Наказ №192 Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2014/2015 навчальному роціСкачати 113,74 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації02.12.2016
Розмір113,74 Kb.
ТипНаказ
  1   2   3
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 • НАКАЗ
 • м. Київ
 • 20.02. 2015192
 • Про проведення
 • державної підсумкової атестації
 • учнів (вихованців) у системі
 • загальної середньої освіти у
 • 2014/2015 навчальному році
 • Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 30 грудня 2014 року № 1547 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602
 • НАКАЗУЮ:
 • Провести державну підсумкову атестацію у загальноосвітніх навчальних закладах:
 • І ступеня - з 12 по 21 травня з трьох предметів: української мови, читання та математики;
 • ІІ ступеня - з 1 по 8 червня з трьох предметів: української мови, математики та предмета за вибором навчального закладу;
 • ІІІ ступеня - з трьох предметів у два етапи:
 • 24 квітня у пунктах тестування - з української мови у формі ЗНО;
 • з 22 по 28 травня - у навчальних закладах з двох предметів - математики або історії України та предмета за вибором учнів.
 • 2. Затвердити орієнтовні вимоги до змісту атестаційних завдань, що додаються.
 • 3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 • Заступник Міністра Павло Полянський
 • Державна підсумкова атестація (далі – атестація)
 • учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти
 • проводиться відповідно до
 • Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти,
 • затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України
 • від 30 грудня 2014 року № 1547,
 • зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
 • від 14 лютого 2015 року за № 157/26602.
 • Атестація проводиться у письмовій формі
 • з навчальних предметів інваріантної складової
 • типових навчальних планів для ЗНЗ
 • Завдання для проведення атестації укладають вчителі відповідного
 • фаху, погоджує педагогічна рада та затверджує керівник навчаль-
 • ного закладу.
 • Завдання для проведення атестації з української мови у формі
 • ЗНО укладаються Українським центром оцінювання якості освіти.
 • Завдання мають відповідати державним вимогам до рівня
 • загальноосвітньої підготовки учнів, визначеним навчальними
 • програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки.
 • - Український центр оцінювання якості освіти надсилає навчальним
 • закладам результати ЗНО з української мови, які зараховуються
 • як результати атестації, про що видається відповідний наказ
 • керівника навчального закладу.
 • - Частина учнів 11-го класу може обрати історію, а інша - математику.
 • Щодо предметів за вибором в 11-му класі, то кожен учень може
 • обрати будь-який предмет, винесений на атестацію.
 • - У загальноосвітніх навчальних закладах з поглибленим вивченням
 • предметів, … гімназіях, … таким предметом за вибором може бути
 • той, що вивчався поглиблено.
 • Бали за атестацію в основній та старшій школі виставляються у класному
 • журналі у колонку з написом «ДПА» без зазначення дати після колонки з
 • написом «Річна».
 • Результати атестації виставляються у додатки до свідоцтв про базову загальну
 • середню освіту та до атестатів про повну загальну середню освіту у графі
 • «державна підсумкова атестація» та враховуються при визначенні середнього
 • балу атестата.
 • Випускникам ЗНЗ, які отримали міжнародний сертифікат (диплом) мовного іспиту у поточному навчальному році
 • (Deutches Sprachdiplom (DSD), Goethe-Zertifikat B1, Goethe-Zertifikat B2 - німецька мова;
 • DELF/DALF - французька мова;
 • IELTS, TOEFL, Cambridge English Language Assessment (FCI), Pearson Test of English (PTE) – англійська мова;
 • рівня B-1 - для загальноосвітніх навчальних закладів, B-2 - для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням і
 • ноземних мов, результати зазначених іспитів зараховуються як атестація.
 • У додатокдо атестата про повну загальну середню освіту виставляється атестаційна оцінка з цих предметів
 • 12 балів.
 • Атестаційна робота оформлюється письмово на аркушах зі штампом закладу;
 • Підписування роботи починається на сьомому рядку титульної сторінки:
 • Робота
 • з державної підсумкової атестації
 • з української мови за курс основної (старшої) школи
 • учня (учениці) 9(11) класу
 • ( прізвище, ім’я, по батькові у формі родового відмінка)
 • Оформлення відповідей на завдання атестаційної роботи здійснюється учнем (ученицею) на аркушах зі штампом навчального закладу або на спеціальному бланку відповідей, що розробляється навчальним закладом.
 • У чистовому варіанті атестаційної письмової роботи виправлення (крім лексичних, орфографічних помилок) вважаються помилкою і не зараховуються як правильні відповіді.
 • Проходження атестації з української мови є обов’язковим.
 • Ефективною формою перевірки орфографічної та пунктуаційної грамотності учнів є
 • контрольний текстовий диктант.
 • Перевірці підлягають уміння правильно писати слова на вивчені орфографічні правила,
 • ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації, належним
 • чином оформляти роботу.
 • Перевірка здійснюється фронтально за звичною методикою.
 • На проведення атестації відводиться 1 астрономічна година.
 • Відлік часу ведеться від початку читання вчителем тексту.
 • За обсягом тексти диктантів повинні містити 160 -170 слів.
 • Визначаючи кількість слів у диктанті, враховують як самостійні, так і службові частини
 • мови.
 • Нормативи оцінювання диктанту
 • Атестація з української мови в 11 класі проводиться
 • у формі зовнішнього незалежного оцінювання у пунктах тестування.
 • Відповідно до пункту 4 наказу МОН від 01.10.2014 № 1120 «Про деякі питання проведення
 • зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної
 • середньої освіти, для осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України
 • в 2015 році», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 08.10.2014 за № 1208 /25985, результати
 • зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури (базовий рівень –
 • українська мова) зараховуються як результати атестації за курс повної загальної
 • середньої освіти для всіх випускників старшої школи загальноосвітніх навчальних
 • закладів 2015 року.
 • Атестація в 11 класі для учнів, які не з’явилися для її проходження через поважні
 • причини (смерть членів сім’ї чи близьких родичів, надзвичайні ситуації природного та техноген-
 • ного походження, інші обставини, які об'єктивно унеможливлюють з'явлення на атестацію), які
 • не будуть вступати до вищих навчальних закладів, проводиться у навчальному закладі
 • у формі переказу.
 • Переказ проводиться за традиційною методикою.
 • За обсягом тексти переказів повинні містити 350-450 слів.
 • На виконання роботи відводиться 90 хвилин, протягом яких учні сприймають текст,
 • докладно відтворюють його в письмовій формі з урахуванням смислової і
 • структурної цілісності.
 • Відлік часу розпочинається після другого прочитання вчителем тексту переказу.
 • Переказ оцінюється однією оцінкою, яка є середнім показником набраних балів за
 • зміст та мовне оформлення (грамотність) роботи.
 • Атестація з української літератури у 9 класі (за вибором навчального закладу)
 • проводиться у формі тестування.
 • Тривалість виконання завдання в письмовій формі - 90 хвилин (час на вступну бесіду
 • та інструктаж не враховується).
 • Учитель довільно визначає варіанти тестів для кожного учня, але так, щоб учні за
 • сусідніми партами не виконували однакові варіанти.
 • Кожен тест рекомендується складати із завдань різної форми:
 • - завдання з вибором однієї правильної відповіді, яке містить чотири або п’ять
 • варіантів відповідей, з яких одна правильна;
 • - завдання на установлення відповідності між елементами лівої та правої колонок;
 • - завдання відкритої форми з короткою відповіддю, що передбачають уписування
 • відповіді у вигляді слова, словосполучення чи речення.
 • У випадку написання розгорнутої відповіді на запропоноване запитання, … обсяг
 • відповіді: 100-200 слів.
 • Атестація з української літератури в 11 класі проводиться письмово у формі тестування.
 • Тривалість виконання завдання - 90 хвилин (час на вступну бесіду та інструктаж не враховується).
 • Кожен тест може складатися із завдань різної форми:
 • - завдання з вибором однієї правильної відповіді містять чотири або п’ять варіантів відповідей.
 • Учні повинні вибрати правильну відповідь і позначити її в таблиці;
 • - завдання з вибором однієї правильної відповіді мають бути укладені за програмою для
 • профільного навчання учнів ЗНЗ, тому їх повинні виконувати під час державної підсумкової
 • атестації тільки учні класів філологічного напряму;
 • - завдання відкритої форми з короткою відповіддю передбачають уписування відповіді у вигляді
 • слова, словосполучення чи речення.
 • Якщо завдання передбачає написання розгорнутої відповіді, то … обсяг відповіді – від 100 до
 • 200 слів.
 • Учитель визначає варіанти тестів для кожного учня на власний розсуд, але так, щоб учні за
 • сусідніми партами не виконували один варіант.
 • Атестація з української літератури проводиться протягом 90 хвилин.
 • Завдання для атестації зі світової літератури в 9 класі повинні охоплювати навчальний
 • матеріал 8-х і 9-х класів та містити не менше 10 варіантів завдань різної форми.
 • На виконання завдання атестації відводиться 90 хвилин (час на вступну бесіду та
 • інструктаж не враховується).
 • Завдання призначені для комплексної перевірки знань з навчального предмета і мають
 • дати учням можливість проявити вміння аналізувати та інтерпретувати художній текст, …
 • Кожен варіант повинен містити завдання різних форм:
 • - на обрання однієї правильної відповіді;
 • - на встановлення послідовності;
 • - на встановлення відповідності;
 • - завдання відкритого типу (учень має написати твір-мініатюру (обсяг - до 1
 • сторінки) на запропоновану тему, у якому продемонструвати сформованість
 • базових знань зі світової літератури, …
 • Атестація зі світової літератури проводиться письмово у формі тестування.
 • На виконання завдання відводиться 90 хвилин (час на вступну бесіду та інструктаж
 • не враховується).
 • Для проведення атестації готують не менше 10 варіантів із завданнями різної
 • форми, що повинні охоплювати навчальний матеріал 10 та 11 класів.
 • Залежно від рівня навчання (стандарт, академічний, профільний), учні виконують
 • різний комплект завдань.
 • Кількість завдань для рівня стандарту та академічного (профільного) повинна
 • відрізнятися та бути різних форм:
 • вибір однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих;
 • встановлення відповідності;
 • написання стислого твору-роздуму на запропоновану тему.
 • Кількість завдань в одному варіанті визначається вчителем на власний розсуд.
 • Правильне виконання завдань кожного варіанта оцінюється 12 балами.
 • Атестація з іноземних мов проводиться у письмовій формі.
 • Атестація складається з трьох частин (читання, використання мови та письмове
 • повідомлення) за матеріалами, підготовленими вчителем.
 • Необхідно дотримуватися відповідності завдань рівням, зазначених у державних
 • стандартах та навчальних програмах для ЗНЗ: рівень А2+;
 • для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов рівень В1.
 • До складу матеріалів має входити:
 • текст для читання з одним післятекстовим завданням;
 • текст із пропущеними словами на використання мови
 • завдання для написання письмового повідомлення.
 • Кожен учень отримує окремий варіант. Правильність виконання завдань оцінює
 • вчитель відповідно до критеріїв та схеми оцінювання завдань.
 • На виконання усіх завдань відводиться одна астрономічна година.
 • Перше завданнячитання тексту та виконання післятекстового завдання.
 • Метавиявити рівень сформованості умінь учнів читати і розуміти тексти самостійно, у визначений проміжок часу.
 • Типи текстів: статті із періодичних видань; листи (особисті, офіційні тощо);
 • оголошення, реклама; розклади (розклад уроків, руху поїздів тощо);
 • меню, кулінарні рецепти; програми (телевізійні, радіо тощо);
 • особисті нотатки, повідомлення.
 • Форми завдань: завдання із вибором правильної відповіді;
 • завдання на встановлення відповідності (добір логічних пар); запитання з короткими відповідями (2-3 слова);
 • встановлення логічного порядку простого тексту;
 • знаходження аргументів та висновків;
 • встановлення зв’язків між інформаційними блоками;
 • вибір назв абзаців тексту із запропонованих назв.
 • Вимоги до складових частин атестації
 • Друге завданнязавдання відкритої форми з короткою відповіддю.
 • Мета визначити рівень володіння лексичними, граматичними, семантичними та прагматичними знаннями.
 • Забезпечення: тексти різні за обсягом та складністю, пов’язані із ситуаціями спілкування в контексті дійсності та життя у країнах, мова яких вивчається.
 • Форми завдань: завдання із вибором однієї правильної відповіді.
 • Третє завдання писемне мовлення.
 • Метавизначити рівень сформованості в учнів навичок та вмінь необхідних для вирішення на письмі комунікативних завдань, що пов’язані із повсякденним життям.
 • Запропоновані завдання: створити тексти на основі конкретної ситуації і направляючих вказівок: - письмових підказок (повідомлень, листів, оголошень, реклами тощо); - візуальних підказок (картинок, фотографій, таблиць, схем тощо).
 • Таке завдання вважається виконаним правильно, якщо учень надав запис завдання без граматичних та лексичних помилок.
 • Вимоги до складових частин атестації
 • Атестація з іноземних мов проводиться у письмовій формі.
 • Завдання складаються з трьох частин (читання, використання мови та письмове
 • повідомлення) за матеріалами, підготовленими вчителем.
 • Завдання мають відповідати державному стандарту та навчальним програмам:
 • - для загальноосвітніх начальних закладів - рівень В;
 • - для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов - рівень В2.
 • Вчитель формує завдання з трьох вищезазначених складових відповідного рівня та типу навчального закладу на окремому бланку.
 • Завдання містять:
 • текст для читання мовчки з післятекстовим завданням;
 • текст із пропусками на використання мови;
 • завдання для написання письмовогоповідомлення.
 • Кількість варіантів готується вчителем відповідно до кількості учнів у класі, які
 • виявили бажання проходити атестацію з іноземної мови.
 • Основні вимоги до складових державної підсумкової атестації
 • Перше завдання - читання тексту та виконання післятекстового завдання.
 • Мета – виявити рівень сформованості умінь учнів читати і розуміти тексти у визначений
 • проміжок часу.
 • Типи текстів:
 • - статті з періодичних видань; - листи (особисті, офіційні тощо);
 • - оголошення, реклама; - розклади (розклад уроків, руху поїздів тощо);
 • - меню, кулінарні рецепти; - програми (телевізійні, радіо тощо);
 • - особисті нотатки, повідомлення.
 • Форми завдань: завдання із вибором правильної відповіді;
 • завдання на встановлення відповідності (добір логічних пар);
 • запитання з короткими відповідями (2-3 слова);
 • встановлення логічного порядку простого тексту;
 • знаходження аргументів та висновків;
 • встановлення зв’язків між інформаційними блоками;
 • вибір назв абзаців тексту із запропонованих назв.
 • Основні вимоги до складових державної підсумкової атестації
 • Різниця між рівнями забезпечується двома основними підходами:
 • шляхом підбору автентичних текстів (основні ознаки – відображення реалій
 • справжнього життя, обізнаність учня із життєвими ситуаціями, наявність контексту
 • як елементу, що прояснює ситуацію) та стосуються відповідних сфер;
 • підбору завдань за складністю з огляду на критерії:
 • лінгвістична складність;
 • тип тексту;
 • структура дискурсу (усне чи писемне мовлення);
 • матеріальне забезпечення;
 • обсяг тексту;
 • врахування інтересів того, хто вивчає мову (інтеракційна автентичність).
 • Тексти мають відображати реалії життя в Україні та у країнах, мова яких вивчається.
 • Основні вимоги до складових державної підсумкової атестації
 • Учні повинні проявити вміння:
 • виділяти загальну інформацію із документів, що використовуються в повсякденному спілкуванні
 • (короткі повідомлення для друзів, оголошення, проспекти, меню і т.д.);
 • виділяти загальну та детальну інформацію із документів, що використовуються в повсякденному
 • житті (оголошення, проспекти, меню, розклад руху поїздів тощо);
 • виділяти детальну інформацію про осіб, факти, події тощо;
 • розрізняти фактографічну інформацію і враження;
 • виділяти точну та детальну інформацію в текстах, що стосується повсякденного життя,
 • написаних розмовною мовою;
 • розуміти точку зору автора на конкретні та абстрактні теми у статтях та доповідях;
 • розуміти абстрактні та складні тексти, уривки з літературних творів та спеціальної літератури;
 • розуміти структуру тексту, розпізнавати зв’язки між частинами тексту.
 • Основні вимоги до складових державної підсумкової атестації
 • Друге завдання – використання мови.
 • Це завдання відкритої форми з короткою відповіддю.
 • Мета – визначити рівень володіння лексичними, граматичними, семантичними та
 • прагматичними знаннями, що показують рівень спілкування іноземною мовою.
 • Форми завдань - тексти із пропусками для заповнення.
 • Третє завдання - писемне мовлення.
 • Мета – визначити рівень сформованості в учнів навичок, необхідних для вирішення комунікативних завдань.
 • Завдання: створення текстів на основі конкретної ситуації і підказок:
 • - письмових підказок (повідомлень, листів, оголошень, реклами тощо);
 • - візуальних підказок (картинок, фотографій, таблиць, схем тощо).
 • Кількість варіантів добирається вчителем відповідно до чисельності учнів у класі,
 • які виявили бажання проходити атестацію з іноземної мови. Кожен учень отримує
 • окреме завдання.
 • Час на виконання усіх завдань - 1 астрономічна година.
 • Для проведення атестації з математики вчитель готує не менше 10 варіантів
 • контрольних робіт.
 • Пропонується розділити завдання на три частини.
 • Перша частина 10-12 завдань у тестовій формі з однією правильною відповіддю на
 • кожне завдання. … рекомендується подати 4-5 варіантів відповіді.
 • Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в роботі відмічена тільки
 • одна літера, якою позначено правильну відповідь.
 • При цьому учень не повинен аргументувати свій вибір.
 • Друга частина атестаційної роботи може складатися із 4-6 завдань відкритої форми
 • з короткою відповіддю. Такі завдання вважаються виконаними правильно, якщо записана
 • правильна відповідь (наприклад: число, вираз, корені рівняння тощо).
 • Усі необхідні обчислення, перетворення тощо учні виконують на чернетках.
 • Третя частина атестаційної роботи може складатися з 3-4 завдань відкритої форми з
 • розгорнутою відповіддю.
 • Завдання третьої частини вважаються виконаними правильно, якщо учень навів розгорнутий
 • запис розв’язування завдання з  обґрунтуванням кожного етапу розв'язку та надав правильну
 • відповідь.
 • Правильність виконання завдань третьої частини вчитель оцінює відповідно до критеріїв
 • і схеми оцінювання завдань з якими учні повинні бути завчасно ознайомлені.
 • Для класів з поглибленим вивченням математики пропонується додати четверту частину
 • роботи.
 • Її рекомендується скласти із 3 завдань, що відповідають програмі поглибленого вивчення
 • математики.
 • У кожній із частин атестаційної роботи рекомендується поєднати завдання з алгебри і
 • геометрії в орієнтовному співвідношенні 2:1.
 • Завдання мають охоплювати весь курс математики за 5-9 класи.
 • Атестація з математики проводиться упродовж 135 хв.
 • Учні класів з поглибленим вивченням математики виконують атестаційну роботу упродовж
 • 180 хвилин.
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал