Національний юридичний університет імені Ярослава МудрогоСкачати 20,24 Kb.
Дата конвертації02.12.2016
Розмір20,24 Kb.

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Теми цільових комплексних програм на 2011–2015 рр.

 • Актуальні питання державотворення в Україні та зарубіжних країнах на різних етапах їх історії, № 0111u000970 (кафедра історії держави і права України та зарубіжних країн).
 • Теоретичні проблеми розвитку державотворчих процесів та правової системи України, № 0111u000969 (кафедри теорії держави та права, логіки).

Теми цільових комплексних програм на 2011–2015 рр.

Теми цільових комплексних програм на 2011–2015 рр.

 • Соціолого-правові та політологічні аспекти дослідження соціальної реальності, № 0111u000964 (кафедра соціології та політології).
 • Філософські та філософсько-правові проблеми духовного життя суспільства та формування правової культури особистості, №0111u000968 (кафедра філософії).

Теми цільових комплексних програм на 2011–2015 рр.

Теми цільових комплексних програм на 2011–2015 рр.

 • Правове забезпечення реалізації політики держави на пріоритетних напрямках економічного розвитку та у сфері екологічної безпеки, № 0111u000962 (кафедри господарського права, аграрного права,екологічного права).
 • Соціально-економічна модернізація України та формування інноваційної моделі розвитку, №0111u000961 (кафедра економічної теорії).

Теми цільових комплексних програм на 2011–2015 рр.

 • Проблеми вдосконалення правового регулювання відносин у сфері праці та соціального захисту, № 0111u000960 (кафедра трудового права).
 • Теоретичні проблеми ефективності кримінального законодавства України та практики його застосування, № 0111u000959 (кафедри кримінального права № 1, кримінального права № 2).

Теми цільових комплексних програм на 2011–2015 рр.

 • Теоретичні і прикладні проблеми запобігання злочинності та реформування Державної кримінально-виконавчої служби в Україні, № 0111и000958 (кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права).
 • Судова влада: проблеми організації та діяльності, № 0111u000957 (кафедри цивільного процесу, кримінального процесу, організації судових та правоохоронних органів).

Теми цільових комплексних програм на 2011–2015 рр.

 • Проблеми криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції, № 0111u000956 (кафедра криміналістики).
 • Дослідження проблем захисту, ефективного кодування представлення цифрових даних на основі інтегративних методів правової інформатики, №0111u000955 (кафедра інформатики).

Теми цільових комплексних програм на 2011–2015 рр.

 • Теоретичні та практичні проблеми сучасного міжнародного права та іноземного конституційного права, № 0111u000954 (кафедра міжнародного права і державного права зарубіжних країн).
 • Російський індекс наукового цитування (РІНЦ)
 • Міжнародна науковометрична база даних “EBSCO Publishing, Inc.”

Круглий стіл, присвячений 90-річчю з дня народження видатного вченого-криміналіста професора М.І.Бажанова

Міжнародна науково-практична конференція, присвячена пам’яті В.П.Маслова «Актуальні проблеми науки і практики цивільного, житлового та сімейного права»

Спільне засідання «круглого столу» з кафедрою цивільного процесу МДУ ім. М.В. Ломоносова «Перевірка судових рішень в цивільному процесі України та Росії»

І Міжнародна науково-практична конференція «Приватний сектор безпеки: сучасний досвід та проблеми правового регулювання»

Конференція «Удосконалення юридичної освіти в Україні: засадничі підходи»

Міжнародна науково-практична конференція «Правова доктрина − основа формування правової системи держави», присвячена 20-річчю академії

Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретичні та практичні проблеми правового виховання в сучасному соціогуманітарному знанні»

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми кримінальної відповідальності»

 ІІ Міжнародна науково практична конференція «Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина»

Науково-практична конференція «Сучасні проблеми цивілістики» присвячена пам’яті професора Ч.Н.Азімова

Міжнародна науково-теоретична конференція (ХХVІ Харківські політологічні читання) «Сучасний політичний процес: стан та перспективи розвитку»

Науково-дослідний інститут правознавства

 • «Людина у міжнародному праві» - науковий керівник д.ю.н., професор Буроменський М.В.
 • «Основні напрямки реформування законодавства України у науково-технічній та інноваційній сфері в руслі адаптації до європейських стандартів» - науковий керівник к.ю.н., доцент Сімсон О.С.

Науково-дослідний інститут правознавства

 • «Інституціональні засади забезпечення прав та інтересів людини у соціальній сфері» - науковий керівник д.ю.н., професор Ярошенко О.М.
 • «Стан та перспективи розвитку вищої юридичної освіти в Україні: соціально - правовий дискурс» - науковий керівник д.ф.н., професор Требін М.П.

Науково-дослідний інститут правознавства

 • «Правовий статус університетів в країнах СНД та СС: порівняльно-правове дослідження» - науковий керівник д.ю.н., доцент Погребняк С.П.

Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих науковців «Глобалізація: право і суспільство»

Науково-дослідницький сектор

 • 1.Тема НДР: «Організаційно-правові та соціокультурні проблеми правового виховання в сучасній Україні» Керівник НДР: Гетьман Анатолій Павлович
 • 2.Тема НДР: «Науково-теоретичні проблеми безпеки людського розвитку у правовій, соціальній державі» Керівник НДР: Шевченко Людмила Степанівна

Науково-дослідницький сектор

 • 3. Тема НДР: «Проблеми розроблення та впровадження інноваційних технологій в діяльність органів досудового слідства» Керівник НДР: Шепітько Валерій Юрійович
 • 4.Тема НДР: «Правова і політична культура українського соціуму:
 • теорія і практика взаємодії в умовах
 • модернізації політико-правового життя»
 • Керівник НДР: Требін Михайло Петрович

Науково-дослідницький сектор

 • 5.Тема НДР: «Проблеми удосконалення якості та підвищення ефективності кримінального законодавства України» Керівник НДР: Тацій Василь Якович
 • 6. Тема НДР: «Актуальні правові проблеми сталого розвитку сільських територій в Україні»
 • Керівник НДР: Гетьман Анатолій Павлович

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-правові засади формування сучасного медичного права в Україні»

Нагородження почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації

 • Вручення Премії імені Ярослава Мудрого
 • 2013 року

Науковці кафедри трудового права Університету взяли участь у міжнародній on-line конференції

В Інституті підготовки кадрів для органів прокуратури України відбулася друга студентська наукова конференція «Promotion of Legality in Ukraine»/ «Забезпечення законності в Україні» англійською мовою

ІV студентська наукова конференція «Безпека життєдіяльності людини в регіонах України»

XІІ Всеукраїнська студентська наукова конференція «Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього»

«Треті Харківські студентські кримінально-правові читання»

Міжвузівська студентська науково-практична конференція «Правова система України: становлення і перспективи розвитку»

V Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми юридичної науки і практики»

 Науково-практична конференція викладачів, аспірантів та студентів Університету «Соціально-економічні трансформації сучасного світу»

Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Верховенство права як основа сучасного конституціоналізму» (VІ Тодиківські читання)

Всеукраїнська студентська наукова конференція «Правова система України: проблеми теорії та практики»

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми застосування Кримінального процесуального кодексу України: до річниці набуття чинності»

 ІІ Міжнародна науково практична конференція «Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина»

ІХ всеукраїнська студентська наукова конференція «Філософія і право»

Студент Університету Михайло Солдатенко (Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України, 2 курс, 15 група) став переможцем ІІІ Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з конституційного права «Актуальні проблеми конституційного будівництва в Україні»

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та здобувачів «Юридична осінь 2013 року»

Національний юридичний університет імені Ярослава МудрогоБаза даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка