстанції має право:

1) залишити апеляційну скаргу без задоволення, а постанову без змін;

2) скасувати постанову та закрити провадження у справі;

3) скасувати постанову та прийняти нову постанову;

4) змінити постанову.

У разі зміни постанови в частині накладення стягнення в межах, передбачених санкцією статті цього Кодексу, воно не може бути посилено.

Постанова апеляційного суду набирає законної сили негайно після її ухвалення остаточною й оскарженню не підлягає.

Національна школа суддів України

Перегляд постанови у справі про адміністративне правопорушення Верховним Судом України

 • Згідно із законом №4847–V1 від 24.05.2012 розділ ІV КУпАП було доповнено главою 24-1, яка передбачає порядок перегляду постанови по справі про адміністративне правопорушення Верховним Судом України.
 • З більше ніж тисячі рішень Європейського суду з прав людини щодо України предметом перегляду жодного разу не були постанови по справам про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка