Нформація Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні про виконання положень Генеральної угоди про регулювання основних принципівСторінка1/5
Дата конвертації07.03.2017
Розмір0,78 Mb.
  1   2   3   4   5
Інформація

Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні про виконання положень

Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики

і трудових відносин в Україні на 2010—2012 роки

станом на 1 липня 2011 року

Положення Генеральної угоди

Стан виконання

РОЗДІЛ I РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ

Сторони домовилися:
1.1. Прискорити розроблення проекту Державної програми приватизації на новий строк та сприяти у 2010 році її прийняттю.

Не виконано

Державна програма приватизації на новий строк станом на 01.07.2011 не прийнята.

У 2010 році СПО роботодавців опрацьовано проекти законів України „Про Державну програму приватизації”, „Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації”, підготовлені Фондом державного майна.

Відповідно до рішення Уряду від 15.12.2010 Міністерством економічного розвитку і торгівлі України проведено роботу по доопрацюванню положень проектів законів, після чого їх повторно подано до Кабінету Міністрів України.

Доопрацьовані проекти законів України „Про Державну програму приватизації”, „Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації” на розгляд СПО роботодавців не надходили.


1.2. Сприяти прийняттю Податкового кодексу України.

Виконано

Представники роботодавців одними з перших включилися до роботи над проектом Податкового кодексу України, зокрема, брали активну участь у нарадах, круглих столах, в складі робочих груп Комітетів Верховної Ради України.

Загалом, під час роботи над проектом Податкового кодексу представники ФРУ прийняли участь у 6 круглих столах, понад 70 засіданнях різних робочих груп, 15 засіданнях Комітетів Верховної Ради України.

До проекту Податкового кодексу роботодавцями було внесено понад 730 пропозицій, з яких враховано майже 45%.

Після набрання чинності Податкового кодексу з 2 грудня 2010 року, роботодавці ведуть активну роботу по його імплементації, та напрацюванню пропозицій щодо внесення змін до Податкового кодексу, які спрямовані на виправлення неузгодженості норм.

На засіданні Президії Ради Федерації України 01.03.2011 року створено робочу групу з питань узагальнення пропозицій роботодавців до проекту Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України”, яку очолили заступник Голови Ради Федерації роботодавців України Цибульський В.І. та член Ради Федерації роботодавців України Рубаненко Л.І.

Роботодавці здійснюють постійний моніторинг та опрацювання зареєстрованих Верховною Радою України законопроектів про внесення змін до Податкового кодексу.


1.3. Визначити національним пріоритетом на 2010-2012 роки розвиток внутрішнього ринку і підтримку вітчизняного виробництва, в тому числі шляхом забезпечення Урядом прозорої тарифної та податкової політики, своєчасного повернення податку на додану вартість.

Не виконується

Яскравим прикладом не дотримання домовленості за п. 1.3. Угоди є ігнорування Урядом позиції роботодавців в процесі імплементації Податкового кодексу України.

В процесі імплементації Податкового кодексу розроблено 188 нормативно-правових актів, з яких 167 документів (70 постанов КМУ та 97 наказів) вже прийнято, при цьому лише 25 розроблених центральними органами виконавчої влади проектів документів надіслано на погодження до СПО роботодавців.

Незважаючи на численні доручення Уряду щодо погодження з соціальними партнерами проектів нормативно-правових актів з питань оподаткування (№ 13225/1/1-11 від 17.03.2011, № 24272/1/1-11 від 21.05.2011), центральні органи виконавчої влади продовжують практику вибіркового надсилання на узгодження нормативно-правових актів з питань оподаткування та неповного врахування висловлених Стороною роботодавців суттєвих та обґрунтованих зауважень до них. Так, з направлених 30 зауважень до проектів нормативно-правових актів враховані лише поправки до 10.

Ситуація ускладнюється й тим, що частина нормативно-правових актів, що прийняті без погодження роботодавцями або без врахування зауважень роботодавців, містять норми, що не відповідають ідеології Податкового кодексу. Сторона роботодавців узагальнила такі випадки та надіслала відповідне звернення до Прем’єр-Міністра України. Також питання імплементації Податкового кодексу було заслухано під час засідання Національної тристоронньої соціально-економічної ради 24.06.2011.
Питання, пов’язані з забезпеченням своєчасного повернення з бюджету сум ПДВ, зокрема в автоматичному режимі, та недопущення існування простроченої заборгованості з ПДВ, постійно знаходяться у центрі уваги роботодавців.

Умовами запровадження автоматичного відшкодування ПДВ можна вважати відсутність заборгованості держави з ПДВ, створення випереджувальних темпів в погашенні заборгованості з ПДВ та перевищення у Державному бюджеті отриманих доходів над витратами.

За даними ДПА України за 1 півріччя 2011 року відшкодовано на рахунки платників податків – 21 млрд.грн., у тому числі у автоматичному режимі 4,6 млрд.грн, у звичайному режимі – 16,4 млрд.грн. Проте переліки платників податків, яким здійснено відшкодування ПДВ в автоматичному режимі не оприлюднені.

За даними Міністерства фінансів загальна сума невідшкодованої заборгованості з ПДВ на початок 2011 року становила 11,1 млрд.грн.

За даними Рахункової палати на 01.04.2011 року заборгованість з ПДВ склала 12,6 млрд.грн., за 1 квартал 2011 року - залишки невідшкодованого платникам податку на додану вартість зросли на 0,2 млрд.грн. При цьому сума простроченої заборгованості з ПДВ, становила за 1 квартал 2011 року 1 млрд. 365,3 млн. грн.

При цьому треба врахувати що на розмір бюджетної заборгованості вплинуло те, що, попри встановлену Законом України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» та Податковим кодексом України заборону, у 2010 році органами ДПС прийнято «до відома» 3,5 тис. декларацій із ПДВ із загальним обсягом поставки 4,4 млрд. грн., у 2011 році – 300 декларацій з обсягом поставки 2,4 млрд. грн. (за даними Генеральної прокуратури України).

Так за 1 півріччя 2011 року було заявлено до відшкодування ПДВ – 24,4 млрд.грн. З них станом на 15.07.2011 не відшкодованими залишаються 7,8 млрд. грн, з яких 2,3 млрд. грн. складає прострочена бюджетна заборгованість з ПДВ за зобов’язаннями 2011 року. Суми простроченої заборгованості за попередні періоди не оприлюднені.

З огляду на зазначене, вирішення питання своєчасного відшкодування ПДВ є одним із пріоритетних напрямів роботи податкових органів у 2011 році.

Несвоєчасне відшкодування ПДВ завдає значних збитків промисловим підприємствам, вимиває їх обігові кошти, змушує згортати виробничі, інвестиційні, інноваційні та соціальні проекти.


1.4. Створити постійно діючу тристоронню робочу групу за участю Сторін з метою проведення консультацій на всіх стадіях бюджетного процесу.

Виконано

Для формування Державного бюджету на 2012 рік при Міністерстві фінансів України наказом від 24.03.2011 утворена постійно діюча тристороння робоча група, основним завданням якої є проведення консультацій на всіх стадіях бюджетного процесу. До складу цієї робочої групи делеговано 13 представників Сторони роботодавців (лист СПО № 309 від 11.03.2011р.).1.5. З метою запобігання негативним соціально-економічним наслідкам приватизації стратегічних та містоутворюючих підприємств для їх трудових колективів проводити консультації за участю уповноважених представників профспілок та роботодавців для обговорення необхідності приватизації таких підприємств.

Не виконується

Консультації за участю уповноважених представників роботодавців для обговорення необхідності приватизації стратегічних та містоутворюючих підприємств не проводились1.6. Забезпечувати участь Сторін Угоди у розробленні та здійсненні у сфері виробництва заходів з подолання наслідків економічної кризи в Україні.

Виконується частково

Сторонами Національної ради затверджено пріоритетні напрями діяльності Національної тристоронньої соціально-економічної ради на 2011 рік та план заходів щодо їх реалізації, який визначає домовленість сторін:

-  сприяти впровадженню механізмів податкового стимулювання інновацій, модернізації та оновлення виробництва;

-  проаналізувати дію механізмів захисту вітчизняного товаровиробника, в тому числі через державне замовлення, та підготувати узгоджені рекомендації щодо їх покращення;

-  сприяти реалізації завдань і заходів Державної цільової економічної програми розвитку внутрішнього ринку на період до 2012 р., затвердженої постановою КМУ від 05.08.2009 №828;

-  підготувати та подати Міністерству економічного розвитку і торгівлі узгоджені пропозиції до проекту плану заходів державної політики стосовно зміни структури реального сектору економіки у напрямку підвищення технологічного рівня виробництва та збільшення частки переробної промисловості, орієнтованої на задоволення потреб внутрішнього ринку;

-  сприяти реалізації заходів щодо захисту інтересів вітчизняних товаровиробників на внутрішньому ринку від демпінгового, субсидованого та зростаючого імпорту і забезпечення доступу української продукції на зовнішній ринок у разі проведення антидемпінгових, антисубсидиційних та спеціальних розслідувань з боку іноземних країн;

-  підготувати та подати Кабінету Міністрів України і Національному банку України узгоджені пропозиції щодо перегляду кредитно-грошової політики з метою відновлення кредитування реального сектору економіки.

16 липня ц.р. за ініціативою СПО роботодавців відбулась зустріч представників СПО та керівництва НБУ на якій обговорювалось питання залучення роботодавців до Програми активізації кредитування. На даний час СПО готує пропозиції щодо покращення кредитування реального сектору економіки.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади в 2011 році не залучали представників роботодавців до розроблення та здійснення у сфері виробництва конкретних заходів з подолання наслідків економічної кризи в Україні, консультації не проводились.1.7. У разі потреби починаючи з III кварталу 2010 року, але не рідше одного разу на півроку розглядати разом з представниками заінтересованих сторін питання щодо стану адаптації законодавства України до вимог СОТ та міжнародних договорів про створення зон вільної торгівлі.

Виконується частково

СПО роботодавців отримано інформаційні матеріали Мінекономіки (лист від 10.06.2011 № 4804-26/103). Проте разом з представниками СПО роботодавців питання щодо стану адаптації законодавства України до вимог СОТ та міжнародних договорів про створення зон вільної торгівлі не розглядалось.
1.8. З метою забезпечення прозорості та відкритості під час формування і провадження державної політики ціноутворення у сфері природних монополій для промислових споживачів забезпечувати уповноваженим представникам профспілок та роботодавців можливість участі у підготовці рішень національних комісій шляхом проведення попередніх консультацій, незалежних експертиз, участі у відкритих засіданнях тощо.

Виконується частково

Представники роботодавців не залучалися до участі у підготовці рішень національних комісій з питань ціноутворення у сфері природних монополій для промислових споживачів.

НКРЗ наказом від 25.02.2011 № 28/нк утворено Робочі групи (тристоронні дорадчі органи) з розробки та удосконалення Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв'язку та Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги (далі - Робочі групи), до складу яких залучено представників СПО профспілок та СПО роботодавців.

СПО роботодавців опрацьовано проекти Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги та Змін до Порядку регулювання тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги (лист від 05.04.2011 № 414 ).

Представники роботодавців приймають участь у відкритих засіданнях при НКРЕ.


1.9. Сприяти впровадженню Принципів корпоративного управління.

Виконується

1.10. Спільно вивчити питання щодо оптимізації процедури включення до Єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій України, суб’єктів господарювання, які займаються розробленням, впровадженням та використанням енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів.

Виконується

Порядок включення до Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які займаються розробкою, впровадженням та використанням енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів (далі – Державний реєстр) затверджений наказом НАЕР від 01.04.2008 № 49, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 16.04.2008 за № 318/15009.

Відповідно до п. 158.2 ст. 158 Податкового кодексу України від оподаткування звільняється 50 відсотків прибутку, отриманого від здійснення енергоефективних заходів та реалізації енергоефективних проектів підприємств, що включені до Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які здійснюють розроблення, впровадження та використання енергоефективних заходів та енергоефективних проектів.

Держенергоефективності листом від 22.06.2011 № 665-05/14/4-11 звернулось до СПО роботодавців щодо надання переліку питань для організації спільної наради з питання оптимізації процедури включення суб’єктів господарювання до Державного реєстру. Станом на 1 липня питання щодо оптимізації процедури включення до Єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій України, суб’єктів господарювання, які займаються розробленням, впровадженням та використанням енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів, опрацьовується членськими організаціями СПО роботодавців.
Сторона власників зобов’язується:
1.11. Залучати представників профспілкових організацій до підготовки рішень стосовно розроблення (крім новостворених суб’єктів господарювання) та внесення змін до:

1.11.1 статутів підприємств у частині повноважень профспілок представляти інтереси працівників та захисту їх соціально-економічних та трудових прав;

1.11.2 внутрішніх документів підприємств (правил трудового розпорядку, програми розвитку персоналу тощо).


Виконується

СПО роботодавців направлено до галузевих та територіальних організацій роботодавців та їх об’єднань відповідні роз’яснення та рекомендації щодо забезпечення виконання положень Генеральної угоди на підприємствах, що перебувають у сфері їх впливу.
1.12. Залучати представників первинних профспілкових організацій до:

1.12.1 розроблення фінансових планів у частині соціально-економічного розвитку державних підприємств, інших суб’єктів господарювання, у статутному фонді яких понад 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, їх дочірніх підприємств; 1.12.2 підготовки пропозицій та подання їх правлінню та/або наглядовій раді таких суб’єктів господарювання стосовно розподілу частини прибутку, що залишається у розпорядженні суб’єктів господарювання, у статутному фонді яких понад 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, їх дочірніх підприємств на соціально-економічний розвиток у порядку, визначеному законодавством та колективними договорами;

1.12.3 підготовки пропозицій стосовно розподілу прибутку, що залишається у розпорядженні державних підприємств, та подання таких пропозицій керівництву державних підприємств на соціально-економічний розвиток, у порядку, визначеному законодавством та колективними договорами.


Виконується

СПО роботодавців направлено до галузевих та територіальних організацій роботодавців та їх об’єднань відповідні роз’яснення та рекомендації щодо забезпечення виконання положень Генеральної угоди на підприємствах, що перебувають у сфері їх впливу.
1.13. Включати у визначеному законодавством та колективним договором порядку представників профспілок до складу комісій з питань: 1.13.1 приватизації, реструктуризації, реорганізації та ліквідації суб’єктів господарювання;

1.13.2 передачі об’єктів соціально-культурного призначення з державної власності у комунальну.Виконується
СПО роботодавців направлено до галузевих та територіальних організацій роботодавців та їх об’єднань відповідні роз’яснення та рекомендації щодо забезпечення виконання положень Генеральної угоди на підприємствах, що перебувають у сфері їх впливу.


1.14. Надавати безоплатно на запит профспілкових організацій, їх об’єднань інформацію про стан виконання взятих покупцями державного майна зобов’язань за договорами його купівлі-продажу (фіксованими умовами конкурсів) стосовно забезпечення зайнятості, оплати праці та інших питань соціально-трудових відносин

Виконується


1.15. У разі підготовки змін до договорів купівлі-продажу державного майна обов’язково залучати до опрацювання цих змін представників профспілок


Виконується

1.16. Залучати представників профспілок до проведення перевірки стану виконання умов договорів купівлі-продажу державного майна, укладених у процесі приватизації, в частині виконання його покупцями зобов’язань щодо соціальної діяльності акціонерних товариств і до вжиття визначених законодавством заходів у разі виявлення порушень таких умов


Виконується1.17. Залучати у порядку, визначеному законодавством, представників профспілкових організацій до роботи в органах управління суб’єктів господарювання


Виконується

СПО роботодавців направлено до галузевих та територіальних організацій роботодавців та їх об’єднань відповідні роз’яснення та рекомендації щодо забезпечення виконання положень Генеральної угоди на підприємствах, що перебувають у сфері їх впливу.
1.18. Проводити не рідше ніж раз на п’ять років у визначеному колективним договором порядку за рахунок коштів роботодавця навчання представника профспілки, який бере участь у роботі наглядової ради або інших органів управління господарського товариства


Виконується

СПО роботодавців направлено до галузевих та територіальних організацій роботодавців та їх об’єднань відповідні роз’яснення та рекомендації щодо забезпечення виконання положень Генеральної угоди на підприємствах, що перебувають у сфері їх впливу.

Станом на 1 липня у СПО роботодавців відсутня інформація щодо випадків не виконання роботодавцями цього положення Угоди.


1.19. З метою підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції в межах своєї компетенції забезпечувати реалізацію Державної цільової економічної програми розвитку внутрішнього ринку на період до 2012 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 року № 828.

Виконується частково

За інформацією Міністерства економічного розвитку і торгівлі у минулому році виконувались завдання і заходи Програми, щодо яких не передбачене бюджетне фінансування.

Так, прийнято ряд законодавчих і нормативно-правових актів, спрямованих на вдосконалення організаційно-економічних засад функціонування внутрішнього ринку. А саме:

-  Закон України від 21.12.2010 № 2829-VІ „Про внесення змін до Закону України „Про Митний тариф України”;

-  Закон України від 02.12.2010 № 2735-VI „Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції”;

-  Закон України від 09.07.2010 № 2479 „Про Національну комісію регулювання ринку житлово-комунальних послуг” (із змінами, внесеними згідно з Законом України від 07.10.2010 № 2592).

Розроблено та подано на розгляд Кабінету Міністрів України:

-  проект Закону України „Про митно-тарифне регулювання в Україні”;

-  проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про Митний тариф України”.

На виконання завдання щодо реформування податкової системи прийнято Податковий кодекс України (від 02.12.2010 № 2755).

З метою створення та забезпечення функціонування єдиної системи ринкового нагляду 2 грудня 2010 р. Верховною Радою прийнято Закон України № 2735-VI “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції”.

Крім того, відповідно до Закону України від 09.07.2010 № 2479 створено Національну комісію регулювання ринку житлово-комунальних послуг, завданням якої є забезпечення ефективної реалізації державної політики на ринку комунальних послуг, державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та суб’єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовiдведення.

Водночас, завдання та заходи Програми щодо технічного регулювання і захисту прав споживачів виконані частково у зв’язку із відсутністю бюджетного фінансування у 2009-2010 роках.


1.20. Вживати заходів до подолання технологічної відсталості та прискорення оновлення основних засобів з метою підвищення конкурентоспроможності підприємств та створення сучасних робочих місць.

Виконується

Основними напрямами інноваційних витрат промислових підприємств є витрати на придбання машин, обладнання та програмного забезпечення, на дослідження і розробки.

Джерелами фінансування інноваційної діяльності є власні кошти підприємств, кредити банків та кошти іноземних інвесторів.

Інвестиції залучаються на створення, розширення, реконструкцію та модернізацію виробничих потужностей, спрямованих на економне використання матеріальних та енергетичних ресурсів, на придбання машин, обладнання та їх монтаж.

Зростають обсяги інвестицій в основний капітал промислових підприємств на підприємствах з добування паливно-енергетичних корисних копалин, хімічної та нафтохімічної промисловості, машинобудування, виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів, виробництва коксу, продуктів нафтоперероблення, легкої промисловісті, хімічної та нафтохімічної промисловості, виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції, виробництва електричного, електронного та оптичного устаткування.

Істотне зростання показника виробництва нових видів продукції свідчить про намагання підприємств провести диверсифікацію виробництва, задовольнити попит ринку та подолати кризу.

За рахунок створення нових технологічних потужностей на підприємствах створюються нові робочі місця та модернізуються старі.

4 лютого ц.р. у Харкові пройшло розширене засідання Президії СПО, Президії Ради Федерації роботодавців України та Асоціації ректорів вищих технічних навчальних закладів України. На нараді, обговорювалось питання інноваційного розвитку України через поєднання можливостей влади, бізнесу, освіти та науки.


  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка