Особливості викладання природознавства в 3 класі відповідно до нового Державного стандарту початкової освітиСкачати 14,01 Kb.
Дата конвертації29.01.2017
Розмір14,01 Kb.

Особливості викладання природознавства в 3 класі відповідно до нового Державного стандарту початкової освіти
Формування природознавчої компетентності

молодшого школяра

Вербицька Антоніна БогданівнаДиректор Яковичівської ЗОШ І ступеня

Основна компетентність:
 • природознавча;
 • дослідницькі уміння

Внесок

навчального предмету

“Природознавство”

у результати початкової освіти

в контексті

компетентнісного підходу
 • формування природознавчої компетентності учнів шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про природу і людину,
 • основ екологічних знань,
 • опанування способами навчально-пізнавальної і природоохоронної діяльності,
 • розвиток ціннісних орієнтацій у ставлення до природи.

Основна мета навчального предмета “Природознавство”

Для досягнення

зазначеної мети передбачається

вирішення таких основних завдань:
 • формування цілісної природничо-наукової картини світу, що охоплює систему знань, уявлень про закономірності у природі та місце людини в ній;
 • формування елементарних уявлень і понять про об’єкти та явища природи, їхні взаємозв’язки у системі “жива – нежива природа”, “природа – людина”, усвідомлення свого місця у навколишньому світі;
 • формування дослідницьких умінь та умінь учнів спостерігати за об’єктами та явищами живої і неживої природи;
 • формування досвіду навчально-пізнавальної й практичної природоохоронної діяльності учнів;
 • формування способів навчально-пізнавальної діяльності учнів; мисленнєвих дій та операцій шляхом аналізу, порівняння, узагальнення й класифікації природних об’єктів; вироблення уміння розкривати причинно-наслідкові зв’язки у природі;
 • формування навиків самостійної роботи учнів з інформацією;
 • засвоєння норм етичного, естетичного, морального ставлення людини до природи.

Змістові лінії навчального предмета “Природознавство” :
 • “Об’єкти природи”,
 • “Взаємозв’язки у природі”,
 • “Земля – планета Сонячної системи”,
 • “Україна на планеті Земля”,
 • “Рідний край”,
 • “Охорона і збереження природи”,
 • “Методи пізнання природи”

Навчально-пізнавальний процес

базується на компетентнісно орієнтованих

завданнях з використанням

сучасних освітніх технологій:
 • розвиток критичного мислення та креативності,
 • проблемний підхід,
 • проектні технології

Зміст навчального матеріалу

за темами у 3 класі:
 • ВСТУП
 • ТЕМА 1. ВОДА
 • ТЕМА 2. ПОВІТРЯ
 • ТЕМА 3. ГІРСЬКІ ПОРОДИ. ҐРУНТИ
 • ТЕМА 4. СОНЦЕ – ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ НА ЗЕМЛІ
 • ТЕМА 5. РОСЛИНИ, ТВАРИНИ І СЕРЕДОВИЩА ЇХ ІСНУВАННЯ
 • ТЕМА 6. ЛЮДИНА ТА ЇЇ ОРГАНІЗМ
 • ТЕМА 7. ЗАПИТАННЯ ДО ПРИРОДИ

Методи та прийоми

навчальної діяльності

школярів

3 класу:
 • спостереження
 • проведення нескладних дослідів
 • вимірювання

У навчальній

програмі виділяється рубрики:
 • «Практичні завдання»,
 • «Практичні роботи»,
 • «Міні-проекти»
 • «Екскурсії»,
 • «Дослідницький практикум».

Тематика «Дослідницького практикуму»

в 3-му класі має виразну

компетентнісну спрямованість

та розв’язує такі завдання:
 • «Як опріснити воду?»,
 • «Як змусити вітер працювати?»,
 • «Які корисні копалини є у моєму краї?»,
 • «Як зменшити втрати тепла у будинку?»,
 • «Як тварини дбають про своє потомство?»,
 • «Раціон здорового харчування»,
 • «Як визначити гостроту свого зору»

Практичні роботи

та завдання передбачають:
 • вивчення властивостей тіл природи, їх будови,
 • проведення спостережень, дослідів,
 • розв’язання природничих та екологічних задач,
 • здійснення порівняльного аналізу,
 • складання схем,
 • проведення міні-досліджень,
 • дискусій,
 • роботу з колекціями корисних копалин, зразками гербаріїв,
 • Інтернет-ресурсами,
 • різними джерелами інформації.

Навчальні (тренувальні) практичні роботи

визначаються вчителем,

виходячи з конкретних умов навчання:
  • «Перевірка власної постави»,
 • «Вимірювання частоти пульсу»,
 • «Робота зі зразками гербаріїв квіткових рослин»,
 • «Ознайомлення з колекцією корисних копалин»,
 • «Позначення на контурній карті частин Світового океану»

Екскурсії

предметні і комплексні
 • обов’язкова предметна екскурсія під час вивчення теми «Рослини, тварини і середовища їх існування»
 • вивчаючи природні компоненти живої і неживої природи доречно проводити значно більше уроків-екскурсій.

У системі шкільних занять екскурсії діляться на вступні, поточні, підсумкові.

Вступна екскурсія:

Поточна екскурсія:

Підсумкова екскурсія:

Головна дидактична мета підсумкової екскурсії – навчити дітей співвідносити отримані на уроках знання з процесами і явищами, які відбуваються в природі.

Застосовується як правило на першому уроці вивчення теми. Її мета – отримати безпосереднє уявлення про рослинний і тваринний світ рідного краю.

Мета якої подальше поглиблення отриманої інформації в умовах класних занять, при цьому витримується принцип «від живого споглядання до абстрактного мислення». Відбувається збирання матеріалів (рослини, насіння, плоди, фотографії, малюнки) з метою їх подальшого використання на класних заняттях у ході вивчення відповідної теми.Використання

у навчальному процесі

проектних технологій

У 3-му класі учням пропонується

реалізувати два проекти:

дослідницький і творчий

Тематику міні-проектів та запитань до природи учитель може добирати відповідно до матеріально-технічного забезпечення, наявності власних цікавих дидактичних розробок, рівня підготовленості класу, інтересів дітей, регіональних особливостей природи рідного краю тощо.Структурна побудова уроку засвоєння нових знань
 • Підготовка учнів до сприйняття нового матеріалу
 • теоретичне питання;
 • розгляд прикладних відомостей структурованих навколо важливих проблем;
 • практичні роботи та завдання;
 • узагальнення вивченого матеріалу “Запитання до природи”;
 • Завдання додому

Учень буде:
 • Знати
 • Розуміти
 • Уміти
 • Застосовувати в житті

 • Учень навчиться:
 • Досліджувати
 • Знаходити

Компетентнісна спрямованість

навчального предмету «Природознавство»

в 3-му класі передбачає розв’язання

таких завдань:


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка