Організація санітарно- епідеміологічної служби. Правові засади діяльності санепідслужби доц. Федчишин Н.ЄДата конвертації25.12.2016
Розмір51 Kb.

ОРГАНІЗАЦІЯ САНІТАРНО- ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ . Правові засади діяльності санепідслужби. доц. Федчишин Н.Є.

Cфера діяльності державної СЕС

 • Одна із головних складових національної безпеки держави, основне завдання якої забезпечувати санітарне та епідеміологічне благополуччя населення
 • Актуальні питання реформування Державної санітарно-епідеміологічної служби України
 • Голова Державної санітарно-епідеміологічної служби України Головний державний санітарний лікар України Анатолій Пономаренко
 • Державна санітарно-епідеміологічна служба керується 38 Законами України
 • 1
 • Кодекси України
 • Кодекс України про адміністративні правопорушення,
 • Митний кодекс України,
 • Повітряний кодекс України,
 • Водний кодекс України,
 • Земельний кодекс України,
 • Кодекс торговельного мореплавства України,
 • Закони України
 • "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення",
 • "Основи законодавства України про охорону здоров’я",
 • "Про захист населення від інфекційних хвороб",
 • "Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз",
 • "Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ",
 • "Про безпечність та якість харчових продуктів",
 • "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності", "Про охорону праці",
 • "Про охорону навколишнього природного середовища",
 • "Про дитяче харчування",
 • "Про питну воду та питне водопостачання",
 • "Про атмосферне повітря",
 • "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку",
 • "Про пестициди і агрохімікати».
 • Міжнародні медико-санітарними правила (ВООЗ, 2010 р.), угодами та конвенціями, до яких приєдналась Україна.
 • Концепція розвитку державної санітарно-епідеміологічної служби України на 2009-2013 роки
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.11.2009 № 1685-р “Деякі питання розвитку та переоснащення установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби України на 2010-2012 роки”
 • План заходів щодо розвитку та переоснащення установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби України на 2010-2012 роки
 • та
 • Перелік сучасного лабораторного обладнання для бактеріологічних, вірусологічних, санітарно-хімічних, радіологічних досліджень з урахуванням
 • міжнародних вимог
 • 5
 • +----------------------------

Нормативно-правові документи щодо СЕС

 • Указ Президента України від 09.12.2010 № 1085 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади”
 • Указ Президента України від 06.04.2011 № 400 “Про Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу України”

Проблемні питання, пов’язані з реформування Держсанепідслужби України

 • необхідність вивільнення значної кількості працівників
 • необхідність визначення категорії працівників закладів, які будуть підлягати скороченню
 • необхідність визначення критеріїв та принципів, за якими будуть визначатися працівники, що отримають статус державних службовців
 • необхідність перепідготовки частини працівників
 • яким чином забезпечити зайнятість вивільнених працівників?
 • необхідність збереження всіх соціальних гарантій працівників Держсанепідслужби при переведенні на інші посади.

Державний характер санітарно-епідеміологічної діяльності

 • Державний характер санітарно-епідеміологічної діяльності
 • Цей принцип закріплений у законодавчих документах, згідно з якими санітарно-гігієнічні та санітарно-протиепідемічні норми та правила є обов'язковими для всіх відомств і служб. Будь-які заходи, пов'язані з захистом здоров'я населення, повинні здійснюватись за участю державної санітарно-епідеміологічної служби.

Нові функції Державної санітарно-епідеміологічної служби України (Указ Президента України від 6 квітня 2011 р.)

 • Здійснення контролю за дотриманням показників вмісту шкідливих для здоров’я людини речовин і інгредієнтів у тютюнових виробах, які реалізуються на території України, та моніторингу ефективності вжитих
 • заходів з попередження і зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення;
 • Здійснення контролю і нагляду за дотриманням вимог стандартів
 • і технічних умов при транспортуванні, зберіганні і використанні (експлуатації) нехарчової продукції;
 • Ведення обліку даних про результати обов’язкових
 • медичних оглядів працівників.
 • Установи та органи СЕС
 • Органи, заклади Міністерства внутрішніх справ
 • Відповідні установи, заклади, частини та підрозділи Міністерства оборони
 • Органи, установи та заклади санепідеміологічного профілю МОЗ України
 • Служба безпеки України
 • 3
 • профілактика інфекційних хвороб,
 • професійних захворювань,
 • масових неінфекційних захворювань (отруєнь),
 • радіаційних уражень людей,
 • запобігання шкідливому на стан здоров’я і життя людини факторів середовища життєдіяльнос-ті
 • санітарні заходи щодо охорони території України від занесення та поширення особливо небезпечних ( у т.ч. карантинних) і небезпечних інфекційних хвороб
 • здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду у пунктах пропуску через державний кордон
 • аналіз причин і умов погіршення санітарної та епідемічної ситуації, підготовку пропозицій щодо санітарних та протиепідемічних (профілактичних) заходів і контроль за їх проведенням
 • Веде державний облік інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфек-ційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень людей
 • державний соціально-гігієнічний моніторинг, моніторинг атмосферного повітря в населених пунктах, поверхневих вод суші й питної води, морських вод, мінеральних і термальних вод, лікувальних грязей, озокериту, ропи ліманів, грунтів, фізичних факторів, моніторинг забруд-нення вод у районах водозаборів, які перебувають у зоні впливу аварії, стихійного лиха, катастрофи
 • аналіз небезпечних для здоров’я людини факторів середовища життєдіяльності людини, виробничого середовища та організоване здійснення державного санітарно-епіде-міологічного нагляду на усіх етапах виробництва та реалізації нехарчової продукції
 • аналіз та оцінка ризику для здоров’я і життя людини, обгрунтування заходів з управління ризиком, обстеження, розслідування, лабораторні та інструментальні дослідження і випробування, а також санітарну, гігієнічну, токсикологічну, епідеміологічну та ін. види оцінки середовища життєдіяльності людини
 • СТАТТЯ 49 КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
 • "ДЕРЖАВА ЗАБЕЗПЕЧУЄ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ"
 • ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДЕРЖСАНЕПІДСЛУЖБИ УКРАЇНИ
 • РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ САНІТАРНОГО ТА ЕПІДЕМІЧНОГО
 • БЛАГОПОЛУЧЧЯ НАСЕЛЕННЯ
 • Державні та суспільні протиепідемічні, санітарно-гігієнічні та оздоровчі заходи
 • Досконале санітарне законодавство
 • Науково-дослідна робота з гігієни, епідеміології, організації санітарно-епідеміологічної справи
 • Система підготовки, підвищення кваліфікації санітарних кадрів
 • Санітарно-гігієнічне виховання населення, підготовка працівників з питань епідеміології та гігієни
 • Практична діяльність органів і установ державної санітарно-епідеміологічної служби України
 • Основні завдання СЕС
 • Контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм і правил
 • ФУНКЦІЇ САНЕПІД
 • СЛУЖБИ:
 • Участь у проведенні профілактичних заходів
 • Організація, планування та координація проведення санітарно-оздоровчих і протиепідемічних заходів

Науково-планова основа санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних заходів, що включає дослідження впливу різних факторів зовнішнього середовища на здоров'я людини, суспільства та розробку відповідних заходів, норм і правил, спрямованих на забезпечення належних умов життя та праці. Всі ці заходи здійснюються в плановому порядку.

 • Науково-планова основа санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних заходів, що включає дослідження впливу різних факторів зовнішнього середовища на здоров'я людини, суспільства та розробку відповідних заходів, норм і правил, спрямованих на забезпечення належних умов життя та праці. Всі ці заходи здійснюються в плановому порядку.

Єдність запобіжного та поточного контролю проявляється в здійсненні в оперативному чи плановому порядку протиепідемічних заходів щодо ліквідації спалахів окремих інфекцій, проведенні комплексу санітарних, оздоровчих і профілактичних заходів, спрямованих на охорону здоров'я населення.

 • Єдність запобіжного та поточного контролю проявляється в здійсненні в оперативному чи плановому порядку протиепідемічних заходів щодо ліквідації спалахів окремих інфекцій, проведенні комплексу санітарних, оздоровчих і профілактичних заходів, спрямованих на охорону здоров'я населення.
 • Це стосується забезпечення доброякісною питною водою, харчовими продуктами, покращання якості атмосферного повітря, умов праці, відпочинку тощо.
 • 6
 • Міністерство охорони здоров’я України
 • Державна санітарно-епідеміологічна служба України
 • Центральна санітарно-епідеміологічна станція МОЗ (1)
 • СЕС АР Крим, областей, м.Києва, Севастополя (27)
 • СЕС міст, районів (660), об’єктів з особливим режимом роботи (8)
 • Кримська
 • протичумна станція
 • СЕС басейнові, портові (4+12)
 • Центральна санітарно-епідеміологічна станція на водному транспорті (1)
 • Центральна санітарно-епідеміологічна станція на залізничному транспорті (1)
 • Центральна санітарно-епідеміологічна станція на повітряному транспорті (1)
 • СЕС на залізницях, лінійні СЕС на залізницях (6+49)
 • Науково - дослідні інститути гігієнічного та епідеміологічного профілю
 • 7 установ
 • Діюча структура державної санітарно-епідеміологічної служби
 • В структурі державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ було передбачено 52944 посади
 • Перелік регіонів,
 • цілісні майнові комплекси санітарно-епідеміологічних станцій яких
 • станом на 22.12.2012 непередані до державної власності
 • Передані
 • Частково передані
 • Непередані
 • м.Київ
 • Заходи щодо реформування системи Державної санітарно-епідеміологічної служби України
 • 2
 • 4
 • ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 • (35 фахівців)
 • Український центр з профілактики та контролю хвороб (1)
 • Територіальні органи Держсанепідслужби України в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (27)
 • 15 підрозділів територіальних органів Держсанепідслужби у містах з районним поділом та 18 міжрайонних у містах з районним поділом.
 • 300 підрозділів територіальних органів Держсанепідслужби у сільських районах та містах без районного поділу
 • (ВСЬОГО - 333)
 • Кримська
 • протичумна станція
 • 4 басейнові підрозділи
 • Транспортний орган Держсанепідслужби на водному транспорті (1)
 • Транспортний орган Держсанепідслужби на залізничному транспорті (1)
 • Транспортний орган Держсанепідслужби на повітряному транспорті (1)
 • 6 підрозділів на залізницях
 • Науково - дослідні інститути гігієнічного та епідеміологічного профілю
 • 7 установ
 • Загальна чисельність державної санітарно-епідеміологічної служби України 29996,
 • у т.ч. державних службовців - 2500
 • Структура державної санітарно-епідеміологічної служби після оптимізації

З метою реалізації цих заходів Державною санітарно-епідеміологічною службою спільно з МОЗ підготовлено:

 • Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення дозвільних процедур у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення".
 • Законопроект Кабінетом Міністрів України внесено на розгляд до Верховної Ради України (реєстр. № 9378 від 01.11.2011).
 • Проекти постанов Кабінету Міністрів України:
 • "Про утворення територіальних органів Державної санітарно-епідеміологічної служби України";
 • "Про доповнення пункт 3 Порядку обчислення стажу державної служби“
 • "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 937“
 • Проект наказу Держсанепідслужби "Про затвердження Положення про територіальні органи Держсанепідслужби України та їх типової структури“
 • Постанови Кабінету Міністрів України
 • "Про внесення змін до переліку робіт і послуг у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, які виконуються і надаються за плату" (постанова КМУ від 30.11.2011 № 1262);
 • "Про затвердження критеріїв, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з впливом на санітарне та епідемічне благополуччя населення, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)" (внесено на розгляд до КМУ);
 • "Про внесення змін до Порядку державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів" (внесено на розгляд до КМУ);
 • "Про внесення змін до Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в України" (на погодженні в міністерствах);
 • Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 р. № 1067-р "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною санітарно-епідеміологічною службою та установами і закладами, що належать до сфери її управління" затверджено відповідний перелік адміністративних послуг та ін.
 • Наказом Держсанепідслужби України від 06.09.2011 № 23-од "Про затвердження стандартів надання адміністративних послуг Державною санітарно-епідеміологічною службою України" затверджено стандарти на надання безоплатних адміністративних послуг.

Реформування СЕС

 • -
 • Обласна СЕС - - -
 • Обласний
 • лабораторний
 • Центр
 • Держсанепідслужби
 • України
 • Районна СЕС -- -
 • Міжрайонний
 • відділ
 • лабораторних
 • досліджень

Структура СЕС

 • Районна СЕС
 • Складається із:
 • САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОГО ТА ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО
 • ВІДДІЛІВ
 • Міська СЕС
 • Складається із:
 • САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИЙ ВІДДІЛ
 • (ЛАБОРАТОРІЇ КОМУНАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ, ГІГІЄНИ ПРАЦІ, ХАРЧУВАННЯ)
 • ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИЙ ВІДДІЛ
 • (ПРОТИЕПІДЕМІЧНЕ ТА ПАРАЗИТОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ, БАКТЕРІОЛОГІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ)
 • ДЕЗІНФЕКЦІЙНИЙ ВІДДІЛ (ВІДДІЛЕННЯ ЕВАКУАЦІЇ,ВОГНИЩЕВОЇ ДЕЗІНФЕКЦІЇ, ДЕЗІНСЕКЦІЇ, ДЕРАТИЗАЦІЇ)

СТРУКТУРА РАЙОННОЇ СЕС

Структура обласної СЕС

Організаційно-методична робота СЕС

 • Це передбачає стосовно боротьби з інфекційними захворюваннями :
 • Зменшення розповсюдженості дифтерії, гепатитів В та С
 • Зниження рівня
 • туберкульозу
 • Зниження рівня інфекцій, що передаються статевим шляхом
 • Вроджених СНІДу,
 • краснухи, малярії
 • Зменшення рівня епідемічного паротиту, коклюшу, та інвазійних інфекцій

Здорове та безпечне середовище

 • Зменшити вплив забруднювачів небезпечних для здоров'я
 • Більш здоровий спосіб життя
 • Безпека харчових продуктів та питної води

Значне скорочення впливу фізичних, мікробних і хімічних забруднювачів, які становлять загрозу для здоров'я у водному і повітряному середовищі;

  • Значне скорочення впливу фізичних, мікробних і хімічних забруднювачів, які становлять загрозу для здоров'я у водному і повітряному середовищі;
 • у відходах і ґрунті відповідно до графіку і контрольних цифр, визначеними в національних планах дій з гігієни довкілля;
 • забезпечення загального доступу населення до запасів доброякісної питної води задовільної якості.
 • зміцнення форм здорового способу
 • життя в таких сферах як
 • харчування, фізична активність;
 • розширення доступу, збільшення фінансових можливостей і доступності корисних для здоров'я і безпечних харчових продуктів.

РЕЗУЛЬТАТ:

 • РЕЗУЛЬТАТ:
 • підвищення безпечності і якості житлових умов;
 • збільшення можливостей для інвалідів щодо повноцінного життя;
 • скорочення нещасних випадків і професійних захворювань;
 • створення умов для перебування дітей у дитячих садках, орієнтованих на зміцнення здоров'я та у школах, які сприяють зміцненню здоров'я;
 • не менше як половина міст і общин повинні стати активними членами мережі "здорових міст" і "здорових общин"

 • Єдність запобіжного та поточного санітарного нагляду як однієї з основних функцій установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби, які здійснюються єдиними методами на усій території держави.

Участь різних служб і відомств, організацій, підприємств, установ і громадян у проведенні санітарних і протиепідемічних заходів відповідно до чинних законодавчих документів.

 • Участь різних служб і відомств, організацій, підприємств, установ і громадян у проведенні санітарних і протиепідемічних заходів відповідно до чинних законодавчих документів.
 • Участь у міжнародному співробітництві із забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення.

Підготовка пропозицій щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, запобігання занесенню та поширенню особливо небезпечних (у тому числі карантинних) та небезпечних інфекційних хвороб;

 • Підготовка пропозицій щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, запобігання занесенню та поширенню особливо небезпечних (у тому числі карантинних) та небезпечних інфекційних хвороб;
 • контроль за усуненням причин і умов виникнення і поширення інфек­ційних, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та радіаційних уражень людей;
 • державний облік інфекційних і професійних захворювань та отруєнь;
 • видача висновків державної санітарно-гігієнічної експертизи щодо об'єктів поводження з відходами;
 • встановлення санітарно-гігієнічних вимог до продукції, що виробляється з відходів, та видача гігієнічного сертифіката на неї;
 • методичне забезпечення та здійснення контролю під час визначення рівня небезпечності відходів.

Забезпечення державою санітарного та епідемічного благополуччя залежить від:

 • Забезпечення державою санітарного та епідемічного благополуччя залежить від:
 • Застосування системи державних стимулів і регуляторів
 • Розвинутого досконалого санітарного законодавства
 • Організації державного санітарного епідеміологічного нагляду

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд:

 • нагляд за організацією і проведенням органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами санітарних і протиепідемічних заходів;
 • нагляд за реалізацією державної політики з питань профілактики захворювань населення, участь у розробці та контроль за виконанням програм різноманітного характеру;
 • нагляд за дотриманням санітарного законодавства;

нагляд за виконанням приписів та вимог посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби;

 • нагляд за виконанням приписів та вимог посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби;
 • проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи, надання висновків та дозволів на проведення видів діяльності, передбачених Законом України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення";
 • проведення гігієнічної регламентації будь-якого небезпечного фактора фізичної, хімічної, біологічної природи, присутнього у середовищі життєдіяльності людини.

До санітарно-епідеміологічних відносяться заклади дезінфекційної служби, серед них є міська дезінфекційна станція, її категорії визначають за чисельністю міського населення.

 • До санітарно-епідеміологічних відносяться заклади дезінфекційної служби, серед них є міська дезінфекційна станція, її категорії визначають за чисельністю міського населення.
 • / категорія - чисельність населення від 500 тисяч до 1 мільйона;
 • // категорія — чисельність населення від 200 тисяч до 500 тисяч;
 • III категорія - чисельність населення до 200 тисяч.

Завдання і напрямки діяльності державної санепідслужби різнопланові. Умовно можна виділити такі їх розділи:

 • Завдання і напрямки діяльності державної санепідслужби різнопланові. Умовно можна виділити такі їх розділи:
 • Контрольна робота - це здійснення державного запобіжного та поточного санепіднагляду.
 • Консультативна робота полягає в проведенні консультацій різних відомств з питань охорони довкілля, профілактики інфекційних захворювань, організації належних умов життя, побуту, праці, навчання, відпочинку, в наданні юридичним і фізичним особам інформації про санітарно-епідемічну ситуацію.

Організаційно-методична робота: заклади санепідслужби координують, скеровують діяльність підприємств, установ, організацій на виконання санітарно-гігієнічних, протиепідемічних норм і правил.

 • Організаційно-методична робота: заклади санепідслужби координують, скеровують діяльність підприємств, установ, організацій на виконання санітарно-гігієнічних, протиепідемічних норм і правил.
 • Науково-практична робота полягає у проведенні поглибленого вивчення впливу факторів довкілля та способу життя на здоров'я населення з метою розробки заходів із його покращання.
 • Нормативна робота - це розробка та затвердження (узгодження) санітарних правил, гігієнічних нормативів, проведення санітарно-ґігієнічної експертизи.

Державна санітарно-гігієнічна (санітарно-епідеміологічна) експертиза, спрямована на визначення відповідності нової діяльності, технології, продукції, сировини, нормативного документу, проектної, технічної, інструктивно-методичної документації тощо.

 • Державна санітарно-гігієнічна (санітарно-епідеміологічна) експертиза, спрямована на визначення відповідності нової діяльності, технології, продукції, сировини, нормативного документу, проектної, технічної, інструктивно-методичної документації тощо.
 • Безпосередній або опосередкований вплив на здоров'я людини;
 • Санітарне законодавство, в тому числі санітарні норми, державні стандарти, технічні умови та регламенти тощо, а у разі їх відсутності із встановленням критеріїв безпеки (показників та їх гранично допустимих рівнів, вмісту, концентрації тощо);

контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм і правил при проектуванні, будівництві, реконструкції житлових, комунальних, промислових і інших об'єктів, при зміні технології виробництва чи запровадженні нових виробничих процесів.

 • контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм і правил при проектуванні, будівництві, реконструкції житлових, комунальних, промислових і інших об'єктів, при зміні технології виробництва чи запровадженні нових виробничих процесів.
 • Здійснюється також контроль за плануванням, забудовою та благоустроєм населених місць, за проведенням заходів із санітарної охорони атмосферного повітря, джерел водопостачання, ґрунту від будь-якого забруднення.

Досконале санітарне законодавство

 • Гігієнічне та епідеміологічне нормування потенційно небезпечних для здоров'я людини факторів
 • Гігієнічні та епідеміологічні нормативи, регламентація застосування стандартів ГДР і ГДД
 • Застосування технологій, продукції згідно санітарних правил і норм, державних і галузевих стандартів

Основні види обстежень в СЕС:

 • Поточні
 • з метою нагляду за експлуатацією об'єктів, їх устаткуванням і обладнанням
 • Планові поглиблені (цільові) — метою їх є детальне вивчення стану об'єкта та санітарний опис
 • Комплексні — проводяться спеціалістами з метою вивчення взаємозв'язку умов життя, праці, виховання та здоров'я відповідних груп населення

За оцінкою санітарно-гігієнічного стану об'єкти ДСН розподіляють на три групи:

 • За оцінкою санітарно-гігієнічного стану об'єкти ДСН розподіляють на три групи:
 • Друга група - санітарно-гігієнічний стан не відповідає санітарно-гігієнічним нормам і правилам, але відсутнє перевищення ГДК та ГДР.
 • Перша група — санітарний стан відповідає санітарно-гігієнічним та протиепідемічним нормам, відсутнє перевищення ГДР та ГДК
 • Третя група - санітарний стан об'єктів не відповідає санітарно-гігієнічним нормам і правилам, при цьому має місце перевищення ГДК і ГДР
 • Акт санітарного обстеження
 • Акти відбору проб води, харчових продуктів, кулінарних виробів
 • Акт розслідування професійного отруєння та профзахворювання
 • Протоколи досліджень питної води
 • Протоколи досліджень повітря населених місць, повітря закритих приміщень, ґрунту
 • Протоколи вимірювання шуму та вібрації
 • Облікові документи СЕС:

Види адміністративно-правових актів

 • Дякую за увагу!


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка