Навчально-методичний посібник з курсу "історія україни"Сторінка1/7
Дата конвертації03.12.2016
Розмір1,06 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

З КУРСУ “ІСТОРІЯ УКРАЇНИ”Матеріали до самостійної роботи студентів


І курсу денної та вечірньої форм навчання всіх спеціальностей


ОДЕСА ОДЕУ 2007

ПЕРЕДМОВА.

Шановні студенти! Вашій увазі пропонується навчально-методичний посібник з курсу “Історія України”. Він містить тематичний план курсу, програму з курсу “Історія України”, яка укладена з урахуванням програми курсу “Історія України” для вищих навчальних закладів економічного профілю. Навчально-методичний посібник містить також тематику семінарських занять, завдання для першої та другої рейтнигової контрольної роботи, питання до самостійної та індивідуальної роботи студентів, теми рефератів та літературу до них, тестові завдання з курсу, карту самостійної роботи, тематику індивідуальних завдань з проблеми “Історія України в іменах”, програмні питання до іспиту з курсу. Студентам також пропонується завдання та запитання для індивідуальних занять і самостійної роботи в контексті тїєї чи іншої теми – проблеми, персоналій тощо. Крім того, у посібнику вказана рекомендована література для вивчення даної навчальної дисципліни.

Історія України втілює в собі етапи історичного шляху українського народу, який вносив значний вклад у розвиток світової цивілізації. Історичний розвиток українського суспільства переконливо свідчить, що український народ протягом декількох століть мав свою державність, відстоював її, боровся за її відродження та збереження. В сучасних умовах розбудови української держави значне місце набуває зростання інтересу до проблеми вітчизняної історії, витоків українського народу, формування його державності та використання кращих історичних традицій у практичній діяльності.

Курс “Історія України” є складовою гуманітарної підготовки студентів, він має на меті сприяти формуванню національної свідомості майбутніх фахівців -економістів, виробити навички студентами самостійного аналізу та оцінки історичних подій.

Глибоке і всебічне вивчення історії України неможливе без опанування документально-джерельної бази, літератури, наукових досліджень вчених, енциклопедій, довідників, що відображають політичний, економічний та культурний розвиток українського народу з найдавніших часів до сьогодення.


Тематичний план.

Тема

Кількість годинФорма

контролю


Усього

з них

лекції

практичні

та

семінарськіІндивідуаль-на

самостійна

А

1

2

3

4

5

6

7
Вступ.Витоки українського народу.

51

4Тема 1. Київська Русь, її піднесення. Втрата політичної єдності Київської Русі та державності.

12

2

4

2

4

К
О
Н
Т
Р
О
Л
Ь
Н
А

Р
О
Б
О
Т
А
Тема 2. Українські землі у складі іноземних держав (XIV-XVI ст.). Козацтво та його місце в системі соціально-економічних та політичних відносин в Україні (XV-I пол.XVII ст.)

10

2

2

2

4
Тема 3. Національно-визвольна війна українського народу під проводом Б.Хмельницького.Формування української держави в ході української національної революції XVII ст.

12

2

2

2

6
Тема 4. Україна у другій половині XVII ст.”Руїна”:її соціально-політична суть та наслідки.

9

2

2

1

4
Тема 5. Гетьманщина у складі Російської імперії. Остаточна ліквідація української державності XVII-XVIII ст.

12

2

2

2

6
Тема 6. Капіталістична еволюція в Україні у складі Австро-Угорської та Російської імперії, її особливості у ХІХ ст.

10

2

2

2

4
Тема 7. Україна на початку ХХ ст. Українська національно-демократична революція 1917-1920 рр.

14

4

4

2

4

К

О

Н

Т

Р

О

Л

Ь

Н

А
Р

О

Б

О

Т

А
Тема 8. Розвиток України в умовах утвердження тоталітарного режиму (1920-1939 рр.)

12

2

2

2

6
Тема 9. Україна в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.)

10

2

2

2

4
Тема 10. Становище України в повоєнний період (1946-1953 рр.)

10

2

2

2

4
Тема 11. Соціально-економічний розвиток України в умовах “відлиги” та в період загострення кризи радянської системи (1954-1985 рр.).

10

2

2

2

4
Тема 12. Відродження незалежності України. Суспільно-політичний розвиток України в умовах незалежності.

20

6

8

2

4ВСЬОГО

144

30

34

20

60

іспит


  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка