Оформлення результатів експертизиСкачати 31,22 Kb.
Дата конвертації07.02.2017
Розмір31,22 Kb.

Оформлення результатів експертизи

 • Л.М. Ткаченко,
 • завідувач Центру моніторингу якості освіти
 • і оцінки превентивної освіти дітей та молоді ЛОІППО

Оформлення підсумкових документів атестації закладів освіти

 • Підсумкові матеріали вміщують:
 • наказ відповідного органу управління щодо атестації;
 • робоча програма атестаційної експертизи
 • самоаналіз освітньої діяльності навчального закладу;
 • протоколи експертизи
 • - акт атестаційної експертизи протоколів освітньої діяльності (організація навчально-виховного процесу; ефективність навчально-виховного процесу; управління навчальним закладом; соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників закладу);
 • - висновок атестаційної експертної комісії.
 • Оформлення акту атестаційної експертизи
 • Акт – це офіційній документ правової чинності, що констатує (підтверджує) певні факти, події, пов’язані з діяльністю навчального закладу
 • Загальні вимоги щодо його складання наступні:
 • автор документапідпорядкування міністерству, повна назва установи, закладу, відомства;
 • затвердження – посада, підпис, розшифрування підпису, дата;
 • дата заактування факту чи події;
 • місце укладання;
 • заголовок;
 • підстава (наказ, розпорядження, його номер, посада керівника, назва установи, відомства, дата);
 • якщо акт укладено комісією, то замість слова « Присутні» пишуть: «Голова комісії», потім – «Члени комісії» з обов’язковим зазначенням їхніх посад, прізвищ та ініціалів;
 • виклад мети й завдання акта, характер проведеної роботи, перелік установлених фактів та висновків;
 • кількість примірників акта й місце їх зберігання;
 • додатки до акта ( кількість примірників і сторінок);
 • підписи голови, членів комісії, присутніх та розшифрування підписів.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 • РАЙОННА / МІСЬКА ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ
 • Затверджую
 • Начальник відділу освіти
 • _____________ПІБ
 • АКТ
 • про результати атестаційної експертизи
 • (назва навчального закладу)
 • Текстова частина за планом Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності ЗНЗ
 • - організація НВП
 • - управління навчальним закладом
 • - соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників закладу
 • Акт укладено у трьох примірниках
 • Дата
 • Печатка
 • Голова експертної атестаційної комісії
 • посада підпис ПІБ
 • Члени експертної атестаційної комісії
 • Посада
 • підпис ПІБ
 • З актом ознайомився:
 • Керівник ЗНЗ підпис ПІБ
 • Дата
 • Печатка

Додаток до акту атестаційної експертизи (назва навчального закладу)

 • Показник освітньої діяльності
 • К-ть балів за наслідками атестаційної експертизи
 • Рівень освітньої діяльності
 • Результативність освітньої діяльності навчального закладу
 • Дата
 • Печатка
 • Голова експертної атестаційної комісії
 • посада підпис ПІБ
 • Члени експертної атестаційної комісії
 • посада підпис ПІБ
 • З актом ознайомився:
 • Керівник ЗНЗ підпис ПІБ
 • Дата
 • Печатка

Висновок документ, який містить підсумки роботи навчального закладу з основних напрямків діяльності та пропозиції щодо визнання закладу освіти: атестованим з відзнакою, атестованим, атестованим умовно або не атестованим. Висновок подається до вищих органів для розгляду та затвердження. У висновках містяться пропозиції, які адресуються різним юридичним особам.

Висновки атестаційної експертної комісії відділу освіти (назва відділу освіти)

 • Текст висновків
 • (лаконічно, стисло, чітко)
 • Голова експертної атестаційної комісії
 • начальник (назва відділу освіти) ПІБ

1.1.1 Протокол експертизи укомплектованості ____________ педагогічними кадрами, умотивованість їх розстановки ______________________________________________

 • Зміст питання
 • Джерела інформації
 • Норми оцінювання
 • Експертна оцінка
 • 1
 • Укомплектованість закладу педагогічними кадрами з відповідною фаховою освітою
 • Аналіз педкадрів
 • 100 -98% - 12 – 10 б
 • 97 – 95% - 9 – 7 б
 • 94 -80% - 6 – 4 б
 • Менше 80% - 3 – 0 б
 • 2
 • Умотивованість розстановки педагогічних кадрів
 • 2.1
 • Раціональність розподілу педагогічного навантаження
 • П – 2 б
 • Ч – 1 б
 • 2.2
 • Раціональність призначення класних керівників
 • П – 2 б
 • Ч – 1 б
 • 2.3
 • Раціональність призначення керівників гуртків, студій
 • П – 2 б
 • Ч – 1 б
 • 2.4
 • Раціональність розподілу громадських доручень
 • П – 2 б
 • Ч – 1 б
 • 3
 • Дотримання норм трудового законодавства щодо організації трудової діяльності педагогічних працівників
 • ОР – 3 б; ДР – 2 б; ЗР – 1 б; КР – 0 б
 • 4
 • Стан ведення трудових книжок
 • Трудові книжки
 • Д – 2 б; З – 1 б
 • 5
 • Обумовленість прав і обов’язків пед. працівників
 • Статут
 • П – 2 б; Ч – 1 б

Умовні позначення

 • П – повністю, Ч – частково, Д – добрий,
 • З – задовільний, ОР – оптимальний рівень, ДР – достатній рівень, ЗР – задовільний рівень, КР – критичний рівень.
 • Експерт виставляє відповідну кількість балів за кожним пунктом.
 • Максимально можлива кількість балів (ММКБ) дорівнює сумі максимальних балів норм оцінювання.
 • Кількість набраних балів (КНБ) дорівнює сумі балів, виставлених експертом.
 • Рівень укомплектованості закладу педагогічними кадрами та вмотивованості їх розстановки визначається за формулою:
 • 12*КНБ
 • ММКБ
 • Експерт ________________

2. Ефективність навчально – виховного процесу

 • 2.1. Рівень навчальних досягнень за результатами річного (семестрового) оцінювання
 • 2.1.1 Рівень навчальних досягнень за результатами річного (семестрового) оцінювання
 • Назва закладу _________________________________________________________
 • з/п
 • Показники
 • 2004-
 • 2005
 • 2005-
 • 2006
 • 2006-
 • 2007
 • Показники
 • Кількість балів
 • зменшується
 • стабільна
 • зростає
 • 2004-
 • 2005
 • 2005-
 • 2006
 • 2006-
 • 2007
 •  
 • Відсоток учнів, які засвоїли навчальні програми на високому та достатньому рівнях: 40% і більше – 12 – 10 б
 • 39 – 30 % - 9 – 7 б
 • 29 – 20 % - 4 – 6 б
 • Меньше 20 % - 3 – 0 б
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Рівень навчальних досягнень учнів за результатами контрольних випробувань

 • Табл. 1.
 • 2.1.2. Результати експертної контрольної роботи
 •  
 • Район____________Школа____________Клас___________Предмет_________________Дата_______
 • Учитель__________________________Категорія________Звання___________
 • Під час виконання експертної контрольної роботи присутні:
 • Експерт __________________________________________
 • Представник навчального закладу ____________________________________
 • з/п
 • Прізвище та і'мя учня
 • Оцінка за 1 семестр
 • Оцінка за останню тематичну роботу
 • Оцінка за експертну контрольну роботу
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Узагальнюючі дані:
 • К-сть учнів з високим рівнем навч. досягнень
 • К-сть учнів з достатнім рівнем навч. досягнень
 • К-сть учнів з середнім рівнем навч. досягнень
 • К-сть учнів з низьким рівнем навч. досягнень
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Контрольні випробування проводяться з базових предметів інваріантної складової навчального плану ( 4-х, 9-х, 11(12 –х)) класах, але не більше, ніж з двох предметів.
 •  Дата ________________
 • Експерт _____________ Керівник закладу ____________________________

2.1.3 Розбіжність між рівнем навчальних досягнень за результатами контрольних випробувань та рівнем навчальних досягнень учнів, що визначений у навчальному закладі   Назва навчального закладу____________________________________________________

 •  
 • з/п
 •  
 • Предмет
 • Рівень навчальних досягнень учнів,
 •  
 • Що визначений ЗНЗ
 • Розбіжність
 • високий
 • %
 • достатній
 • %
 • середній
 • %
 • низький
 • %
 • високий
 • %
 • достатній
 • %
 • середній
 • %
 • низький
 • %
 • 0-3 %
 • 12-
 • 10 б.
 • 4-6 %
 • 9-7 б.
 • 7-9 %
 • 6-4 б.
 • 10 % і більше
 • 3-0 б.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Загальний висновок експерта _____________________________________________________
 • Інструментарій: огляд документації (контрольні роботи, журнали, бесіда з учителем).

2.1.4. Результативність участі учнів у міжнародних, всеукраїнських, обласних, районних (міських) олімпіадах, турнірах, конкурсах МАН тощо (за останні 3 роки)

 • Роки
 • Міжнародні
 • Всеукраїнські
 • Обласні
 • Районні
 • К-сть
 • балів
 • місця
 • К-сть учасників
 • місця
 • К-сть учасників
 • місця
 • К-сть учасників
 • місця
 • 2004-
 • 2005
 •  
 • 1 -
 • 2 -
 • 3 -
 •  
 • 1 -
 • 2 -
 • 3 -
 •  
 • 1 -
 • 2 -
 • 3 -
 •  
 • 1 -
 • 2 -
 • 3 -
 •  
 • 2005-
 • 2006
 •  
 • 1 -
 • 2 -
 • 3 -
 •  
 • 1 -
 • 2 -
 • 3 -
 •  
 • 1 -
 • 2 -
 • 3 -
 •  
 • 1 -
 • 2 -
 • 3 -
 •  
 • 2006-
 • 2007
 •  
 • 1 -
 • 2 -
 • 3 -
 •  
 • 1 -
 • 2 -
 • 3 -
 •  
 • 1 -
 • 2 -
 • 3 -
 •  
 • 1 -
 • 2 -
 • 3 -
 •  
 • Норми оцінювання
 • Міжнар. – 12 – 11 б
 • Всеукр. 10 – 8 б
 • Обласні – 7-5 б
 • Районих (міських) –4 – 0 б
 • Загальний висновок експерта__________________Загальна кількість фактично отриманих балів ____________
 • Рівень ______________Пропозиції _______________________Дата _________________
 • Експерт_______________ Керівник

2.1.5. Участь учнів у районних (міських) олімпіадах, турнірах, конкурсах МАН тощо (за останні 3 роки)

 • Назва закладу _____________________________________________________
 •  
 • 2006-2007 н.р.
 • № з/п
 • Назва
 • заходу
 • Відсоток учасників від загальної кількості учнів класу (паралелі)
 • 20%
 • 12-10 б.
 • 19%-10%
 • 9-7 б.
 • 9%-5%
 • 6-4 б.
 • 4% і менше
 • 3-0 б.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  2005-2006 н.р.
 •  2004-2005 н.р.
 •  
 • Інструментарій: огляд документації

Щиро дякуємо за увагу!База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка