Окремі папки тестів з навчальних пред­метів краще зберігати всередині основної папкиДата конвертації03.04.2017
Розмір8,03 Kb.
ТипПрограма

Контрольно-діагностична система Test‑W2

Окремі папки тестів з навчальних пред­метів краще зберігати всередині основної папки


Проведення тестування

Завантажити про­граму Test-W2

 • Після натискання кнопки «Відкрити тест» відкривається вікно «Відкрити», у якому відкрити список «Папка» і пройти шлях до потрібної папки (наприклад, «Test-W2»  «Математика»);
 • у папці, що від­криється, двічі клацнути на значку потрібного тесту (наприклад, «TEST тренувальний») – з’явиться вікно «Авторизація»;

У вікні «Авторизація» ввести з клавіатури своє пріз­вище, ім’я та клас


Натиснути кноп­ку «ОК»

Програма Test-W2 послідовно виво­дить на екран вказану кількість запитань із вибраного тесту і пропонує на кожне до 5 варіантів відповідей, від 1 до 3 з яких правильні.

Учневі потрібно клацнути на відпо­відях, які він вважає пра­виль­ними

Якщо при підготовці тесту був встановлений прапорець «Діагнос­тика», результат відповіді негайно позначається на полі ліворуч значками:  – правильно;  – неправильно. Потрібно клацнути на 1, 2 або 3 варі­антах, доки не стане дос­туп­ною кноп­ка «Нас­туп­не питан­ня» (по­чор­ніє напис). Коли прапорець «Діагностика» не встановлено, значки і  не з’являються.

Після відповіді на останнє запитан­ня з’являється вікно з результатами тестування:

Натиснувши кнопку «Ре­зультати» – відкриється про­то­кол резуль­татів проведених тесту­вань наведеного вигляду


Створення тесту

Для створення нових тестів викорис­товується редактор Editor

Панель інструментів забезпечує достатні можли­вості для набору текстів запитання і варіантів відповідей на нього

Створення текстового тесту

 • вибрати потрібний шрифт (наприклад, Arial);
 • вибрати розмір шрифту (не більший 24);
 • набрати текст питання;
 • при необхідності фор­матувати виділені фрагмен­ти: розмір і написання шриф­ту, верхній або нижній індекс;
 • набрати тексти варіан­тів від­повідей з тими ж мож­ли­востями формату­вання;
 • встановити прапорці (від 1 до 3) правильних варіантів відповідей;
 • перейти до введення наступного запитання, натис­нувши на панелі навігації кнопку «Додати питання».

Для зберігання створеного тесту потрібно виконати команду «Файл» «Зберегти» або клацнути відповідну кнопку на панелі інструментів – відкриється вікно «Зберегти як»

Внесення в запитання формул, таблиць і графічних зобра­жень

 • у вікні графічного редактора Paint або текстового процесора Word створити потрібний фрагмент;
 • виділити його за загальними правилам;
 • скопіювати і вставити у відповідне поле редактора Editor.

Редагування тесту

Редагування тесту

 • завантажити редактор Editor;
 • виконати команду «Файл»  «Відкрити» або натиснути відпо­відну кнопку на панелі інструментів;
 • у вікні «Відкрити», що відкриється, пройти шлях до папки, де зберігається потрібний файл тесту;
 • двічі клацнути на значку файлу тесту – він з’явиться у вікні редактора Editor для його редагування.

Система Test-W2 застосовується для контролю знань та навичок учнів там, де можна підготувати коротко сформульовані запитання і до кожного дати 2-5 варіантів відповідей (від 1 до 3 з яких правильні) у вигляді тексту, формули, таблиці або малюнку.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал