Наукова діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2015 рікСкачати 21,71 Kb.
Дата конвертації30.11.2016
Розмір21,71 Kb.

Наукова діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2015 рік

Структура науково-педагогічних працівників в Національному університеті «Острозька академія» у 2015 р., %

Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань Психологія навчання та виховання

Вплив моніторингу метапам’яті особистості на прогностичну валідність засвоєння, відтворення та зберігання навчального матеріалу у студентів вищих навчальних закладів.

Філософські науки Історія вітчизняної і світової філософської думки


Економічні науки Фінанси, грошовий обіг і кредит

Кількість виконаних робіт в Національному університеті «Острозька академія» у 2012-2015 рр.

Обсяги фінансування виконаних робіт в Національному університеті «Острозька академія» у 2012-2015 рр., тис. грн.

Науково-дослідні роботи фундаментальних досліджень

 • Дослідження психолого-екологічних та соціально-демографічних ризиків і фобій з обґрунтуванням наслідків для здоров’я молоді (завершена) (доктор психологічних наук, професор Каламаж Руслана Володимирівна)
 • Інтерференція як феномен пам’яті та метапам’яті (перехідна) (доктор психологічних наук, професор Пасічник Ігор Демидович)
 • Взаємовпливи східних і західних інтелектуальних традицій в дискурсі філософської думки середньовічної та ранньомодерної України (перехідна) (доктор філософських наук, професор Кралюк Петро Михайлович)
 • Науково-теоретичне обґрунтування альтернативних моделей управління суспільним розвитком в глобальному та інформаційному просторі (перехідна) (доктор політичних наук, професор Сидорук Тетяна Віталіївна)

Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань Психологія навчання та виховання

 • Науково-дослідна лабораторія когнітивної психології (Cognition Lab)
 • Науково-практична лабораторія «Психосоціальна підтримка та реабілітація постраждалих унаслідок бойових дій»

Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань Психологія навчання та виховання Науково-дослідна лабораторія когнітивної психології (Cognition Lab)

Наукова діяльність у 2015 р.:

 • «Психологія мислення» - підручник.
 • «Метакогнітивна обізнаність» - розроблена та апробована психодіагностична методика.
 • «Вплив інтерференції на метапам’яттєві судження студентів» - захищене дисертаційне дослідження на здобуття ступеня кандидата психологічних наук.
 • Міжнародна наукова співпраця

 • Лабораторія пам’яті та метапізнання, Стокгольмський університет, Швеція.
 • Факультет психології, Болонський університет, Італія.

Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань Психологія навчання та виховання Науково-дослідна лабораторія когнітивної психології (Cognition Lab)

Наукові публікації:

Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань Психологія навчання та виховання Науково-практична лабораторія «Психосоціальна підтримка та реабілітація постраждалих унаслідок бойових дій»

Основні напрямки діяльності в 2015 р.:

 • дослідження особливостей переживання населенням України негативних психологічних наслідків, викликаних кризовою ситуацією в країні;
 • психологічна підтримка учасників бойових дій, їхніх сімей та осіб, що пережили екстремальну ситуацію;
 • розробка ефективних превентивних заходів та інформаційного супроводу, проведення спеціалізованих лекцій, науково-практичних семінарів, конференцій, проведення інтервізійних груп практичних психологів.

Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань Психологія навчання та виховання Науково-практична лабораторія «Психосоціальна підтримка та реабілітація постраждалих унаслідок бойових дій»

Навчально-тренінгові семінари

 • обласний семінар-практикум для керівників методичних об’єднань учителів художньої культури «Формування емоційно-естетичного досвіду учнів на уроках художньої культури» (м. Рівне);
 • науково-практичний семінар «Стрес і посттравматичний стресовий розлад: психолого-педагогічні шляхи подолання» (м. Кременець);
 • обласний науково-методичний семінар для практичних психологів ДНЗ, ЗНЗ, соціальних педагогів «Супервізія діяльності практичних психологів і соціальних педагогів щодо соціально-правового захисту дітей та оперативного вирішення питань, пов’язаних з індивідуальною ситуацією дитини» (м. Сєвєродонецьк);
 • науково-практичний семінар «Психологічна допомога дітям та батькам, що постраждали у ході бойових дій» (м. Кременець);
 • семінар-тренінг для керівників міських (районних) методичних об’єднань (центрів) практичних психологів ЗНЗ, ДНЗ, соціальних педагогів «Психологічна допомога особистості в умовах соціальної дезінтеграції» (м.Сєвєродонецьк);
 • 5 науково-практичних семінарів для викладачів та студентів НаУОА (м. Острог).

Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань Психологія навчання та виховання

Спеціалізована вчена рада К 48. 125. 03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19. 00. 07 – педагогічна та вікова психологія: 

 • захист 4 кандидатських дисертацій за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань Психологія навчання та виховання

Філософські науки Історія вітчизняної і світової філософської думки

Наукова діяльність у 2015 р.:

 • Козацтво в контексті українсько-польських стосунків: літературні інтерпретації ранньомодерного періоду. Монографія. Кралюк П. М.
 • Тарас Шевченко: незауважене Кралюк П. М.
 • Прийняття і сприйняття християнства в Русі-Україні. Монографія. Кралюк П. М.
 • Український месіанізм. Монографія. Кралюк П. М.
 • «Тренос» Мелетія Смотрицького в дискурсі західної філософської думки. Монографія. Кралюк П. М.
 • Козацька філософія (філософська та історіософська думка України XVII – XVIII ст.). Монографія. Кралюк П. М.
 • Інтелектуальні традиції українсько-тюркського пограниччя XVI – XVIII ст. Монографія. Кралюк П. М. , Якубович М. М.
 • Коран. Вступ, переклад та коментарі. Якубович М. М.

Філософські науки Історія вітчизняної і світової філософської думки

Центр ісламознавчих досліджень

Фундаментальні та прикладні дослідження за напрямами:

 • Дослідження класичних текстів.
 • Дослідження ісламу в Україні.
 • Експертні оцінки та публічна діяльність.

Філософські науки Історія вітчизняної і світової філософської думки

Міжнародна співпраця:

 • Muslim Faculty of Advanced Studies (Norwich, United Kingdom)
 • Academic Departament of the King Fahd Qur'an Printing Complex (Madinah, Saudi Arabia)
 • Warsaw University (Warsaw, Poland)

Філософські науки Історія вітчизняної і світової філософської думки

Міжнародна діяльність:


ХХІ Конгрес істориків релігії в Ерфурті (Німеччина)

Симпозіум у Стамбулі (Туреччина)Конференція в Гарварді (Кембрідж, США)

Філософські науки Історія вітчизняної і світової філософської думки

Cпеціалізована вчена рада К 48. 125. 01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних та філософських наук за спеціальністю 09. 00. 11 «Релігієзнавство» (історичні, філософські науки):

 • 2 захисти на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство (філософські науки);
 • 1 захист на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 09. 00. 11 – релігієзнавство (історичні науки). 

Філософські науки Історія вітчизняної і світової філософської думки Наукові публікації:

Економічні науки Фінанси, грошовий обіг і кредит

Науково-дослідна робота:

 • «Науково-методологічні та організаційні засади формування конкурентоспроможності національної економіки в ринкових умовах» (номер державної реєстрації 0102U005190) (кафедра економічної теорії, менеджменту і маркетингу).
 • «Забезпечення сталого розвитку фінансової системи України в умовах глобалізації» (номер державної реєстрації 0102U005190) (кафедра фінансів, обліку і аудиту).

Економічні науки Фінанси, грошовий обіг і кредит

Наукова розробка:

«Комплексний методичний підхід визначення операційної ефективності аграрних підприємств»

Місце впровадження:

 • Департамент економічного розвитку і торгівлі (Рівненська обласна державна адміністрація).
 • Департамент агропромислового розвитку (Житомирська обласна державна адміністрація).
 • Управління агропромислового розвитку (Острозька районна державна адміністрація.
 • Агропромисловий холдинг «Астарта-Київ».
 • ТзОВ «Захід Агро».

Економічні науки Фінанси, грошовий обіг і кредит Наукові публікації

Економічні науки Фінанси, грошовий обіг і кредит

Наукові праці:

 • Козак Л.В. Формування стратегій позиціювання продукції аграрних підприємств на внутрішньому та світових ринках: монографія / Л.В. Козак. – Острог: Вид-во НУ «Острозька академія», 2015. - 494 с.
 • Харчук Ю. Ю. Взаємозв’язок між економічною безпекою ДВНЗ та обліково-аналітичним забезпеченням їхньої фінансової стійкості в контексті сталого розвитку. Інвестиційно-інноваційні аспекти економічної безпеки на різних ієрархічних рівнях національної економіки: колективна монографія / за ред. проф. В.В. Лойко. – К. : КНУТД, 2015. – 212 с. – С. 147 – 156.
 • Ногінова Н. М. Фінансовий менеджмент у банку. [Навчальний посібник]. – Львів: Видавництво «Ліга-Прес». – 2015. – 231с.

Економічні науки Фінанси, грошовий обіг і кредит Студентське наукове товариство Клуб «Економіст»

Перспективи розвитку:

 • Збільшення кількості господоговірних тем та обсягів їх фінансування.
 • Активізувати роботу над розробкою прикладних досліджень.
 • Працювати над покращенням ефективності комерціалізації наукових розробок університету.
 • Розширити міжнародну наукову співпрацю для реалізації науково-дослідних проектів.
 • Активізувати роботу відділу фандрайзингу.

Дякуємо за увагу!База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка