Науково-дослідницька діяльність на уроках історії І правознавства з досвіду роботи вчителівСкачати 24,68 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір24,68 Kb.

Науково-дослідницька діяльність на уроках історії і правознавства

З досвіду роботи вчителів

Криворізького Центрально-Міського ліцею

Організація дослідницького навчання на уроках історії


Опрацювання різноманітної джерельної бази(історичні документи, уривки з наукової, публіцистичної, художньої літератури, карти, ілюстративний ряд тощо)

Опрацювання учнями джерел, які позиціонують різні точки зору на заявлені теми та розкривають поліетнічний і полікультурний характер історії

Надання учнівському дослідженню міжпредметного та міжкурсового характеру

Надання учням можливостей презентувати свої дослідження у різних сучасних формах (проекти, дискусії, медіатексти)


Вміння і навички юного історика-дослідника

 • Аналізувати історичний матеріал
 • Порівнювати історичні події і явища
 • Оцінювати історичні факти. Орієнтуватися у часі
 • Прогнозувати події і явища
 • Критично ставитися до інформації
 • Формувати власний погляд
 • Складати характеристику діяча
 • Виявляти причинно-наслідкові зв'язки

Учнівські компетенції дослідницького дослідження джерел інформації

Джерела інформації:

 • Наукові праці з проблеми
 • Збірники документів
 • Музейні і архівні фонди
 • Сімейні архіви
 • Знахідки
 • Інтерв'ю
 • Описувати історичні джерела.
 • Розрізняти факт і точку зору, виокремлювати джерела первинної і вторинної інформації.
 • Аналізувати історичні джерела.
 • Порівнювати факти та їх інтерпретацію, дані різних джерел.
 • Визначати причини різних інтерпретацій подій у джерелах.
 • Зараховувати джерела до певної групи та інформацію до певної категорії.
 • Тлумачити джерелознавчі поняття.
 • Визначати ступінь достовірності інформації та цінність історичних джерел

План аналізу документу

1. Встановіть, до якого типу писемних джерел належить документ

(літопис, спогади, наказ, програма, характеристика подій тощо).

2. Визначте мету написання документу, його основні ідеї.

3. Встановіть основні показники документу (якщо мова йде про конкретні цифрові дані: хронологія, статистика, демографія тощо), виявіть динаміку тих процесів, які вони характеризують.

4. Розкрийте пріоритетні напрями діяльності історичної постаті, суспільної групи тощо.

5. Визначте, як у лексиці документу відображається історична епоха, якій він належить.

6. Оцініть ставлення автора до постатей, подій, процесів, які він розкриває в документі.

7. Визначте емоційний характер документу, які його позиції вразили вас найбільше.

Всеукраїнські конкурси, експедиції, проекти

Всеукраїнський

конкурс-захист науково-дослідницьких

робіт учнів-членів Малої академії наук

України

Всеукраїнські конкурси, експедиції, проекти

Всеукраїнський турнір юних істориків

1. Завоювання Олександра Македонського: демократія проти деспотії чи варварство проти цивілізації?

2. Тевтонський орден у політиці Галицько-Волинського князівства: союзна угода чи політична кон'юнктура?

3. Культура Великого князівства Литовського: руський спадок, польська тінь чи місцевий феномен?

4. Великі географічні відкриття: нові можливості для Європи чи нові конфлікти?

5. Іван Грозний: тиран чи творець держави ?

6. Ренесанс: повернення до античності чи пошук нової реальності?

7. Падіння Наполеона Бонапарта: фатальна неминучість чи прикра випадковість?

8. Боротьба за незалежність іспанських колоній в Південній Америці: креольський сепаратизм чи пробудження індіанських народів?

9. «Українська ідея» у Галичині в середині XIX століття: «оригінальний рецепт» українського населення чи наслідки революційних подій у Європі?

10. Версальська угода: «мир» чи «перемир’я»?

11. Проект «Україна» гетьмана Павла Скоропадського: міфологізація образу чи актуалізація його діяльності?

12. Закордонні походи Радянської Армії 1944-1945 рр.: визволення чи насадження радянської моделі режиму?

13. Потсдамський трибунал: торжество права чи юридичне насильство?

14. «Схід» і «Захід» на межі ХХ - ХХІ століття: протистояння чи співпраця?

Всеукраїнські конкурси, експедиції, проекти

Міжнародний конкурс з українознавства

 • «Роль національної ментальності в житті суспільства»
 • «Весільний обряд. Минуле і сучасність»
 • «Хліб у звичаях і традиціях українського народу»
 • «Хатні обереги як відображення світогляду та вірувань українського народу».
 • «Сторінка рушникового літопису України»
 • «Культурно-громадська діяльність українських січових стрільців»
 • «Місце скіфської ментальності в самосвідомості українця»
 • «Порівняльний гендерний аналіз становища жінки в традиційному та сучасному українському суспільстві»
 • «Окупаційний режим на території України в роки Другої світової війни»
 • http://nrius.org.ua/

Всеукраїнські конкурси, експедиції, проекти

Міжнародний конкурс учнівських та студентських творів-есе «Права людини – моя власна думка»

 • Рішення Європейського Суду з прав людини: їх ефективність та вплив на ситуацію з судовим захистом прав людини на національному рівні.
 • Права людини є універсальними чи мають національні та культурні особливості?
 • Теорія прав людини. Її історичні та культурні корені в моїй країні.
 • Мова і права людини: держава, суспільство, особистість.
 • Перспективи судового розгляду спірних питань у національному суді та у ЄСПЛ.
 • Міжнародний кримінальний суд ООН. Чому виникла необхідність створення міжнародного судового механізму боротьби з безкарністю особи за скоєння злочину геноциду, злочинів проти людяності, військових злочинів та злочину агресії?

Всеукраїнські конкурси, експедиції, проекти

Всеукраїнський турнір юних правознавців

1.Сучасний погляд на механізм держави: необхідність «тріади» підприємств, установ, організацій.

2.Виконання акцесорних зобов’язань: спосіб забезпечення зобов’язання чи цивільно-правова відповідальність?

3.Право на конституційну скаргу: можливість впровадження в Україні.

4.Цивільна правоздатність юридичних осіб: загальна чи спеціальна?

5.Поділ державної влади: чи є необхідність виділення додаткових гілок?

6.Нові галузі права: потреба сучасності чи правовий недолік?

7.Право загального та спеціального природокористування водними об’єктами: проблеми пріоритетності.

8.Житловий фонд соціального призначення (гуртожитки): відповідність часу.

9.Органи місцевого самоврядування та місцеві органи державної влади: баланс повноважень чи двовладдя?

10.Конфіскація: позбавлення права власності чи незаконного заволодіння?

11.Девіантна поведінка підлітків: демократичні свободи чи «соціальні дефекти»?

12.Ювенальна юстиція в Україні: за і проти.

Всеукраїнські конкурси, експедиції, проекти

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКСПЕДИЦІЯ "МОЯ БАТЬКІВЩИНА УКРАЇНА"

Зміст напрямів:

«Живи земле» (відновлення історичної та культурної спадщини)

«Духовна спадщина мого роду» (історія релігії, різноманіття вірувань в Україні, роль релігійних конфесій у державотворчих процесах нашого народу, роль і місце відбудованих, відроджених соборів і монастирів, новозбудованих церков, каплиць у відродженні вікових моральних цінностей українців)

«Культурна спадщина мого народу» (збір матеріалів про видатних діячів культури та мистецтва регіону, про культурні традиції )

«Козацькому роду нема переводу» (дослідження періоду козацької доби , побуту та традицій козацтва, відображення козацької доби в народній творчості )

«Із батьківської криниці» (традиційні свята, обряди, побутова культура, народні ремесла, народна творчість, медицина і педагогіка, народні ігри та забави, історія зеленого будівництва, садово-паркового мистецтва та природокористування )

Всеукраїнські конкурси, експедиції, проекти

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКСПЕДИЦІЯ "МОЯ БАТЬКІВЩИНА УКРАЇНА«

Зміст напрямів:

«З попелу забуття» (дослідження сторінок історії України періоду Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років)

«Живи і возрадуйся, роде наш красний» (родовід видатних українців: вчених, письменників, діячів культури, державних і громадських діячів)

«Славні імена земляків» (дослідження видатних українців, які діяли за межами України, їх досягнення та відкриття)

«Заповідними стежками рідного краю» (вивчення унікальних ландшафтів та природних об’єктів на території рідного краю)

« Яблука з дідусевого саду» (виявлення у своїй місцевості плодових дерев-пам’яток природи, «панських», монастирських, хутірських садів)

«Рідного слова краса і співучість» (вивчення діалектичної мови, її просторової варіативності і територіальнуої диференціації, історії формування мовно-територіальних утворень і окремих мовних явищ)

Всеукраїнські конкурси, експедиції, проекти

Всеукраїнська історико-географічна експедиція

„ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ УКРАЇНИ”

Орієнтовними напрямами краєзнавчого пошуку можуть бути:

- назва населеного пункту (сучасна) та її походження;

- виникнення населеного пункту, важливі суспільно-політичні віхи його історії в т.ч. дата і джерела першого письмового згадування;

- формування культурного, просвітницького, освітнього та культово-релігійного середовища;

- народні промисли як форма поєднання матеріальної культури, вжиткового мистецтва і виробництва;

- визначні особистості, що народилися в цьому населеному пункті, їх внесок у розвиток населеного пункту, краю, України, світу;

- значення і роль населеного пункту у формуванні етносоціальних процесів, адміністративної структури, особливостей економічного розвитку території, державотворчих процесів;

- кількість дворів (для сіл та селищ), чисельність населення станом на…

- туристсько-рекреаційні та екскурсійні можливості населеного пункту.

Всеукраїнські конкурси, експедиції, проекти

МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС ТВОРЧИХ РОБІТ

ШКОЛЯРІВ, СТУДЕНТІВ ТА ВЧИТЕЛІВ

«УРОКИ ВІЙНИ ТА ГОЛОКОСТУ – УРОКИ ТОЛЕРАНТНОСТІ»

1. Уроки Другої світової війни – попередження людству.

2. Історичне значення Перемоги над нацизмом.

3. Український народ у Другій світовій війні: нацистський геноцид та Рух опору.

4. Білоруський народ у Другій світовій війні: нацистський геноцид та Рух опору.

5. Польський народ у Другій світовій війні: нацистський геноцид та Рух опору.

6. Молдова у Другій світовій війні: нацистський геноцид та Рух опору.

7. Діти і війна: осмислення уроків історії (філософський, етичний, моральний, теологічний підходи).

8. Геноциди ХХ ст. та їх нищівний вплив на розвиток людства.

9. Природа геноцидів проти народів: уроки ХХ століття та їх наслідки у ХХІ ст.

10. Голодомор – трагедія України та людства.

11. Знищення народів за етнічною ознакою: філософський, психологічний та історичний аспекти.

12. Голокост на території України, Білорусі, Росії, Польщі.

Всеукраїнські конкурси, експедиції, проекти

МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС ТВОРЧИХ РОБІТШКОЛЯРІВ, СТУДЕНТІВ ТА ВЧИТЕЛІВ

«УРОКИ ВІЙНИ ТА ГОЛОКОСТУ – УРОКИ ТОЛЕРАНТНОСТІ»

13. Нацистська політика знищення ромів (циган) під час Другої світової війни.

14. Геноцид щодо слов’янського населення України, Білорусі, Росії, Польщі.

15. Радянська політика замовчування Голокосту.

16. «Нацистська машина знищення»: механізми дії та протидії геноциду.

17. Україна під впливом подвійного терору нацистської Німеччини та сталінського режиму.

18. Українці – Праведники народів світу.

19. Роль духов них лідерів українців та інших народів у критичні періоди випробувань.

20. Міжнаціональна допомога у часи трагічних випробувань Другої світової війни.

21. Сучасне українське суспільство та уроки Голокосту (психологічний, соціальний аспекти).

22. Міжрелігійна толерантність як вияв морального та духовного вибору.

23. Усвідомлення світовою спільнотою уроків Голокосту.

24. Міжнародний досвід відповідальності за заперечення фактів геноцидів в історії.

25. Діяльність сучасних міжнародних організацій, державних установ та громадських організацій України щодо збереження пам’яті про Голокост та попередження геноцидів у майбутньому.

26. Історичні уроки Голокосту та сучасні проблеми толерантності.


Каталог: uploads -> editor -> 1467 -> 91451
editor -> Професійні обов’язки та зміст діяльності соціального педагога навчального закладу
editor -> Презентація Решетової Є. В. Педагогічний такт, його сутність і прояви
editor -> Вирішення даної проблеми визначає мета і завдання роботи, а також предмет і напрям дослідження
editor -> Проектування розвитку інноваційного потенціалу вчителя в системі шкільної освіти
editor -> Соціальне управління
editor -> Формування навичок пошукової пізнавальної діяльності в процесі вивчення математики та інформатики через впровадження ікт
editor -> Наказ №192 Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2014/2015 навчальному році
editor -> Правила розмежування однорідних та неоднорідних означень; розділові знаки при однорідних членах речення
editor -> Автоматизація звуків к и Х, їх диференціація у зв’язному мовленні на базі граматичного матеріалу з теми «стилі, типи І жанри мовлення»
91451 -> Прикладна задача Система рівнянь і нерівності числа Геометричні фігури функції вирази нерівності рівняння


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал