„Основне рівняння мкт. Рівняння стану газу. Ізопроцеси.” Практичне заняттяСкачати 21,82 Kb.
Дата конвертації31.03.2017
Розмір21,82 Kb.

„Основне рівняння МКТ. Рівняння стану газу. Ізопроцеси .”

Практичне заняття

Література

 • В. Д. Сиротюк.В. І. Баштовий. Фізика 10 клас. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. К.: «Освіта», 2010 рік – ст.189-200
 • Є.В.Коршак, О.І. Ляшенко.В.Ф. Савченко. Фізика 10 клас. Рівень стандарту. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. К.: «Генеза»,2010рік - ст.133-150
 • С.У. Гончаренко. Фізика 10 клас. К.: «Освіта»,2002рік – ст.6-101
 • Ухман Р.В. Конспект лекцій з дисципліни «Фізика» для студентів І курсу( частина 1) – ст. 62-74
 • Інтернет – ресурси:

 • http://pidruchnyk.com.ua/384-fzika-korshak-lyashenko-savchenko-10-klas.html
 • http://shkola.ua/book/read/30/page7
 • https://sites.google.com/site/molecultheory/theory/idealnij-gaz

Мета заняття

Дидактична :

Сприяти глибшому розумінню понять, що характеризують основне рівняння МКТ, ізопроцеси ;

Удосконалювати навички розв'язування задач різного типу.

Розвиваюча:

Розвивати уяву, пам'ять, логічне мислення, вміння порівнювати, виявляти закономірності, узагальнювати;

Розвивати творчі здібності, ініціативу.

Виховна:

Виховувати пізнавальний інтерес до предмету, наполегливість, працелюбність, вміння працювати в колективі.

мотивація


Я просив сил, а життя дало мені труднощі, щоб стати сильним..

Я просив мудрості, а життя дало мені проблеми, щоб вирішити їх..

Я просив багатства, а життя дало мені розум і м’язи, щоб я міг працювати..

Я просив можливості літати, а життя дало мені перешкоди , щоб я подолав їх..

Я просив любові, а життя дало мені людей, яким я міг допомогти..

Я просив благ, а життя дало мені можливості..

Я нічого не отримав з того, що я просив.. Але я отримав все, що мені було потрібно.

Живи без страху! Зі сміливістю зустрічай усі перешкоди і доведи, що ти їх зможеш подолати!

        

        

Інструктаж.

Сьогодні ми будемо вчитись виробляти в собі гнучкість мислення, тому нам не завадить ,,прочистити” наш мозок. Заплющіть очі. Уявіть собі, що тоненький промінчик сонця пробився крізь вікно, увійшов в одне ваше вухо і вийшов з іншого. Він натягнувся, як золота ниточка. Візьміть двома руками її кінчики, що виглядають із ваших вух і рухайте промінчик вліво – вправо швидко-швидко.


 Інтерактивна гра. Криголам ,,Промінчик сонця”

Актуалізація опорних знань усне фронтальне опитування «Мікрофон»


Інструктаж:

• говорити має тільки той, у кого “символічний” мікрофон;

• подані відповіді не коментуються;

• коли хтось висловлюється, інші не мають права перебивати, щось говорити, викрикувати з місця.


Виберіть правильну відповідь. Якщо у мікроскоп подивитися на маленькі краплинки жиру в розбавленому молоці, можна помітити, що вони рухаються…

 • Виберіть правильну відповідь. Якщо у мікроскоп подивитися на маленькі краплинки жиру в розбавленому молоці, можна помітити, що вони рухаються…
 • А) .. В різних напрямках з різними за значеннями швидкостями.

  Б).. В різних напрямках з однаковими за значеннями швидкостями

  В)…в одному напрямку з різними за значеннями швидкостями

  Г).. В одному напрямку з однаковими за значенням швидкостями.

2. Доповніть твердження: Основними положеннями молекулярно – кінетичної теорії є

2. Доповніть твердження: Основними положеннями молекулярно – кінетичної теорії є

 • Речовина складається з частинок (атомів чи молекул)
 • Частинки безперервно і хаотично рухаються
 • Частинки взаємодіють між собою
 • 3. Про яке явище йдеться у наступному відеоролику?

  А) дифузія

  Б) осмос

  В)броунівський рух

4. Газ, молекули якого вважаються матеріальними точками і взаємодіють між собою та стінками посудини тільки пружно називають ідеальним газом.

4. Газ, молекули якого вважаються матеріальними точками і взаємодіють між собою та стінками посудини тільки пружно називають ідеальним газом.

Чи правильне це твердження? ( вказати відповіді - так або ні)

 • Виберіть зайву відповідь: До макроскопічних параметрів (величин, які характеризують термодинамічну систему в цілому) належать:
 • А) об’єм

  Б) тиск

  В) температура

  Г)швидкість молекули

6. Поставте у відповідність твердження:

А)Гази( газоподібні тіла)

Б) Рідини

В) Тверді тіла

1.Не зберігають форму, мало стисливі, зберігають об’єм.

2. Не зберігають ні форми ні об’єму.

3. Зберігають і форму і об’єм


А-2, Б-1, В-3

7. Величина, яка показує кількість молекул в одиниці об’єму називається:

7. Величина, яка показує кількість молекул в одиниці об’єму називається:

А) Тиском

Б) Температурою

В) Концентрацією

8. Вкажіть правильний запис основного рівняння молекулярно – кінетичної теорії (МКТ):


 

А

9. Вказати у кельвінах наступні значення температур :

9. Вказати у кельвінах наступні значення температур :

37ºС=…..К

100 ºС=….К

105 ºС=….К

37ºС=310К, 100ºС=373К, 105ºС=378К

10 Рівняння, яке пов’язує три макроскопічні параметри – тиск, об’єм та температуру для даної маси газу називають….

А)….основним рівнянням молекулярно- кінетичної теорії (МКТ)

Б)…..рівнянням стану ідеального газу

В)…..законом Авогадро

12. Твердження «так- ні»

12. Твердження «так- ні»

А) При ізотермічному процесі залишається сталим об’єм.

Б) Графіком ізохорного процесу є ізотерма

В) Ізобарному процесу відповідає газовий закон Гей - Люссака.


11. Записуючи рівняння ідеального газу, студент пропустив одну величину

Яка це величина?

А) маса

Б) температура

В) універсальна газова стала

 

13. Поставити у відповідність формулу ізопроцесу:14. Дано графіки ізопроцесів в системі координат PV

Під яким номером є:

А)ізотерма

Б)ізохора

В)ізобара

А-1, Б-3, В-2

Якісні задачі – мозковий штурм

1.Іноді з водопровідного крану вода витікає білою, наче молоко. Чим це пояснюється?

2.Чому у глибинних риб плавальний міхур виходить через рота назовні, якщо їх витягнути з води?

3.На блюдце з водою поставили перевернуту гарячу склянку. Через деякий час рівень води у склянці стає вищим, ніж у блюдці. Чому?

4.На Святий вечір на Україні є традиція готувати кутю, солоні оселедці. На якому явищі фізики ґрунтується підсолоджування куті; вимочування солоних оселедців і їх маринування?

4.На Святий вечір на Україні є традиція готувати кутю, солоні оселедці. На якому явищі фізики ґрунтується підсолоджування куті; вимочування солоних оселедців і їх маринування?

5. Відомо, що чай з ягід калини добре регулює високий тиск у людей. Який чай: холодний чи гарячий, на вашу думку, дасть швидше бажаний результат і чому?

Кількісні задачі на основне рівняння МКТ

 • Визначити концентрацію молекул кисню, якщо його тиск дорівнює 0,2 МПа, а середня квадратична швидкість молекул становить 700 м/с.
 • Який тиск газу, якщо середня квадратична швидкість його молекул становить 500 м/с, а його густина дорівнює 1,35 кг/м3?
 • Визначити середню кінетичну енергію молекули одноатомного газу і концентрацію молекул при температурі 290 К і під тиском 0,8 МПа.

Кількісні задачі на рівняння стану газу

 •  Визначити масу повітря в аудиторії при температурі 20° С нормальному атмосферному тиску 1х105 Па, знаючи ,що молярна маса повітря 0,029 Кг/моль?  Розміри аудиторії 6Х7Х3
 • Кабіна космічного корабля об'ємом 20м3 заповнена киснем при температурі 20° С та тиску 2х104 Па. Який час може перебувати космонавт масою 70 кг в цій кабіні, якщо перестануть працювати системи, які забезпечують склад штучної атмосфери. Добове вживання кисню людини - 1кг. 
 • У балоні об’ємом 50 л є 2 кг вуглекислого газу. Балон витримує тиск 3 МПа. При якій температурі виникне загроза вибуху?

задача1

Кількісні задачі на ізопроцеси

 • За нормальних умов деяка маса повітря займає об’єм 6 м3, який об’єм займе ця сама маса повітря при ізотермічному стисканні до 3, 04 106 Па.
 • Деяку масу газу закрито в посудині при 273 ºС і тиску 1,01 107Па. Який буде тиск газу, якщо його ізохорно нагріти до 819 ºС.
 • Який об’єм займає газ, температурі 7ºС , якщо при 27 ºС його об’єм був 20 л?

Задача 3

Ізохорний процес модель


Графічні задачі на ізопроцеси

1. Стан деякої маси газу змінюється за графіком. Назвати процеси, що відбуваються:


2. Побудуйте графіки процесу, що відбувається з ідеальним газом у координатах V, Т і Р, V. Маса газу стала.

Самостійна роботаВикористовуючи рівняння стану ідеального газу обчисліть невідомий параметр

Номер варіанту

m, кг

M, кг/моль

P, Па

V, м3

T,К

1

8

4*10-3

2*105

16,6

?

2

0,02

2*10-3

8,3*105

?

200

3

64

32*10-3

?

24,9

300

4

7

?

105

8,3

400

5

?

44*10-3

107

0,0249

300

Домашнє завдання

 • Вивчити конспект лекції «Пароутворення та конденсація. Властивості рідин. Кристалічні тіла»
 • Підручник Фізика 10 клас. С.У. Гончаренко §10
 • Розв’язати задачі:
 • а) Який тиск стиснутого повітря, що міститься в балоні місткістю 20 л при температурі 12ºС, якщо маса цього повітря становить 2 кг?

  б) У фляжці місткістю 0,5 л є 0,3 л води. Турист п’є воду, міцно притиснувши губи до шийки так, що у фляжку не потрапляє зовнішнє повітря. Скільки води вип’є турист, якщо він може знизити тиск повітря, що залишилося у фляжці, до 80 кПа?

Рефлексія:

Рефлексія:

 • Що вдалося на занятті?
 • Які були труднощі?
 • Як ви оцінюєте свою роботу на занятті?

Отримав (отримала) задоволення від заняття

Дізнався (дізналася) щось нове

Нічого не зрозумів

( не зрозуміла)Навчився (навчилася)

Я


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка