Оберемчук В. Ф. к е. н., доцент, Київський національний економічний університет, Україна Oberemchuk V. FСкачати 43,17 Kb.
Дата конвертації16.03.2017
Розмір43,17 Kb.

Оберемчук В.Ф.

к.е.н., доцент, Київський національний економічний університет, УкраїнаOberemchuk V.F.

PhD, Lecturer,

Kiev National

Economic University, UkraineЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА


EFFECTIVE USE OF INTELLECTUAL CAPITAL AS A WAY TO INCREASE COMPETITIVENESS OF A COMPANY

У статті сформульовано бачення еко-номічної сутності інтелектуального капіталу, обґрунтована роль даного активу в процесі забезпечення конку-рентоспроможності підприємства.


The paper formulates a vision of economic essence of intellectual capital and the role of this asset in ensuring the competitiveness of enterprises.

Нова система свiтогосподарських зв’язкiв, основою якої є розвинена інфраструктурна інформація, економiка знань, iнтенсивний розвиток науки, техніки та технологiй, змушує генерувати новi джерела конкурентних переваг та економiчної ефективностi діяльності сучасних підприємств. Людський потенцiал, знання, інфраструктурні та ринкові активи стають прiоритетом розвитку підприємств. Саме iнвестицiї у нематерiальні, неявні активи та ефективне їх використання сьогоднi є ключовою запорукою конкурентоспроможності підприємства.

Значний науковий внесок у дослідження теоретичних і практичних проблем формування і розвитку інтелектуального капіталу зробили зарубіжні та вітчизняні вчені, науковці, економісти: Е.Брукінг, Є.Дихтль, Дж.Гелбрейт, Ф.Котлер, К.Е.Лінн, Дж.Майєрс, Т.Нільсон, Д.Огілві, Т.Стюарт, Г.Багієв, В.Базилевич, О.Гевко, А. Гальчинський, С.Ілляшенко, В.Іноземцев, Д.Козейчук, А.Козирев, А.Лаут, А.Леоніденко, Н.Моісеєва, С. Москалюк, В. Перція, А.Стась, О.Шевченко, Т.Якубова та інші.

Разом з тим, теоретичного узагальнення та поглибленого аналізу і дотепер потребують наукові підходи до формування та реалізації ефективних стратегій розвитку інтелектуального капіталу (чи окремих його складових); урахування ефективності використання інтелектуального капіталу при оцінюванні конкурентоспроможності підприємства; формування системного бачення інтелектуальних активів; розвитку науково-практичної бази, яка є результатом дослідження впливу цих активів на конкретні результати діяльності підприємств і управління ними.

При сучасному рівні розвитку суспільства підвищення конкурентоспроможності підприємства є одним із найважливіших завдань, від вирішення якого залежить ефективність та успішність його діяльності. Конкурентоспроможність підприємства – це спроможність досягати поставлених цілей за наявності певних конкурентних переваг та усвідомлення їх цінності споживачем. Є два основні види конкурентних переваг – низькі витрати та диференціація. Тобто компанія може отримати конкурентні переваги як ціновими, так і неціновими методами. Інструментом цінового методу є спроможність підприємства розробляти, випускати, просувати та продавати продукцію з меншими витратами, що дозволяє встановлювати нижчі, ніж у конкурентів ціни. Нецінові методи спрямовані на підвищення споживчої вартості продукції; їх складніше скопіювати, що дозволяє досягти довгострокових переваг над конкурентами. Отже, основою успіху підприємства у конкуренції є його ресурси та компетенції. Саме вони лежать в основі формування конкурентних переваг і забезпечення конкурентоспроможності. Узагальнення поглядів провідних вчених у галузі управління конкурентоспроможністю підприємств і аналіз діяльності окремих вітчизняних підприємств показали, що формуванню ефективної конкурентної стратегії повинна передувати оцінка конкурентоспроможності підприємства. Це має бути саме комплексна оцінка, яка включає всі основні характеристики діяльності підприємства. Проте, оскільки за останні роки акценти стосовно значущості факторів конкурентоспроможності зміщуються від матеріальних до нематеріальних, варто, здійснюючи комплексну оцінку, враховувати ефективність використання інтелектуального капіталу (чи його окремих складових) як одного із найважливіших факторів конкурентоспроможності підприємства. При формуванні стратегії розвитку інтелектуального капіталу необхідно дотримуватись таких етапів, які можна подати у вигляді певної алгоритмічної структури, що складається з таких елементів :  • аналіз ринку (сегментація, оцінка місткості ринку і його сегментів, динаміка ринку, аналіз конкуренції і т.д.);

  • аналіз внутрішнього середовища підприємства (в т.ч. аудит інтелектуального капіталу);

  • формування альтернативних стратегій розвитку інтелектуального капіталу підприємства та вибір найприйнятнішої альтернативи;

  • оцінка вартості інтелектуального капіталу;

  • реалізація обраної стратегії та оцінка конкурентоспроможності підприємства.

Отримані результати дослідження, які висвітлені у даній статті, поглиблюють теоретико-методологічні та методичні основи управління інтелектуальним капіталом підприємства в частині формування і реалізації стратегії розвитку інтелектуального капіталу з метою підвищення конкурентоспроможності підприємства.
Каталог: userfiles -> ec pidpr th pr 4
ec pidpr th pr 4 -> Криворучкіна О. В., доцент кафедри економіки підприємств двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
ec pidpr th pr 4 -> Реалізація стратегії управління персоналом підприємства в кризових умовах господарювання
ec pidpr th pr 4 -> Норіцина Н.І. Канд екон наук, доцент, двнз «кнеу імені Вадима Гетьмана» екологічна безпека діяльності як індикатор соціальної відповідальності підприємства
ec pidpr th pr 4 -> Ревуцька н. В
ec pidpr th pr 4 -> Швиданенко Олег Анатолійович Д. е н., професор, двнз «кнеу імені В. Гетьманва»
ec pidpr th pr 4 -> В. Гетьмана, Україна використання сценаріїв при формуванні стратегії технічного розвитку
ec pidpr th pr 4 -> Кузьменко О. М. к е. н, доцент двнз кнеу ім. Вадима Гетьмана, Україна Olena Kuzmenko
ec pidpr th pr 4 -> Дзюбенко Л. М. канд екон наук, двнз «кнеу імені Вадима Гетьмана», Україна
ec pidpr th pr 4 -> Смірнов Є. В. Двнз «кнеу ім. В. Гетьмана», Україна Smirnov Y. V. Shee «Vadym Hetman Kyiv National Economic University»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал