Наказ №192 Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2014/2015 навчальному роціСкачати 113,74 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації02.12.2016
Розмір113,74 Kb.
ТипНаказ
1   2   3
правильну відповідь. При цьому учень
 • не повинен аргументувати свій вибір.
 • Друга частина атестаційної роботи може складатися із 6-8 завдань відкритої форми
 • з короткою відповіддю.
 • Такі завдання вважаються виконаними правильно, якщо записано правильну
 • відповідь (наприклад: число, вираз, корені рівняння тощо).
 • Усі необхідні обчислення, перетворення тощо учні виконують на чернетках.
  • Третя частина атестаційної роботи може складатися із завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Завдання третьої частини вважаються виконаними правильно, якщо учень навів розгорнутий запис розв’язування завдання з обґрунтуванням кожного етапу розв'язку та дав правильну відповідь.
  • Правильність виконання завдань вчитель оцінює відповідно до критеріїв і схеми оцінювання завдань, з якими учні повинні бути завчасно ознайомлені.
  • Для учнів, які вивчали математику на рівні стандарту, третя частина повинна містити 1 завдання; для академічного рівня – 3 завдання; профільного рівня – 4 завдання; для учнів класів з поглибленим вивченням математики – 7 завдань. При цьому для учнів профільних класів варто в третій частині подати одне завдання підвищеної складності. Для учнів класів з поглибленим вивченням математики варто в третій частині подати 4 завдання підвищеної складності.
  • У кожній з частин атестаційної роботи рекомендується поєднати завдання з алгебри і геометрії в орієнтовному відношенні 2:1. Завдання мають охоплювати весь курс математики за 5-11 класи.
  • Атестація з математики проводиться протягом 135 хв. За програмою рівня стандарту, академічного та профільного рівня. Учні класів з поглибленим вивченням математики виконують атестаційну роботу протягом 180 хв.
  • Для атестації з інформатики готують не менше 10 варіантів контрольних робіт.
  • Атестаційну роботу пропонується розділити на 3 частини.
  • Перша частина – складається із 12-14 завдань у тестовій формі:
  • з однією правильною відповіддю на кожне завдання,
  • з вибором кількох правильних відповідей,
  • завдання на встановлення відповідності.
  • Друга частина атестаційної роботи може містити одне завдання відкритої форми з
  • розгорнутою відповіддю на складання блок-схеми алгоритму.
  • Третя частина атестаційної роботи виконується на комп’ютері й може містити два
  • практичних завдання, одне з яких має передбачати написання програми.
  • Завдання атестаційної роботи учні виконують на аркушах зі штампом відповідного
  • загальноосвітнього навчального закладу.
  • Атестація з інформатики проводиться протягом 120 хв.
  • Для проведення атестації з інформатики вчитель готує не менше 10 варіантів
  • контрольних робіт .
  • Пропонується атестаційну роботу розділити на 3 частини, залежно від рівня
  • вивчення інформатики.
  • Перша частина може складатись із 10-13 завдань і є рекомендованою для учнів, які
  • вивчали інформатику на будь-якому рівні. Ця частина може містити:
  • завдання у тестовій формі з вибором однієї правильної відповіді;
  • завдання з вибором кількох правильних відповідей;
  • завдання на встановлення відповідності.
  • Атестаційна робота повинна містити 3 практичні завдання, що виконуються на комп’ютері.
  • Друга частина атестаційної роботи складається для учнів, які вивчали інформатику
  • на академічному та профільному рівнях. Ця частина може містити завдання щодо
  • алгоритмізації та програмування. Виконується на комп’ютері.
  • Третя частина атестаційної роботи складається тільки для учнів профільних
  • класів і може містити 3 завдання з тем, передбачених програмою профільного
  • рівня. Також виконується на комп’ютері.
  • Письмові завдання атестаційної роботи учні виконують на аркушах зі штампом
  • відповідного загальноосвітнього навчального закладу.
  • Атестація з інформатики проводиться:
  • протягом 90 хв. для учнів, які вивчали інформатику за програмою рівня стандарту;
  • 120 хвилин для учнів, які вивчали інформатику за програмою академічного рівня;
  • 180 хвилин - для учнів, які вивчали інформатику за програмою профільного рівня.
  • Атестацію з предметів суспільно-гуманітарного циклу рекомендуємо проводити
  • у вигляді контрольних робіт або стандартизованих завдань у тестовій формі.
  • Зміст контрольних робіт має відповідати навчальним програмам та змісту
  • підручників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України.
  • Атестація з усіх предметів суспільно-гуманітарного циклу проводиться упродовж
  • 90 хвилин.
  • Атестаційні роботи мають включати завдання базового рівня хронологічних та
  • картографічних знань, відомостей про історичних діячів та культурно-історичні
  • пам’ятки, передбачати пояснення окремих понять і термінів, формулювання і
  • висловлювання власної думки.
  • Під час виконання контрольних робіт учні мають продемонструвати:
  • знання історичних фактів, подій, явищ, процесів, понять, термінів, хронології,
  • картографії, історичних особистостей, пам’яток культури;
  • вміння аналізувати, узагальнювати, визначати причини й наслідки історичних
  • подій та явищ,
  • оцінювати їхнє значення;
  • вміння встановлювати відповідність і послідовність між подіями, явищами,
  • процесами та періодами;
  • вміння працювати з різноманітними історичними джерелами: історичними
  • документами, картами, схемами, фотоматеріалами, плакатами тощо.
  • Завдання атестації можуть бути таких форм і типів:
  • завдання з вибором однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих варіантів
  • (при цьому передбачити завдання на роботу з картою, візуальними та текстовими історичними джерелами);
  • завдання на встановлення відповідності поданого переліку подій, терміні (позначених цифрами) до наявної логічної інформації (позначеної буквами);
  • завдання на встановлення правильної послідовності поданого переліку подій (позначених буквами) щодо їхнього логічного розташування (позначити цифрами);
  • - завдання множинного вибору (з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонова-них варіантів).
  • Види завдань
  • Система оцінювання
  • За правильну відповідь 1 бал
  • Завдання на встановлення відповідності
  • Від 1 до 4 балів
  • Завдання на встановлення правильної послідовності
  • Від 1 до 3 балів
  • Завдання множинного вибору
  • Від 1 до 3 балів
  • Загальна сума від 0 до 36 балів включно.
  • Рекомендуємо таку систему оцінювання:
  • Для виведення оцінки набрану суму балів слід розділити на 3.
  • Учитель на власний розсуд може змінити структуру, додати завдання відкритої
  • форми. При цьому мають бути чітко виписані критерії оцінювання таких завдань.
  • Для проведення атестації вчитель готує не менше 10 варіантів.
  • Кожен варіант має тестові завдання різних типів і рівнів складності, зокрема:
  • - завдання з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих;
  • завдання на визначення відповідності;
  • завдання, що містять сім варіантів відповідей, три з яких є правильними;
  • завдання, що передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання …;
  • Одне з завдань передбачає для отримання правильної відповіді виконання певних
  • математичних розрахунків з відповідним записом у бланку відповідей.
  • Одне з завдань необхідно передбачити для учнів, які навчаються за програмою
  • поглибленого вивчення предмета.
  • Також необхідно розробити одне завдання на контурній карті, що передбачає нанесення на карту інформації відповідно завдання та розробку легенди карти.
  • Під час виконання завдання учням потрібно розробити легенду карти за всіма правилами і картографічними вимогами, а потім виконати завдання на контурній карті.
  • В окремих випадках можна скористатись чернеткою.
  • Виконання атестаційної роботи не передбачає користування атласами та іншими
  • джерелами картографічних знань.
  • На виконання атестаційної роботи відводиться 90 хвилин.
  • Для класів з поглибленим вивченням географії - 120 хвилин.
  • Зміст атестаційної роботи з біології визначається програмою для загальноосвітніх
  • навчальних закладів «Біологія. 7-11 класи» (К.: Ірпінь: Перун, 2005),
  • - для класів з поглибленим вивченням біології – програмою для загальноосвітніх
  • навчальних закладів з поглибленим вивченням біології (збірник навчальних програм для
  • загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-
  • математичного та технологічного циклу. – К.: Вікторія, 2009)
  • - і підручниками, які використовуються у певному навчальному закладі.
  • Зміст атестаційної роботи має відповідає змісту і державним вимогам до рівня
  • загальноосвітньої підготовки учнів таких розділів:
  • «Людина», «Біологічні основи поведінки людини» – 70 % завдань;
  • «Рослини», «Гриби та лишайники», «Бактерії», «Тварини», «Організми і середовища
  • існування» – 30 % завдань.
  • Елементи змісту атестаційної роботи:
  • - роль біології в практичній діяльності людини;
  • - методи вивчення живих об’єктів (спостереження, опис, вимірювання, експеримент);
  • ознаки організмів;
  • - особливості рослин, грибів, бактерій, тварин, їх значення у природі та
  • використання у практичній діяльності людини;
  • - взаємодія різних видів в природі, правила поведінки в природі;
  • - будова рослинних і тваринних клітин;
  • - особливості організму людини, його будови та процесів життєдіяльності (тканини,
  • органи і системи органів, процеси життєдіяльності, внутрішнє середовище, імунітет,
  • нейрогуморальна регуляція процесів життєдіяльності, профілактика захворювань,
  • правила здорового способу життя, надання першої допомоги).
  • До атестаційної роботи мають увійти завдання різних рівнів складності:
  • завдання на відтворення знань, які передбачають уміння:
  • - розпізнавати типові біологічні об’єкти, процеси, явища;
  • - уміння давати визначення основних біологічних понять;
  • - користуватися біологічними термінами і поняттями тощо;
  • завдання на застосування знань, які передбачають використання уміння:
  • - описувати, характеризувати, порівнювати біологічні об’єкти, явища, процеси;
  • - описувати і пояснювати результати експерименту, дані таблиць, графіків;
  • - встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, узагальнювати, робити висновки;
  • - використовувати знання у практичній діяльності.
  • Обов’язковим є включенню завдань, які передбачають розгорнуту письмову
  • відповідь.
  • Атестаційна робота має включати 75 % завдань на відтворення і 25 % завдань на
  • застосування знань.
  • Зміст атестаційної роботи з біології за курс старшої школи має відповідати
  • державним вимогам до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, що передбачені
  • навчальними програмами для профільного навчання учнів загальноосвітніх
  • навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень
  • (Тернопіль: Мандрівець, 2011).
  • Атестаційна робота складається із завдань різної форми і рівня складності:
  • - завдань у тестовій формі,
  • - завдань відкритого типу з короткою відповіддю,
  • - завдань відкритого типу з розгорнутою відповіддю.
  • До атестаційної роботи включаються такі типи завдань у тестовій формі:
  • - з вибором однієї правильної відповіді з 4-5 запропонованих;
  • - завдання з вибором декількох правильних відповідей з 5-6 запропонованих;
  • - завдання на встановлення відповідності;
  • - завдання на встановлення правильної послідовності;
  • - завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих
  • варіантів відповідей.
  • Завдання відкритого типу, які передбачають надання учнями розгорнутої відповіді
  • мають бути спрямовані на:
  • - виявлення рівня сформованості в учнів уміння самостійно оперувати біологічними
  • поняттями і термінами,
  • - обґрунтовувати та пояснювати біологічні процеси і явища, грамотно, логічно і
  • послідовно формулювати свою відповідь;
  • - застосовувати знання у новій ситуації;
  • - встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;
  • - аналізувати, систематизувати знання;
  • - узагальнювати і формулювати висновки;
  • - розв’язувати біологічні задачі, застосовувати теоретичні знання на практиці.
  • Кількість завдань, які відповідають змісту певного розділу навчальної програми, має
  • бути пропорційна кількості навчальних годин, передбачених програмою на
  • вивчення цього розділу.
  • Зміст атестаційної роботи з фізики визначається Програмою для загальноосвітніх
  • навчальних закладів «Фізика. 7-11 класи» (К.: Ірпінь: Перун, 2005),
  • для класів з поглибленим вивченням біології – програмою для загальноосвітніх
  • навчальних закладів з поглибленим вивченням фізики (збірник навчальних програм
  • для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-
  • математичного та технологічного циклу. – К.: Вікторія, 2009) і підручниками, які
  • використовуються у певному навчальному закладі.
  • Завдання для атестації з фізики розробляються вчителем так, щоб вони надали
  • можливість учням проявити рівень навчальних досягнень:
  • на розуміння основних фізичних понять і законів;
  • вміння аналізувати фізичні явища та процеси;
  • навички розв’язання задач.
  • Атестаційна робота складається із завдань різних типів і рівнів складності:
  • - завдання у тестовій формі на встановлення однієї правильної відповіді з 4-5 запропонованих;
  • - завдання на встановлення відповідності, послідовності;
  • - задачі та творчі запитання з розгорнутою відповіддю.
  • З метою врахування різного рівня підготовки учнів атестаційна робота для учнів, які вивчали фізику за програмою поглибленого рівня, повинна мати збільшену кількість завдань високого рівня складності.
  • При розв’язуванні задач звертають увагу на такі вимоги щодо запису:
  • - «дано» в умові задачі у вигляді загальноприйнятих фізиці позначень;
  • - запису повних формул, які використовуються під час розрахунків;
  • - хід розв’язання з усіма послідовними діями і необхідними поясненнями, графічними ілюстраціями;
  • - результати обчислень у вигляді числа в тих одиницях виміру, які зазначено в умові задачі;
  • - повна відповідь, якщо потрібно знайти декілька величин або результатів.
  • Запитання з відкритою відповіддю потребує повної, логічної, розгорнутої відповіді з визначенням сутності запропонованих у завданні фізичних явищ, формулюванням фізичних законів, аналізом явищ і процесів, наведенням ілюстрацій у вигляді графіків, таблиць або схем та обґрунтування.
  • Завдання для атестації з фізики розробляються вчителем так, щоб дати можливість
  • перевірити рівень навчальних досягнень школярів:
  • - на розуміння основних фізичних понять і законів;
  • - вміння аналізувати фізичні явища та процеси;
  • - навички розв’язання задач.
  • Для проведення атестації готують варіанти атестаційних робіт, що включають
  • завдання різних рівнів складності. Завдання повинні бути різного типу, а саме:
  • - тести на встановлення однієї правильної відповіді,
  • - тести на встановлення відповідності,
  • - задачі та творчі запитання з відкритою розгорнутою відповіддю.
  • З метою врахування різного рівня підготовки учнів відповідно до навчального
  • профілю, атестаційна робота для учнів профільного рівня навчання повинна містити
  • збільшену кількість завдань високого рівня складності.
  • Для учнів, які вивчали фізику на рівні стандарту або на академічному рівні, доцільно
  • пропонувати більше завдань початкового та достатнього рівнів складності.
  • При розв’язуванні задач звертають увагу на такі вимоги щодо запису:
  • - «дано» в умові задачі у вигляді загальноприйнятих фізиці позначень;
  • - запису повних формул, які використовуються під час розрахунків;
  • - хід розв’язання з усіма послідовними діями і необхідними поясненнями,
  • графічними ілюстраціями;
  • - результати обчислень у вигляді числа в тих одиницях виміру, які зазначено в умові
  • задачі;
  • - повна відповідь, якщо потрібно знайти декілька величин або результатів.
  • Запитання з відкритою відповіддю потребує повної, логічної, розгорнутої відповіді
  • з визначенням сутності запропонованих у завданні фізичних явищ, формулюванням
  • фізичних законів, аналізом явищ і процесів, наведенням ілюстрацій у вигляді
  • графіків, таблиць або схем та обґрунтуванням висновків.
  • Зміст атестаційної роботи з хімії визначається Програмою для загальноосвітніх навчальних
  • закладів «Хімія. 7-11 класи» (К.: Ірпінь: Перун, 2005), для класів з поглибленим вивченням
  • біології – програмою для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням хімії
  • (збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим
  • вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу. – К.: Вікторія, 2009) і
  • підручниками, які використовуються у певному навчальному закладі.
  • Атестаційна робота включає завдання з різних тем курсу хімії у такому співвідношенні:
  • 7-го класу близько 15 % завдань за темами: – початкові хімічні поняття;
  • – прості речовини метали і неметали;
  • 8-го класу – близько 45 % завдань за темами:
  • – кількість речовини, розрахунки за хімічними формулами;
  • – основні класи неорганічних сполук;
  • – періодичний закон і періодична система хімічних елементів Менделєєва;
  • – будова атома хімічний зв’язок і будова речовини;
  • 9-го класу 40 % завдань за темами: – розчини; – хімічні реакції;
  • – найважливіші органічні сполуки.
  • До складу атестаційної роботи включаються завдання на визначення рівня сформованості
  • основних умінь та способів дій:
  • - називати речовини за їх формулами, типи хімічних реакцій;
  • - складати формули найважливіших неорганічних та органічних сполук вивчених класів,
  • схеми будови атомів перших 20 елементів періодичної системи, рівняння хімічних реакцій;
  • - характеризувати елементи (від Гідрогену до Кальцію) за їх положенням у періодичній
  • системі та особливості будови їх атомів, хімічні властивості речовин – представників різних
  • класів неорганічних сполук, процеси окиснення і відновлення;
  • - пояснювати фізичний зміст порядкового номера хімічного елемента, номерів груп (для
  • головних підгруп) і періодів в періодичній системі, залежність властивостей елементів та їхніх
  • сполук від електронної структури атомів;
  • - визначати належність речовин до певного класу, тип хімічної реакції, вид хімічного зв’язку
  • у типових прикладах, ступінь окиснення елементів, можливість перебігу реакцій йонного
  • обміну;
  • - обчислювати об’єм газу за нормальних умов, відносну густину газів, масу, об’єм, кількість
  • речовини реагентів та продуктів реакції, об’ємні відношення газів за хімічними рівняннями.
  • Атестаційна робота складається із завдань різних типів і рівнів складності, зокрема:
  • - завдання з вибором однієї правильної відповіді;
  • - завдання на встановлення відповідності;
  • - завдання на встановлення правильної послідовності;
  • - завдання з короткою відповіддю, серед яких завдання на відтворення генетичного
  • зв’язку між класами неорганічних сполук;
  • - завдання на складання рівнянь окисно-відновних реакцій та електронних балансів
  • до них, реакцій йонного обміну в молекулярній та йонній формах;
  • - завдання з розгорнутою відповіддю, серед яких задачі різних типів, які
  • передбачають розгорнутий запис розв’язування задачі з обґрунтуванням кожного
  • етапу.
  • Зміст атестаційної роботи з хімії за курс старшої школи має відповідати державним
  • вимогам до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, що передбачені навчальними
  • програмами для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень
  • стандарту, академічний рівень, профільний рівень (Тернопіль: Мандрівець, 2011).
  • Атестаційна робота включає завдання з трьох тематичних блоків:
  • І. «Загальна хімія»: – основні поняття і закони хімії;
  • – розчини;
  • – періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. Менделєєва, будова атома,
  • хімічний зв’язок, будова речовини.
  • ІІ. «Неорганічна хімія»: – основні класи неорганічних сполук; – металічні елементи;
  • – неметалічні елементи.
  • ІІІ. «Органічна хімія»: – вуглеводні;
  • – оксигеновмісні органічні сполуки;
  • – нітрогеновмісні органічні сполуки;
  • – синтетичні високомолекулярні речовини.
  1   2   3


  База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2019
  звернутися до адміністрації

  увійти | реєстрація
      Головна сторінка


  завантажити матеріал