Особливості проведення уроків навколишнього світу Методи роботиСкачати 28,93 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір28,93 Kb.

Особливості проведення уроків навколишнього світу

Методи роботи

 • Словесні: розповідь, пояснення, дискусія, семінар, робота з друкованим матеріалом
 • Наочні:
 • ілюстрації демонстрація
 • Практичні: спостереження, виготовлення аплікації, робота з природним матеріалом, творчі роботи (виготовлення книги, написання розповіді, вірша і т. п.),написання повідомлення, реферату, проектна діяльність

Форми роботи

 • Фронтальна.
 • Індивідуальна.
 • Колективна.
 • Групова.
 • Рольова гра
 • Виконання казкових сюжетів
 • Смотр знань
 • Вікторина
 • Взаємонавчання
 • Мозковий штурм
 • Творчий урок

Самовизначення учнів ( створення умов для “хочу” і “можу” )

 • 1.Привітання, побажання хорошого настрою
 • 2. Долонька до долоньки
 • 3. Рапортичка
 • 4. Привітання учнів, які прийшли після тривалої відсутності
 • 5. Дерево очікувань

Актуалізація знань і фіксація утруднення у діяльності

 • Тестові завдання
 • Виконання учнями завдань, подібних до домашніх
 • Постановка додаткових запитань
 • Перевірка д/з за допомогою “еталону”
 • Відповідь “ланцюжком” Різнорівневі самостійні роботи
 • Ключове питання (завдання)

Виявлення причин утруднення і постановка навчальної задачі

 • Аналіз завдання та визначення проблеми
 • Формулювання теми уроку

Побудова проекту виходу з утруднення

 • Висунення гіпотез – мозковий штурм, групова робота
 • Пошук можливих варіантів рішення
 • Добір матеріалу – робота з літературою, опитування, експеримент, дослідження
 • Узагальнення отриманих даних
 • Формування висновків (алгоритму рішення завдання, рішення проблеми тощо)

ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • ФОРМИ РОБОТИ
 • ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
 • СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Первинне закріплення у зовнішньому мовленні

 • Асоціативний ряд
 • Бджолиний вулик
 • Використання завдань на впізнання визначених об’єктів
 • Опитування експертів
 • Наведення учнями своїх прикладів за новим матеріалом

Навколишній світ, 2 клас, 1 частина

 • 1
 • 2
 • 3
 • 5
 • 4

Навколишній світ, 2 клас, 1 частина

 • Подібність та відмінність між представниками
 • класу комах

Самостійна робота із самоперевіркою у класі

 • Складання взаємообернених завдань
 • Робота за алгоритмом
 • Спілкування “питання-відповідь”
 • “що було б, якби…”
 • Придумай свої завдання

Включення у систему знань і повторення

 • Різнорівневі самосійні завдання
 • Лабіринт дій
 • Ділова гра
 • Групова робота
 • Дебати
 • Завдання по колу

Рефлексія діяльності на уроці

 • Незакінчені речення
 • “сонечко”
 • “координати”
 • “Листок зворотного зв’язку”
 • Інтерпретація зображень на листівках
 • Барометр настою
 • Торт рішень
 • Представлена структура уроку відображує
 • технологію діяльнісного методу.
 • Технологія дає можливість на всіх уроках
 • системного тренінгу для кожного учня
 • діяльнісних здібностей в усій повноті.
 • Забезпечується формування готовності до
 • саморозвитку і самореалізації у кожної особистості.
 • 1.Підручники побудовані на основі діяльнісного підходу.
 • Підручник активізує різноманітні види діяльності учнів:
 • - навчальну діяльність: робота з книгою та іншими джерелами інформації, розвиток мовлення (завдання на розкриття суті наукових понять, формулювання логічних висловів, своєї думки різними словами), робота з навчальним обладнанням;
 • - пошукову діяльність: пропонуються пошукові дослідницькі завдання, які формують уміння формулювати гіпотезу, складати план дослідження, спостерігати, досліджувати об’єкти і явища навколишнього світу;
 • - творчу та евристичну діяльність: застосування знань у нестандартних ситуаціях на високому рівні узагальнення;
 • - діяльність із самореалізації і з самоконтролю, що сприяє саморозвитку особистості.
 •  
 • ОСОБЛИВОСТІ ПІДРУЧНИКІВ
 • 2. Підручники реалізують особистісно орієнтований підхід до навчання.
 • Створені сприятливі умови для розкриття учнями своїх здібностей, цілеспрямованого позитивного впливу на ціннісно-орієнтаційну, вольову, емоційну сфери особистості учнів.
 • Особлива роль відводиться звертанням до учнів: «доведи», «змоделюй», «розроби»... Їх мета – зробити учня активним учасником навчального процесу.
 • Звертання використовуються у текстах і у системі вправ для активізації уваги до способів навчальної діяльності. Учні залучаються до спільного з автором пошуку і самостійної діяльності.
 • 3. Підручники реалізують індивідуальний підхід до учнів.
 • Підручник розроблений у інтерактивній формі - „підручник-зошит”, яка дозволяє учневі бути його “співавтором”, ефективно організовувати пошукову і творчу навчальну діяльність.  
 • Підручник розвиває варіативне мислення. Передбачена можливість вибору завдань і їх творчого опрацювання. Пропонуються варіанти виконання завдань та їх оформлення, що дає змогу вільно обирати найбільш раціональні способи діяльності.
 • З метою виховання сучасного світогляду учнів у підручнику реалізується зв’язок з реальними проблемами довкілля.
 • .    
 • 4. Підручники реалізують розвивальний підхід до учнів.
 • Зміст підручника побудовано таким чином, що навчання ведеться в «зоні найближчого розвитку». В процесі роботи учень поставлений в ситуацію, яка потребує від нього продуктивних дій.
 •  
 • Важливою особливістю підручника є завдання на формування пізнавальної мотивації на природничому матеріалі або історичному матеріалі, на сюжетах з повсякденного життя.
 •     5. Для підвищення пізнавального інтересу учнів в підручнику використані різноманітні засоби:
 •  широко використовуються досліди, спостереження, практичні роботи, кросворди, бліц-турніри, творчі роботи;
 •  система завдань насичена іграми, пошуковими, експериментальними завданнями;
 •  оформлення підручника виконано відповідно віку учнів з використанням елементів гумору в малюнках
 • У підручниках-зошитах передбачено спеціальний апарат орієнтування.

КОНТРОЛЬНА СТОРІНКА

 • ВИДИ ВПРАВ
 • КОНТРОЛЬНА СТОРІНКА
 • УРОК-ЕКСКУРСІЯ

ЗМІСТ КУРСУ

 • Людина як особистість
 • Людина, природа, суспільство
 • Людина серед людей
 • Культура
 • Нежива природа
 • Жива природа
 • Планета Земля
 • Наша Батьківщина – Україна
 • Методи пізнання світу

Інтегрований зміст курсу

 • Природничо – наукова основа
 • Історія, українознавство
 • Література, мистецтво, музика
 • Художня праця
 • КОМПЛЕКСНИЙ
 • РОЗВИТОК
 • РІЗНОМАНІТНІСТЬ
 • НАВКОЛИШНЬОГО
 • СВІТУ
 • КРАСА
 • НАВКОЛИШНЬОГО
 • СВІТУ
 • ЗМІНИ В ПРИРОДІ.
 • ЇХ ВЗАЄМОДІЯ
 • І РОЗВИТОК
 • СИСТЕМАТИЗАЦІЯ
 • МІКРОСВІТ.
 • ВСЕСВІТ.
 • НАША ПЛАНЕТА.
 • ПЕРШООСНОВИ
 • ПРИРОДИ ЗЕМЛІ
 • СФЕРИ
 • ПЛАНЕТИ
 • ЗЕМЛЯ
 • 6 РОКІВ
 • 7 РОКІВ
 • 8 РОКІВ
 • 9 РОКІВ
 • 10 РОКІВ
 • 11 РОКІВ

НАВКОЛИШНІЙ СВІТ

 • Наскрізний інтегрований курс “Навколишній світ” реалізує навчальні предмети “ Я і Україна ” у початковій школі і “Природознавство” у основній школі. Програму курсу розроблено згідно з Державним стандартом (освітня галузь “Людина і світ”), а також навчальними планами Проекту “Росток”, наказ №62 Міністерства освіти і науки України від 31.01.2005 р.

НАВКОЛИШНІЙ СВІТ 1 клас “Світ в мені і в світі я”.

 • 1.ДОРОГА ДО ШКОЛИ.
 • 2.БІЛА СТЕЖКА.
 • 3.ЗОЛОТІ ХВИЛИНИ.
 • 4.ПРОМЕНІ.

Вимоги щодо проведення уроків навколишнього світу в першому класі:

 • 1.Проведення уроків у формі комунікативно - діятельнісного спілкування (обмін думками, елементи дискусій – «А як думаєте ви? Чому?»).
 • 2.Динамічність форм проведення уроків (урок-подорож, урок-екскурсія, включення в урок ігор, кросвордів, логічних завдань, проблемних питань тощо)
 • 3.Врахування часових рамок активності і продуктивності першокласників (12-15 хвилин).
 • 4.Опора на наявний життєвий досвід першокласника.
 • 5.Проведення виставок робіт.
 • 6.Використання словесного алгоритму виконання самостійного завдання.
 • 7.Використання алгоритму для порівняння предметів, проведення спостережень.
 • 8.Пред’явлення єдиних вимог до виконання робіт.
 • 9.Різноманітні прийоми оцінювання робіт: словесне, виставка кращих робіт, запис прізвищ дітей на дошці, презентація вчителем кращих робіт біля дошки тощо.
 • Зміст курсу “ Навколишній світ ” у 2 класі зосереджує увагу на розкритті краси і гармонії природи, її художньо-емоційному сприйнятті.
 • У 2 класі здійснюється ознайомлення з різноманітністю навколишнього світу через такі його складові:
 • природа
 • людина, як частина природи
 • світ, побудований людиною.

НАВКОЛИШНІЙ СВІТ 2 клас

 • 1.ПРИРОДИ ЛАГІДНА КРАСА.
 • 2.КРАСА ЛЮДИНИ.
 • 3.ВЧИМОСЯ СПІЛКУВАТИСЯ.
 • 4.У СВІТІ СІМЕТРІЇ.
 • 5.КРАСА, ЩО СТВОРЕНА РУКАМИ.

Прийоми роботи за А.Гіном

 • Приваблива мета.
 • Дивовижний факт.
 • Відстрочена відгадка.
 • Фантастична добавка.
 • Лови помилку.
 • Практичність теорії.
 • Прес-конференція.
 • Питання до теми.
 • Своя опора.
 • Розширення теми.
 • Свої приклади.
 • Обговорення домашнього завдання.
 • Різнорівневі завдання.
 • Особливе завдання.
 • Творче завдання.
 • Незвичайна подача домашнього завдання

НАВКОЛИШНІЙ СВІТ 3 клас

 • 1.ДО ПОБАЧЕННЯ,ЛІТО!
 • 2.ОСІНЬ КАЛИНОВА.
 • 3.ЗИМОВА КАЗКА.
 • 4.ВЕСНЯНКИ.

Завдання для 3-4 класу

 • 1.Практичні завдання (підписати малюнки, розфарбувати мапу тощо).
 • 2.Доповідь (стисло, конкретно, цікаво, єдине оформлення).
 • 3.Реферат.
 • 4.Використання додаткової навчальної літератури.

ВИМОГИ ЩОДО РЕФЕРАТІВ

 • 1.Єдине оформлення рефератів.
 • 2.Структура рефератів (титульна сторінка, основний зміст реферату).
 • 3.Обмежений об’єм змісту.
 • 4.Уникнення великої кількості дат, наукових термінів.
 • 5.Переказ рефератів:
 • Індивідуальні виступи протягом кількох хвилин, вибираючи головне;
 • Групові виступи
 • Самовизначення до діяльності
 • Актуалізація знань і фіксація утруднень у діяльності
 • Локалізація утруднення
 • Побудова проекту виходу з утруднення
 • Узагальнення утруднення у зовнішньому мовленні
 • Самостійна робота із самоперевіркою за еталоном ( зразком )
 • Включення у систему знань і повторення
 • Рефлексія діяльності
 • Урок рефлексії
 • Самовизначення до діяльності
 • Актуалізація знань і фіксація утруднень у діяльності
 • Локалізація утруднення
 • Побудова проекту виходу з утруднення
 • Узагальнення утруднення у зовнішньому мовленні
 • Самостійна робота із самоперевіркою за еталоном
 • Включення у систему знань і повторення
 • Рефлексія діяльності
 • Урок узагальнюючого контролю

З моменту переходу початкової ланки освіти на чотирирічне навчання увійшов новий навчальний предмет «Навколишній світ». Його істотною відмінністю від предмету «Природознавство» є широка інтеграція, збудована на основі включення в даний предмет природознавства, соціології, історії, ОБЖ.

 • Природознавство.
 • Навколишній світ.
 • Я і Україна.
 • Програма
 • навколишнього світу
 • (авт. Пушкарьова Т.)
 • 1.Дорога до школи – дорога у світ.
 • 2.Золота цариця Осінь.
 • 3.Уроки спілкування.
 • 4.Хто з сонцем встає – тому воно світить («Всьому своє місце і час», «Чистота – це здоров'я і краса», «Здоровим будь!»).
 • 5.Зимонька-снігуронька.
 • 6.Наш будинок, наша сім'я.
 • 7.Подивись: весна настала.
 • Програма
 • навколишнього світу
 • (авт. Бібік Н., Коваль Н.)
 • 1.Про тебе самого.
 • 2.Рід, сім'я, рідні.
 • 3.Людина серед людей.
 • 4.Природа навколо нас.
 • 5.Твій рідний край.
 • 6.Твоя країна - Україна.

Тема : «Ти - школяр»

 • Основні вимоги до знань і умінь з теми «ти - школяр»:
 • -щоб не заблукати в школі (ознайомлення зі шкільними приміщеннями);
 • -як поводитися в школі (на уроці, на перерві);
 • -чому не можна спізнюватися на урок;
 • -вчимося вчитися: як сидіти за партою, чому важливо бути уважним, уміти вибирати навчальні речі для уроку)
 • «Віконечко»:
 • -шкільні речі;
 • -умій дружити;
 • -твоя школа;
 • -дорога від будинку до школи.
 • «Навколишній світ»:
 • -розкажи, яка твоя школа, з ким тобі вдалося познайомитися;
 • -які бувають школи;
 • -шкільні речі, їх призначення, як ними користуватися;
 • -скоромовки, вірші, жартівливі вірші, пісні про школу.

Предмет «Навколишній світ» призначений реалізувати принципи розвитку особистості дитини:

 • Развиток мислення і
 • мовлення
 • Розвиток творчих
 • здібностей і уявлення
 • Розвиток
 • зацікавленості до
 • навколишнього
 • світу й його
 • пізнанню
 • Розвиток здібностей
 • до самостійної
 • пізнавальної діяльності

Вимоги щодо проведення уроків навколишнього світу в першому класі:

 • 1.Проведення уроків у формі комунікативно - діятельнісного спілкування (обмін думками, елементи дискусій – «А як думаєте ви? Чому?»).
 • 2.Динамічність форм проведення уроків (урок-подорож, урок-екскурсія, включення в урок ігор, кросвордів, логічних завдань, проблемних питань тощо)
 • 3.Врахування часових рамок активності і продуктивності першокласників (12-15 хвилин).
 • 4.Опора на наявний життєвий досвід першокласника.
 • 5.Проведення виставок робіт.
 • 6.Використання словесного алгоритму виконання самостійного завдання.
 • 7.Використання алгоритму для порівняння предметів, проведення спостережень.
 • 8.Пред’явлення єдиних вимог до виконання робіт.
 • 9.Різноманітні прийоми оцінювання робіт: словесне, виставка кращих робіт, запис прізвищ дітей на дошці, презентація вчителем кращих робіт біля дошки тощо.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка