Нді радіаційного захисту атн україни Ukrainian Radiation Protection InstituteДата конвертації26.12.2016
Розмір19,6 Kb.

ЗОНА промислового використання ТА її роль в забезпечені захисту теперішніх та майбутніх поколінь

НДІ радіаційного захисту АТН України

Ukrainian Radiation Protection Institute


Володимир БЕРКОВСьКИЙRPI

МІЖНАРОДНІ та НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ БЕЗПЕКИ

ЮРИДИЧНА БАЗА МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ БЕЗПЕКИ

МАГАТЕ (1957)

 • Міжнародна агенція з атомної енергії (МАГАТЕ) – урядова спеціалізована організація системи ООН.
 • МАГАТЕ – едина міжнародна організація що уповноважена своїм Статутом “встановлювати або застосовувати… норми безпеки для охорони здоров'я і зведення до мінімуму небезпеки для життя і майна (у тому числі - стандарти умови праці), і забезпечувати застосування цих стандартів… в галузі атомної енергії”.
 • ЄВРАТОМ (1957)

 • Європейська спільнота з атомної енергії (Євратом) створена згідно з Римськими договорами 1957 року одночасно з заснуванням Європейської економічної спільноти.
 • Згідно з договором, Євратом сприяє розвитку та дослідженням з атомної енергетики, створенню спільного ринку ядерного пального, контролю за ядерними виробництвами та розвиткові атомних технологій у мирних цілях в рамках єдиних стандартів безпеки.
 • Євратом базується на окремому міжнародному договорі між членами Європейського Союзу.
 • Адміністрування договору здійснює Європейська Комісія.

міжнародні стандарти безпеки МАГАТЕ


Рекомендації з безпеки

Вимоги з безпеки

Фундаментальні принципи безпеки

(2006)

Ключові документи України


Регламент

Застосування

Числові значення

Квота річної ефективної дози та дозовий рівень звільнення

Поточне опромінення населення від газо-аерозольних викидів і водних скидів, пов'язаних з нормальним функціонуванням сховищ РАВ

- При збереженні контролю з боку органів державного регулювання – 0,04 мЗв·рік‑1

- На момент і після звільнення від контролю з боку органів державного регулювання – 0,01 мЗв·рік‑1

Квоти референтних ризиків радіологічних наслідків*

Потенційне опромінення на стадії контролю з боку органу державного регулювання

- Персонал 210-4 рік-1

- Критична група

з населення 210-5 рік-1

Референтні рівні потенцій-ного опромінення А і Б

Потенційне опромінення населення при реалізації критичних подій, пов'язаних із природними аномальними подіями і ненавмисним втручанням людини після звільнення від контролю з боку органу державного регулювання

- Референтний рівень А: 50 мЗв·рік-1

- Референтний рівень Б: 1 мЗв·рік-1

Сценарій 1. Надходження радіонуклідів з питною водою.

Сценарій 2. Надходження радіонуклідів з продуктами харчування.

Сценарій 3. Інгаляція радіоактивних аерозолів.

Сценарій 4. Зовнішнє опромінення.

Сценарій 5. Надходження дрібних фрагментів РАВ.

Ситуації опромінення

Існуючі ситуації опромінення

Ситуації опромінення, які вже існують в той момент, коли повинно бути прийнято рішення про їх контроль, і які не вимагають або вже не вимагають застосування термінових заходів для захисту життя та здоров'я

Планові ситуації опромінення

Ситуації опромінення, що пов'язані з плановим впровадження та функціонування джерел (у тому числі – поточна експлуатація, виведення з експлуатації та утилізація радіоактивних відходів, що утворюються в рамках планових ситуацій опромінення)Надзвичайні ситуації опромінення

Несподівані ситуації опромінення, які можуть виникнути під час планової ситуації, або зловмисних дій, та потребують термінової уваги


категорії опромінення


Опромінення населення

Будь-яке опромінення людини, за винятком професійного та медичного опромінення

Професійне опромінення

Опромінення працівників, внаслідок їх професійної діяльності з джерелами іонізуючого випромінювання (за винятком виключених та звільнених джерел)

Нова Директива Євратом щодо основних стандартів радіаційної безпеки

 • Директива Ради 2013/59/Євратом від 5 грудня 2013 року розроблена на основі Основного стандарту безпеки МАГАТЕ GSR Part 3.
 • Держави-члени повинні ввести в дію закони, постанови та адміністративні положення, необхідні для виконання нової Директиви.
 • Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сторони, передбачено імплементація в національне законодавство Директиви 2013/59/Євратом.
 • Наказом Держатомрегулювання України від 04.07.2014 № 92 створена Міжвідомча робоча група з імплементації положень Директиви 2013/59/Євратом.
 • План заходів щодо імплементації цієї Директиви схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2015 р. № 110-р, термін виконання 2015-2017 роки.

Порівняння стандартів безпеки

Планові ситуації опромінення

 • Вимагається демонстрація виправданості практичної діяльності, що призведе до додаткового опромінення
 • Ліміт дози 1 мЗв/рік для населення
 • Вимагається оптимізація захисту починаючи з стадії ТЕО (з використанням квот лімітів дози та ризиків)
 • Застосовується концепція звільнення практичної діяльності від вимог стандартів безпеки (критерії – 10 мкЗв/рік, безпечність діяльності та неможливість виникнення надзвичайних ситуацій опромінення)

Існуючі ситуації опромінення
 • Вимагається демонстрація виправданості захисних заходів, що модифікують існуючі шляхи опромінення
 • Ліміт дози для населення не застосовується
 • Вимагається оптимізація захисту при плануванні захисних заходів (з використанням референтних рівнів доз та ризиків)
 • Можуть бути введені повні чи часткові обмеження на використання/доступ до забруднених територій, об'єктів та товарів

Десять фундаментальних принципів безпеки (SF‑1)

 • Фундаментальні принципи безпеки МАГАТЕ мають бути основою для заходів щодо забезпечення безпеки.
 • Принципи безпеки взаємопов’язані і застосовуються у своїй сукупності.
 • Принцип 2. Роль уряду

 • Має бути створений і вдосконалюватися ефективний правовий і урядовий механізм забезпечення безпеки.
 • Урядові органи повинні забезпечити вжиття заходів щодо підготовки програм дій із зменшення радіаційних ризиків.
 • Разом з тим головну відповідальність за забезпечення безпеки несе ліцензіат.

принцип 5. Оптимізація захисту

 • Необхідно оптимізувати захист, щоб забезпечити найвищий рівень безпеки, який може бути реально досягнутий.
 • Для оптимізації захисту необхідно визначити відносну значимість різних факторів, включаючи:
  • число осіб (працівників та населення), які можуть піддаватися опроміненню;
  • ймовірність опромінення;
  • величину та розподіл доз опромінення;
  • радіаційні ризики, пов’язані з потенційним опроміненням;
  • економічні, соціальні та екологічні фактори.

принцип 7. Захист нинішніх та майбутніх поколінь

 • Населення і навколишнє середовище повинні бути захищені від радіаційних ризиків зараз та в майбутньому.
 • Радіаційні ризики можуть виходити за межі національних кордонів і можуть зберігатися протягом тривалих періодів часу (аварія на ЧАЕС є яскравим прикладом такої ситуації).
 • При визначенні адекватності заходів з контролю радіаційних ризиків необхідно враховувати можливі наслідки нинішніх дій як у теперішній час, так і в майбутньому.

Особлива промислова зона ЧАЕС: КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ БЕЗПЕКИ


Карта щільності забруднення 238+239+240Pu станом на 2015 рік

довгострокове забруднення

 • Забруднення ближньої зони Чорнобильської АЕС носить довгостроковий характер та вимагає законодавчого врегулювання статусу цієї території.
 • Пропонується розробити Закон України, який буде регулювати статус ближньої зони ЧАЕС, встановить в її межах Особливу промислову зону, що призначена для поводження з радіоактивними відходами, їх остаточного захоронення, а також для поводження з відпрацьованим ядерним паливом та іншими радіоактивними матеріалами.

Обґрунтування безпеки захоронення РАВ

 • Обґрунтування безпеки (safety case). Набір аргументів і доказів підтвердження безпеки установки або діяльності. Звичайно включає висновки аналізу безпеки і підтвердження достовірності цих висновків.
 • «Вимоги щодо структури та змісту звіту про аналіз безпеки приповерхневих сховищ радіоактивних відходів» (затверджено Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України 02.10.2000. № 154);
 • «Загальні положення забезпечення безпеки захоронення радіоактивних відходів у геологічних сховищах» (затверджено Наказом Державного комітету ядерного регулювання України 29.05.2007 № 81).

Розробка Обґрунтування безпеки


CONCEPT & SITING

SITE SPECIFIC DESIGN

CONSTRUCTION

OPERATION

Decommissioning or

Closure

POST-CLOSURE

SITE CHARACTERIZN

CONCEPT DEVELOPMENT

Розробка Обґрунтування безпеки

глибокоешелонований захист


Інженерно-технічні бар'єри

Природні бар'єри

Довкілля

Система множинних бар'єрів дає більшу впевненість в ізоляції і допомагає гарантувати, що будь-яке надходження радіонуклідів до довкілля буде відбуватися з прийнятно низькою швидкістю

ВИКЛЮЧЕННЯ ВАЖЛИВИХ СЦЕНАРІЇВ ВТРУЧАННЯ I ВІДДАЛЕННЯ КРИТИЧНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ


ВТРУЧАННЯ ЛЮДИНИ

ВТРУЧАННЯ БІОТИ

водоносний горизонт


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка