Наталія Алюшина, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри державного управління і менеджментуСкачати 28,41 Kb.
Дата конвертації30.11.2016
Розмір28,41 Kb.

Національна академія державного управління при Президентові України ІНСТИТУЦІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ В ПУБЛІЧНОМУ АДМІНІСТРУВАННІ www.alyushina.com


Наталія Алюшина, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри державного управління і менеджменту

Що таке комунікація?

Словник визначає спілкування як діяльність "відправлення, одержання або обмін інформацією та ідеями”

Комунікація є типовою поведінкою людиниЩо таке комунікація?

Спілкування це обмін сигналами (слова або поведінка) між двома суб'єктами:


  • Хто посилає повідомлення
  • Хто приймає повідомлення

Інформація та комунікація: важлива відмінність
 • Передача повідомлень на приймач
 • Зміст повідомлення посилається на "об'єктивні" факти і закріплена незалежно від людських відносин між інформатором і тим кого інформують
 • Всі повідомлення кодифіковані за звичайною системою знаків і складу правил
 • Повідомлення надсилається відправнику, який очікує одержати результат

Інформація це:

Інформація

Хто?


Шрифт

Що?


Повідомлення

Через який канал?Середній

Кому?


Одержувач

Яка ціль?Очікуваний результат
 • Це спрямована послідовність передачі повідомлень, де партнерами є "відправник та одержувач“
 • Сенс цих повідомлень можна зрозуміти тільки в контексті реальної взаємодії комунікаторів
 • Крім того, повідомлення кодифіковане "звичайною" мовою спілкування надає також ряд повідомлень кодифікованих "природно" (наприклад, мова тіла, тон голосу, дистанція, фізичні пози тощо.
 • Не всі повідомлення передаються свідомо: результати зв'язку можуть бути заздалегідь заплановані учасниками, тому що результат залежить від вибору іншого, (наприклад, голосом можна виявити тривогу тощо).

Кoмунікація:

Комунікація

КодифікаціїІнтерпретаціяРозшифровка

КодифікаціїІнтерпретаціяРозшифровка

Повідомлення

Повідомлення

Важливість комунікації

Уміння ефективно спілкуватися необхідне для висловлювання думок і бачення організації та людей. Значення висловлювань і слова будь то на папері або з голосу є засобами комунікації для передачі інформації та забезпечення синхронізації.Без зв'язку, немає можливості висловлювати свої думки, ідеї та почуття.

Важливість спілкування

Є багато способів для забезпечення зв'язку з організацією людей вашого спільноти:


 • телефон, факс, електронна пошта,
 • листи, веб-сайт, миттєві повідомлення програмне забезпечення,
 • веб-сайти соціальних мереж (Facebook, Twitter, MySpace) і тощо.

 • Ці інструменти дозволяють організації взаємодіяти у світі.

Зв’язок дозволяє висловити речі, для обміну ідеями, і приєднатися до думки інших

Важливість спілкування
  • Здібності і важливість спілкування стає набагато більш важливим, коли ви знаходитесь у відрядженні або необхідно досягти поставленої цілі.
  • Без засобів зв'язку, організації стають ізольованими.

Здатність ефективно спілкуватися є дуже важливою, хоча вона, як правило, недооцінюється і ігнорується.

Різні форми спілкування

вербальна та невербальна взаємодія двох взаємозалежних людей (іноді більше).Міжособистісні комунікації

Внутрішня комунікація

Зовнішня комунікація

функція, що відповідає за ефективну комунікацію між учасниками в межах організації

обмін інформацією та повідомленнями між організацією та іншими організаціями, групами чи окремими особами за межами формальної структури

Міжособистісне спілкування

Чотири принципи лежать в основі міжособистісного спілкування в реальному житті. Вони є базовими для спілкування.

НеминучістьНезворотність

Складність

Контекстуальність
  • Ми не можемо не спілкуватися.
  • Сама спроба не спілкуватися вже про щось повідомляє.
  • Завдяки не тільки словам, але по тону голосу і через жести, позу, вираз обличчя тощо, ми постійно спілкуємося з оточенням. Через ці канали, ми постійно отримуємо повідомлення від інших людей.
  • Навіть коли ви спите, ви спілкуєтеся.

Міжособистісні комунікації: неминучість

Основний принцип комунікації: Люди судять про вас через вашу поведінку, а не через ваші наміри.
  • Ви не можете повернути те, що колись було сказано. Ефект неминуче залишається.
  • Слово - не горобець…

Міжособистісні комунікації: незворотністьЄ таке прислів'я : "Після того, як слово виходить з ваших уст, ви не можете проковтнути його знову."

Не існує простої форми спілкування. Через численність змінних, навіть прості запитання є надзвичайно складними.

Всякий раз, коли ми спілкуємося насправді є принаймні шість «людей», які беруть участь:
 • Що ви думаєте;
 • Що ви думаєте, про іншу людину;
 • Що ви думаєте, про що інша людина думає, хто ви є;
 • Як інша людина думає, якою вона є;
 • Як інша людина думає, хто ви є;
 • Як інша людина думає, що ви думаєте хто він / вона є.

Міжособистісні комунікації: складність

Крім того давайте пам'ятати, що:
 • Комунікація може потерпіти невдачу, якщо повідомлення інтерпретується по-різному, це буде сприйнято саме таким чином, який наробить найбільшої шкоди
 • Існує завжди той, хто краще знає, ніж ви, що ви мали на увазі в своєму повідомленні
 • Багато розмов ускладнює спілкування для досягнення успіху.

Міжособистісні комунікації: складністьМи насправді не змінюємо ідеї, ми переставляємо символи, які виступають за ідеї. Слова / символи не мають внутрішнього сенсу, ми просто використовуємо їх певним чином, і немає двох людей, які б використовували ті ж самі слова однаково.

Іншими словами, спілкування відбувається не в ізоляції. Існує: Психологічний контекст, його суть в тому, хто ви і що ви приносите у взаємодію. Ваші потреби, бажання, цінності тощо - всі форми психологічного контексту. Реляційний зв'язок, який стосується вашої реакції на іншу людину. Ситуаційний контекст угод, в основі якого психо-соціальний аспект місця де саме ви спілкуєтеся. Взаємодії, що відбувається в кабінеті дуже відрізняється від такої, що відбувається в барі. Екологічний контекст угод - де ви спілкуєтеся. Меблі, місце розташування, рівень шуму, температури, пора року, часу доби, все це приклади факторів в екологічному контексті. Культурний контекст включає в себе поведінку та правила, які впливають на взаємодію. Культурні зв'язки можуть стати підставою для непорозумінь.

Міжособистісні комунікації: контекстуальність

Деякі з видів міжособистісних засобів зв'язку широко використовуються в організації - це:


  • наради,
  • офіційні обговорення проектів,
  • робочі звіти,
  • неофіційні (чати) мережі. Міжособистісні комунікації з людьми за межами організації можуть приймати різні форми:
  • зустрічі з відвідувачами,
  • співбесіди інтерв'ю щодо додаткової зайнятості тощо.

Міжособистісні комунікації: засоби

Іншими словами, спілкування відбувається не ізольовано.

Міжособистісні комунікації можуть бути класифіковані як:


   • Одностороння:

   • або
   • Двостороння:

Міжособистісні комунікації: стиль

Під час односторонньої комунікації відправник передає інформацію у вигляді напряму, без очікування на обговорення та зворотного зв'язку. (Наприклад, керівник інформує співробітників про те, що обговорення підсумків про підготовку певного завдання має бути на наступний день).Міжособистісні комунікації: стиль

Односторонній зв'язок швидший і простіший для відправника - (оскільки він не має справи із запитаннями або з незгодою одержувача). Цим, як правило, зловживають авторитарні керівники державно-управлінської сфери

Двосторонній зв'язок включає в себе обмін інформацією між двома або більше сторонами під час конструктивного обміну думками.

(Наприклад, керівник проводить наради для того, щоб встановити терміни на виконання завдань).

Двостороння комунікація означає, що відправник сприйняв інформацію і готовий дати відповідь встановлюючи зворотній зв'язок.

Міжособистісні комунікації: стиль

Хоча це складніше і вимагає більше часу для відправника, ніж при односторонньому зв'язку, але забезпечує більш точне уявлення про повідомлення.

Зв'язок грає ключову роль в успіху будь-якого працівника, програми дій чи політики. Внутрішня комунікація допомагає досягти бажаних результатів як для співробітника так і організації в різних формах:


  • Висхідні комунікації (від працівників до керівника) надають інформацію про співробітника його потреби, цінності, погляди і думки. Це дозволяє організаціям вибирати й адаптувати політику управління персоналом для задоволення конкретних потреб своїх співробітників.
  • Низхідні комунікації (від керівника до співробітників) можуть збільшити використання спеціальних програм на робочому місці, роблячи співробітників наявними, керівництво демонструє, що підтримує і високо оцінює роботу підлеглих та їх самих.

Внутрішня комунікація

Зовнішні комунікації не можуть бути реалізовані ефективно без ефективних внутрішніх комунікацій.

Внутрішня комунікація має вирішувати такі завдання:
  • Мотивація співробітників до реалізації стратегії публічної адміністрації
  • Зміцнення почуття приналежності до публічної адміністрації
  • Заохочувати зв'язки між зацікавленими департаментами адміністрації
  • Стимулювати творчість
  • Активізація різних етапів трудової діяльності
  • Поліпшення співпраці та взаємодії між усіма зацікавленими департаментами
  • Поширення позитивного іміджу адміністрації через поведінку та ставлення
  • Підрозділам, що займаються внутрішніми зв'язками створити ідентичність всередині і зовні різних установ.

Внутрішні комунікації

Зовнішня комунікація
 • Зовнішня комунікація це обмін інформацією та повідомленнями між організацією з іншими організаціями, групами чи окремими особами за межами її формальної структури.
 • Цілі зовнішньої комунікації це сприяння співробітництву і створення сприятливого іміджу організації та послуг для потенційних і реальних споживачів і суспільства в цілому.

Зовнішня комунікація

Різні канали можуть бути використані для зовнішніх комунікацій:


 • зустрічі face-to-face
 • друковані або електронні ЗМІ
 • електронні комунікаційні технології, такі як Інтернет.

 • Зовнішня комунікація включає в себе також
 • області PR
 • по зв'язках зі ЗМІ
 • рекламу
 • управління маркетингом

Інституціональні зв'язки державного управління

Метою зв'язку органів державного управління буде служіння громадським інтересам, незалежно від того, якою є організація, що поширює інформацію

Таким чином, вона включає в себе комунікативні дії, спрямовані на громадянське суспільство і які завжди піддаються оцінці з боку громадянського суспільства

Інституціональні зв'язки державного управління

Ключовим елементом цього виду зв'язку є зв'язок між державною адміністрацією та громадянином.

Державне управління повинне служити громадянам

Інституціональні зв'язки державного управління

Державне управління на службі громадян має забезпечити чіткий зв'язок при написанні простою мовою, яка може бути зрозумілою для усіх.

Спрощення адміністративних процедур

Значення інституційного зв'язку в державному управлінні
 • Комунікація між адміністрацією і громадянином означає бути на боці громадянина, в тому сенсі, бачити і говорити з громадянином
 • Комунікація має перетворити громадян з пасивних одержувачів рішень в активних і мотивованих гравців
 • Комунікація має бути налагоджена таким чином, щоб громадянин був почутий та мав можливість реалізувати своє громадянське право

Інституційним комунікаціям в державному управлінні мають сприяти такі процеси:

Сприяння змінам

Управління територією

Реорганізація послуг

Перерозподіл ресурсів

Виділяти роботу окремих осіб та апарату

Перегляд процедур

Спрощення адміністративних процедур

Спрощення мови

Надання та сприйняття послуг установою

Слухати людей

Відновлення етики та цінностей

Повага до особистості громадянина і співробітника

Важливо пам'ятати, що ...

  • Комунікації не можуть компенсувати кошти або послуги, бо їх завжди не вистачає або взагалі відсутні
  • Комунікативні засоби допомагають дістатися сутті проблеми
  • Комунікація також означає бути в змозі пояснити, затримки та недоліки в адміністративних діях
  • Комунікації з громадськістю мають перетворити громадян з пасивних одержувачів рішень в активних гравців мотивованих конкретними інтересами

Важливі відмінності

Комунікації з громадськістю можуть бути розділені на три макро рівня:

Політичні комунікації

Соціальні та екологічні комунікації

Інституційні комунікації

розроблені політичними партіями і політичними організаціями

розроблені організаціями, цілі яких спрямовані до соціально орієнтованої діяльності (асоціації тощо)

розроблені державними організаціями та установами (університети, всі рівні суспільної адміністрації)

Висновок

Комунікація має сприяти забезпеченню конституційних прав громадян, завдяки новим технологіям, а також завдяки умінню слухати і вести діалог. Це дозволить змінити дизайн у відносинах з громадянами та адміністрацією.Діалог

Слухання

Контактна інформація:

Дякую за увагу

Наталія Олександрівна Алюшина

кафедра державного управління і менеджменту

natalya@alyushina.com


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка