Необхідно виконати завдання, які визначені у Керівництві для студентів до тренінгу, що знаходиться на офіційному сайті кнеу за адресоюСкачати 75,76 Kb.
Дата конвертації15.12.2016
Розмір75,76 Kb.
 • Петрашко Л.П. к.е.н., доцент

необхідно виконати завдання, які визначені у Керівництві для студентів до тренінгу, що знаходиться на офіційному сайті КНЕУ за адресою:

 • необхідно виконати завдання, які визначені у Керівництві для студентів до тренінгу, що знаходиться на офіційному сайті КНЕУ за адресою:
 • http://www.kneu.kiev.ua/ua/publication/content/601.htm
 • у розділі «Обов’язкова література» за порядковим номером 1.

Панченко Э.Г., Петрашко Л.П. Технологія крос – культурного менеджменту: адаптація до умов реального середовища. Міжпредметний тренінг магістерської програми «Управління міжнародним бізнесом»: керівництво для студентів. – К.: КНЕУ, 2009. – 64 с.

 • Панченко Э.Г., Петрашко Л.П. Технологія крос – культурного менеджменту: адаптація до умов реального середовища. Міжпредметний тренінг магістерської програми «Управління міжнародним бізнесом»: керівництво для студентів. – К.: КНЕУ, 2009. – 64 с.

Панченко Э.Г., Петрашко Л.П. Технологія крос – культурного менеджменту: адаптація до умов реального середовища. Міжпредметний тренінг магістерської програми «Управління міжнародним бізнесом» – К.: КНЕУ, 2010. – 191 с.

 • Панченко Э.Г., Петрашко Л.П. Технологія крос – культурного менеджменту: адаптація до умов реального середовища. Міжпредметний тренінг магістерської програми «Управління міжнародним бізнесом» – К.: КНЕУ, 2010. – 191 с.

– це опора на типи мислення, що притаманні менеджерам взагалі, і міжнародним менеджерам зокрема.

 • – це опора на типи мислення, що притаманні менеджерам взагалі, і міжнародним менеджерам зокрема.

РЕФЛЕКСИВНЕ МИСЛЕННЯ – управління власною особистістю

 • РЕФЛЕКСИВНЕ МИСЛЕННЯ – управління власною особистістю
 • АНАЛІТИЧНЕ МИСЛЕННЯ – управління компанією
 • ПРИРОДНЄ МИСЛЕННЯ – управління оточуючим середовищем
 • КОЛЕКТИВНЕ МИСЛЕННЯ - управління відносинами
 • ДІЮЧЕ МИСЛЕННЯ – управління змінами.

це думаюча аудиторія.

 • це думаюча аудиторія.

навчити правильно оцінити власний потенціал та розширити свої можливості в розумовому, аналітичному, колективному, діючому і природному підході до роботи.

 • навчити правильно оцінити власний потенціал та розширити свої можливості в розумовому, аналітичному, колективному, діючому і природному підході до роботи.

узагальнення теоретичних знань, застосування наявного досвіду та навичок для формування цілісного уявлення про основні напрями та інструменти крос-культурного менеджменту і нарощування на цій основі конкурентоспроможності випускників на етапі обрання чи уточнення ними сфери майбутньої професійної міжнародної управлінської діяльності.

 • узагальнення теоретичних знань, застосування наявного досвіду та навичок для формування цілісного уявлення про основні напрями та інструменти крос-культурного менеджменту і нарощування на цій основі конкурентоспроможності випускників на етапі обрання чи уточнення ними сфери майбутньої професійної міжнародної управлінської діяльності.

Різноманітні організаційні форми ведення міжнародного бізнесу:

 • Різноманітні організаційні форми ведення міжнародного бізнесу:
 • підприємства (організації), що здійснюють окремі види міжнародної економічної діяльності
 • транснаціональні корпорації
 • професійні асоціації (союзи, спілки)

регіональні, галузеві та міжгалузеві регулятивно-управлінські органи

 • регіональні, галузеві та міжгалузеві регулятивно-управлінські органи
 • органи державного управління (у частині регулювання міжнародної економічної діяльності суб’єктів бізнесу )
 • міжнародні економічні організації (урядові та неурядові)

Опанування сучасних крос-культурних інструментів для самостійного прийняття і реалізації рішень щодо вибору сфери та позицій після-вузівської професійної міжнародної економічної діяльності в умовах реального середовища у відповідності із влас­ними очікуваннями;

 • Опанування сучасних крос-культурних інструментів для самостійного прийняття і реалізації рішень щодо вибору сфери та позицій після-вузівської професійної міжнародної економічної діяльності в умовах реального середовища у відповідності із влас­ними очікуваннями;
 • Вибудування лінії поведінки молодих фахівців в умовах міжнародних злиттів та поглинань за участю українських підприємств;

Опанування навичок діагностування та обґрунтування пропозицій щодо розвитку корпоративної культури міжнародних ділових організацій в умовах формування глобального менеджменту;

 • Опанування навичок діагностування та обґрунтування пропозицій щодо розвитку корпоративної культури міжнародних ділових організацій в умовах формування глобального менеджменту;
 • Формування сучасних крос-культурних підходів щодо вибору і використання ефективних поведінкових моделей та сценаріїв міжнародних ділових переговорів.

Тренінг включає наступні чотири етапи:

 • Тренінг включає наступні чотири етапи:
 • організаційний;
 • проблемний;
 • змістовий;
 • підсумковий.

презентація тренінгу та індивідуальних завдань;

 • презентація тренінгу та індивідуальних завдань;
 • ознайомлення із критеріями оцінювання результатів тренінгової роботи.

ознайомлення кожної команди з матеріалами тренінгу (індивідуальними результатами досліджень під час переддипломної практики та розробками кафедри, основними літературними джерелами);

 • ознайомлення кожної команди з матеріалами тренінгу (індивідуальними результатами досліджень під час переддипломної практики та розробками кафедри, основними літературними джерелами);
 • формулювання основних проблем тренінгу та методів їх розв’язання.

 • виконання чотирьох блоків тренінгових завдань.
 • ознайомлення із загальними результатами міжпредметного тренінгу.

ВСТУП

 • ВСТУП
 • БЛОК 1
 • ПЕРСПЕКТИВНЕ БАЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРНОЇ ПОЗИЦІЇ ВИПУСКНИКА ПРОГРАМИ «УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМ БІЗНЕСОМ» - 8 год.
  • Тренінгове заняття 1 « Діагностика об’єктів переддипломної практики» - 2 год.
  • Тренінгове заняття 2 « Міжнародна конкурентоспроможність випускника магістерської програми «Управління міжнародним бізнесом» - 6 год

БЛОК 2

 • БЛОК 2
 • КРОС – КУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНИХ ЗЛИТТІВ ТА ПОГЛИНАНЬ – 8 год.
  • Тренінгове заняття 3 « Діагностика міжнародного корпоративного поглинання (злиття) – 4 год.
  • Тренінгове заняття 4 « Оцінка крос – культурної відповідності злиття міжнародних компаній ( вказаних у кейсі) – 4 год.

БЛОК 3

 • БЛОК 3
 • КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ - 8 год.
  • Тренінгове заняття 5 «Діагностика корпоративної культури міжнародної компанії» - 4 год.
  • Тренінгове заняття 6 «Крос – культурний аналіз корпоративної культури» - 4 год.

БЛОК 4

 • БЛОК 4
 • МІЖНАРОДНІ ПЕРЕГОВОРИ
  • Тренінгове заняття 7 « Моделювання крос – культурної переговорної поведінки» - 4 год.
  • Тренінгове заняття 8 « Ділові крос – культурні переговори» - 4 год.
 • ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ – 2 год.

Тренінгове заняття 1

 • Тренінгове заняття 1
 • Тренінгове заняття 2
 • Тренінгове заняття 3
 • Тренінгове заняття 4
 • Тренінгове заняття 5
 • Тренінгове заняття 6
 • Тренінгове заняття 7
 • Тренінгове заняття 8

«ДІАГНОСТИКА ОБ’ЄКТІВ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ» - 2 год.

 • «ДІАГНОСТИКА ОБ’ЄКТІВ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ» - 2 год.
 • ПРОГРАМА
  • Домашнє завдання
  • Міні – презентація
  • Підведення підсумків

СУТЬ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ :

 • СУТЬ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ :
 • Діагностика об’єктів переддипломної практики: поточний стан справ компанії, її сильні та слабкі сторони, крос – культурні аспекти управління компанією, порівняння з світовим лідером в обраній сфері бізнесу, заходи щодо вдосконалення корпоративного менеджменту, в тому числі ефективного використання потенціалу крос – культурного менеджменту.

ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ:

 • ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ:
  • Заповнення форми «Характеристика переддипломної практики» (додаток 2 )
  • Структуризація інформації та формалізація результату
  • Підготовка міні – презентації відповідно суттєвої частини домашнього завдання

ІНСТУМЕНТИ:

 • ІНСТУМЕНТИ:
  • Форма « Характеристика переддипломної практики» (додаток 2 )
  • Міні – лекція «Презентація» ( додаток 8)

ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ :

 • ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ :
  • Заповнена форма «Характеристика переддипломної практики»
  • Міні – презентація ( інтерпретація результатів дослідження )

МІЖНАРОДНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВИПУСКНИКА МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ « УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМ БІЗНЕСОМ» - 6 год.

 • МІЖНАРОДНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВИПУСКНИКА МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ « УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМ БІЗНЕСОМ» - 6 год.
 • ПРОГРАМА
  • Міні – лекція « Планування кар’єри»
  • Діагностика кар’єрних компетенцій
  • Міні – лекція «Кар’єра молодого спеціаліста»
  • Домашнє завдання
  • Міні – презентація
  • Підведення підсумків

 • СУТЬ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ :
 • Складання портфоліо кар’єрного просування та визначення перспективного бачення професійної кар’єрної позиції

ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ:

 • ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ:
  • Складання портфоліо кар’єрного просування відповідно традиційної структури (додаток 3)
  • Визначення перспективного бачення професійної кар’єрної позиції (додаток 4)
  • Структуризація інформації та формалізація результату
  • Стандарт презентації ( додаток 5 )

ІНСТУМЕНТИ:

 • ІНСТУМЕНТИ:
  • Традиційна структура портфоліо кар’єрного просування (додаток 3 )
  • Перспективне бачення професійної кар’єрної позиції (додаток 4)
  • Стандарт презентації ( додаток 5)

ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ :

 • ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ :
  • Портфоліо кар’єрного просування
  • Перспективне бачення професійної кар’єрної позиції

«ДІАГНОСТИКА МІЖНАРОДНОГО КОРПОРАТИВНОГО ПОГЛИНАННЯ (ЗЛИТТЯ)» - 4 год.

 • «ДІАГНОСТИКА МІЖНАРОДНОГО КОРПОРАТИВНОГО ПОГЛИНАННЯ (ЗЛИТТЯ)» - 4 год.
 • ПРОГРАМА
  • Кейс «Арселор Міттал – Кривий Ріг»
  • Виконання тренінгового завдання
  • Міні – презентація
  • Підведення підсумків

СУТЬ ТРЕНІНГОВОГО ЗАВДАННЯ :

 • СУТЬ ТРЕНІНГОВОГО ЗАВДАННЯ :
 • Діагностика міжнародного корпоративного поглинання (злиття) на конкретному прикладі: обґрунтувати доцільність продажу комбінату «Криворіжсталь», визначити фактори, що вплинули на перевагу міжнародної компанії «Міттал Стіл» на аукціоні по продажу комбінату, виявити крос – культурні проблеми управління комбінатом після його купівлі, провести SWOT – аналіз «Міттал Стіл» (Кривий Ріг», оцінити стратегічну відповідність злиття міжнародних компаній «Міттал Стіл» та «Арселор».

ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ:

 • ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ:
  • Вивчення та структуризація інформації
  • Формалізація результату
  • Підготовка міні – презентації відповідно суттєвої частини завдання

ІНСТУМЕНТИ:

 • ІНСТУМЕНТИ:
  • Матеріали кейсу
  • Лекційні матеріали та інші джерела інформації
  • Міні – лекція «Презентація» (додаток 8 )

 • ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ :
  • Матеріали міні – презентації ( інтерпретація результатів дослідження )

« ОЦІНКА КРОС _ КУЛЬТУРНОЇ ВІДПОВІДНОСТІ ЗЛИТТЯ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ «АРСЕЛОР» ТА «МІТТАЛ СТІЛ»» - 4 год.

 • « ОЦІНКА КРОС _ КУЛЬТУРНОЇ ВІДПОВІДНОСТІ ЗЛИТТЯ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ «АРСЕЛОР» ТА «МІТТАЛ СТІЛ»» - 4 год.
 • ПРОГРАМА
  • Кейс
  • Виконання тренінгового завдання
  • Міні – презентація
  • Підведення підсумків

СУТЬ ТРЕНІНГОВОГО ЗАВДАННЯ :

 • СУТЬ ТРЕНІНГОВОГО ЗАВДАННЯ :
 • За матеріалами кейсу порівняти еволюцію розвитку міжнародних компаній «Міттал Стіл» та «Арселор», виявити вплив крос – культурних факторів на менеджмент кожної з названих компаній, простежити вплив крос – культурних відмінностей компаній, що злились, на менеджмент об’єднаної компанії, визначити основні напрямки подальшого розвитку підрозділу «Арселор Міттал Кривий Ріг» в контексті євро інтеграційного вектору України.

ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ:

 • ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ:
  • Вивчення та структуризація Інформації
  • Формалізація результату
  • Підготовка міні – презентації відповідно суттєвої частини завдання

ІНСТУМЕНТИ:

 • ІНСТУМЕНТИ:
  • Матеріали кейсу
  • Лекційні матеріали та інші джерела інформації
  • Міні – лекція «Презентація» (додаток 8 )

 • ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ :
  • Матеріали міні презентації (інтерпретація результатів дослідження)

« ДІАГНОСТИКА КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МІЖНАРОДНОЇ КОМПАНІЇ» - 4 год.

 • « ДІАГНОСТИКА КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МІЖНАРОДНОЇ КОМПАНІЇ» - 4 год.
 • ПРОГРАМА
  • Міні – лекція «Діагностика корпоративної культури»
  • Домашнє завдання
  • Міні – презентація
  • Підведення підсумків

СУТЬ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ :

 • СУТЬ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ :
 • Діагностика корпоративної культури міжнародної компанії : позиціювання корпоративної культури в системі менеджменту міжнародної компанії, виявлення і оцінка елементів корпоративної культури, визначення сильних та слабких її сторін.

ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ:

 • ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ:
  • Проведення опитування працівників компанії за визначеними методиками 1, 2 (додаток 6, 7 )
  • Обробка матеріалів опитування
  • Формалізація результату
  • Підготовка міні – презентації ( інтерпретація результату)

ІНСТУМЕНТИ: (додатки 6,7)

 • ІНСТУМЕНТИ: (додатки 6,7)
  • Короткі описи методик 1 та 2
  • Анкета 1. 2
  • Інструкція щодо обробки анкетування
  • Зразок формалізації результату
  • Вільна форма презентації результатів дослідження

ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ :

 • ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ :
  • Набір заповнених анкет за визначеною методикою
  • Результати анкетування у визначеній формі
  • Вільна форма висновків (інтерпретація результатів дослідження )

« КРОС – КУЛЬТУРНИЙ АНАЛІЗ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МІЖНАРОДНОЇ КОМПАНІЇ» - 4 год.

 • « КРОС – КУЛЬТУРНИЙ АНАЛІЗ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МІЖНАРОДНОЇ КОМПАНІЇ» - 4 год.
 • ПРОГРАМА
  • Міні – лекція «Крос – культурні особливості корпоративної культури міжнародних компаній»
  • Домашнє завдання
  • Міні – презентація
  • Підведення підсумків

СУТЬ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ :

 • СУТЬ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ :
 • Визначити крос – культурну модель корпоративної культури компанії, виявити зв'язок корпоративної культури з національною культурою материнської компанії, обґрунтувати баланс характеристик компанії з національною культурою приймаючої країни, виконати порівняльний аналіз корпоративної культури міжнародної компанії з культурою однієї з вітчизняних компаній тієї ж галузі бізнесу, запропонувати пропозиції щодо використання на українських підприємствах досвіду створення дієвої корпоративної культури.

ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ:

 • ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ:
  • Збір та вивчення інформації
  • Структуризація інформації та формалізація результату (вільна форма)
  • Підготовка міні – презентації ( інтерпретація результату)

ІНСТУМЕНТИ:

 • ІНСТУМЕНТИ:
  • Лекційні матеріали
  • Використання інших джерел інформації
  • Вільна форма презентації результатів дослідження

 • ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ :
  • Вільна форма висновків (інтерпретація результатів дослідження), максимально 5 сторінок, належно оформлених.

 • «МОДЕЛЮВАННЯ КРОС – КУЛЬТУРНОЇ ПЕРЕГОВОРНОЇ ПОВЕДІНКИ» - 4 год.

ПРОГРАМА

 • ПРОГРАМА
  • Міні – лекція «Культурна різноманітність та її сучасні виміри»
  • Ділова гра «Моделювання крос – культурної переговорної поведінки»
   • Правила гри
   • Домашнє завдання
   • Міні - презентація
   • Моделювання крос – культурної переговорної поведінки
  • Підведення підсумків

СУТЬ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ :

 • СУТЬ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ :
 • Вивчення звичаїв, традицій та практики ведення бізнесу в конкретних країнах світу ( Мексика, Естонія, США, Бангладеш, Туреччина, Франція, Росія, Японія, Великобританія ). Структура завдання: коротка характеристика країни, національні особливості встановлення контакту з зарубіжним партнером, комунікацій, невербальної поведінки в бізнесі, відношення до статусу, влади, часу і графіків, бізнес – протоколу і етикету, культури та корупції, висновок – визначення моделі крос – культурної поведінки в бізнесі, джерела інформації.

ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ:

 • ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ:
  • Збір та вивчення інформації
  • Структуризація інформації
  • Формалізація результату згідно вимог оформлення
  • Підготовка міні – презентації ( інтерпретація результату)

ІНСТУМЕНТИ:

 • ІНСТУМЕНТИ:
  • Лекційні матеріали та інші джерела інформації
  • Міні – лекція «Презентація»

 • ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ :
  • Визначена форма результатів дослідження згідно вимог

« ДІЛОВІ КРОС – КУЛЬТУРНІ ПЕРЕГОВОРИ» - 4 год.

 • « ДІЛОВІ КРОС – КУЛЬТУРНІ ПЕРЕГОВОРИ» - 4 год.
 • ПРОГРАМА
  • Лекція «Міжнародні ділові переговори»
  • Кейс « Як укладаються міжнародні угоди»
  • Підведення підсумків

СУТЬ ЗАНЯТТЯ :

 • СУТЬ ЗАНЯТТЯ :
 • Аналіз та оцінка визначеної ситуації щодо крос – культурних помилок учасників міжнародних ділових переговорів

ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ:

 • ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ:
  • Вивчення та структуризація інформації
  • Заповнення технологічної карти крос – культурних помилок
  • Підготовка міні – презентації ( інтерпретація результату)

ІНСТУМЕНТИ:

 • ІНСТУМЕНТИ:
  • Лекційні матеріали та інші джерела інформації
  • Технологічна карта крос – культурних помилок

 • ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ :
  • Заповнена на занятті технологічна карта крос – культурних помилок

ПРИКЛАД

 • ПРИКЛАД
 • ( Кейс адаптовано Карт П., Фокс К. Преодоление культурных различий: Практическое руководство по международному деловому общению / Пенни Карт, Крис Фокс. – Пер. с англ. И.Гаврилова. – М.:ФАИР – ПРЕСС, 2005. – 224 с.)
 • Крос – культурні особливості
 • Америка
 • Основні складові процесу підготовки
 • та проведення міжнародних переговорів
 • Помилки
 • Правильне рішення
 • Крос – культурні особливості
 • Мексика
 • № п/ п
 • Види тренінгових робіт
 • Форми контролю та звітності
 • Максимальна кількість балів
 • 1
 • Тренінгове заняття № 1
 • Завдання
 • Презентація
 • Звіт про результати досліджень
 • 10
 • 5
 • 5
 • 2
 • Тренінгове заняття № 2
 • 1. Завдання
 • 2. Презентація
 • Звіт про результати досліджень
 • 15
 • 10
 • 5
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • Своєчасність подання результатів дослідження на кафедру
 • Звіт про результати дослідження
 • 5
 • 10
 • Всього
 • 100
 • Блоки компетенцій
 • Компетенції
 • Поведінкові індикатори до розвитку
 • Рекомендації по розвитку

РОЗУМОВІ

 • РОЗУМОВІ
 • СИСТЕМНІСТЬ МИСЛЕННЯ
 • ГНУЧКІСТЬ І ДИНАМІЧНІСТЬ МИСЛЕННЯ
 • НЕСТАНДАРТНІСТЬ МИСЛЕННЯ
 • ОРГАНІЗАТОРСЬКІ
 • ОРІЄНТАЦІЯ НА КОНКРЕТНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
 • ВМІННЯ ПРАЦЮВАТИ В ПРОЕКТНОМУ РЕЖИМІ
 • ВМІННЯ КЕРУВАТИ КОМАНДОЮ
 • КОМУНІКАТИВНІ
 • ПРЕЗЕНТАЦІЙНІ НАВИКИ
 • ГНУЧКІСТЬ У СПІЛКУВАННІ
 • ЗДАТНІСТЬ ДО ВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ
 • ОСОБИСТІ
 • СТРЕСОСТІЙКІСТЬ
 • МОТИВАЦІЯ ДО ДОСЯГНЕНЬ
 • ГОТОВНІСТЬ ДО НАВЧАННЯ
 • ЛОЯЛЬНІСТЬ ДО КОМПАНІЇ
 • КРОС – КУЛЬТУРНІ
 • МОВНА ГОТОВНІСТЬ
 • ПРИЙНЯТТЯ СОЦІАЛЬНО - КУЛЬТУРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ
 • Компетенції
 • Методи оцінки
 • Виконання тренінгових завдань
 • Доповідь
 • Групова дискусія
 • ОРГАНІЗАТОРСЬКІ
 • Орієнтація на конкретний результат
 • Х
 • Х
 • Вміння працювати в проектному режимі
 • Х
 • Х
 • Х
 • Вміння керувати командою
 • Х
 • Х
 • Х

 • “МОДЕЛЮВАННЯ КРОС – КУЛЬТУРНОЇ ПЕРЕГОВОРНОЇ ПОВЕДІНКИ”

Засвоєння та систематизація звичаїв та традицій міжнародного бізнесу

 • Засвоєння та систематизація звичаїв та традицій міжнародного бізнесу
 • Визначення моделі крос – культурної поведінки на міжнародних переговорах для бізнесменів конкретної країни.
 • Визначення моделі культурних цінностей
 • Стиль переговорів
 • Культура і корупція
 • Комунікації
 • Стиль спілкування
 • Бізнес – протокол, етикет, гендерна політика
 • Модель крос – культурної поведінки на міжнародних переговорів

Визначити культурні цінності зарубіжного партнера

 • Визначити культурні цінності зарубіжного партнера
 • Встановити основні методи комунікацій
 • Виявити стиль переговорів
 • Обрати ефективні комунікації
 • Деталізувати бізнес – протокол, етикет та гендерну політику
 • Уточнити практику неетичної поведінки
 • Узагальнити модель крос – культурної переговорної поведінки зарубіжного партнера
 • 1. ОРІЄНТАЦІЯ КУЛЬТУРИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ
 • 2. СТАТУС, ІЄРАРХІЯ, ВЛАДА, ПОВАГА
 • 3. ЧАСОВА ОРІЄНТАЦІЯ
 • 4. СТУПІНЬ ЕКСПРЕСИВНОСТІ

 Гра Група - _____ Країна - ________ Прізвище - _________________

 •  Гра Група - _____ Країна - ________ Прізвище - _________________
 • Гр.
 • Кр
 • Орієнтація культури ведення бізнесу
 • 1
 • Статус, ієрархія, влада, повага
 • 2
 • Часова орієнтація
 • 3
 • Ступінь експресивності
 • 4
 • a
 • b
 • c
 • a
 • b
 • c
 • a
 • b
 • c
 • a
 • b
 • c
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • початок зміни технологій навчання.
 • Велика частина визначених програмою тренінгу технологій крос – культурного менеджменту була апробована на семінарських, практичних заняттях з нормативних дисциплін, що викладаються в розрізі магістерської програми, в наукових роботах аспірантів кафедри.
 • ЦЕ
 • Міжпредметний тренінг

www.impm.org

 • www.impm.org

  Результати індивідуальних досліджень

 •   Результати індивідуальних досліджень
 • Зміст
 • Форма «Характеристика об’єктів переддипломної практики»
 • Традиційна структура портфоліо кар’єрного просування
 • Перспективне бачення професійної кар’єрної позиції
 • Результати діагностики корпоративної культури міжнародної компанії
 • Результати крос – культурного аналізу корпоративної культури міжнародної компанії
 • Завдання до тренінгового заняття № 7 «Моделювання крос – культурної переговорної поведінки»

Характеристика об’єктів переддипломної практики

 • Характеристика об’єктів переддипломної практики
 •  
 • Прізвище, ім’я та по батькові
 •  
 • Назва компанії (організації)_________________________________
 • юридична адреса _______________________________________________________
 • _________________________________________________________________________________________________________________________
 • телефон, факс, e-mail __________________________________________
 • _____________________________________________________________
 •  
 • Профіль діяльності компанії (організації)_____________________
 • _____________________________________________________________
 • ________________________________________________________________________________________________________________________
 •  
 • Статус компанії (організації) на зарубіжних ринках і на ринку України
 • 1
 • 2

ТРАДИЦІЙНА СТРУКТУРА ПОТРФОЛІО КАРЄРНОГО ПРОСУВАННЯ

 • ТРАДИЦІЙНА СТРУКТУРА ПОТРФОЛІО КАРЄРНОГО ПРОСУВАННЯ
 • 1
 • 2

«Перспективне бачення професійної кар’єрної позиції»

 • «Перспективне бачення професійної кар’єрної позиції»
 • Дослідження не повинно перевищувати за обсягом 5—7 сторінок і повинно включати такі обов’язкові елементи:
 •  
 • сфера бажаної діяльності і перспективна посадова позиція в компанії (організації)
 • графік кар’єрного зростання
 • матеріальне і нематеріальне заохочення
 • мотивація
 • самооцінка
 • навчання і підвищення кваліфікації
 • рівень заробітної плати
 • моральний клімат
 • можливість комбінованої зайнятості
 • перспектива зміни місця праці

Набір документів (заява, особова картка, автобіографія, декларація) для формування кадрового резерву дипломатичної служби та дипломатичних посад МЗС України (за бажанням).

 • Набір документів (заява, особова картка, автобіографія, декларація) для формування кадрового резерву дипломатичної служби та дипломатичних посад МЗС України (за бажанням).
 • Інформація, щодо відповідних документів знаходиться на веб-сторінці МЗС України в рубриці «конкурс»: www.mfa.gov.ua
 • 1
 • 2

 • СТАНДАРТ МІНІ – ПРЕЗЕНТАЦІЇ ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 2 ”МІЖНАРОДНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ” ВИПУСКНИКА ПРОГРАМИ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМ БІЗНЕСОМ

Міні – презентація в групі

 • Міні – презентація в групі
 • Кожний учасник групи проводить свою міні – презентацію тривалістю 3 – 5 хвилин за визначеною формою, яка розкриває його як професіонала і як особистість. Після міні – презентації учасникам надається можливість коротко відповісти на питання інших учасників і викладача.

Формат міні – презентації в групі:

 • Формат міні – презентації в групі:
  • Прізвище, ім’я, по – батькові
  • Освіта
  • Професійний і кар’єрний досвід
  • Найбільш значні кар’єрні досягнення
  • Хоббі, захоплення

Обговорення:

 • Обговорення:
  • Які сильні сторони представлених презентацій ви відмітили?
  • Що погіршувало враження від міні – презентацій? Як цьому можна запобігти?
  • Які висновки можна зробити з поданих характеристик кар’єрних досягнень?
  • Які тактичні прийоми донесення інформації допомагають створювати позитивне враження?
 • 1
 • 2
 • 1. Ключові особливості
 • Існуюча
 • Бажана
 • 1
 • 2
 • 3
 • А. Організація є унікальною за своїми особливостями. Вона виглядає як велика сім’я. Співробітники мають багато спільного.
 • 10
 • 80
 • Б. Організація є динамічною та підприємницькою. Співробітники готові вириватися вперед та нести ризики.
 • 0
 • 10
 • В. Організація орієнтована на результат. Основна ціль - виконання роботи. Співробітники суперничають між собою та орієнтовані на досягнення цілей.
 • 40
 • 10
 • Г. Організація є жорстко контрольованою та структурованою. Формальні процедури в основному керують тим, що роблять співробітники.
 • 50
 • 0
 • Всього (кожна колонка повинна дорівнювати 100)
 • 100
 • 100
 • Тип культури
 • Ключові характеристики культури
 • Ключові особи-вості
 • Організа-ційне лідерство
 • Управління персоналом
 • Об’єдну-юча сутність організації
 • Страте-гічна спрямо-ваність
 • Крите-рії успіху
 • Середнє
 • Існуюча
 • культура
 • Кланова (А)
 • 15%
 • 20%
 • 15%
 • 15%
 • 20%
 • 15%
 • 16,67%
 • Адхокра-тична (Б)
 • 15%
 • 10%
 • 15%
 • 15%
 • 5%
 • 10%
 • 11,67%
 • Ринкова (В)
 • 30%
 • 30%
 • 35%
 • 30%
 • 40%
 • 35%
 • 33,33%
 • Ієрархічна (Г)
 • 40%
 • 40%
 • 35%
 • 40%
 • 35%
 • 40%
 • 38,30%
 • Бажана
 • культура
 • Кланова (А1)
 • 40%
 • 30%
 • 40%
 • 25%
 • 35%
 • 40%
 • 35,00%
 • Адхокра-тична (Б1)
 • 10%
 • 15%
 • 15%
 • 15%
 • 15%
 • 10%
 • 13,33%
 • Ринкова (В1)
 • 30%
 • 30%
 • 30%
 • 30%
 • 30%
 • 30%
 • 30,00%
 • Ієрархічна (Г1)
 • 20%
 • 25%
 • 15%
 • 30%
 • 20%
 • 20%
 • 21,67%
 • 1
 • 2

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

 • ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ПРЕЗЕНТАЦІЇ
 • ЗМІСТ – пошук і систематизація матеріалу
 • ОФОРМЛЕННЯ – структурування презентації, вибір графічного матеріалу, верстка слайдів
 • СТИЛЬ ВИСТУПУ – передача аудиторії своїх думок, оцінок і емоцій

ТЕХНОЛОГІЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

 • ТЕХНОЛОГІЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ
 • План – перед очима
 • Вступ
 • Використання допоміжних карток з ключовими елементами мовного каркасу презентації
 • Застосування слайдів
 • Використання невербальних комунікацій
 • Питання та відповіді
 • Завершення виступу
 • 1. Формулювання цілі – максимуму і цілі – мінімуму, конкретизація і ієрархія задач виступу
 • 2. Складання плану виступу, перелік його частин, їх тривалість і послідовність, можливі переміщення
 • 3. Підготовка конспекту виступу: що сказати слухачам про проблеми, задачі і шляхи вирішення
 • 4. Підготовка мовного каркасу: ключові слова і вислови, лозунги, виділення мовних модулів
 • 5. Вибір форми і стилю виступу, прийоми підтримки уваги і інтересу аудиторії в кожній частині виступу. Текс вступу і завершення
 • 6. Підготовка відповідей на агресивні питання та питання, що задаються досить часто.
 • 7. Підготовка карток, що допомагають слідувати задуманому плану

МАЙСТЕР – КЛАС ПОБУДОВИ ДІАГРАМ

 • МАЙСТЕР – КЛАС ПОБУДОВИ ДІАГРАМ
 • 1. КРАЩЕ ПРОСТІШЕ 2. КРАЩЕ ПОКАЗАТИ БІЛЬШЕ 3. КРАЩЕ ЗРОБИТИ ІНАКШЕ 4. КРАЩЕ ПРОЯВИТИ КРЕАТИВНИЙ ПІДХІД
 • 1
 • 2
 • 3


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка