Організація методичної роботи з педагогічними кадрами щодо осучаснення навчально-виховного процесу в днзСкачати 39,26 Kb.
Дата конвертації30.11.2016
Розмір39,26 Kb.

Організація методичної роботи з педагогічними кадрами щодо осучаснення навчально-виховного процесу В ДНЗ

Лошакова Л.О.,

вихователь-методист

ДНЗ №3 «Дзвіночок»

м.Скадовськ

Мета і напрями методичної роботи

Мета методичної роботи:

• вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя;

• стимулювання творчого потенціалу водночас з формуванням навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності.

 

Напрями методичної роботи:

• Підвищення соціально-психологічної культури вихователів;

• Вдосконалення педагогічної майстерності;

• Формування толерантного ставлення до дітей, побутової культури;

• Розвиток професійних умінь та навичок.

Принципи методичної роботи

Принципи методичної роботи:

• Педагогічна співпраця з вихователем;

• Робота в режимі довіри, доброзичливості;

• Творча атмосфера, стимулювання творчої активності;

• Принцип допоміжно-регульованого контролю;

• Надання вихователеві права вибору;

• Системність методичних заходів;

• Принцип «Я-повідомлень» у спілкуванні;

• Щоденна допомога;

• Випереджальний характер методичної роботи.

Організація роботи методичного кабінету


ІНФОРМАЦІЙНО- ДОВІДКОВИЙ,

НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНИЙ ЗМІСТ КАБІНЕТУ

Навчально-методичне консультування

Розвиток творчої індивідуальності педпрацівників

Удосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогів

Вивчення рівня знань, умінь та навичок дітей

Поповнення педагогічною літературою

Співдружність зі Скадовською гімназією

Матеріали презентацій

Організація педагогічних заходів: виставок, читань

Узагальнення досвіду спеціалістів ДНЗ

Апробація та впровадження в роботу педагогічного досвіду

СТРУКТУРА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ДНЗ №3 «ДЗВІНОЧОК»

Основні напрямки діяльностіПедагоги ДНЗ

Мета: підвищення рівня професійної компетентностіВихованці

Мета: розвиток якостей особистісного зростання дошкільникаБатьки і громадськість

Мета: інтеграція родинного та суспільного вихованняФОРМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

Колективні: педради, педагогічні читання, конференції, виставки, конкурси, вікторини

Групові: консультації,

робота творчої групи,

школа молодого вихователя, впровадження ППД, колективні перегляди,

школа ППД,

методоб’єднання

Індивідуальні: самоосвіта, ППД (моделювання, корекція, вивчення, узагальнення), консультування, атестація, майстер-класи, наставництво, курси підвищення кваліфікації

ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ

Забезпечення здоров’я і здорового способу життя

Досягнення високого рівня освіти дошкільників

Створення умов для забезпечення готовності старших дошкільників до навчання в школі

Науково-методичне і кадрове забезпечення освітнього процесу

Індивідуальне вступне тестування, консультації, відвідування ДНЗ тощо

ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ

Наочно-письмові: батьківські куточки, стенди, анкетування, родинні газети тощо

Групові: практикуми, гуртки за інтересами, школа молодих батьків

Колективні: конференції, смачні зустрічі, спільні свята, зустрічі з цікавими людьми

ЦІЛІСНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Індивідуальні форми методичної роботи

Учитель у вчителі живе лише

до тих пір, поки він вчиться.

К.Ушинський

Змістом індивідуальної методичної роботи є допомога кожному педагогу в підготовці до участі в роботі дошкільних та районних методичних об’єднань, семінарів, конференцій, педагогічних читань, розв’язанні проблем, пов’язаних з удосконаленням педагогічних та методичних видань із провідної теми самоосвіти.

Головним завданням цієї роботи є формування індивідуальної, авторської, високоефективної системи педагогічної діяльності кожного вихователя, націленої на збагачення знань педагогів, розвиток у них мотивів творчої діяльності

зміст індивідуального освітнього маршруту


Індивідуальні форми методичної роботи

Самоосвіта

Перспективний педагогічний досвід

Курси підвищення кваліфікації

Атестація

Консультування


Самоосвіта

Самоосвіта – це самостійне надбання знань із різних джерел з урахуванням особистих інтересів педагога та об’єктивних потреб дошкільного закладу.

Самоосвітня діяльність педагогів реалізується в таких формах їхньої роботи, як:

 • робота в бібліотеках із книгами, періодичними виданнями, монографіями, каталогами
 • участь у роботі тренінгів, конференцій, науково-практичних семінарів
 • отримання консультацій спеціалістів, практичних центів, кафедр психології і педагогіки ВНЗ
 • ведення власної картотеки з обраної проблеми
 • робота з банком діагностичних і корекційно-розвивальних програм в районних методичних центрах

Загальні відомості про самоосвіту педагогів ДНЗ №3 «Дзвіночок»
П.І.Б. педагога

Тема самоосвіти

Практичний вихід

1.

Лошакова Л.О.

Формування інноваційної культури, творчої активності педагогів ДНЗ

Оформлення презентації, розміщення матеріалів на сайті

2.

Коваленко О.Г.

Розвиток креативних якостей дітей дошкільного віку на заняттях художньо-естетичного профілю.

Оформлення осередків ігрової діяльності в групі. Складання перспективного плану гурткової роботи художньо-естетичного циклу

3.

Бєджанян О.М.

Виховний і розвивальний потенціал театралізованої діяльності в дошкільному віці.

Оформлення атрибутів театралізованої діяльності. Складання перспективного плану театралізованої діяльності в молодшій групі. Виступ на педраді.

4.

Портна В.В.

Формування логіко-математичної компетентності дитини в дошкільному віці.

Підготовка консультації для батьків. Оформлення портфоліо.

5.

Гриненко Л.В.

Формування екологічної культури особистості через її духовний розвиток.

Виступ на педраді. Оформлення тематичної папки.

6.

Горобець К.С.

Гра – ефективний засіб розвитку дітей раннього віку.

Поповнення розвивальних осередків групової кімнати дидактичними іграми та посібниками.

7.

Жукова О.Ю.

Дитина у природному довкіллі.

Еколого- валеологічне виховання дітей у дошкільному закладі.Мультимедійна презентація. Оформлення екологічних осередків в групі.

8.

Безугла Т.О.

Формування сенсорномоторних здібностей малюків.

Оформлення портфоліо. Виступ на педраді.

9.

Сокол Н.Л.

Розвиток логічного мислення старших дошкільників на математичних заняттях.

Презентаційні матеріали, виготовлення слайдів. Оформлення центру дидактичних ігор.

10.

Демочані Ю.В.

Музично-естетичний розвиток дитини – складова освітньої лінії «Дитина у світі культури»

Виступ на педраді. Оформлення портфоліо.

Виготовлення посібників.11

Умнова Т.В.

Розвитик логічного мислення дошкільників в ігровій діяльності.

Консультація для батьків. Оформлення розвивального середовища, картотеки

Курси підвищення кваліфікації

Ефективною індивідуальною формою методичної роботи з педагогами є проходження ними раз на 4-5 років курсів підвищення кваліфікації – спеціально організованих заходів для розширення та поглиблення знань, умінь та професійних навичок працівників певної спеціальності.

Основними завданнями курсів підвищення кваліфікації є:

 • поглиблення та розширення знань педагогів із психології, теорії і методики дошкільної освіти
 • ознайомлення з досягненнями педагогічної науки
 • вивчення нормативних програмних та методично-інструктивних документів
 • створення умов для досягнення педагогами високого рівня професіоналізму, набуття ними навичок творчої діяльності

Графік проведення курсової перепідготовки та атестації вихователів ДНЗ
П.І.Б.

Посада

2012

2013

2014

2015

2016

Результати попередньої атестації

К

А

К

А

К

А

К

А

К

А

1

Мудра Н.О.

Завідувач

-

2

Лошакова Л.О.

Методист

Спеціаліст вищої категорії

3

Бєджанян О.М.

Вихователь

Спеціаліст

4

Жукова О.Ю.

Вихователь

Спеціаліст І категорії

5

Коваленко О.Г.

Вихователь

Спеціаліст

6

Гриненко Л.В.

Вихователь

Спеціаліст

7

Безугла Т.О.

Вихователь

Спеціаліст

8

Горобець К.С.

Вихователь

Атестується вперше

9

Умнова Т.В.

Вихователь

Атестується вперше

10

Портна В.В.

Вихователь

Атестується вперше

11

Демочані Ю.В.

Музкерівник

Спеціаліст

12

Сокол Н.Л.

Вихователь

Спеціаліст І категорії

13

Асмолова А.О.

Вихователь

Спеціаліст

Інтерактивні методи групового навчання

Інтерактивні методи навчання – це система методів, що забезпечують активність і розмаїтість розумової і практичної діяльності тих, кого навчають, у процесі освоєння знань, підвищення своєї професійної компетентності.

Особливості інтерактивних методів навчання

 • групова форма організації роботи учасників навчального процесу
 • використання діяльнісного підходу до навчання
 • практичне спрямування діяльності учасників навчального процесу
 • ігровий і творчий характер навчання
 • використання у роботі різних комунікацій, діалогу і полілогу
 • використання знань і досвіду тих, хто навчається
 • рефлексія процесу навчання його учасниками

Тренінг

Тренінг – це навчання, у якому основну увагу приділяють практичному відпрацьовуванню досліджуваного матеріалу. Під час такого навчання у процесі моделювання спеціально заданих ситуацій педагоги мають змогу розвинути і закріпити необхідні знання і навички, змінити своє ставлення до власного досвіду і підходів, які вони застосовують у роботі.

У тренінгах, зазвичай, широко використовують різні методи і техніки інтерактивного навчання:

 • групові дискусії,
 • аналізування конкретних ситуацій
 • ділові, рольові, імітаційні ігри

Ділова гра

Ділова гра – метод імітації прийняття рішень у різних педагогічних ситуаціях, умовне відтворення організаційної структури в ігровій формі. Суть гри полягає в тому, що учасники гри продуктують свої ідеї відносно заданої проблеми, потім разом аналізують їх до того моменту, коли певне рішення задовольнить усіх або більшість гравців.

Ділова гра навчає учасників демократичності й відповідальності. Під час її проведення можна створити такі умови, за яких кожен з учасників отримує можливість максимально розкрити свій творчий потенціал. Колектив же в цілому отримує не просто кваліфікованих працівників, а колективний інтелект, який працює на розв’язання спільних завдань

Ділова гра “поговоримо про толерантність”


Проведено на засіданні районної школи педагогічної діяльності керівників дошкільних закладів району 11.11.2013

Семінар-практикум

 • Семінар-практикум – вид заняття, мета якого полягає в забезпеченні можливості практичного використання теоретичних знань.
 • Він передбачає інтенсивну самостійну практичну роботу учасників і ведучого за визначеною темою. У процесі проведення семінару-практикуму відбувається безпосередній обмін досвідом, розглядаються варіанти розв’язання тих чи інших проблем.

Семінар-практикум за програмою “Крок за кроком”

Круглий стіл

Круглий стіл – це колективне обговорення заданої теми рівноправними учасниками.

Форми проведення круглого столу

 • колективна бесіда з проблемних питань заданої теми
 • регламентована дискусія або диспут – публічне обговорення спірного питання, яке проводять після вивчення певної теми чи розглядання конкретної проблеми
 • навчальна конференція призначена для засвоєння легких, але об’ємних матеріалів (одні учасники заходу виступають із заздалегідь підготовленими міні-повідомленнями із відповідної теми, інші – ставлять їм запитання
 • навчальні зустрічі з фахівцями, до яких учасники заздалегідь готують запитання із відповідної теми, які зможуть поставити фахівцеві

Творча група

Творча група є тимчасовим творчим колективом, який створюють під певну тему, що становить для цієї групи педагогів професійний інтерес.

Упродовж навчального року проводять не менше трьох засідань творчої групи. Основними формами роботи творчої групи є

 • захист проектів
 • семінари-практикуми
 • дослідницькі лабораторії
 • методичні конференції
 • ділові ігри
 • фестивалі
 • круглі столи
 • мозкові штурми
 • експериментальні групи

План роботи творчої групи «Дошколярик» «Формування екологічної компетентності дошкільників»

І засідання - 20 жовтня 2012 року.

1."Виховання позитивного емоційного ставлення до природи у дітей дошкільного віку" - доповідь -  Гриненко Л.В.

2. "Формування у дошкільників первинних уявлень про екологічні зв'язки в природі" - презентація  - Умнова Т.В.

3. "Організація пошукової роботи дітей у природі" - інформація з досвіду роботи – Жукова О.Ю.

Домашнє завдання: скласти методичні павутинки по ознайомленню з природою.

 

ІІ засідання - 20 лютого 2013 року

"Методика екологічної освіти дітей дошкільного віку"

1. "Вікові можливості засвоєння екологічного знаннь" - презентація -  Жукова О.Ю..

2. "Емоційно-ціннісний компонент - складова екологічної компетентност дошкільника" - доповідь – Гриненко ЛВ.

3. "Екологічно мотивована діяльність молодших дошкільників" - з досвіду роботи - Бузугла Т.О.

4. "Еклогічно-розвивальне середовище дошкільного навчального закладу (інноваційні підходи)" - презентація  - Лошакова Л.О.

Домашнє завдання: створити екологічне розвивальне середовище в групах.

 

ІІІ засідання - 20 квітня 2013року.

1. "Екологічні проекти" - доповідь – Гриненко Л.В.

2. "Цільові прогулянки до парку та моря" - інформація – Коваленко О.Г.

3. "Дитяче експереметування" - практичне заняття – Жукова О.Ю..

4. "Краєзнавчо-туристична діяльність як складова виховного процесу" - доповідь - Безугла Т.О.

Домашнє завдання: спланувати та провести заняття за темою "Дитячий туризм" - травень 2013 року

Форми групового навчання В ДНЗ

Самоаналіз рівня фахової компетентності


Знання дошкільної педагогіки, психології

Знання основ гігієни, педіатрії

Знання етики, стиль спілкування з дітьми

Організація освітнього процесу

Організація роботи з батьками

ПІБ_________________________________________________________________________________________________________

Посада_____________________________________________________________________________________________________

Освіта_______________________________________________________________________________________________________

Кваліфікаційна категорія_______________________________________________________________________________________

Звання_______________________________________________________________________________________________________

Педагогічний стаж____________________________________________________________________________________________Оцініть свої професійні якості

Оцініть свої особисті якості

Міра прояву

Особисті якостіУ повній мірі

Достатньо

Недостатньо

Любов, повага до дітей

Комунікативні здібності

Тактовність, доброзичливість

Уміння співчувати, емпатія

Рефлексія, уміння аналізувати свою діяльність

Організаторські здібності

Відповідальність

Артистичні, творчі здібності

Урівноваженість, емоційна стабільність

Уважність, спостережливість

Ерудованість

Упевненість у собі, адекватність самооцінки, самосприйняття

Грамотне, виразне мовлення

Сприйняття інновацій

Результативність методичних заходів щодо підвищення фахової майстерності педагогів

Наш досвід свідчить, що індивідуальні форми методичної роботи є досить ефективними. Результатом їх використання у роботі з вихователями є зростання професійної майстерності педагогів та посилення мотивації на впровадження у свою роботу нових, досконаліших і сучасніших методів та прийомів роботи з дітьми.. Педагоги нашого дошкільного закладу є авторами методичних збірок, публікацій у фахових часописах, а також є активними учасниками обласних і районних заходів, на яких пропагують свої творчі здобуткиБаза даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка