Обдарована дитинаСкачати 22,63 Kb.
Дата конвертації13.12.2016
Розмір22,63 Kb.

ОБДАРОВАНА ДИТИНА

 • ЦЕ ТАКА ДИТИНА, ЯКА ВИДІЛЯЄТЬСЯ ЯСКРАВИМИ ОЧЕВИДНИМИ, ІНОДІ ВИДАТНИМИ ДОСЯГНЕННЯМИ (АБО МАЄ ВНУТРІШНІ ПЕРЕДУМОВИ
 • ДЛЯ ТАКИХ ДОСЯГНЕНЬ)
 • У ТОМУ ЧИ ІНШОМУ ВИДІ
 • ДІЯЛЬНОСТІ

ОБДАРОВАНІСТЬ

 • ЦЕ ЯКІСНО СВОЄРІДНЕ ПОЄДНАННЯ ЗДІБНОСТЕЙ ВИСОКОГО РІВНЯ, А ТАКОЖ ІНТЕРЕСІВ, ПОТРЕБ, ЯКЕ ДОЗВОЛЯЄ ВИКОНУВАТИ ПЕВНУ РОБОТУ НА ЯКІСНО ВИСОКОМУ РІВНІ, ВІДМІННОМУ ВІД УМОВНОГО “СЕРЕДНЬОГО РІВНЯ”

СКЛАДОВІ ОБДАРОВАНОСТІ

 • Задатки, схильності, що проявляються в підвищеній чутливості.
 • Допитливість, прагнення до створення нового, схильність до розв’язання і пошуку проблем.
 • Швидкість у засвоєнні нової інформації.
 • Схильність до постійних порівнянь, зіставлень.
 • Прояв загального інтелекту – розуміння, швидкість оцінювання і вибору шляхів розв’язання, адекватність дій.
 • Емоційна забарвленість.
 • Наполегливість, цілеспрямованість, рішучість, працьовитість

Вияв творчості – уміння комбінувати, знаходити аналоги.

 • Вияв творчості – уміння комбінувати, знаходити аналоги.
 • Інтуїція
 • Порівняно більш швидке оволодіння вміннями, навичками,прийомами, технікою праці.
 • Здатності до формування особистісних стратегій і тактик для розв’язання загальних і нових спеціальних проблем, задач, пошук виходу зі складних нестандартних, екстремальних ситуацій.

Якості, якими має володіти вчитель для роботи з обдарованими дітьми.

 • Якості, якими має володіти вчитель для роботи з обдарованими дітьми.
 • 1. Бути доброзичливим і чуйним.
 • 2. Розбиратися в особливостях психології обдарованих дітей, відчувати їхні потреби та інтереси.
 • 3. Мати високий рівень інтелектуального розвитку.
 • 4. Мати широке коло інтересів.
 • 5. Бути готовим до виконання різноманітних обов’язків, пов’язаних з навчанням обдарованих дітей.
 • 6. Мати педагогічну і спеціальну освіту.
 • 7. Мати живий та активний характер.
 • 8. Володіти почуттям гумору.
 • 9. Виявляти гнучкість, бути готовим до перегляду свої поглядів і до постійного самовдосконалення.
 • 10. Мати творчий, можливо, нетрадиційний особистий світогляд.
 • 11. Бути цілеспрямованим і наполегливим.
 • 12. Володіти емоційною стабільністю.
 • 13. Уміти переконувати.
 • 14. Мати схильність до самоаналізу.

ЕТАПИ РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ

 • ГЕНІЙ
 • ТАЛАНТ
 • ОБДАРОВАНІСТЬ
 • ЗДІБНОСТІ
 • ЗАДАТКИ
 • Уважно прочитайте й позначте ті характеристики, які притаманні даній дитині:
 • Володіє великим обсягом інформації.
 • Багатий словниковий запас.
 • Перенесення засвоєного на новий матеріал.
 • Встановлення причинно-наслідкових зв’язків.
 • Уміння робити висновки.
 • Участь у розв’язуванні складних проблем.
 • Уміння вловлювати складні ідеї
 • Чутливість до протиріч.
 • Використання альтернативних шляхів пошуку інформації.
 • Аналіз ситуації.
 • Уміння передбачити наслідки.
 • Уміння міркувати.
 • Використання ідей на практиці.
 • Здатність до перетворень.
 • Критичність мислення.
 • Швидкість мислення.
 • Багата уява.
 • Гнучкість мислення.
 • Здатність висловлювати оригінальні ідеї, винаходити щось нове.
 • Висока допитливість.
 • І. Виявлення інтелектуальних здібностей обдарованих дітей
 • Учень швидко засвоює нові знання й легко все схоплює.
 • Має почуття здорового глузду і використовує знання у практичних повсякденних ситуаціях.
 • Добре міркує, не плутається в думках. Добре вловлює зв’язок між подіями, між причиною і наслідком.
 • Швидко запам’ятовує прочитане або почуте, не витрачає багато часу на повторення того, що потрібно запам’ятати.
 • Знає багато про такі події, які однолітки не знають і не здогадуються.
 • Має великий запас слів, легко користується новими словами, вільно висловлюється.
 • Любить читати ті книги, які читають діти, старші на рік чи два, та дорослі.
 • Розв’язує розумові задачі, що потребують мислительних зусиль.
 • Ставить дуже багато запитань.
 • Випереджає однолітків у навчанні на рік чи два.
 • Оригінально мислить і пропонує нестандартні, неординарні відповіді, рішення.
 • Дуже спостережливий, добре сприймає інформацію, швидко реагує на все нове.
 • Анкета виявлення здібностей обдарованих
 • дітей (за методикою Хаана і Кафа)
 • ІІ. Виявлення художніх здібностей обдарованих дітей
 • У своїх малюнках зображує різноманітні предмети, ситуації, людей.
 • Серйозно ставиться до творів мистецтва, замислюється і стає дуже серйозним, коли чує нову музику, бачить красиву картину.
 • Оригінальний у виборі сюжету, складає незвичайні композиції (із квітів, малюнків, марок тощо).
 • Завжди готовий використати будь-який новий матеріал для виготовлення іграшок, картин, малюнків тощо.
 • У вільний час багато малює, ліпить, створює композиції, що мають художнє значення (наприклад, прикраси для дому).
 • Використовує малюнок або ліплення, щоб висловити свої почуття і настрій.
 • Цікавиться творами мистецтва, створеними іншими людьми. Оцінює їх і намагається відтворити те, що сподобалося.
 • Любить працювати із пластиліном, глиною, клеєм для того, щоб відтворювати речі у трьох вимірах.
 • ІІІ. Виявлення музичного таланту обдарованих дітей
 • Добре відчуває ритм і мелодію, завжди вслуховується в них.
 • Добре співає.
 • У гру на інструменті, у пісню чи танець укладає багато енергії та почуттів.
 • Любить музичні записи, прагне піти на концерт або туди, де можна послухати музику.
 • Любить співати разом з іншими, щоб виходило злагоджено й добре.
 • У співі або музиці виявляє власні почуття і стан.
 • Створює оригінальні мелодії.
 • Добре грає на якомусь інструменті.
 • ІV. Виявлення здібностей до занять науковою працею
 • Чітко висловлює думки.
 • Читає книги, наукову літературу, випереджаючи шкільну програму.
 • Виявляє більші, ніж у звичайних дітей, здібності у користуванні абстрактними поняттями та у встановленні узагальнень.
 • Має хорошу моторну координацію, особливо між зоровим та слуховим сприйняттям (добре фіксує те, що бачить, і чітко записує те, що чує).
 • Після занять любить читати науково-популярні книги та журнали.
 • Не впадає у відчай, коли його нові задуми та проекти не підтримують учителі або батьки.
 • Намагається зрозуміти причини і сенс подій.
 • Проводить багато часу над створенням проектів, конструюванням.
 • Любить обговорювати наукові події, винаходи, часто замислюється над цим.
 • V. Літературна обдарованість дитини
 • Може вільно побудувати розповідь,, починаючи від зав’язки сюжету й закінчуючи розв’язанням конфлікту.
 • Придумує щось нове й незвичайне, коли розповідає про що-небудь знайомим.
 • Під час розповіді виділяє головне, найхарактерніше.
 • Розповідаючи про щось, уміє дотримуватись одного сюжету, не втрачає головної думки.
 • Любить писати оповідання та вірші.
 • Своїх героїв у оповіданнях зображує майстерно, передає почуття, настрій, характер.
 • Вибирає для своїх оповідань ті слова, які добре передають емоційні почуття.
 • VІ. Виявлення артистичного таланту
 • Легко входить у роль іншої людини, персонажа тощо.
 • Цікавиться акторською грою.
 • Виразно змінює тональність голосу, коли зображує героїв.
 • Розуміє та вміє передати конфлікти і ситуації, може розіграти будь-яку драматичну сценку.
 • Передає почуття через міміку, жести, рухи.
 • Прагне викликати емоційну
 • реакцію в інших людей, коли
 • про щось із захватом розповідає.
 • Дуже легко передає почуття,
 • емоційні переживання
 • VІІ. Виявлення технічних здібностей дітей
 • Добре вміє майструвати, займатися різними ремеслами.
 • Користується механізмами, машинами.
 • У світ його уподобань входить конструювання машин, приладів, моделей.
 • Може читати нескладні креслення приладів і механізмів, використовувати старі деталі для створення нових виробів, іграшок, приладів.
 • Визначає причини несправності приладів.
 • Любить робити креслення механізмів.
 • Читає журнали та статті про створення нових машин, приладів, механізмів.
 • VІІІ. Здібності до спорту
 • Енергійний, потребує якомога більше фізичних рухів, щоб бути щасливим.
 • Любить брати участь у спортивних іграх і змаганнях.
 • Постійно досягає успіхів у певному виді спорту.
 • Бігає швидше за інших.
 • Сильно розвинена координація рухів.
 • Любить ходити в походи, займатися на спортивних майданчиках.
 • Вільний час проводить у рухливих іграх.

СИСТЕМА РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ В ШКОЛІ

 • ВИЯВЛЕННЯ
 • ОБДАРОВАНОСТІ
 • ДІТЕЙ

СТВОРЕННЯ УМОВ

 • СТВОРЕННЯ УМОВ
 • ДЛЯ РОЗКРИТТЯ ПОТЕНЦІАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
 • НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ ШКОЛИ
 • ЗАЛУЧЕННЯ СІМ’Ї
 • РОБОТА ПСИХОЛОГА
 • ФАКУЛЬТАТИВИ, ГУРТКИ, ІНДИВІДУАЛЬНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ, КОНКУРСИ, ОЛІМПІАДИ, ВЕЧОРИ ТВОРЧОСТІ
 • ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ІГРИ

МОРАЛЬНЕ МАТЕРІАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ САМОРОЗВИТКУ

 • МОРАЛЬНЕ МАТЕРІАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ САМОРОЗВИТКУ
 • ВІДЗНАЧЕННЯ В “ДЕНЬ ПОДЯКИ” ПОХВАЛЬНИМИ ГРАМОТАМИ
 • ВИСЛОВЛЕННЯ ПОДЯКИ УЧНЯМ ТА БАТЬКАМ В ШКІЛЬНІЙ ТА МІСЬКІЙ ГАЗЕТІ
 • ЗАНЕСЕННЯ НА ШКІЛЬНУ ДОШКУ ПОШАНИ

МАКСИМАЛЬНЕ РОЗКРИТТЯ ОБДАРОВАНОСТІ ТА ЯКНАЙПОВНІША РЕАЛІЗАЦІЯ МОЖЛИВОСТЕЙ

 • МАКСИМАЛЬНЕ РОЗКРИТТЯ ОБДАРОВАНОСТІ ТА ЯКНАЙПОВНІША РЕАЛІЗАЦІЯ МОЖЛИВОСТЕЙ
 • ІНДИВІДУАЛЬНІ ТА ГРУПОВІ КОНСУЛЬТАЦІЇ
 • ПРЕДМЕТНІ ТИЖНІ
 • ТРАДИЦІЙНІ СВЯТА
 • МАН
 • ФЕСТИВАЛЬ “ТАЛАНТИ, ТВОЇ, ШКОЛО”
 • “ГРАЙЛИВА ВЕСЕЛКА”

КРИТЕРІЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ

 • КРИТЕРІЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ
 • БЕРЕЖІМО ДАР
 • ПОРАДИ ТОМУ,
 • ХТО ВИХОВУЄ
 • ОБДАРОВАНУ
 • ДИТИНУ

Дитина – це не експериментальний майданчик для психолого-методичних новацій та апробацій, це не іграшка і не втіха, не «помічник» на старість.

 • Дитина – це не експериментальний майданчик для психолого-методичних новацій та апробацій, це не іграшка і не втіха, не «помічник» на старість.
 • Даруйте дитині батьківську любов, повагу, створіть умови для розвитку, дайте можливість їй жити власним життям.
 • Допомагайте, але не заважайте їй самій робити свій вибір.
 • Виховуйте дитину як рівну собі, тоді вона буде відстоювати власну думку, поважати інших, буде вільною, талановитою особистістю.

Спілкуйтесь частіше з дітьми, намагайтесь бути в різних точок зору. курсі всіх справ, підтримуйте у будь-якій ситуації, пояснюйте існування

 • Спілкуйтесь частіше з дітьми, намагайтесь бути в різних точок зору. курсі всіх справ, підтримуйте у будь-якій ситуації, пояснюйте існування
 • Підтримуйте родинні стосунки, влаштовуйте сімейні свята, ігри.
 • Виховуйте дитину в гармонії з природою.
 • Дайте можливість дитині спробувати себе в різних напрямах творчої діяльності, не дозволяйте кидати розпочату справу, поки не отримаєте перших результатів.
 • Спонукайте до праці, примушуйте виконувати певну роботу, навіть інколи за рахунок свого часу.
 • Радійте успіхам ваших дітей.
 • Виражайте свою любов так, щоб вони відчули.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка