Нервова системаСкачати 28,43 Kb.
Дата конвертації11.01.2017
Розмір28,43 Kb.

Нервова система

 • Головний механізм регуляції
 • функцій організму
 • Національний фармацевтичний університет
 • Кафедра біології, фізіології та анатомії людини

ПЛАН

 • Будова нервової системи
 • Нейрон будова та функції
 • Поняття про рефлекс. Будова та функції рефлекторної дуги
 • Властивості нервових центрів
 • Принципи координації нервових центрів
 • Гальмування у нервових центрах
 • Будова та функції спинного мозку
 • Будова та функції довгастого мозку
 • Будова та функції мозочка
 • Будова та функції середнього мозку
 • Будова та функції проміжного мозку
 • Будова та функції базальних ганглій
 • Будова та функції лімбічної системи
 • НЕРВОВА СИСТЕМА
 • За будовою:
 • центральна
 • периферична
 • спинний
 • мозок
 • головний
 • мозок
 • спинномозкові
 • нерви
 • (31 пара)
 • черепномозкові
 • нерви
 • (12 пар)
 • нервова система
 • сіра речовина
 • біла речовина
 • скупчення тіл нервових
 • клітин
 • відростки нервових
 • клітин

Нейрон – структурна одиниця нервової системи

 • нейрон
 • Тіло (сома)
 • Дендрит
 • короткі,
 • розгалуженні
 • Аксон
 • довгий
 • відросток
 • Сприймає і передає
 • інформацію до тіла
 • Проводить інформацію до органів
 • Сприйняття зовнішніх і внутрішніх подразників та організація відповідних реакцій пристосування. Індивідуальне пристосування до зовнішнього середовища – поведінка: нервова система забезпечує організацію поведінки;
 • Забезпечення взаємозв’язку органів та систем, узгодження та об’єднання їх функцій;
 • Складає матеріальну основу психічної діяльності: мова, мислення, свідомість.
 • Функції нервової системи

Спінальний рефлекс

 • 1. Рецептор – сприймає подразнення, перетворює енергію подразнення в енергію нервового імпульсу.
 • рецептор
 • Екстеро-
 • рецептори
 • Інтеро-
 • рецептори
 • Пропріо-
 • рецептори
 • сприймають зовнішні
 • подразники
 • (рецептори шкіри, ока,
 • вуха, носової
 • порожнини та інш.)
 • сприймають
 • подразнення
 • внутрішнього
 • середовища
 • (рецептори судин,
 • внутрішніх органів
 • реагують на зміну
 • положення окремих
 • частин тіла у просторі
 • (рецептори м’язів,
 • зв’язок, сухожиль
 • Аферентний нервовий шлях – відростки рецепторних нейронів, що несуть інформацію до нервового центру.
 • Рефлекторний центр - група нейронів, які передають нервові імпульси з аферентного на еферентний нервовий шлях.
 • Еферентний нервовий шлях – несе інформацію до ефектора.
 • Ефектор – виконавчий орган, діяльність якого змінюється під впливом імпульсу.

Зворотня аферентація

 • Зворотня аферентація
 • Інформація про ступінь виконання, ефекторного сигналу від рецепторів виконавчого органа надходить до нервового центру, де при необхідності її можна скорегувати.

Нервові центри

 • Нервовий центр
 • анатомічна сукупність нейронів, розташованих у певному відділі ЦНС.
 • функціональне об’єднання декількох центрів, розташованих на різних рівнях ЦНС, що забезпечують складні рефлекторні акти (травлення, дихання та інш.)

Властивості нервових центрів пов’язані з механізмами передачі збудження у синапсах, зі взаємодією нейронів

 • Однобічне проведення збудження від рецепторного нейрона до ефекторного, обумовлене наявністю синапсів передача збудження в яких можлива тільки від присинаптичної до постсинаптичної мембрани.
 • Затримка проведення збудження – наявність великої кількості синапсів, виділення медіатора, дифузія через синаптичну щілину, збудження післясинаптичної мембрани потребує часу – “синаптична затримка”.
 • Сумація збудження:
  • сумація у часі це неодноразове нанесення підпорогових подразнень на рецептор викликає рефлекс ;
  • просторова це підпорогові подразнення одночасно багатьох рефлекторних зон.
 • 4. Трансформація ритму збудження – здатність нервового центру змінювати ритм імпульсації, що надходить по аферентним шляхам;
 • 5. Післядія збудження – циркуляція імпульсів по ланцюгам нервового центру;
 • 6. Стомлення нервових центрів – зниження працездатності, пов’язане з порушенням синаптичної передачі, виснаження запасів медіатора та зниження чутливості рецепторів до медіатора (адаптація);
 • 7. Тонус нервових центрів – підтримується завдяки післядії збудження, аферентними імпульсами, гуморальними впливами;
 • 8. Пластичність нервових центрів – здатність змінювати характерну для них функцію (при пошкодженні частин мозку виконання їх функцій забезпечують інші центри.)

Принцип дивергенції – нейрони здатні утворювати численні синаптичні зв’язки з іншими нейронами, від яких йде перерозподіл імпульсів.

Принцип конвергенції – концентрації збудження від різних нейронів до одного.

Принцип загального кінцевого шляху – аферентні волокна сходяться на одних й тих самих вставних ї еферентних нейронах.

 • Принцип зворотного зв’язку – контроль точності здійснюваних рухових рефлексів.
 • Іррадіація (поширення) збудження – тривале сильне збудження викликає збудження багатьох нервових центрів.
 • Концентрація збудження.
 • Наведення (індукція) – збудження певного нервового центру наводить протилежний процес – гальмування у зв’язаному з ним центрі.
 • 2. Функціональні принципи

Принцип домінанти окремі центри що знаходяться у більш вираженому збудженні гальмують всі інші центри.

 • Принцип домінанти окремі центри що знаходяться у більш вираженому збудженні гальмують всі інші центри.
 • Гальмування у ЦНС
 • Активний нервовий процес одна з форм відповіді на подразнення, який проявляється в пригніченні або ослабленні збудження.
 • види гальмування
 • пов’язане з гальмівними
 • нейронами
 • як наслідок
 • збудження
 • пресинаптичне
 • постсинаптичне
 • зворотне
 • песимальне
 • Пресинаптичне гальмування
 • Розвиток повільної та довготривалої деполяризації пресинаптичного закінчення збудливого нейрона гальмівним медіатором – блокада проведення збудження

Постсинаптичне гальмування-Гіперполяризація постсинаптичної мембрани гальмівними медіаторами

 • Спинний мозок
 • Тяж завдовжки 43 см., дещо сплюснутий циліндр, що простягається від стовбура головного мозку до поперекового відділу, де стоншується до кінцевої нитки.
 • I Оболонки спинного мозку
 • Зі сполучно-тканинної оболонки.
 • Зовнішня – тверда – міцна з товстими стінками;
 • Павутинна – між нею і судинною – спинномозкова рідина ;
 • Судинна – розташовані кровоносні судини.
 • Оболонки спинного мозку

Будова спинного мозку

 • Спинномозкова рідина
 • Утворюється судинними сплетіннями шлуночків мозку; за складом схожа на плазму крові (120 – 150 мл).
 • Функції
 • Захищає головний і спинний мозок від поштовхів і струсу – амортизуюча;
 • Забезпечує надходження поживних речовин до всіх відділів ЦНС та видалення продуктів обміну;
 • Підтримує певний рівень осмотичного тиску.

Головний мозок

 • об’єднує надсегментарні структури, які керують життєдіяльністю цілісного організму і вищі нервові утворення, які координують життєво важливі функції організму, забезпечують пристосувальну поведінку і психічну діяльність

Довгастий мозок безпосереднє продовження спинного мозку. Відсутній розподіл білої та сірої речовини.

 • Скупчення нервових клітин – ядра черепно-мозкових нервів:
  • XII – під’язичний нерв
  • XI – додатковий
  • X – блукаючий
  • IX – язикоглотковий
  • VIII – слуховий

Вестибулярні рефлекси:

 • Вестибулярні рефлекси:
  • Статичні – підтримують позу і рівновагу тіла при різних статичних положеннях у просторі
  • Статокінетичні – підтримка пози при зміні швидкості руху тіла у просторі
 • Вегетативні рефлекси – рухова і секреторна активність внутрішніх органів при збудженні блукаючого нерва.

Вароліїв міст – з’єднує довгастий мозок з ніжками середнього мозоку Функції

 • Вароліїв міст – з’єднує довгастий мозок з ніжками середнього мозоку Функції
 • Регуляторна Провідникова
 • Вестибулярні рефлекси, що висхідні та низхідні нервові
 • Регулюють тонус м’язів, шляхи, волокна, що з’єднують
 • У тому числі мімічних півкулі мозочка між собою та
 • корою великого мозку
 • ЯДРА Ч-М НЕРВІВ:
 • VII – ліцевий
 • VI – відвідний
 • V – трійчастий

Мозочок

 • Нейронна організація кори мозочка
 • Верхній (I) шар – молекулярний – розгалудження дендритів і аксонів II і III шарів
 • Середній (II) шар – клітини Пуркін’є – найпотужніша дендритна система
 • Нижній (III) шар – гранулярний – клітини зерна

Особливість – головна маса нервових клітин розташована на поверхні кори, в глибині – в товщі білої речовини скупчення нервових клітин утворюють підкоркові ядра:

 • Особливість – головна маса нервових клітин розташована на поверхні кори, в глибині – в товщі білої речовини скупчення нервових клітин утворюють підкоркові ядра:
 • Ядра шатра
 • Пробкоподібне
 • Кулясте
 • Зубцювате

Середній мозок (будова)

 • Ніжки мозку
 • Чорна Червоні
 • Речовина Ядра
 • Покришка
 • (Чотиригорбикове тіло)
 • Верхні Нижні
 • горбики горбики

Проміжний мозок Інтегративний центр сенсорних, рухових і вегетативних реакцій організму

 • Структура проміжного мозку
 • Таламус Гіпоталамус
 • (зоровий горб) (підзоровогорбова
 • Ядра II пари ділянка)
 • Ч-М зоровий нерв

Таламус

 • Вищій підкорковий центр аферентної інформації від усіх рецепторів, що сприймають подразнення із зовнішнього і внутрішнього середовищ, за виключенням нюхових.
 • Сіра речовина сконцентрована у 40 ядрах

Специфічні

 • Перемикаючі - надсилають тактильну, температурну, больову, смакову, слухову, зорову інформацію в певну зону кори;
 • Асоціативні – одержують імпульси від перемикаючих і надсилають у лобну, скроневу кору;
 • Рухові – перемикають сигнали від мозочка, базальних гангліїв в моторну зону кори.

Гіпоталамус

 • Центр регуляції вегетативних функцій, що забезпечує підтримку гомеостазу, інтеграцію функцій вегетативної, ендокринної і соматичної системи.
 • Сіра речовина сконцентрована в ядрах

Функції гіпоталамуса

 • Центр симпатичної та парасимпатичної нервових систем (передні та задні ядра);
 • Регуляція ендокринної системи;
 • Терморегуляція (задні ядра);
 • Центри насичення, голоду, спраги;
 • Центр регуляції сну і неспання;
 • Синтез гормонів: вазопресин, окситоцин (супраоптичне ядро), ліберини, статини
 • Регуляція обміну речовин (середні ядра);

Функції гіпоталамуса (Продовження)

 • Утворення нейрорегуляторних пептидів – енкефалінів, ендорфінів;
 • Формування біологічних спонукань – мотивацій разом з лімбічною системою;
 • Виправлення відхилень гомеостазу за допомогою нервових і гуморальних механізмів

Підкоркові ядра (базальні ганглії)

 • Розташовані усередині великих півкуль, між лобовими частинами і проміжним мозком

Смугасте тіло

 • Хвостате ядро:
 • Гальмівний або збудливий вплив на підкоркові структури;
 • М’язовий тонус.
 • Шкарлупа:
 • Організація харчової поведінки;
 • - пошуки їжі;
 • - захват і оволодіння.
 • Регуляція дихання, слиновиділення.

Лімбічна система розташована у товщі присередньої поверхні півкуль.

О с н о в н і :

 • Література:
 • О с н о в н і :
 • Фізіологія з основами анатомії людини: Підруч. для студ. вищ. навч. закладів / Л.М.Малоштан, О.К. Рядних, Г.П.Жегунова та ін.; За ред. Л.М.Малоштан. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2003. – 432 с.
 • Физиология с основами анатомии человека: Учеб. для студ.в высш. учеб. заведений / Л.Н.Малоштан, Е.К. Рядных, Г.П.Жегунова и др.; Под ред. Л.М.Малоштан. – Х.: Изд-во НФАУ: Золотые страницы, 2002. – 456 с.
 • Агаджанян Н.А., Смирнов В.М. Нормальная физиология: Учебник для студентов медицинских вузов. М.: ООО “Медицинское информационное агентство”, 2007. – 520 с.: ил.
 • Физиология. Основы и функциональные системы: Курс лекций / Под ред. К.В. Судакова. – М.: Медицина, 2000. – 784 с.: ил.
 • Физиология человека /Под ред. Г.И.Косицкого. – М.: Медицина, 1986. – 560 с.
 • Нормальна фізіологія / За ред. В.І.Філімонова. – Київ: Здоров’я, 1994. – 608 с.
 • Коробков А.В., Чеснокова С.А. Атлас по нормальной физиологии / Под ред. Н.А.Агаджаняна. – М.: Высшая школа, 1987. – 351 с.
 • Конспект лекцій
 • Д о д а т к о в і :
 • Физиология человека / Под ред. Р.Шмидта и Г.Тевса. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Перевод с англ. / Под ред. акад. П.Г.Костюка. – Москва: “Мир”, 1996. – Т. 1-3.
 • Физиология человека / Под ред. В.М.Покровского, Г.Ф.Коротько. – М.: “Медицина”, 1997. – Т. 1-2.
 • Посібник до практичних занять з фізіології з основами анатомії людини: Навч. посібник / Л.М.Малоштан, О.К.Рядних, О.М.Дика та ін.; За ред. Л.М.Малоштан. – Х.: Вид-во НФАУ, 2000. – 232 с.
 • Рафф Г. Секреты физиологии. – Перевод с англ. М.-СПб.: Издательство БИНОМ – Невский диалект, 2001. – 448 с.
 • Ганонг В.Ф. Фізіологія людини: Підручник / Переклад з англ. Наук. ред. перекладу М. Гжегоцький, В.Шевчук, О.Заячківська. – Львів: БаК, 2002. – 784 с.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Програма навчальної дисципліни соціальна культурологія
2015 -> Положення про психологічну службу системи освіти України
2015 -> Карамишева Неллі Василівна, канд філос наук, доцент кафедри історії філософії Бовтач Світлана Володимирівна, асистент кафедри історії філософії. Навчальна програма
2015 -> Пояснювальна записка до проекту Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, які регулюють
2015 -> Покарання за корупцію міжнародні стандарти


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал