Не можуть бути всі панами,мусять бути й людиСкачати 26,96 Kb.
Дата конвертації11.01.2017
Розмір26,96 Kb.

: Конспект уроку на тему «Не можуть бути всі панами,мусять бути й люди» (Компаративний аналіз комедій «Мартин Боруля» Івана Карпенка-Карого та «Міщанин-шляхтич» Жана Батіста Мольєра) Підготувала: вчитель української мови та літератури Стінківської ЗОШ I-III ст. Гончарик Н.І.

Мета :

 • Мета :
 • навчальна:поглибити знання учнів про творчість Ж.Б.Мольєра та І.Карпенка- Карого;розкрити ідейно-тематичне спрямування та історію написання комедій;
 • розвивальна: розвивати навички компаративного аналізу творів світової та української літератур у контексті загальнолюдських проблем;акторські здібності;
 • виховна:виховувати моральні якості(почуття гідності,турботливе ставлення до рідних,взаємоповагу).

Цілі уроку:

Цілі уроку:

 • - Учні повинні знати:основні віхи життєвого шляху письменників;зміст та історію написання творів.
 • - Учні повинні вміти: аналізувати драматичні твори шляхом компаративного аналізу.

Випереджувальне завдання:

1 група: а)Підготувати відомості про історію створення п’єси «Міщанин-шляхтич»;б)підготувати інсценізацію уривка з п’єси «Міщанин-шляхтич».

2 група:а)Підготувати відомості про історію створення п’єси «Мартин Боруля»,б)підготувати інсценізацію уривка п’єси «Мартин Боруля».

Орієнтовані завдання:


 • Очікування цікавого уроку.
 • Проаналізувати тексти п’єс.
 • Знайти схоже і відмінне у творах,що вивчаються.
 • Проаналізувати образи головних героїв.
 • Звернути увагу на особливості цих творів.
 • Продемонструвати акторські здібності.
 • Отримати задоволення від уроку.

№ етапу

Назва етапу

Зміст

1

Підготов

чий


-визначення епохи, коли були написані твори, що досліджуються, знайомство з тогочасними суспільно – історичними обставинами;

 

 

- з’ясування особливостей літературного напряму;

 

 

- біографія та творчий шлях письменника;

 

 

- історія виникнення задуму твору, сюжету.

2

Реалізації

- визначення типологічних подібностей творів, що досліджуються у різнонаціональних літературах

 

 

- розглядаються відмінності на рівні теми, сюжету, системи образів, поетики та жанрової специфіки.

3

Узагальнення

Робиться висновок про:

 

 

- спорідненість світоглядних позицій та художньої манери авторів порівнюваних творів;

 

 

- типологічні сходження і причини їх прояву;

 

 

- відмінності як прояв національної самобутності та індивідуального стилю митців;

 

 

- узагальнюються учнівські спостереження і враження;

 

 

- власні висновки учні записують до робочого зошита;

Етапи компаративного аналізу

Випереджувальне завдання

Учень 1. Комедія «Міщанин-шляхтич» уперше поставлена 14 жовтня 1670 р. За часів Мольєра життя міщанина та шляхтича відрізнялося практично всім:освітою,поведінкою,побутом,манерою одягатися. При всьому цьому часто грошей у міщан було набагато більше,ніж у шляхтичів,а ось розкошів і поваги – значно менше. І саме шляхтичі від народження мали права,яких були позбавлені інші верстви суспільства. Аристократи вважалися найкращою частиною суспільства. Вони керували країною й визначали її долю . І панові Журдену,заможному міщанинові,стало тісно в межах свого стану,захотілося потрапити до верхівки суспільства.

Учень 2.Комедія «Мартин Боруля» написана в 1886р.Особливі привілеї мали дворяни й у XIX ст. 31грудня 1831 р. Всі шляхтичі-чиншовики зобов'язані були подати документи,які підтверджували їхнє дворянське походження. Ті,що не подадуть,позбавлялися шляхетських прав і прирівнювалися в місті до міщан,а в селі - до селян. Саме тому у відповідні правові інстанції посипалися прошенія,заяви з проханням відновити їх рід у дворянстві. У тому потоці було й клопотання Карпа Адамовича Тобілевича,батька драматурга. Судова справа тягнулася десятки років і завдала батькові немало гризоти й грошових витрат,але своє дворянське походження він так і не довів . Цей факт послужив поштовхом до написання дотепної комедії.)

Ж.Б.Мольєр «Міщанин-шляхтич»

І.Карпенко - Карий «Мартин Боруля»

Жанрова природа

Комедія – низький жанр у класицизмі. Комедія – твір,у якому засобами гумору та сатири розвінчується негативні суспільні та побутові явища,розкривається смішне в навколишній дійсності чи людині.

У соціально-побутовій комедії розкриваються норми моралі і спосіб життя головних героїв та представників дворянської знаті. Однак обидва твори поєднують у собі елементи соціально-психологічної та любовної комедії. У розважальній формі автори показують вади суспільства,нагадуючи про людську гідність.

Компаративний аналіз п’єс

Особливістю є використання танців,пісень,музичних інтермедій«Міщанин-шляхтич»

Зображення намагань міщанина отримати дворянський титул. Викриття лицемірної моралі аристократії.

«Мартин Боруля»

Зображення намагань заможного селянина Мартина Борулі довести своє дворянське походження .

Ідея

Кожна людина повинна бути сама собою,не забувати про своє коріння,цінувати людей не за їх походженням,а за їхні вчинки.

Глузування над невіглаством міської буржуазії,сатира на дворянство

 

Тема:


«Міщанин-шляхтич»

Комедія складається з 5 дій.

Експозиція. Знайомство з головними героями.

Зав’язка. Головний герой намагається вивчати різні науки,щоб стати повноправним дворянином.

Розвиток дії. Журден організовує балет,обід,щоб дати на честь Дорімени,в яку закоханий. Він прагне знайти достойну партію – аристократа - для своєї дочки. Про це довідались Клеонт і Ков’єль,вони організували виставу – «посвяту в мамамуші».

Кульмінація. Під час церемонії «посвяти в мамам уші» Журден дає згоду на шлюб дочки з турецьким султаном.

Розв’язка. Герої чекаюь появи нотаріуса,який документально засвідчить шлюби Люсіль і Клеонта та Доранта і Дорімени.

«Мартин Боруля»

Комедія складається з 5 дій.

Експозиція. Знайомство з героями твору.

Зав’язка. Мартин спілкується з повіреним з приводу оформлення документів на підтвердження його дворянського походження.

Розвиток дії. Боруля вирішив видати заміж свою дочку Марисю за дворянина. Син повідомив,що Марися подобається його знайомому,з яким вони разом працюють. Вся родина готується прийняти жениха – Націєвського. Коли наймит Омелько відвозив до міста Степана,в нього вкрали одяг та коней. Націєвський приїхав,щоб посватати Марисю,бо вважає її багатою.

Кульмінація. Мартин їде з дому,щоб наздогнати й покарати Націєвського,що не захотів одружуватися з Марисею.

Розв’язка. Боруля палить документи про дворянство,відмовляється від примарних дворянських прав.

Розвиток сценічної дії

Конфлікти

«Міщанин-шляхтич» «Мартин Боруля»

Соціальні

Зіткнення інтересів дворянства і буржуазії(пан Журден і Дорант та Дорімена)

Зіткнення інтересів простих людей і дворян(Мартин Боруля і пан Красовський)

Любовні

Клеонт-Люсіль,Журден- Дорімена-Дорант,Журден-Дорімена-пані Журден,Ковель-Ніколь.

Марися-Микола,Марися – Націєвський.

Моральні

Зіткнення здорового глузду(пані Журден)і рабського плазування(пан Журден)

Почуття гідності людини,вірність у коханні(Марися)і вигода в шлюбі(Націєвський).

Здоровий глузд(Палажка) і «помішання» на дворянських порядках(Мартин).Характери головних героїв та художні засоби їх розкриття

Спільні риси характеру для обох героїв:

щедрий,наполегливий,спостережливий,турботливий батько,люблячий батько,обмежений,амбітний,довірливий,заздрісний.

Обидва мають непереборне бажання «вибитися в люди»,довести дворянство. Вони соромляться свого походження,усіляко прагнуть засвоїти аристократичні манери,перейняти звички. Обидва багаті,щедро витрачають гроші для досягнення своєї мети,піклуються про майбутнє дітей,засліплені своєю ідеєю.

Мартин Боруля розуміє помилковість своїх дій і звільняється від згубної пристрасті (під впливом своїх рідних спалює злощасні документи на дворянство).

Інтерактивна гра «Доповнення речень».

 • Ми досліджували художній світ творів,які написані у такий час ____________,у таких країнах ____________ .
 • Вони є різножанровими чи одножанровими,а саме _____________.
 • Єднає твори тема ________________.
 • Кожен з авторів(майже однаково)чи (по-своєму)бачить ідею твору,а саме ________________________.

Робота з картками.

Картка 1.

Як ви розумієте слова Мартина: «Тепер другий світ настав:треба чина,дворянства»?

Картка 2.

Чи погоджує ви зі словами Мартина: «…Заживу настоящим дворянином:собак розведу,буду на охоту їздить,у карти грать».

Картка 3.

Чи поділяєте ви думку Клеонта: «Соромитися тих,від кого небо дало тобі народитися на світ,блищати у суспільстві придуманим титулом,видавати себе не за те,що ти є насправді,- це,на мій погляд,ознака душевної низості»?Поясніть її.

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

Розгадайте кросворд.

1

45

6

7По горизонталі:
 • Слуга Клеонта(Ков’єль).
 • Граф,закоханий у Дорімену(Дорант).
 • Наймит Борулі,в якого в місті вкрали речі(Омелько).
 • Головний герой твору «Міщанин-шляхтич»(Журден).
 • Маркіза,до якої залицяється пан Журден(Дорімена)
 • Дочка Журдена(Люсіль).
 • Дочка Мартина(Марися).

 • По вертикалі:
 • Жанр творів «Мартин Боруля» та «Міщанин-шляхтич».

V. Домашнє завдання (диференційоване).

1. Прокоментувати вислів І.Франка «І.Карпенко-Карий – один із батьків новочасного українського театру».

2. Написати твір-портрет літературного героя на тему: «Дурість і розум Журдена» або твір-жарт на тему: «Зустріч Журдена і Борулі»(на вибір).

 

Пам’ятаймо:Порівняння літературних творів дає можливість показати учням спільне — те, що об'єднує різні народи, й відмінне — те, що свідчить про неповторність націй.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка