Освітня галузь “Математика” Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів Змістові лініїСкачати 10,99 Kb.
Дата конвертації07.03.2017
Розмір10,99 Kb.

Освітня галузь “Математика” Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Змістові лінії :

 • 1) числа, дії з числами;
 • 2) величини;
 • 3) математичні вирази, рівності, нерівності;
 • 4) сюжетні задачі;
 • 5) просторові відношення, геометричні фігури;
 • 6) робота з даними.

Числа, дії з числами

 • Лічба (розуміти сутність кількісної та порядкової лічби, використовувати кількісні та порядкові числівники).
 • Натуральні числа. Число нуль (мати уявлення про натуральний ряд чисел, його властивості та число нуль; називати читати, записувати, порівнювати числа у межах мільйона; розуміти позиційний принцип запису чисел, досліджувати та моделювати числа на основі поняття про розряди і класи).
 • Звичайні дроби (мати уявлення про утворення дробу, чисельник і знаменник; називати, читати, записувати дроби, порівнювати їх; знаходити дріб від числа і число від значення його дробу).
 • Арифметичні дії з числами (розуміти зміст арифметичних дій, знати назви їх компонентів, таблиці додавання, множення одноцифрових чисел; усно виконувати обчислення у межах 100; застосовувати алгоритм письмового виконання арифметичних дій у межах мільйону).

Величини

 • Довжина. Маса. Місткість. Час. Вартість. Площа (визначати довжини об’єктів навколишньої дійсності за допомогою різних одиниць вимірювання; мати уявлення про вимірювання маси за допомогою терезів, подавати масу в різних одиницях вимірювання; мати уявлення про літр як одиницю вимірювання місткості; користуватися годинником і календарем як засобами вимірювання часу; мати уявлення про вартість та співвідношення між одиницями вартості в Україні; визначати периметр многокутника; визначати площу фігури за допомогою палетки; застосовувати формули під час визначення периметра та площі прямокутника; замінювати одні одиниці вимірювання величини іншими під час практично зорієнтованих задач).
 • Групи взаємопов’язаних величин (розуміти, що ситуації, які трапляються в навколишньому світі можуть описуватися трьома взаємопов’язаними величинами (вартість, ціна, кількість; відстань, швидкість, час); застосовувати правило знаходження однієї величини за двома іншими під час розв’язування сюжетних задач).

Математичні вирази. Рівності. Нерівності

 • Числові вирази (мати уявлення про числовий вираз та його значення; встановлювати порядок виконання арифметичних дій у числових виразах, у тому числі з дужками; виконувати тотожні перетворення числових виразів відповідно до законів і з урахуванням властивостей арифметичних дій).
 • Вирази зі змінною (мати уявлення про вираз зі змінною; розуміти залежність значення виразу із змінною від числового значення змінної; знаходити значення виразів за заданими значеннями змінних).
 • Рівності та нерівності (розпізнавати, читати і записувати рівності та нерівності; розрізняти істинні та хибні числові рівності (нерівності); порівнювати значення числових виразів; добирати значення змінної у нерівностях).
 • Рівняння (мати уявлення про рівняння з однією змінною на основі взаємозв’язку між компонентами та результатами арифметичних дій; перевіряти правильність розв’язання рівняння)

Сюжетні задачі

 • Задача. Структура задачі. Загальні прийоми роботи із задачею (мати уявлення про сюжетну задачу, виділяти її структурні компоненти; проводити семантичний аналіз тексту задачі та подавати його результати у вигляді схеми, рисунка, таблиці; складати план розв’язання складеної задачі, пояснювати вибір дій; записувати розв’язання задачі діями з поясненням, виразом або рівнянням; знаходити різні способи розв’язування задачі; складати задачі за рисунком, схемою, математичним виразом, за практичними діями з предметами, задачі, аналогічні та обернені до розв’язаної).
 • Прості і складені задачі (розв’язувати прості сюжетні задачі, що розкривають зміст арифметичних дій, задачі на знаходження невідомого компонента дій, задачі, які містять відношення різницевого та кратного порівняння, задачі на знаходження частини від числа або числа за його частиною; розв’язувати складені задачі, що є композицією з двох-чотирьох видів простих задач, задачі на пропорційне ділення, на подвійне зведення до одиниці, на спільну роботу, на одночасний рух двох тіл.

Просторові відношення. Геометричні фігури

 • Просторові відношення (визначати місце знаходження об’єкта на площині і в просторі; розкладати та переміщувати предмети на площині, вживати відповідну термінологію).
 • Геометричні фігури на площині - точка, лінії, відрізок, промінь, кути, многокутники, коло, круг (визначати істотні ознаки геометричних фігур; називати елементи многокутників, кола та круга; зображувати геометричні фігури на аркуші в клітинку, будувати прямокутники; позначати геометричні фігури буквами латинського алфавіту; конструювати геометричні фігури з інших фігур; розбивати фігуру на частини).
 • Геометричні фігури у просторі - куб, куля, циліндр, піраміда, конус (розпізнавати геометричні фігури у просторі та їх елементи; співвідносити образ геометричної фігури з об’єктами навколишньої дійсності)

Робота з даними

 • Таблиці, схеми, діаграми (мати уявлення про способи подання інформації; знаходити, аналізувати, порівнювати інформацію, подану в таблицях, схемах, діаграмах; заносити дані до таблиць; використовувати дані для практично зорієнтованих задач; за допомогою учителя знаходити інформацію за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій).


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка