Організація дистанційного навчання у навчальному закладі навчальна дисципліна циклу "Освітні вимірювання"Скачати 22,22 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір22,22 Kb.

ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Навчальна дисципліна циклу “Освітні вимірювання”


Кухар Л.О.

Сергієнко В.П.

НПУ ім. М.П. Драгоманова

Дистанційне навчання, яке визнане одним з пріоритетних напрямів програми модернізації загальноосвітньої і вищої школи, сприяє створенню умов, необхідних для досягнення нової сучасної якості освіти, а також отримання можливості неперервного підвищення кваліфікації та професійної компетентності.

Дистанційна освіта - це освітня система, яка забезпечує отримання комплексу знань, умінь, навичок за допомогою дистанційних технологій навчання.

Це поняття включає в себе:

 • кадровий склад адміністрації і технічних спеціалістів,
 • професорсько-викладацький склад,
 • навчальні матеріали й продукти,
 • методики навчання і засоби доставки знань тим, хто навчається.
 • Дистанційне навчання - це навчальний процес, при якому усі або частина занять здійснюється з використанням сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій при територіальній віддаленості викладача й учнів.

Навчальний процес при дистанційному навчанні містить у собі всі основні форми традиційної організації освітнього процесу та поєднує дослідницьку й самостійну роботу учнів; при цьому реалізація цих форм значно змінюється.

Дистанційне навчання характеризується високим професіоналізмом, прагненням до співробітництва, самоствердженням і високим рівнем комунікації з колегами. Йому властиве значне посилення соціально значущих мотивів: ділового, пізнавального, співробітництва, самореалізації та розвитку, самоствердження й комунікативності.


ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Подання освітньої інформації

Передача освітньої інформації

Зберігання й обробка освітньої інформації

Мета вивчення дисципліни:

  • знайомство з теоретичними та практичними аспектами використання сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій та дистанційних форм навчання у професійній педагогічній діяльності: самонавчання, самоосвіта в підготовці;
  • формування фахових компетентностей майбутніх учителів в області дистанційного навчання;
  • формування базових знань у сфері організації дистанційного навчання у навчальному закладі;
  • оволодіння принципами створення та функціонування дистанційних курсів;
  • набуття вмінь для роботи із електронними підручниками, дистанційними уроками та курсами.

Завдання дисципліни:

 • розкрити значення основ дистанційних форм навчання в загальній та професійній освіті людини;
 • розкрити вплив засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та дистанційних форм навчання на науково-технічний та соціально-економічний розвиток суспільства;
 • формування знань та умінь в галузі об’єктивного оцінювання, аналіз переваг і недоліків дистанційної освіти;
 • оволодіння методикою дистанційного навчання,

ознайомити студентів із основними принципами побудови, типами дистанційних курсів та моделями дистанційної освіти;

 • ознайомити студентів із основними принципами побудови, типами дистанційних курсів та моделями дистанційної освіти;
 • навчити студентів створювати власні дистанційні уроки та курси;
 • забезпечити підготовку студентів для подальшої роботи з адміністрування та забезпечення коректної роботи дистанційних курсів.

Завдання дисципліни:

Після вивчення дисципліни, студент повинен знати:

 • понятійний апарат дистанційної освіти;
 • основні принципи та моделі дистанційної освіти;
 • організаційні форми дистанційної освіти;
 • стратегії організації дистанційної освіти в навчальних закладах;
 • технології створення та адміністрування дистанційних курсів;
 • характеристики, особливості та технології роботи із електронними посібниками та підручниками.

Після вивчення дисципліни, студент повинен вміти:

 • працювати із дистанційними курсами;
 • працювати із електронними підручниками;
 • працювати із програмними засобами, призначеними для конструювання дистанційних курсів;
 • створювати дистанційні уроки та курси;
 • організовувати дистанційне навчання у навчальному закладі.

Тематичний план навчального курсу


Назва дисципліни

Кількість годин

Всього годин

Аудиторні години

Самостійна робота

Всього аудиторних

Лекції

Лабораторні

Організація дистанційної освіти в навчальному закладі

108

34

18

16

74

МОДУЛЬ 1.


№ з/п

Назва модулів і тем

Кількість годин

Всього годин

Аудиторні години

Самостійна робота

Всього аудиторних

Лекції

Лабораторні

Модуль 1. Теоретичні основи дистанційного навчання.

26

8

6

2

18

1

Тема 1. Психолого-педагогічні аспекти дистанційного навчання.

6

2

2

4

2

Тема 2. Понятійний апарат дистанційної освіти.

9

3

2

1

6

3

Тема 3. Педагогічні технології в системі дистанційної освіти.

11

3

2

1

8

Модуль 1. Теоретичні основи дистанційного навчання

Зміст та концептуальні засади відкритої освіти. Психологічні особливості взаємодії у дистанційному навчанні. Психолого-педагогічні аспекти дистанційного навчання. Інновації та конфлікти в освіті.

Понятійний апарат дистанційної освіти. Історичні аспекти дистанційного навчання. Соціально-економічні потреби в дистанційній освіті. Основні принципи та моделі дистанційної освіти. Переваги та недоліки дистанційної освіти. Соціокультурні передумови та організаційні форми дистанційного навчання: західний досвід та перспективи вітчизняної вищої школи.

Педагогічні технології в системі дистанційної освіти. Вимоги до знань та умінь викладача дистанційного навчання. Компетентності викладача дистанційного навчання.

МОДУЛЬ 2.


№ з/п

Назва модулів і тем

Кількість годин

Всього годин

Аудиторні години

Самостійна робота

Всього аудиторних

Лекції

Лабораторні

Модуль 2. Практичне впровадження дистанційного навчання. Інтернет – технології в дистанційній освіті.

44

14

6

8

30

4

Тема 4. Організації дистанційного навчання в закладах освіти.

12

4

2

2

8

5

Тема 5. Програмні засоби для створення курсів дистанційного навчання.

18

6

2

4

12

6

Тема 6. Освітні ресурси мережі Internet. Управління комунікативною діяльністю студентів в дистанційній освіті.

14

4

2

2

10

Модуль 2. Практичне впровадження дистанційного навчання. Інтернет – технології в дистанційній освіті

Стратегія організації дистанційного навчання в закладах освіти. Нормативна документація та економічна схема організації дистанційної освіти в установі.

Програмні засоби та оболонки для створення курсів дистанційного навчання. Використання сучасних електронних засобів навчання на базі інтерактивної дошки. Якість дистанційної освіти. Умови ефективності дистанційного навчання. Інформаційна безпека в освіті.

Педагогічні та технічні аспекти вибору платформи дистанційної освіти. Аналіз світового досвіду.

Освітні ресурси мережі Internet. Проектна діяльність, конкурси та олімпіади для студентів в мережі Internet. Internet - спільнота учителів. Мережевий етикет в дистанційній освіті. Управління комунікативною діяльністю студентів в дистанційній освіті.

МОДУЛЬ 3.


№ з/п

Назва модулів і тем

Кількість годин

Всього годин

Аудиторні години

Самостійна робота

Всього аудиторних

Лекції

Лабораторні

Модуль 3. Підготовка навчальних та методичних матеріалів для дистанційної освіти

38

12

6

6

26

7

Тема 7. Електронні підручники та посібники

10

4

2

2

6

8

Тема 8. Побудова дистанційного курсу.

20

6

2

4

14

9

Тема 9. Проблеми організації дистанційної освіти в освітніх закладах України.

8

2

2

6

Модуль 3. Підготовка навчальних та методичних матеріалів для дистанційної освіти

Електронний підручник: основні характеристики, особливості та технології. Експертиза електронних навчальних матеріалів. Авторське право в дистанційному навчанні. Керування та адміністрування навчальною діяльністю в дистанційній освіті. Системи контролю та тестування в дистанційній освіті.

Побудова дистанційного курсу. Методичні аспекти створення Інтернет - курсів. Структура дистанційного курсу. Створення проекту дистанційного уроку. Аналіз деяких систем підтримки дистанційного навчання: Moodle, Claroline, Dokeos,

Рефлексія в дистанційному навчанні. Форми аналізу дистанційних занять. Дистанційний урок.

Система дистанційної освіти в умовах навчального закладу. Проблеми організації дистанційної освіти в освітніх закладах України.


www.themegallery.com

Thank You !


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка