Організаційно-методичні аспекти науково-пошукової роботиСкачати 45,94 Kb.
Дата конвертації17.03.2017
Розмір45,94 Kb.

Організаційно-методичні аспекти науково-пошукової роботи

 • Федорова Марія Василівна
 • заступник директора
 • Гвардійського навчально-виховного комплексу “ Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, гімназія”
 • gvarnvk@i.ua
 • 17.03.17
 • Федорова Марія
 • Мета:
 • Створення умов для розкриття всебічного творчого потенціалу обдарованих дітей.
 • Сприяння розвитку творчої особистості.
 • Практичне застосування творчого потенціалу обдарованої молоді.

Завдання:

 • Завдання:
 • пошук і цілеспрямований відбір обдарованих дітей;
 • створення сприятливих умов для інтелектуального, духовного, морального, естетичного, фізичного розвитку дітей;
 • надання можливості реалізувати власні здібності (навчально-дослідницька, пошукова, краєзнавча діяльність);
 • виховання національно свідомого громадянина України.
 • 17.03.17
 • Федорова Марія

Принципи реалізації:

 • гуманізм;
 • демократизм;
 • науковість;
 • індивідуалізація та диференціація;
 • єдність інтелектуального, морального, фізичного, естетичного розвитку.
 • 17.03.17
 • Федорова Марія

Три шляхи ведуть до знань: шлях роздумів - цей шлях найблагородніший, шлях наслідування – це найлегший, і шлях дослідження – найскладніший Конфуцій

 • Гвардійський навчально-виховний комплекс є навчальним закладом нового типу, де під одним дахом із спільною назвою школа спокійно і плідно співіснують загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів та гімназія. Це колектив вчителів та учнів, які співпрацюють над реалізацією проблеми «Через творчість вчителя до розвитку особистості школяра і підвищення його творчої активності у процесі комп’ютеризації та інформатизації навчально-виховного процесу».

Мета освіти :

 • 17.03.17
 • Федорова Марія
 • Метою освіти має стати виховання вміння вчитися для саморозвитку й самовдосконалення. Багато років вчителі були вимушені працювати за принципом  „основи наук – зміст освіти – вступні іспити”, але середня школа не повинна бути заручницею вищої школи, тому що молоді потрібні не „основи наук”, а справжнє світобачення засобами математичного, фізичного, естетичного, екологічного, економічного та іншого мислення.

Науково-дослідницька діяльність

 • 17.03.17
 • Федорова Марія
 • Науково-дослідницька діяльність – вища форма самоосвітньої діяльності школяра. Формування науково-дослідницьких умінь процес складний і тривалий. Він не може виникнути на порожньому місці і не може розвиватися сам по собі. А тому завданням вчителя-керівника є:
 • поступово і методично правильно формувати пошуково-дослідницькі навички;
 • здійснювати постійний контроль за підготовкою учнями науково-дослідницьких робіт;
 • аналізувати та виправляти помилки ;
 • визначати найкращі, найефективніші шляхи виконання роботи, розчленовувати її на певні складові та розділи, навчаючи учнів поєднувати дослідницьку діяльність з науковою;
 • з’ясовувати можливості подальшого застосування результатів роботи

Пошуково-дослідницька робота

 • 17.03.17
 • Федорова Марія
 • В організації пошуково-дослідної роботи учнів слід дотримуватися кількох принципів:
 • дослідницька діяльність учнів наближена до наукової діяльності, дуже часто є її початком і, як правило, має продовження в подальшій науковій діяльності;
 • зміст дослідження обов’язково має поєднуватися з навчальною метою, загальними потребами суспільства та проблемами сьогодення;
 • науково-дослідницька діяльність – обов’язково керований процес;
 • наукове дослідження –неперервний процес, його не можна виконати за декілька днів.
 • Учитель-наставник :
 • Навчає методики дослідження;
 • Консультує учня в процесі роботи;
 • Визначає методику, шляхи розв’язання поставлених проблем, враховуючи інтелектуальні та психологічні особливості дитини;
 • Оцінюючи здобуті результати.

Учитель-наставник :

 • 17.03.17
 • Федорова Марія
 • Учитель-наставник :
 • Навчає методики дослідження;
 • Консультує учня в процесі роботи;
 • Визначає методику, шляхи розв’язання поставлених проблем, враховуючи інтелектуальні та психологічні особливості дитини;
 • Оцінюючи здобуті результати.

Аспекти керівництва науково-дослідницькою діяльністю учнів

 • 17.03.17
 • Федорова Марія
 • Психологічний аспект керівництва науково-дослідницькою діяльністю полягає у вихованні особистості, її становленні та самоствердженні. Саме в основі психологічного аспекту виявляється розвиток індивідуальних особливостей дитини, які формуються протягом пошуково-дослідницької діяльності школяра.
 • Інтелектуальний аспект становлення юного дослідника визначається через такі цінності, як уява , аналітичність, критичність, уміння порівнювати і робити особисті висновки.
 • Емоційно-мотиваційний аспект перетворює пізнавальний дослідницький інтерес на стимул, який допомагає учневі свідомо й емоційно включатися в пошукову діяльність.
 • 17.03.17
 • Федорова Марія
 • І етап
 • загально -ознайомлювальний.
 • Обрання напряму майбутньої роботи;
 • Ознайомлення з досвідом пошукової роботи навчального закладу попередніх років;
 • Консультування вчителів-тьюторів;
 • Робота з різними джерелами;
 • Вивчення методики складання різного роду конспектів, уміння правильно робити виписки;
 • Опанування вмінь здійснювати аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, та інші види мисленнєвих операцій;
 • Самостійна робота з науковою та науково-популярною літературою.
 • Етапи пошуково-дослідницької діяльності
 • 17.03.17
 • Федорова Марія
 • ІІ етап
 • підготовчий
 • 1. Визначення об’єкта та предмета дослідження. Вибір теми.
 • 2. Формулювання теми і завдань дослідження.
 • 3. Вибір методики дослідження.
 • 4. Збирання наукових даних, їх опрацювання, узагальнення та систематизація.
 • Етапи пошуково-дослідницької діяльності
 • 17.03.17
 • Федорова Марія
 • ІІІ етап
 • дослідна робота
 • 1. Дослідна частина роботи.
 • 2. Оформлення роботи відповідно вимог.
 • 3. Підготовка презентації для участі в науково-практичній конференції.
 • Етапи пошуково-дослідницької діяльності
 • 17.03.17
 • Федорова Марія
 • ІV етап
 • конкурс пошуково-дослідницьких робіт
 • Рецензування підготовленої роботи вчителем-тьютором та науковим консультантом.
 • Захист-презентація пошукових робіт.
 • Етапи пошуково-дослідницької діяльності
 • 17.03.17
 • Федорова Марія
 • V етап
 • заключний
 • Він передбачає наявність дослідження та підготовку до презентації на науково-практичній конференції навчального закладу. Під час захисту учень називає тему, мету дослідження, предмет дослідження, зміст роботи, звертає особливу увагу на практичну частину роботи. Наприкінці виступу учень формулює висновки. Проте на кожному етапі тьютор є фігурою з особливою роллю , яку важко переоцінити. Педагог був і залишається керівником індивідуальної пошуково-дослідницької діяльності школярів.
 • Етапи пошуково-дослідницької діяльності

Схема управління процесом роботи із обдарованими дітьми

 • 17.03.17
 • Федорова Марія
 • Схема управління процесом роботи із обдарованими дітьми
 • Директор
 • Заступник
 • з навчально-виховної роботи
 • Заступник
 • з наукової роботи
 • Заступник
 • з виховної роботи
 • Психологічна служба
 • Предметні кафедри
 • Науково-методична рада
 • Творча група
 • Управлінські рішення:
 • 1. Наказ про організацію роботи з обдарованими учнями.
 • . Затвердження плану роботи .
 • 17.03.17
 • Федорова Марія
 • Мета:
 • забезпечення самореалізації, самовдосконалення та саморозвитку
 • Структура школи
 • Зміст освіти
 • Управлінська діяльність
 • Кадрове забезпечення
 • Матеріально-технічне забезпечення
 • Осередок «Пошук»
 • Філологія та мистецтвознавство
 • Біологія, хімія,
 • екологія та інші
 • Історико-географічне
 • Математика
 • Форми роботи
 • Профільне навчання
 • Курси за вибором
 • Комп’ютерні науки
 • Технічні
 • науки
 • Фізика і астрономія
 • Економіка
 • Спецкурси
 • Факультативи
 • Гуртки
 • Індивідуальна робота з навчальних предметів
 • Позаурочна та позашкільна робота
 • Організаційна модель роботи з обдарованими та здібними дітьми

Знайти перлину…

 • 17.03.17
 • Федорова Марія
 • Дуже актуальною є проблема виявлення, розвитку і педагогічної підтримки здібних та обдарованих учнів, розкриття їхнього потенціалу. Кожен обдарований учень – індивідуальність, яка потребує особливого підходу.

Рух від творчого учителя - до творчого учня, створення умов для розвитку високих інтелектуальних, духовних і етичних потреб характеризують діяльність Гвардійського навчально-виховного комплексу « Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів , гімназія»

 • 17.03.17
 • Федорова Марія
 • Рух від творчого учителя - до творчого учня, створення умов для розвитку високих інтелектуальних, духовних і етичних потреб характеризують діяльність Гвардійського навчально-виховного комплексу « Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів , гімназія»

Все для вчителя….

 • 17.03.17
 • Федорова Марія
 • Реальною допомогою стала підтримана Міністерством освіти і науки України освітня програма «Intel® Навчання для майбутнього». Програма добре зарекомендувала себе в системі курсової підготовки вчителів на власній базі комплексу. Відпрацьовані програма, посібники, методичне забезпечення і методичні рекомендації. Накопичено певний досвід проведення тренінгів на різних рівнях.

Обдаровані учні

 • 17.03.17
 • Федорова Марія
 • Якщо ви ставитесь до дитини
 • як до ідеальної особистості -
 • ви підносите її на ту висоту,
 • на якій ви хотіли б її побачити.
 • І. Гете.
 • Виявлення
 • Навчання
 • Розвиток

Школа – це місце, де тебе розуміють

 • 17.03.17
 • Федорова Марія
 • Сприяння реалізації обдарування потребує організації особливого середовища. Наш навчальний заклад – це, перш за все, творче середовище, де формується нова людина, формується не як субстант до існуючого суспільства, а як творча особистість.

Загальні положення.

 • 17.03.17
 • Федорова Марія
 • Загальні положення.
 • Основою є спостереження та діагностичні дані.
 • Більше уваги приділити учневі, який вчиться, а не на учневі, який має відповідати програмним вимогам.
 • Надавати можливість продуктивної та оригінальної праці й самостійної організації учнем свого оточення.
 • Створення простору для високого рівня мислення.
 • Залучення в систему навчання батьків нестандартної дитини.
 • Надання учневі змоги спілкуватися з такими ж обдарованими учнями.
 • Відбір вчителів для обдарованих дітей.
 • Забезпечення обдарованих учнів компетентними вчителями.
 • Розробка програми розвитку учня

Головні завдання в роботі з обдарованими дітьми:

 • 17.03.17
 • Федорова Марія
 • створення максимально сприятливих умов для розвитку обдарованих учнів;
 • розробка і поетапне впровадження нового змісту освіти, інтерактивних технологій навчання й виховання;
 • створення сприятливих умов для самозростання, розвитку творчого потенціалу вчителів.
 • 17.03.17
 • Федорова Марія
 • Організаційна робота в закладі здійснюється
 • за такими напрямами:
 • І. Удосконалення творчого потенціалу вчителів.
 • ІІ. Організація роботи з обдарованими учнями (схема 1).
 • ІІІ. Постійний психологічний патронаж усіх учасників навчально-виховного процесу.
 • ІV. Поради батькам, які прагнуть розвивати здібності своїх дітей.

Ознаки обдарованих учнів:

 • 17.03.17
 • Федорова Марія
 • часто перескакують через послідовні етапи свого розвитку;
 • мають чудову пам'ять, беруть участь у всіх заходах, змаганнях, усних турнірах, олімпіадах тощо;
 • мають великий словниковий запас, вони із задоволенням читають словники, енциклопедії;
 • можуть займатися кількома справами відразу;
 • дуже допитливі, активно досліджують навколишній світ;
 • легко справляються з пізнавальною невизначеністю, із задоволенням сприймають складні довгострокові завдання;
 • не можуть терпіти, коли їм нав'язують готову відповідь;

Ознаки обдарованих учнів:

 • 17.03.17
 • Федорова Марія
 • можуть концентрувати свою увагу на одній справі;
 • Їм властиве надто розвинуте почуття справедливості;
 • добре розвинуте почуття гумору;
 • постійно намагаються вирішувати проблеми, які їм „не під силу”, й у вирішенні деяких з них домагаються успіху.
 • для них характерні перебільшені страхи, оскільки вони здатні уявити собі безліч небезпечних наслідків подій;
 • часто володіють екстрасенсорними здібностями;
 • негативно оцінюють себе;
 • інколи мають труднощі з тонкою координацією.

Показники творчої обдарованості учнів

 • 17.03.17
 • Федорова Марія
 • Учень як особистість:
 • Стійка, підвищена потреба в самоактуалізації, вияві себе, самоствердженні.
 • Наявність особистої думки.
 • Інтелектуальна незалежність, зневажливе ставлення до стереотипів та авторитетів.
 • Потреба чинити опір шаблону, нав'язаному стилю діяльності.
 • Висока самооцінка, потреба мати свій „Я - образ”.
 • Схильність до гри, почуття гумору, дотепність.
 • Оригінальність.
 • Імпульсивність, поривчастість.
 • Широта інтересів. Інтерес до філософських питань.
 • Повна відсутність поваги до проторених шляхів.
 • Прагнення самостійно подолати труднощі, які виникли.
 • Постійне прагнення поліпшувати якість своєї продукції, вимогливість до себе.
 • Завзяття й наполегливість думки. Здатність невідступно думати про певний предмет.
 • Потреба в серйозній внутрішній роботі, створенні своєї індивідуальності, духовному зростанню.
 • 17.03.17
 • Федорова Марія
 • Спостереження вчителя за навчальним процесом
 • Реалізація індивідуальних пізнавальних можливостей учня
 • Фіксація вчителем індивідуальної поведінки учня
 • Комплексна консультація психолога, медика, визначення рівня інтелекту учня
 • Накопичення своєрідного банку даних про учня
 • Створення оптимального інформаційного середовища
 • Середовище для самореалізації особистості учні, прояву пізнавальної активності
 • Пізнавальний портрет учня
 • 17.03.17
 • Федорова Марія
 • Заохочення
 • Створення
 • ситуації успіху
 • Спонукання до
 • пошуку
 • альтернативних
 • вирішень
 • Створення
 • ситуації
 • взаємодопомоги
 • Сприяння
 • розкриттю
 • суб'єктів досвіду
 • учнів
 • Виконання
 • творчих завдань
 • Створення
 • проблемної
 • ситуації
 • Створення яскравих
 • наочно-образних
 • уявлень

Поради вчителю щодо розвитку творчих здібностей обдарованих учнів

 • 17.03.17
 • Федорова Марія
 • Підхоплюйте думки учнів та оцінюйте їх тут же, підкреслюючи їхню оригінальність, важливість тощо.
 • Підсилюйте інтерес учнів до нового.
 • Заохочуйте оперувати предметами, матеріалами, ідеями. Учень практично вирішує дослідницькі ідеї.
 • Навчайте учнів систематично оцінювати кожну думку. Ніколи не відкидайте її.
 • Виробляйте в учнів терпиме ставлення до нових понять, думок.
 • Не вимагайте запам'ятовувати схеми, таблиці, формули, одностороннє рішення, де є багатоваріантні способи.
 • Культивуйте творчу атмосферу – учні повинні знати, що творчі пропозиції, думки група зустрічає з визнанням, приймає їх, використовує.
 • Навчайте учнів цінувати свої та чужі думки, цінно фіксувати їх у блокноті.
 • Іноді однолітки ставляться до здібних учнів агресивно. Необхідно не усунути проблему, а запобігти їй. Найкраще здібному учневі пояснити, що це характерно, і розвивати в ньому терпимість і впевненість.
 • Пропонуйте цікаві факти, випадки, ідеї.
 • Розсіюйте страх.

Поради вчителю щодо розвитку творчих здібностей обдарованих учнів

 • 17.03.17
 • Федорова Марія
 • Стимулюйте і підтримуйте ініціативу, самостійність. Підкидайте проекти, які можуть захопити.
 • Створюйте проблемні ситуації, що потребують альтернатив, прогнозування, уяви.
 • Створюйте у навчальному закладі періоди творчої активності, багато геніальних рішень приходить в ті моменти.
 • Розвивайте критичне ставлення.
 • Навчайте доводити почате до логічного завершення.
 • Впливайте особистим прикладом. Підхоплюйте думки учнів та оцінюйте їх тут же, підкреслюючи їхню оригінальність, важливість тощо.
 • Підсилюйте інтерес учнів до нового.
 • Заохочуйте оперувати предметами, матеріалами, ідеями. Учень практично вирішує дослідницькі ідеї.
 • Навчайте учнів систематично оцінювати кожну думку. Ніколи не відкидайте її.
 • Виробляйте в учнів терпиме ставлення до нових понять, думок.
 • Не вимагайте запам'ятовувати схеми, таблиці, формули, одностороннє рішення, де є багатоваріантні способи.
 • Культивуйте творчу атмосферу – учні повинні знати, що творчі пропозиції, думки група зустрічає з визнанням, приймає їх, використовує.

Поради вчителю щодо розвитку творчих здібностей обдарованих учнів

 • 17.03.17
 • Федорова Марія
 • Навчайте учнів цінувати свої та чужі думки, цінно фіксувати їх у блокноті.
 • Іноді однолітки ставляться до здібних учнів агресивно. Необхідно не усунути проблему, а запобігти їй. Найкраще здібному учневі пояснити, що це характерно, і розвивати в ньому терпимість і впевненість.
 • Пропонуйте цікаві факти, випадки, ідеї.
 • Розсіюйте страх.
 • Стимулюйте і підтримуйте ініціативу, самостійність. Підкидайте проекти, які можуть захопити.
 • Створюйте проблемні ситуації, що потребують альтернатив, прогнозування, уяви.
 • Створюйте у навчальному закладі періоди творчої активності, багато геніальних рішень приходить в ті моменти.
 • Розвивайте критичне ставлення.
 • Навчайте доводити почате до логічного завершення.
 • Впливайте особистим прикладом.
 • 17.03.17
 • Федорова Марія
 • Одним із визначальних напрямів інноваційної діяльності гімназії в організації навчально-виховного процесу є використання сучасних педагогічних технологій

Принципи навчання обдарованих дітей в гімназії

 • 17.03.17
 • Федорова Марія
 • Застосування міжпредметного підходу;
 • Поглиблене вивчення тих проблем, які вибрані самими учнями;
 • Насичення навчального матеріалу завданнями відкритого типу;
 • Заохочення результатів, які містять нові ідеї;
 • Заохочення використання різноманітних форм представлення та впровадження в життя результатів роботи.
 • 17.03.17
 • Федорова Марія
 • Гвардійська
 • гімназія
 • Інтернет-
 • олімпіади
 • Шкільне
 • учнівське товариство
 • Система творчих конкурсів
 • Сайт
 • гімназії
 • Творчі проекти
 • Олімпіади, проекти, конкурси
 • Інфо-Центр:
 • газета «Еврика»,
 • ресурний центр
 • Осередок “Пошук”
 • Літня школа
 • Євроклуб

Висновок 1:

 • 17.03.17
 • Федорова Марія
 • Робота з обдарованими дітьми стає загальною необхідністю безпосередньо в діяльності закладу

Висновок 2:

 • 17.03.17
 • Федорова Марія
 • Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес школи забезпечує перехід освіти на новий, якісний рівень.

Висновок 3:

 • 17.03.17
 • Федорова Марія
 • Нові інформаційні технології позитивно впливають на всі компоненти системи навчання: мету, зміст, методи та організаційні форми навчання, засоби навчання, що дозволяє вирішувати складні і актуальні завдання педагогіки для забезпечення розвитку інтелектуального, творчого потенціалу, аналітичного мислення та самостійності учнів та педагогічних працівників.
 • 17.03.17
 • Федорова Марія
 • Наші сподівання:
 • Падає в землю насіння,
 • Колос добра з нього буде.
 • Тож Україна воскресне,
 • Віримо щиро в це , люди!

Дякую за увагу!

 • 17.03.17
 • Федорова Марія
 • Дякую за увагу!
 • 31352 Хмельницька область
 • Хмельницький район
 • с. Гвардійське
 • вулиця Соборна 36
 • Гвардійський навчально-виховний комплекс
 • fedorova.marsya@mail.ru


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2019
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал