Пам’ятай минуле, бережи теперішнєСкачати 23,77 Kb.
Дата конвертації17.03.2017
Розмір23,77 Kb.

проект

,,Пам’ятай минуле,

бережи теперішнє,

думай про майбутнє‘‘ Автор проекту: Мирон Н.В.

Тип проекту

 • за складом учасників – колективний;
 • за метою і характером проектної діяльності –
 • практично-орієнтований;

 • за змістом – виховний;
 • за тривалістю – довготривалий.
 • Учасники: учні Студінської школи, батьки, вчителі.

Актуальність проблеми, на розв'язання якої спрямований проект

Сьогодення дуже цікавий і водночас дуже складний, швидкоплинний, швидкозмінний час. Але якби не змінювалось все довкола одне залишається незмінним – потреба в творчій, соціально-адаптованій особистості.

«В кожній дитині сонце». Завдання школи не загасити його, а зробити так, щоб це сонце сіяло як найсильніше і не згасало не дивлячись на складності сучасного життя.

Актуальність проблеми, на розв'язання якої спрямований проект

Сьогодні доступність мистецтва носить вибірковий характер.

На це впливають різноманітні чинники:

 • перевага матеріальних цінностей над духовними;
 • захоплення сучасної молоді інформаційними технологіями і байдуже ставлення до творів мистецтва;
 • наявність, крім політичної та економічної, ще й духовної кризи;
 • відсутність можливості відвідувати музеї, виставки, картинні галереї…

Мета проекту:

Створення ситуації успіху для розвитку особистості дитини з метою надання можливості кожному учню відчути радість досягнення успіху, усвідомлення своїх здібностей і можливостей.

 • Сформувати уявлення про види і жанри образотворчого мистецтва.
 • Розвивати в учнів художньо-естетичний смак.
 • Формувати здатність емоційного сприймання, розвивати образну уяву та творчу фантазію.
 • Виховувати почуття прекрасного, любов до мистецтва.

Завдання проекту:

 • забезпечити оптимальні умови для розвитку і реалізації творчих здібностей учня;
 • забезпечити пріоритетність системи пошуку, навчання, виховання й підтримки учасників навчально-виховного процесу для становлення особистості, збереження й розвитку потенціалу нації;
 • сформувати уміння виготовляти твори декоративно-прикладного мистецтва;
 • створити шкільний інформаційно-ресурсний банк «Від творчого учня – до творчого громадянина України»;
 • залучати до роботи з дітьми висококваліфікованих педагогічних і науково-педагогічних працівників;
 • збагачувати духовний світ школярів;
 • створити умови, які б сприяли формуванню естетики поведінки учнів.

Тривалість проекту

з 1 вересня по 30 травня

Методи реалізації проекту:

- ігрова діяльність;

- проблемні ситуації;

- рефлексія.

Принципи реалізації проекту:

- диференціація;

- співробітництво та педагогічна корекція;

- гуманізація навчання ;

- єдність родини і школи.

Схема взаємодії виконавців проекту


учнями

батьками

Творча співпраця вчителя


знання

Радість учняРадість батьків

Етапи проекту

Підготовчий етап (вересень)

Мета:

- мотивація обраної проблеми;

- визначення форм, методів та прийомів реалізації проекту.

 

Зміст роботи:

- обговорення ідеї проекту;

- обмірковування шляхів його реалізації;

- визначення очікуваних результатів;

- обговорення форми презентації результатів проекту;

- складання педагогами індивідуальних планів роботи над проектом;

- планування заходів щодо реалізації проекту;

- опрацювання необхідної літератури;

формування вміння створювати мультимедійні презентації, виготовлення наочних

матеріалів для занять, оформлення куточків самостійної художньої діяльності);

- підбиття підсумків підготовчого етапу.

.

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЕТАП

Мета:

- спрямувати роботу методичної служби на організацію і проведення заходів щодо реалізації проекту;

- створити творчу групу;

- організувати роботу інформаційно-­консультаційного центру.

 

Зміст роботи:

- підбір педагогічної та методичної літератури, яка може допомогти в реалізації проекту;

- планування роботи вихователя з дітьми;

- розроблення тематики занять для молодшої, середньої та старшої груп;

- планування роботи з батьками;

- розроблення методичних посібників —

«Нетрадиційні техніки малювання» — альбом з методичними рекомендаціями;

«Ознайомлення з кольором» — дидактичні та рухливі ігри, казки, вірші та загадки про кольори, презентації складених кольорів;

«Художнє слово про природу» — добірка літературних творів для занять з образотворчої діяльності;

«Ознайомлення з декоративно-прикладним мистецтвом» — короткий опис різних видів декоративного мистецтва, конспекти занять, літературні твори про різні види мистецтва, зразки для занять з декоративного малювання;

«Ознайомлення з творчістю художників Калущини» — добірка репродукцій картин, короткі бібліографічні довідки про життя і творчість відомих художників Калущини.

- створення ігор —

авторська дидактична гра «Палітра барв» — пазли для закріплення основних та складених кольорів; багатофункціональна дидактична гра «Чарівний круг» — для закріплення знань про кольори, жанри живопису, пори року, для розвитку мовлення, мисленнєвих операцій (порівняння, аналізування, класифікація, узагальнення);

дидактична гра «Кольорове доміно» — для закріплення знань про кольори, їх відтінки та для профілактики порушень постави (діти грають на підлозі);

дидактична гра «Склади візерунок» — закріплення знань про композицію та навичок заповнення різних форм декоративними елементами;

- поповнення куточка зображувальної діяльності матеріалами для малювання;

- поповнення куточка творами декоративно-ужиткового мистецтва;

- створення музичної фонотеки;

- розроблення комплексів психогімнастики відповідно до тематики занять;

- поповнення добірки комплексів пальчикової гімнастики;

- розроблення фізкультурних хвилинок;

ДІЯЛЬНІСНИЙ ЕТАП

 Мета:

- формувати у дітей образну уяву, виховувати художній смак;

- розвивати уміння та навички експериментування з матеріалами, необхідними для роботи;

- створювати умови для розвитку творчих здібностей.  

Зміст роботи з педагогами:

- засідання педагогічної ради на тему «Розвиток творчості у дітей шкільного віку засобами зображувальної діяльності»;

- консультації на теми — Гармонія барв; Арт­терапія як засіб збереження психічного здоров’я та розвитку творчості людини;

- проведення майстер-класу;

- організація роботи творчої групи над темами : «Розвиток творчих здібностей дітей. Досягнення успіху», «Від творчого учня – до творчого громадянина України». 

Зміст роботи з дітьми:

- організація підготовчої роботи до занять — спостереження у природі, бесіди, використання художнього слова, розглядання картин та ілюстрацій тощо;

- ознайомлення та вправляння у використанні цікавих технік малювання на заняттях;

- закріплення знань під час дидактичних ігор;

- удосконалення умінь та навичок під час самостійної художньої діяльності;

- створення дитячих альбомів;

- зустріч з художниками Калущини;

- екскурсії до картинної галереї , музею, майстерні художника;

- організація виставок дитячих робіт.

Зміст роботи з батьками:

- консультації на теми —

обдарована дитина;

значення спільної роботи з дорослим для розвитку творчих здібностей дитини;

- анкетування;

- виготовлення рекомендацій щодо створення умов для організації образотворчої діяльності дитини вдома;

- виступи на батьківських зборах;

- проведення майстер-класу;

- виставка робіт «Творчість моєї родини»;

- залучення батьків до участі в освітньому процесі.

ПІДСУМКОВИЙ ЕТАП

Мета:

- проаналізувати роботу над проектом;

- оцінити ефективність проекту;

- презентувати результати проекту.

 

Зміст роботи:

- діагностика рівня вмінь і навичок дітей, аналізування продуктів їх творчої діяльності;

- проведення підсумково-аналітичної бесіди за круглим столом за участю педагогів та батьків з метою підбиття підсумків проектної діяльності;

- презентація результатів проекту —

організація виставок дитячих робіт;

проведення виховного заходу ‘’Пам’ятай минуле, бережи теперішнє, думай про майбутнє’’;

мультимедійніа презентація «Творчість художників Калущини».

 

Ресурси проекту

Людські (вчителі, учні , батьки);

Інформаційні (описи картин, літературні тексти, характеристика художніх напрямів та стилів);

Програмне забезпечення (табличний процесор, веб-браузер для перегляду веб-сайтів, програми для створення мультимедійних презентацій,  текстовий редактор , програми для створення публікацій );

Обладнання (цифровий фотоапарат , засоби для зв’язкузІнтернетом , проектор, комп’ютери

Учнівські роботи

Очікувані результати

- упровадження нових педагогічних технологій навчання і виховання засобами краєзнавства та екскурсій;

- поглиблення об'єктивних знань у дітей та молоді з історії рідного краю, історичних подій та життя видатних земляків;

- активізація екскурсійної діяльності;

- формування в учнівської молоді активної громадянської позиції;

- підвищення фахового рівня педагогів.

Учні дізнаються про особливості найбільш поширених народних ремесел, промислів та видів образотворчого мистецтва свого регіону; 

Очікувані результати

В ході роботи над проектом у учнів будуть сформовані:

Технологічна компетентність

 • вміння планувати етапи своєї діяльності;
 • вміння продумувати способи дій і знаходити нові способи вирішення проблеми;
 • вміння розуміти інструкцію і алгоритм діяльності;
 • вміння доводити почату справу до кінця;
 • уміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки;
 • вміння приймати рішення і застосовувати знання в тих чи інших життєвих ситуаціях;
 • вміння використовувати способи перетворення: відтворення, аналогія, передбачення;
 • вміння презентувати свій виріб;
 • вміння організувати своє робоче місце.

Інформаційна компетентність

• вміння орієнтуватися в джерелах інформації; • вміння одержувати інформацію, використовуючи різні джерела; • вміння робити висновки з отриманої інформації; • вміння оцінювати необхідність тієї чи іншої інформації для своєї діяльності; • вміння ставити запитання.Соціально-комунікативна компетентність

• вміння взаємодіяти в системах «дитина-дитина», «дитина-дорослий»; • вміння співвідносити свої цілі з інтересами інших людей; • вміння продуктивно взаємодіяти з членами групи, вирішуючи загальну задачу; • вміння з повагою ставитися до цінностей (етнічним, особистісним, професійним) інших людей; • вміння отримувати необхідну інформацію в спілкуванні; • вміння вислухати іншого і прийти до спільного рішення; • вміння вести діалог з дорослими й однолітками; • уміння відстоювати свою точку зору в спілкуванні; • вміння приймати допомогу; • вміння адекватно реагувати в конфліктних ситуаціях.


Результативність

 • Проведення районного семінару вчителів образотворчого мистецтва та художньої культури.
 • Організація екскурсії в музей, картинну галерею.
 • Проведення майстер-класу.
 • Зустріч із художниками Калущини.
 • Похід до майстерні художника.
 • Виставка дитячих робіт.
 • Проведення виховного заходу
 • ‘’Пам’ятай минуле, бережи теперішнє,

  думай про майбутнє’’.


Національно-свідома

Духовно-багата

Здатна застосовувати знання на практиці

Здатна здобувати нові знанняТворча

Особистість учня


Школа – це майстерня, де формуються таланти підростаючого покоління.База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка