Основна мета школи полягає у : Основна мета школи полягає уСкачати 16,45 Kb.
Дата конвертації17.03.2017
Розмір16,45 Kb.

Діяльність школи щодо створення умов для розвитку учнів, збереження та зміцнення їхнього здоров̕я, розвитку здоров̕язберігаючих компетенцій


Шепелькова Я.К.

Основна мета школи полягає у :

Основна мета школи полягає у :


ХХ століття

ХХІ століття

Навчити читати, писати, рахувати

Підготовка до життя
 • ст. 22 . загальноосвітній навчальний заклад повинен забезпечувати безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я, формувати гігієнічні навички та засади здорового способу життя учнів (вихованців). Відповідальність за організацію харчування учнів покладається на керівників навчальних закладів.
 • Національна доктрина розвитку середньої освіти України в XXI столітті передбачає вирішення таких проблем: виховання морально та фізично здорової людини; формування в учнів наукового світогляду, уявлення і розуміння наукової картини світу живої природи на основі усвідомлення понять і закономірностей взаємозв'язку безпечної поведінки людини, здорового способу життя, цінування свого життя та інших. Пріоритетним завдання системи освіти: виховання людини в дусі відповідального ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточення як до найвищої індивідуальної і суспільної цінності.
 • Закон України «Про загальну середню освіту» , ст. 5 . завданнями загальної середньої освіти є: виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів (вихованців).

Здоров̕я це -

 • “Здоров’я – це стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя, а не просто відсутність хвороб або фізичних вад”.

Здоров̕я:

Здоров̕я:

 • Психічне здоров’я утворюють позитивні емоції і почуття, воля, самосвідомість, самовиховання, мотивація поведінки, стреси, психотравми, резерви психологічних можливостей людини, запобігання шкідливих звичок, формування гігієнічних навичок і позитивних звичок.
 • Духовне здоров’я – це здоров’я в системі загальнолюдських цінностей, ідеал здорової людини, традиції культури українського народу, розвиток позитивних духовних рис, духовні цінності й засоби розвитку духовності.
 • Соціальне здоров’я - соціальні потреби та інтереси, етика родинних зв’язків, наслідки антисоціального ставлення до довкілля, соціальне забезпечення життєво важливих потреб, соціальна адаптація, здоров’я нації, формування потреби вести здоровий спосіб життя.
 • Інтелектуальне здоров'я - це можливість відкрити наші уми для нових ідей та досвіду, які можуть допомогти в поліпшенні особистої, групової та суспільної взаємодії.

Інтелектуальне здоров'я це: • Стимулювання розумового розвитку; • Участь в інтелектуальних і культурних заходах; • Пошук нових ідей та розвиток інтелекту

Ключовими компетентностями, що сприяють здоров’ю, якими повинні володіти учні для успішної соціалізації, є наступні:

Ключовими компетентностями, що сприяють здоров’ю, якими повинні володіти учні для успішної соціалізації, є наступні:


- навички раціонального харчування;

- навички рухової активності та загартування;

- санітарно-гігієнічні навички;

- навички організації режиму праці та відпочинку;

- навички самоконтролю;

- навички мотивації успіху та тренування волі;

- навички управління стресами;

- навички ефективного спілкування;

- навички попередження конфліктів;

- навички співчуття (емпатії);

- навички поведінки в умовах тиску;

- навички співробітництва;

- навички самоусвідомлення та самооцінки;

- визначення життєвих цілей і програм;

- аналіз проблем прийняття рішень

сприятливі умови навчання дитини у школі (відсутність стресових ситуацій, адекватність вимог, методик навчання та виховання); оптимальну організацію навчального процесу (відповідно до вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм);

 повноцінний та раціонально організований руховий режим

Під здоров’язберігаючими технологіями вчені пропонують розуміти:

Види здоров̕язберігаючих технологій:

 • Захисно-профілактичні: спрямовані на захист дітей від несприятливих для здоров'я впливів (санітарно - гігієнічні вимоги, чистота, щеплення, ін.);

 • - Компенсаторно-нейтралізуючі: використовуються для нейтралізації будь-якого негативного впливу (фізкультхвилинки, вітамінізація харчового раціону та ін.);

  - Стимулюючі технології: дозволяють активізувати власні ресурси дитячого організму (загартовування, фізичні навантаження);  - Інформаційно-навчальні: покликані забезпечити рівень грамотності в питаннях здоров'я.

Завдання, які ставить педагогічний колектив школи:

 • Створення психолого-педагогічних і організаційно-педагогічних умов, які забезпечують психічне здоров’я і комфорт учнів за допомогою гуманізації і демократизації навчально-виховного процесу на основі: фізкультурно-спортивної активності; обґрунтованої відповідності навчального навантаження обсягові інформації, психофізичним можливостям її засвоєння; переведення традиційної інформаційно-об'ємної системи навчання на систему, яка навчає учнів самостійно здобувати знання, вільно мислити, застосовувати отриману інформацію на практиці.
 • Реалізація наукової організації навчальної праці, харчування та відпочинку учнів.
 • Створення максимально можливих санітарно-гігієнічних умов.
 • Включення учнів до свідомої діяльності з формування культури здорового способу життя, забезпечення цього процесу навчально-методичними посібниками.

Завдання, які ставить педагогічний колектив школи:

 • Створення в навчальному закладі системи управління та моніторингу здоров’язберігаючої технології.
 • Формування культури здорового способу життя учнів як у навчальний, так і позаурочний час.
 • Створення системи підготовки кадрів, соціальної і фінансової підтримки ідеї здоров’язберігаючої технології; агітації і пропаганди; об'єднання зусиль усіх підрозділів навчального закладу, закладів медицини та фізичної культури.
 • Забезпечення програмного і навчально-методичного обладнання з проблем здоров’язберігаючої технології.
 • Забезпечення психологічного і медичного супроводу освіти.

Завдання, які ставить педагогічний колектив школи:

 • Створення оптимальних умов для функціонування фізичної культури; забезпечення можливостей для впровадження сучасних інноваційних форм і методів роботи.
 • Створення інформаційно-комп’ютерного забезпечення оздоровчої системи.
 • Відкриття в навчальному закладі консультативно-оздоровчих центрів здорового способу життя для учнів, батьків і вчителів.
 • Введення в навчальний процес гуманітарних курсів "Основи здоров’я", "ОБЖ", "Етика" та ін.
 • Створення умов для дослідницько-експериментальної і науково-пошукової роботи з питань моделювання й апробації здоров’язберігаючих освітніх технологій.

Для ефективного впровадження в педагогічну практику ідей здоров‘язбереження необхідне рішення трьох проблем:
 • - Зміна ставлення вчителя до учнів. Педагог повинен повністю приймати учня таким, яким він є, і на цій основі намагатися зрозуміти, які його особливості, схильності, вміння та здібності, який можливий шлях розвитку.
 • - Зміна світогляду вчителя, його ставлення до себе, свого життєвого досвіду в бік усвідомлення власних почуттів, переживань з позиції проблем здоров'язбереження.
 • - Зміна ставлення вчителя до завдань навчального процесу педагогіки оздоровлення, яка передбачає не тільки досягнення дидактичних цілей, а й розвиток учнів з максимально збереженим здоров'ям.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка