Оптимізація бізнес-процесів як фактор реалізації потенціалу ВиконалаСкачати 16,08 Kb.
Дата конвертації17.03.2017
Розмір16,08 Kb.

Оптимізація бізнес-процесів як фактор реалізації потенціалу

Виконала:

Перевозчикова Ю.О.

ЕПД - 502

Сьогодні в ринковій економіці рішучим фактором виступає наявність і оцінка не тільки підприємства, а саме оцінка відповідних бізнес-процесів як фактору реалізації потенціалу

 • Сьогодні в ринковій економіці рішучим фактором виступає наявність і оцінка не тільки підприємства, а саме оцінка відповідних бізнес-процесів як фактору реалізації потенціалу

Згідно з процесним підходом вся робота підприємства повинна бути організована на основі взаємодіючих бізнес-процесів.

 • Згідно з процесним підходом вся робота підприємства повинна бути організована на основі взаємодіючих бізнес-процесів.

Бізнес-процес складається з набору операцій, порядок виконання яких в рамках бізнес-процесу чітко визначен технологією чи інструкціями, тому такі поняття як маршрути та правила, визначають бізнес-логіку процесу, являються необхідними його характеристиками.

 • Бізнес-процес складається з набору операцій, порядок виконання яких в рамках бізнес-процесу чітко визначен технологією чи інструкціями, тому такі поняття як маршрути та правила, визначають бізнес-логіку процесу, являються необхідними його характеристиками.

Оптимізація бізнес-процесів є одним з аспектів організаційного розвитку, за якого ряд дій приймається власником процесу для виявлення, аналізу та покращення існуючих бізнес-процесів на підприємстві у відповідності з поставленими цілями і завданнями, таких як збільшення потенціалу підприємства, а разом с тим і збільшення прибутку та зниження витрат.

 • Оптимізація бізнес-процесів є одним з аспектів організаційного розвитку, за якого ряд дій приймається власником процесу для виявлення, аналізу та покращення існуючих бізнес-процесів на підприємстві у відповідності з поставленими цілями і завданнями, таких як збільшення потенціалу підприємства, а разом с тим і збільшення прибутку та зниження витрат.

Основні принципи оптимізації бізнес-процесів


Відповідність поліпшення бізнес-процесів стратегічним цілям підприємства

Орієнтація на внутрішніх та зовнішніх споживачів

Наявність критеріїв оптимізації бізнес-процесів

Наявність власників бізнес-процесів, які відповідальні за їх оптимізацію


Оптимальність процесу оцінюється за такими параметрами:


якість кінцевого результату бізнес-процесу

якість і зміст проміжних результатів

змістовність дій виконавців при виконанні операцій

компактність і узгодженість схем бізнес-процесів

ефективність управління бізнес-процесом

Виділяють наступні методи аналізу та оптимізації бізнес-процесів:

 • Аналітичні методи;
 • Формально-універсальні методи;
 • Комплексні методи постійного удосконалення;
 • Бенчмаркінг;
 • Аутсорсинг;
 • Інструментальні методи.

Порівняльний аналіз методів оптимізації


Об’єкт

Мета

Результат

Недоліки

Переваги

Six Sigma

Операції бізнес-процесу

Досягнення рівня дефектності не більше 3,4 дефектів на мільйон

ітерацій


Підвищення рентабельності діяльності у результаті усунення дефектів і причин їх появи

Ігноруються можливості

для підвищення якості процесів:скорочення часу виконання, оптимізація

робочих місць


Інструментарій та способи підвищення якості пов’язані між собою, що

забезпечує простоту та

ефективність використання


Kaizen

Система бізнес-процесів, товари та послуги

Постійне поліпшення

якості бізнес-процесівЗакріплення позиції на

ринку, за рахунок конку рентних переваг, високої якості продукції та

скорочення витрат


Складність адаптації інструментів до рівня корпоративної культури; не передбачено проведення радикальних змін

Системне управління

якістю бізнес-процесів на

всіх етапах створення доданої вартості кінцевого

продукту


Бенчмаркінг

Бізнес-процеси з більш високими показниками якості

Визначення причин високої якості бізнес-процесів

на еталонних підприємствахВиявлення важливих

факторів проблеми, їх

ознак для підготовки варіантів можливих рішень

та їх реалізаціїПеренесення проблем або помилок, що виникають

у функціонуванні еталонних бізнес-процесівНезначний час та витрати, зусилля, що необхідні для підвищення якості бізнес-процесу

Аутсорсинг

Допоміжні бізнес-процеси з низькими показниками якості

Підвищення загального

рівня якості основного

бізнес-процесу, зниження

витрат


Поліпшення обслуговування; створення іміджу, що асоціюється з якістю; скорочення часу виконання робіт, зниження

витрат


Ризики, пов’язані з можливими збоями в обслуговуванні та зниженням якості основного бізнес-процесу

Можливість максимальної концентрації на основних бізнес-процесах

Можна виділити такі переваги оптимізації бізнес-процесів підприємств:

 • 1) скорочення витрат, тривалості та кількості помилок у кожному з проаналізованих процесів;
 • 2) формування у працівників підприємства та керівників чіткого розуміння
 • того як, коли, хто та що необхідно зробити для досягнення поставлених цілей;
 • 3) інтегрування зі стратегією компанії та ключовими показниками її ефективності;
 • 4) можливість підготовки до успішного, продуманого та ефективного впровадження інформаційних технологій;
 • 5) можливість підготовки до ефективного та обґрунтованого організаційного редизайну;
 • 6) зростання керованості підприємства;
 • 7) поліпшення взаємодії між працівниками та підрозділами підприємства;
 • 8) наближення до сертифікації за стандартами ISO: 9000;
 • 9) зростання інвестиційної привабливості підприємства.

Формування моделі процесу - основний етап в процедурі оптимізації

Для кожного процесу / фази процесу визначається:

 • відповідальна особа;
 • результат виконання;
 • межі;
 • ключові показники, що характеризують якість реалізації процесу / фази процесу;

Оптимізація бізнес-процесів підприємств є дієвим інструментом забезпечення ефективності діяльності підприємств в сучасних умовах та реалізації його потенціалу, сприяє збільшенню прибутку і зростанню продуктивності, зниженню витрат, поліпшенню якості продуктів або послуги, з метою їх відповідності потребам клієнтів і споживачів.

 • Оптимізація бізнес-процесів підприємств є дієвим інструментом забезпечення ефективності діяльності підприємств в сучасних умовах та реалізації його потенціалу, сприяє збільшенню прибутку і зростанню продуктивності, зниженню витрат, поліпшенню якості продуктів або послуги, з метою їх відповідності потребам клієнтів і споживачів.

Для максимізації якості бізнес-процесів на підприємствах України необхідно використовувати такі методи оптимізації, які дозволять встановити баланс між задоволенням споживачів і конкуруючими силами ринку з одного боку та показниками ефективності бізнес-процесів з іншого. Проведений аналіз та групування основних методів вдосконалення полегшить їх вибір для практичного застосування на підприємствах та призведе до успішності проекту.

 • Для максимізації якості бізнес-процесів на підприємствах України необхідно використовувати такі методи оптимізації, які дозволять встановити баланс між задоволенням споживачів і конкуруючими силами ринку з одного боку та показниками ефективності бізнес-процесів з іншого. Проведений аналіз та групування основних методів вдосконалення полегшить їх вибір для практичного застосування на підприємствах та призведе до успішності проекту.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка