Національний інформаційний простір україни: проблеми формування та державного регулюванняСкачати 22,12 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір22,12 Kb.
 • Відділ досліджень інформаційного суспільства та інформаційних стратегій
 • Конах В.К., головний консультант, к.політ.н.
 • На сучасному етапі інформаційна політика держав реалізується на чотирьох основних напрямах:
 • розвиток національного інформаційного простору (питання пов’язані з діяльністю засобів масової інформації та комунікації, інформаційних агентств, телекомунікацій, бібліотек, архівів тощо);
 • розвиток інформаційного суспільства (вироблення та використання новітніх ІКТ та упровадження заснованих на них формах діяльності – Е-уряд, Е-банкінг, електронний документообіг тощо);
 • розвиток офіційної комунікації (процеси інформування громадськості, формування позитивного іміджу держави тощо);
 • забезпечення інформаційної безпеки держави (захист інформаційного суверенітету, забезпечення інформаційних прав та свобод громадян, визначення режимів функціонування інформації тощо).
 • В Україні реалізація державної інформаційної політики, як сукупності напрямів діяльності держави в інформаційній сфері, досі залишається позбавленою цілісної системи регулювання – передовсім це стосується таких напрямів, як питання розвитку національного інформаційного простору та офіційної комунікації.
 • Означена ситуація пов’язана з:
 • об’єктивними чинниками – випереджальними темпами розвитку інформаційних технологій та платформ розповсюдження інформації – Інтернет-видань, мобільного та Інтернет телебачення та радіо тощо,
 • суб’єктивними чинниками – суспільною чутливістю питань пов’язаних з державним регулюванням діяльності засобів масової інформації та комунікації.
 • Різними суб’єктами законодавчої ініціативи здійснюються спроби врегулювання окремих напрямів розвитку національного інформаційного простру.
 • Проте, наявні проблеми вимагають загальносистемного вирішення, у трьох вимірах:
 • концептуальному,
 • законодавчому,
 • інституціональному.
 • Стратегічно-концептуальні засади державної інформаційної політики в Україні
 • Державна політика у будь-якій сфері, зокрема в інформаційній, має знаходити своє концентроване відображення у системі відповідних керівних документів державної політики (КДДП).
 • В Україні в інформаційній сфері домінують програми; концепції та основні засади регулюють питання, пов’язані з новітніми інформаційними технологіями; на стратегічному рівні визначено напрями розвитку інформаційного суспільства; а доктринально – лише питання безпеки.
 • Документів вищого рівня – доктрин, стратегій з гуманітарних аспектів інформаційної політики, зокрема щодо розвитку національного інформаційного простору та розвитку офіційної комунікації досі не прийнято.
 • Стратегічно-концептуальні засади державної інформаційної політики в Україні
 • Перспективна загальна модель ієрархії українського законодавства у сфері інформаційної політики:
 • Доктрина → Концепція → Стратегія → Програма → План
 • Стратегічно-концептуальні засади державної інформаційної політики в Україні
 • Доктрина державної інформаційної політики, має охоплювати два основні напрями:
 • інформаційно-технологічний,
 • інформаційно-змістовний .
 • Наступним етапом формування ієрархії КДДП в інформаційній сфері, має стати деталізація Доктрини в таких документах як :
 • Концепція розвитку національного інформаційного простору
 • (щодо діяльності традиційних ЗМІ та новітніх ЗМК, Інтернету, інформаційних агентств, бібліотек, архівів книговидання, телекомунікацій тощо);
 • Концепція розвитку офіційної комунікації
 • (щодо розвитку відповідного інституційного складника, процесів інформування громадськості, формування іміджу, брендінгу тощо).
 • Доктрина державної інформаційної
 • політики
 • Доктрина інформаційної безпеки України
 • Концепція розвитку національного інформаційного простору
 • Концепція розвитку офіційної комунікації
 • Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки
 • Концепція інформаційної безпеки
 • Стратегія розвитку національного інформаційного простору
 • Стратегія
 • розвитку офіційної комунікації
 • Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні
 • Стратегія інформаційної безпеки
 • Державна програма впровадження цифрового телерадіомовлення тощо
 • Програми розвитку офіційних комунікацій за напрямами
 • Програми забезпечення інформаційної безпеки за напрямами
 • * - наявні КДДП в інформаційній сфері ** - ККДП в інформаційній сфері, що потребують розробки та затвердження
 • На сьогодні в Україні створено основи такої галузі українського законодавства як інформаційне право.
 • Продовжує тривати робота різних суб’єктів законодавчої ініціативи скерована на виконання обов’язків і зобов’язань України, що випливають з її членства в Раді Європи.
 • Проте, є напрями правового регулювання, які лише починають розвиватися та не мають відповідного правового закріплення – передовсім це стосується регулювання діяльності в Інтернет-просторі.
 • Потребують свого нормативно-правового врегулювання такі питання:
 • правове забезпечення функціонування Інтернет-ЗМК;
 • визначення принципів ліцензування (реєстрації) та регулювання діяльності провайдерів програмної послуги усіх типів (зокрема ОТТ-провайдерів);
 • регулювання відповідальності за розміщення інформації в мережі Інтернет, що стосується двох вимірів – захисту авторських прав та захисту честі та гідності від розміщення неправдивої інформації;
 • вдосконалення правових вимого щодо дотримання журналістами професійних та етичних стандартів;
 • узгодженість термінології на означеному напрямі.
 • Вітчизняне законодавства в сфері створення, поширення та використання інформації
 • Вітчизняне законодавства в сфері створення, поширення та використання інформації
 • Вдосконалення українського інформаційного законодавства має здійснюватися не лише шляхом затвердженням змін до чинних законів чи розробкою нових, скерованих на вирішення найбільш гострих питань, а відбуватися шляхом кодифікації.
 • Актуальним залишається питання щодо розробки та прийняття Інформаційного кодексу України
 • Інституціональне управління інформаційною сферою в Україні
 • В Україні на державному ріні було здійснено декілька спроб оптимізувати державне управління інформаційною сферою, проте до суттєвих зрушень вони не призвели.
 • Ключові органи, що задіяні в управлінні інформаційною сферою:
 • 2 регуляторних органи – Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення та Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації; та
 • 3 органи виконавчої влади – Державний комітет з телебачення та радіомовлення України, Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, Держспецзв'язку .
 • Інституціональне управління інформаційною сферою в Україні
 • Конвергентні органи
 • Поява Інтернету
 • Стрімкий розвиток багатофункціональних мереж
 • Поява нових видів електронних інформаційних продуктів
 • Наслідок - необхідність реформування системи органів державного управління та створення єдиних конвергентно-регуляторних органів які здійснюють регулювання усього спектру діяльності в інформаційно-комунікаційній сфері (телебачення, радіо, комунікацій та поштового зв’язку) з одного управлінського центру.
 • Інституціональне управління інформаційною сферою в Україні
 • Конвергентні органи
 • Можливий сценарій для України - утворення єдиного конвергентного незалежного органу з регуляторними і наглядовими повноваженнями в інформаційній сфері (на базі Національної ради та НКРЗІ) –
 • Національна рада України з питань комунікацій
 • (робоча назва)
 • Концептуалізація проблеми формування та реалізації державної політики в інформаційній сфері
 • Можливий сценарій для України - утворення (на базі Держкомтелерадіо України та шляхом передачі відповідних повноважень від Держінформнауки України) –
 • Центрального органу виконавчої влади в комунікаційній та нформаційній сфері
 • Інституціональне управління інформаційною сферою в Україні
 • Висновки та пропозиції
 • Беручи до уваги суспільну чутливість питань пов’язаних із реформуванням державної політики розвитку інформаційного простору, а також з огляду на те, що в оптимізації державного управління інформаційною сферою заінтересовані різні сторони (відповідні органи державної влади, професійні об’єднання виробників та постачальників теле-, радіо-, Інтернет продукції, громадськість, правознавці тощо), пропонується створити робочу групу з їх представників, з метою напрацювання спільних пропозицій на означеному напрямі. Інституціонально така робоча група може бути утворена при Координаційній раді з питань розвитку громадянського суспільства.
 • На розгляд цієї робочої вважається за доцільне винести наступні питання:
 • на концептуальному напрямі щодо:
 • розробки Доктрини державної інформаційної політики, та розробки керівних документів державної політики наступного рівня - Концепції розвитку національного інформаційного простору та Концепції розвитку офіційної комунікації ;
 • Висновки та пропозиції
 • на нормативно-правовому напрямі щодо:
 • унормування діяльності та уведення в правове поле новітніх засобів масової комунікації в мережі Інтернет;
 • вдосконалення захисту інтелектуальної власності в умовах поширення Інтернет-технологій та захисту честі та гідності осіб в мережі Інтернет від розповсюдження неправдивої інформації;
 • підвищення відповідальності журналістів при здійсненні своїх професійних обов’язків;
 • розробки Інформаційного кодексу України, з метою визначення єдиних підходів та принципів до регламентації відносин в інформаційному просторі, упорядкування у рамках чіткої ієрархії законів і єдиної системи правових норм і понять, визначення термінів в інформаційній сфері.
 • на інституціональному напрямі
 • щодо здійснення оптимізації державного управління інформаційною сферою шляхом переходу до конвергентно-інституціальної моделі та утворення: Національної ради України з питань комунікацій та центрального органу виконавчої влади в комунікаційній та інформаційній сфері.
 • Дякую за увагу!


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка