Осбб чи осн місцевий розвиток, орієнтований на громадуСкачати 24,66 Kb.
Дата конвертації14.02.2017
Розмір24,66 Kb.
 • ОСББ
 • чи
 • ОСН
 • Місцевий розвиток, орієнтований на громаду
 • Київ, Україна
 • 2015
 • Порівняння функцій та можливостей
 • Що можуть власники?
 • Що можуть власники?
 • Що можуть власники?
 • Що можуть власники?
 • Якщо стан вашого будинку погіршується з кожним днем…
 • Якщо ЖЕК справно бере Ваші гроші, але нічого не робить…
 • Якщо Ви вирішили докласти власних зусиль, об’єднати мешканців і покращити стан вашого будинку…
 • Що можуть власники?
 • ТО ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ,
 • І
 • ХТО Ж Є
 • ВЛАСНИКОМ
 • ВАШОГО БУДИНКУ
 • Хто є власником вашого багатоквартирного будинку?
 • Закон України
 • “Про приватизацію державного житлового фонду”
 • (N 2482-XII від 19.06.1992 р.)
 • Стаття 10. Утримання приватизованих квартир (будинків)
 • п.2 Власники квартир багатоквартирних будинків є співвласниками допоміжних приміщень будинку, технічного обладнання, елементів зовнішнього благоустрою і зобов'язані брати участь у загальних витратах, пов'язаних з утриманням будинку і прибудинкової території відповідно до своєї частки у майні будинку. Допоміжні приміщення (кладовки, сараї і т. ін.) передаються у власність квартиронаймачів безоплатно і окремо приватизації не підлягають.
 • п.3 Для забезпечення ефективного використання приватизованих квартир та управління ними власники квартир (будинків) можуть створювати товариства або об'єднання індивідуальних власників квартир і будинків. У багатоквартирному будинку, квартири якого не повністю приватизовані, між товариством (об'єднанням) індивідуальних власників квартир і власниками неприватизованих квартир укладається угода про спільне володіння будинком та дольову участь у витратах на його утримання.
 • Офіційне тлумачення положень пункту 2 статті 10 Закону надано в Рішенні Конституційного Суду N 4-рп/2004 (v004p710-04) від 02.03.2004
 • Рішення Конституційного Суду України N 4-рп/2004 від 02.03.2004 р.
 • Конституційний Суд України в и р і ш и в:
 • 1. В аспекті конституційного звернення і конституційного подання положення частини першої статті 1, положення пункту 2 статті 10 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" (2482-12) треба розуміти так:
 • 1.1. Допоміжні приміщення (підвали, сараї, кладовки, горища, колясочні і т. ін.) передаються безоплатно у спільну власність громадян одночасно з приватизацією ними квартир (кімнат у квартирах) багатоквартирних будинків. Підтвердження права власності на допоміжні приміщення не потребує здійснення додаткових дій, зокрема створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, вступу до нього.
 • 1.2. Власник (власники) неприватизованих квартир багатоквартирного будинку є співвласником (співвласниками) допоміжних приміщень нарівні з власниками приватизованих квартир.
 • Хто є власником вашого багатоквартирного будинку?
 • ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 • Стаття 382. Квартира як об'єкт права власності
 • 1. Квартирою є ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для
 • постійного у ньому проживання.
 • 2. Власникам квартири у дво- або багатоквартирному житловому будинку
 • належать на праві спільної сумісної власності приміщення загального
 • користування, опорні конструкції будинку, механічне, електричне,
 • сантехнічне та інше обладнання за межами або всередині квартири, яке
 • обслуговує більше однієї квартири, а також споруди, будівлі, які
 • призначені для забезпечення потреб усіх власників квартир, а також
 • власників нежитлових приміщень, які розташовані в житловому будинку.
 • Стаття 322. Тягар утримання майна
 • 1. Власник зобов'язаний утримувати майно,
 • що йому належить, якщо інше не
 • встановлено договором або законом.
 • Хто є власником вашого багатоквартирного будинку?
 • ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 • Стаття 385. Об'єднання власників житлових будинків, квартир
 • 1. Власники квартир для забезпечення експлуатації багатоквартирного житлового будинку, користування квартирами та спільним майном житлового будинку можуть створювати об'єднання власників квартир (житла).
 • 2. Об'єднання власників квартир, житлових будинків є юридичною особою, яка створюється та діє відповідно до статуту та закону.
 • Що можуть власники?
 • Що можуть власники?
 • Порівнюємо та визначаємося
 • створити об’єднання співвласників будинку (ОСББ)
 • обрати будинковий комітет (ОСН)?
 • або
 • ОСББ
 • Об’єднання співвласників багатоквар-тирного будинку – це непідприємнецьке товариство, що створюється власниками житлових і нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку, для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання неподільного та загального майна.
 • У законодавстві чітко визначено: ОСББ є неприбутковою організацією.
 • Об’єднання діє на підставі Статуту об’єднання, який визначає права і обов’язки об’єднання, членів та органів управління об’єднання.
 • ОСН
 • Орган самоорганізації населення – це представницький орган, що створюєть-ся жителями, які на законних підставах проживають на території села, селища, міста або їх частин, для вирішення завдань, передбачених Законом України «Про органи самоорганізації населння».
 • У законодавстві не визначено, що ОСН є неприбутковою організацією.
 • ОСН діє на підставі Положення, в якому зазначається перелік власних повноважень, які ОСН набуває відповідно до закону.
 • ОСББ і ОСН – порівняння функцій та можливостей
 • Організаційно-правова форма і предмет діяльності
 • Статус неприбутковості
 • Статутні документи
 • положення
 • Органу самоорганізації населення у межах території його діяльності під час його утворення можуть надаватися такі повноваження:
 • 1) представляти разом з депутатами інтереси жителів будинку, вулиці, мікрорайону, села, селища, міста у відповідній місцевій раді та її органах, місцевих органах виконавчої влади;
 • 2) сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації актів Президента України та органів виконавчої влади, рішень місцевих рад та їх виконавчих органів, розпоряджень сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті (у разі її створення) ради, рішень, прийнятих місцевими референдумами;
 • 3) вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць та проектів місцевих бюджетів;
 • 4) організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо; з цією метою можуть створюватися тимчасові або постійні бригади, використовуватися інші форми залучення населення;
 • 5) організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони пам'яток історії та культури, ліквідації наслідків стихійного лиха, будівництві і ремонті шляхів, тротуарів, комунальних мереж, об'єктів загального користування із дотриманням встановленого законодавством порядку проведення таких робіт;
 • 6) здійснювати контроль за якістю надаваних громадянам, які проживають у жилих будинках на території діяльності органу
 • самоорганізації населення, житлово-комунальних послуг та за якістю проведених у зазначених жилих будинках ремонтних робіт;
 • 7) надавати допомогу навчальним закладам, закладам та організаціям культури, фізичної культури і спорту у проведенні
 • культурно-освітньої, спортивно-оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку художньої творчості, фізичної культури і
 • спорту; сприяти збереженню культурної спадщини, традицій народної культури, охороні пам'яток історії та культури, впровадженню в побут нових обрядів;
 • 8) організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, сім'ям загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім'ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, вносити пропозиції з цих питань до органів місцевого самоврядування;
 • 9) надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійсненні протипожежних заходів, організовувати вивчення населенням правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні громадського контролю за додержанням вимог пожежної безпеки;
 • 10) сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у забезпеченні ними охорони громадського порядку;
 • ОСББ
 • Кошти ОСББ складаються з:
 • залишків коштів на рахунках попереднього власника майна;
 • статутних внесків, обов'язкових платежів членів об'єднання;
 • коштів, одержаних об'єднанням у результаті здачі в оренду допоміжних приміщень;
 • Майно ОСББ утворюється з:
 • майна, переданого йому членами ОСББ у власність;
 • одержаних доходів;
 • іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.
 • !!! Рішення, щодо способу управління
 • спільним майном членів об’єднання,
 • коштами і майном об’єднання,
 • приймають загальні збори членів
 • об’єднання.
 • ОСН
 • Фінансова основа діяльності ОСН:
 • кошти відповідного місцевого бюджету, які надаються ОСН для здійснення наданих повноважень;
 • добровільні внески фізичних і юридичних осіб;
 • інші надходження, не заборонені законом.
 • Матеріальна основа діяльності ОСН:
 • майно, передане йому радою в оперативне управління.
 • ОСН для виконання своїх повноважень користу-ється майном згідно з його призначенням.
 • ОСН може приймати рішення організаційно - розпорядчого характеру з питань, віднесених до його повноважень.
 • Фінансова і матеріальна основа
 • Компетенції
 • ОСББ і ОСН – порівняння функцій та можливостей
 • ОСББ створюється співвласниками для прийняття спільних рішень і реалізації обов’язку спільно утримувати майно що їм належить. Це означає:
 • - свідому мотивацію співвласників щодо участі в діяльності об’єднання;
 • - чітко визначені права та обов’язки співвласників, зазначені у Статуті;
 • - як результат, більш ефективний рівень самоврядування та дисципліни.
 • Створення ОСББ надає співвласникам можливості більш ефективно розпоряджатися коштами, що надходять на рахунок об’єднання, самостійно визначати обсяги та терміни необхідного ремонту, виконавців робіт.
 • Створення ОСББ дає можливість отримувати додаткові кошти для утримання та покращення спільного майна співвласників будинку.
 • ОСББ може використовувати визначені законом механізми впливу на співвласників, які не приймають участь в утриманні спільного майна, для забезпечення виконання ними визначених законом обов’язків.
 • ОСББ дає можливість отримати у спільну власність і ефективно використовувати прибудинкову територію.
 • Створення ОСББ надає можливість отримання цільових коштів державних і місцевих програм, що затверджуються для підтримки ОСББ.
 • Створення ОСББ надає можливість забезпечити сталий розвиток шляхом створення спеціальних фондів, що забезпечить своєчасне і ефективне відновлення спільного майна власників.
 • Інші переваги, індивідуально для кожного багатоквартирного будинку.
 • Переваги, які надає власникам створення ОСББ
 • ОСББ
 • Бажаю успіхів і наполегливості
 • в досягненні важливої мети

Презентацію підготував:

 • Леонід Туловський, (MBA)
 • Координатор підрозділу розвитку міст
 • Проект ЄС/ПРООН
 • «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»
 • вул. Еспланадна 20, 7й поверх, офіс 708
 • 01601, Київ, Україна.
 • Тел: +38(044) 253-5967 (дод. 396)
 • E-mail: leonid.tulovsky@undp.org
 • Контактна інформація:


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка