Організація маркетингу в банкуСкачати 34,83 Kb.
Дата конвертації17.03.2017
Розмір34,83 Kb.

ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГУ В БАНКУ

 • Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри банківської справи УАБС НБУ
 • Васильєва Тетяна Анатоліївна
 • Підвищення кваліфікації працівників ПАТ “Державний ощадний банк України”
 • Суми, травень 2012р.
 • >
 • Сьогодні центральною ланкою в роботі банків стали клієнти, їхні потреби, зумовлені різними особистими смаками, культурними факторами, соціальним статусом, економічними показниками, психологічними особливостями, демографічними характеристиками, що формує вимоги до банківських продуктів, форм та методів обслуговування.
 • Банки змушені орієнтуватись на клієнтів, щоб отримати конкурентоспроможні місця на ринку.
 • Тому сьогодні маркетинг перетворився на один з головних інструментів забезпечення прибутковості банку.
 • >
 • Передумови виникнення та розвитку банківського маркетингу
 • інтернаціоналізація банківської індустрії;
 • розвиток міжбанківського ринку;
 • виникнення фінансово-кредитних інститутів небанківського типу;
 • зміни в технології банківської справи;
 • розвиток конкуренції між банками і небанківськими кредитними інститутами;
 • збільшення значення якості банківського обслуговування;
 • персоніфікацією традиційних банківських продуктів під індивідуальні запити окремих клієнтів;
 • формуванням системи партнерських відносин між клієнтами і банком.

Виникнення маркетингу пов'язане з тим, що пропозиція товарів почала випереджати попит. Наслідком такого явища стало загострення конкуренції. Тому актуальним питанням було не виробити товар, а його продати. Такі проблеми виникали в різні часи на різних ринках. Несвідомо люди почали здійснювати маркетингову діяльність уже в XVII ст., а на початку XX ст. ця прикладна діяльність набуває наукових характеристик та принципів.

 • Виникнення маркетингу пов'язане з тим, що пропозиція товарів почала випереджати попит. Наслідком такого явища стало загострення конкуренції. Тому актуальним питанням було не виробити товар, а його продати. Такі проблеми виникали в різні часи на різних ринках. Несвідомо люди почали здійснювати маркетингову діяльність уже в XVII ст., а на початку XX ст. ця прикладна діяльність набуває наукових характеристик та принципів.
 • Як академічна дисципліна маркетинг виник 1905 року у США в Пенсильванському університеті. Уже 1908-го у США з'являється перша маркетингова організація – Американське товариство маркетингу, перейменоване 1973-го на Американську асоціацію маркетингу, а великі фірми створюють відділи реклами та маркетингу.
 • Уперше концепцію банківського маркетингу почали розробляти у США в 50-ті роки XX століття.
 • У Західній Європі течія банківського маркетингу виникла в 1960-ті.
 • В Україні питання реалізації та втілення постулатів бан­ківського маркетингу вкрай актуальними стали у 90-х роках.

I етап кінець 50-х - перша половина 60-х років

 • Попередній етап
   • початок цілеспрямованого застосування реклами, як інструменту маркетингу;
   • розширення факторингових і лізингових послуг.
 • >

ІІ етап друга половина 60-х років

 • Етап масового впровадження банківських послуг для різних груп клієнтів
 • >
 • >
 • початок масового надання крупними банками послуг для приватних клієнтів, операцій по обслуговуванню малих фірм, комерційної діяльності приватних осіб;
 • в широких масштабах почалася виплата заробітної плати та інших доходів через банки з допомогою спеціальних рахунків;
 • спільна реклама по телебаченню і в кіно товарів сфери матеріального виробництва і банківських продуктів;
 • покладено початок наданню колективних банківських або послуг по самообслуговуванню (впровадження першого покоління грошових автоматів);
 • здійснення заходів по уніфікації банківських формулярів.

ІІІ етап перша половина 70-х років

 • Етап вдосконалення і професіоналізації
   • розширення асортименту банківських послуг за рахунок ощадних книжках клієнтів, відкриття пенсійних вкладів, послуги у сфері фінансування житлового будівництва; розширення послуг у формі овердрафту і контокоренту;
   • - початок професійного застосування крупними банками маркетингу в своїй діяльності (створення спеціальних відділів маркетингу, які здійснювали аналіз і дослідження ринку банківських послуг і готували відповідні пропозиції керівництву);
   • - активне розширення діяльності банків на ринку масових операцій (розширення філіальної мережі з метою наближення банківських послуг до клієнтів.
 • >

ІV етап друга половина 70-х років

 • Переважне застосування інструментів маркетингу в платіжно-розрахунковій сфері
   • введення другого покоління банкоматів;
   • широке розповсюдження дорожніх чеків та єврочеків;
   • організація та будівництво перших відкритих операційних залів;
   • застосування особистих ідентифікаційних номерів і цифрових підписів;
   • навчання персоналу методам реалізації банківських послуг і відносин з клієнтами
 • >
 • >
   • посилення роботи з ринком молоді;
   • розширення послуг і консультацій пов'язаних із страхуванням, пенсійним забезпеченням та іншими видами фінансових послуг;
   • форсування процесу створення і забезпечення системи самообслуговування у масових операціях (введення третього покоління банкоматів, введення системи "клієнт-банк" тощо);
   • розширення банківських послуг на ринку нерухомого майна;
   • розширення асортименту і покращення якості банківських послуг для малих і середніх фірм.
 • V етап перша половина 80-х років
 • Розширення асортименту банківських продуктів, та спектру послуг,
 • які надаються банківськими установами

VІ етап друга половина 80-х – початок 90-х років

 • Банки починають здійснювати детальний аналіз доходів і витрат як по кожному клієнту, так і по кожному виду послуг, а інколи навіть по окремих послугах.
 • >

VІІ етап - впровадження та поширення нових технологій у банківській сфері

 • масове запровадження платіжних карток
 • надання банківських послуг з використанням мережі Інтернет (включаючи створення віртуальних банків);
 • надання банківських послуг через системи електронного і мобільного зв’язку.
 • >
 • Специфіка банківського маркетингу обумовлена тим, що продається послуга, а не конкретний матеріальний продукт
 • Банківська послуга
 • Послуга, на відміну від упредметнених товарів, завжди є процесом, в ході якого відбувається взаємодія її виробника і споживача.

1) Перш за все, покупцю банківської послуги важко розібратися і оцінити, що продається до її придбання, а іноді навіть після цього. Клієнт вимушений вірити банку, у нього обов’язково повинен бути приступнім елемент довіри до банку. Одночасно невідчутність бан­ківської послуги ускладнює управлінську діяльність банківського працівника. У нього виникають дві проблеми:

 • 1) Перш за все, покупцю банківської послуги важко розібратися і оцінити, що продається до її придбання, а іноді навіть після цього. Клієнт вимушений вірити банку, у нього обов’язково повинен бути приступнім елемент довіри до банку. Одночасно невідчутність бан­ківської послуги ускладнює управлінську діяльність банківського працівника. У нього виникають дві проблеми:
 • - важко показати свій «товар»;
 • - складно пояснити у всіх деталях клієнтам, за що вони платять гроші.
 • 2) банківські послуги, на відміну від матеріальних товарів, не можна виробляти про запас і зберігати, вона може вироблятися тільки у момент її затребування. Ці два процеси не можуть бути відірвані один від одного. Крім того клієнт банку не може відразу оцінити якість пропонованої і надається йому послуги.
 • 3) неминучим наслідком неспівпадання в часі виробництва і затребування банківської послуги є мінливість її надання – залежність від того, де, коли і ким вона надається. Мінливість банківської послуги іноді викликається і її покупцями, унікальність кожного з яких вимагає високого ступеня індивідуалізації відповідно до вимог клієнта, що робить неможливим масове виробництво багатьох видів банківських послуг.
 • 4) Невіддільність банківських послуг від джерела їхнього надання означає, що створення і збут банківської послуги відбуваються одночасно. Поза банком і окремо від нього послуги не існують.
 • >
 • Ключова дефініція
 • Банківський маркетинг – вид людської діяльності, який спря­мований на виявлення нужд та потреб клієнтів банку, з метою їх задоволення завдяки банківським продуктам.
 • Потрібно продавати не те, що можна виробити, а виробляти те, що можна продати.
 • 1. Потреба
 • 2. Задоволення потреби

МАРКЕТИНГ ВІДНОСИН У БАНКУ

 • Загальні теоретичні основи системи маркетингу відносин були розроблені в 1980-х рр. шведськими вченими в рамках промислового маркетингу, а вже до кінця 1990-х рр. був розроблений її прикладний інструментарій, що являє собою сукупність конкретних методів, прийомів і засобів встановлення, розвитку та підтримання відносин компанії зі споживачами.
 • >
 • Маркетинг відносин: головна ідея
 • Маркетинг відносин – це сучасний підхід в організації роботи банку з клієнтами, суть якого полягає в якнайповнішому задоволенні їх потреб у банківському обслуговуванні, встановленні та підтриманні довготривалих, партнерських і взаємовигідних відносин між банком і споживачами та у спрямованості установи не на продаж банківських продуктів, а на утримання існуючих лояльних клієнтів.
 • >
 • Не шукай нових клієнтів… якщо не можеш втримати існуючих
 • Витрати на залучення нового клієнта обходяться приблизно
 • в 5-10 разів дорожче
 • ніж на утримання існуючого

Скорочення відтоку клієнтів

 • Скорочення відтоку клієнтів
 • на 5-10 %
 • може принести банку
 • до 75 % додаткового прибутку
 • >

Збільшення утримання існуючих клієнтів

 • Збільшення утримання існуючих клієнтів
 • на 5 %
 • сприяє підвищенню прибутку банку
 • на 85 %
 • >
 • >
 • Характерні особливості маркетингу відносин
 • 1. Задоволення існуючих та формування нових потреб
 • 2. Довготривалість відносин
 • 3. Довіра клієнтів
 • 4. Системність та комплексність роботи
 • 5. Висока якість обслуговування
 • 8. Впровадження сучасних технологій
 • 6. Індивідуальний підхід
 • 7. Новий підхід до корпоративної філософії

Основні особливості та відмінності маркетингу відносин від традиційного маркетингу угод полягають у:

 • Основні особливості та відмінності маркетингу відносин від традиційного маркетингу угод полягають у:
 • максимально повному задоволенні запитів клієнтів банку та формуванні нових потреб споживачів у перспективних банківських продуктах на основі розуміння їх інтересів, переваг і привабливості;
 • прагненні налагодити довготривалі партнерські взаємовигідні конструктивні відносини між банком та його споживачами;
 • збереженні довіри та позитивного ставлення клієнта до банку замість акценту на обсязі реалізованих послуг і розмірі отримуваного прибутку;
 • орієнтації банку на системну й комплексну роботу з клієнтами, постійне підтримання відносин зі споживачами та перетворення їх на лояльних споживачів, встановлення зворотного зв’язку зі споживачами (за допомогою безпосереднього спілкування, телефону, факсу, e-mail, чату, традиційної пошти), інформаційна підтримка якого технологічно забезпечена наявністю програмних продуктів і клієнтських баз даних;
 • фокусуванні банків на високій якості обслуговування клієнтів як важливому елементі сучасної банківської діяльності – стандарти якості обслуговування, завдяки детальному опису вимог до кожного етапу бізнес-процесу, дозволяють, з одного боку, розробити систему критеріїв оцінки діяльності та мотивування працівників, з іншого – підвищити рівень довіри споживачів до незмінності якості банківських продуктів, цінність яких також відповідно зростає;
 • застосуванні банком персоніфікованого підходу до формування власної процентної, тарифної та асортиментної політик як найбільш важливих інструментів розвитку відносин з клієнтами з урахуванням інформації про попередні відносини з ними;
 • переході від трансакційного до недискретного маркетингового процесу внаслідок створення структурних зв’язків, які полегшують взаємодію зі споживачами, наприклад, забезпечення клієнтів засобами електронного зв’язку для спрощення системи обслуговування в банку;
 • створенні корпоративної філософії «орієнтація на клієнта», згідно з якою співробітники банку мотивовані та відповідальні за побудову і поглиблення партнерських відносин зі споживачами;
 • активному впровадженні сучасних інформаційних технологій, здатних створювати та постійно оновлювати бази даних про клієнтів і захищати їх приватну інформацію.
 • >
 • Переваги
  • забезпечення зниження витрат банку, пов’язаних із залученням клієнтів (на відкриття рахунків, організацію реклами тощо)
  • забезпечення наявності в банку ключового сегмента споживачів, які створюють основу для тестування й виведення нових продуктів і послуг на ринок, що в свою чергу знижує рівень невизначеності для банку в цілому
  • отримання банком бар’єра для входження конкурентів за рахунок утримання стабільної бази клієнтів
  • розширення кола постійних споживачів сприяє покращенню економічних показників і конкурентних позицій банку
  • отримання психологічного комфорту клієнтами завдяки їх тісним зв’язкам із співробітниками банку
  • налагодження дружніх відносин між персоналом банку та клієнтами сприяє отриманню ними соціальних переваг
  • отримання споживачами різноманітних економічних вигід (знижки, участь у програмах лояльності) в результаті їх
  • тісної співпраці з банком
  • можливість адаптації банківських послуг під конкретного клієнта
 • >

Концепція «оцінки клієнта під кутом 360°»

 • Використання банком внутрішніх і зовнішніх даних про фінансові трансакції клієнта, які в сукупності відображають цілісну картину їх взаємодії з метою повного задоволення фінансових потреб споживача та побудови їх подальшої ефективної співпраці. Це дає змогу банку проводити аналіз відносин із споживачами за всім спектром продуктів і послуг, якими він користується.
 • >

Концепція подієвого маркетингу

 • «Подієвий» маркетинг покликаний фіксувати окремі значущі епізоди життя покупців і їх фінансової активності та вивчати можливості поліпшення якості й обсягів обслуговування клієнтів у зв’язку з тією або іншою подією. Найбільш значуще місце в структурі моделі поведінки клієнта займають чинники, що безпосередньо впливають на процес прийняття ним рішення про покупку, а саме – різні події в особистому і фінансовому житті роздрібних споживачів банку (досягнення повноліття, вступ до вищого навчального закладу, весілля, народження дітей, розлучення, зміна місця проживання або роботи, вихід на пенсію, факти звернення покупця в телефонний центр або участі у форумі щодо певної послуги на банківському сайті). Головне для банку – це вчасно відреагувати на подібні життєві ситуації клієнтів, пропонуючи їм персоніфіковані банківські послуги зі спеціальними умовами, що демонструє зацікавленість банку в тривалих і плідних відносинах зі споживачами.
 • >
 • Концепція подієвого маркетингу
 • (event-based marketing)
 • Елементи впровадження
 • концепції подієвого маркетингу
 • >
 • Концепція управління досвідом
 • налагодження міцних особистих контактів клієнтів із службовцями банку, що надають їм необхідну консультаційну допомогу або безпосередньо реалізують фінансові послуги
 • Зміна філософії ведення банківського бізнесу
 • Висока якість обслуговування, включаючи навчання і підготовку уважного професійного персоналу

Клієнтоорієнтовані маркетингові заходи банків України

 • >
 • ПАТ «КБ «ГЛОБУС» - переможець III Всеукраїнського конкурсу «Банк року – 2011» у номінації «Найбільш клієнтоорієнтований банк» (за версією журналу «Банкиръ»).
 • Критерії відбору
 • репутація,
 • рівень довіри клієнтів,
 • якість обслуговування
 • прозорість, відкритість
 • Впровадження обслуговування VIP-клієнтів
 • (VIP-банкінгу)
 • сутність багатьох програм лояльності в Україні зводиться до
 • VIP-обслуговування клієнтів, як правило, корпоративних, що пояснюється порівняно високим рівнем доходів, які банк отримує від співпраці з ними

Клієнтоорієнтовані маркетингові заходи банків України

 • Реорганізація існуючої функціональної організаційної структури в дивізіонально-клієнтську, за якою діяльність департаментів і відділів банку зорієнтована на певні групи споживачів – індивідуальний, корпоративний, міжбанківський бізнес
 • відсутність у вітчизняних банках високотехнологічних, вузькоспеціалізованих, тобто орієнтованих на певний сегмент клієнтів банку, витратних, комплексних програм лояльності, що пов’язано з недостатнім розвитком ринку банківських послуг в Україні та нерозумінням важливості їх впровадження вищим менеджментом банків


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка