«Педагогічна діяльність як цілісна, динамічна система»Скачати 10,35 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір10,35 Kb.

Презентація на тему: «Педагогічна діяльність як цілісна, динамічна система».

Підготувала

Студентка 51-У групи

Андрусик Наталія

 • У справжнього вчителя — найважче і найрадісніше життя, трепетно хвилююча і болісно складна твор­чість, незбагненно тонкі і вічновдосконалювані інструменти, якими він діє на людську душу.
 • В. О. Сухомлинський

Поняття педагогічної діяльності

 • Педагогічна діяльність - це особливий вид соціальної діяльності, що передбачає передавання від старших поколінь до молодших накопичених людством культури і досвіду, створення умов для їх особистісного розвитку і підготовки до виконання певних соціальних ролей у суспільстві.

Педагогічну діяльність здійснюють

 • Педагоги
 • Батьки
 • Громадські організації
 • Керівники підприємств і установ
 • Значною мірою засоби масової інформації
 • Педагогічна діяльність як професійна здійснюється в спеціально організованих суспільством освітніх установах
 • дошкільних закладах
 • школах
 • професійно-технічних училищах
 • середніх спеціальних і вищих навчальних закладах
 • закладах додаткової освіти
 • підвищення кваліфікації і перепідготовки.

Основні види педагогічної діяльності

 • викладання
 • Виховна робота
 • Виховна робота є педагогічною діяльністю, спрямованою на розв'язання завдань усебічного гармонійного розвитку особистості шляхом організації виховного середовища і управління різноманітними видами діяльності вихованців.
 • Викладанням став вид виховної діяльності, здебільшого спрямований на управління пізнавальною діяльністю учнів.
 • "Навчання, що виховує", і "виховання, що навчає" (А.Дістервег) воєдино злиті в цілісному педагогічному процесі, який має місце в діяльності педагога будь-якої спеціальності.
 • Суб'єктом педагогічної діяльності є учитель, вихователь, інструментом впливу якого є його особистість, знання, уміння, почуття, воля.
 • Специфічним є і об'єкт (предмет) педагогічної праці. У педагогічній діяльності учень виступає не тільки її об'єктом, а й суб'єктом, оскільки педагогічний процес вважається продуктивним лише за умови поєднання елементів самовиховання і самонавчання учня
 • Специфічним є і результат педагогічної діяльності - людина, що оволоділа певною частиною суспільної культури, здатна до подальшого саморозвитку і виконання певних соціальних ролей у суспільстві.

5 рівнів педагогічної діяльності

 • 1 - репродуктивний (мінімальний)- педагог вміє передати Іншим те, шо знає сам;
 • 2 - адаптивний (низький, малопродуктивний)- педагогвмі є пристосувати своє повідомлення відповідно особливостям аудиторії;
 • 3 - локально-моделюючий (середній, середньо продуктив ний) - педагог володіє стратегіями навчання учнів знанням, умінням, навичкам з окремих розділів курсу (тобто формулю вати педагогічну мету, розуміти бажаний результат та добира ти систему і послідовність включення учнів в учбово-пізнаваль ну діяльність);
 • 4 - системно-моделюючий знання учнів (високий, продук тивний) -педагог володіє стратегіями формування необхідної системи знань, умінь та навичок з даного предмету в цілому;
 • 5 - системно-моделюючий діяльність та поведінку учнів (най вищий, високопродуктивний) - педагог володіє стратегіями перетворення свого предмету в засіб формування особистості учня, його потреб у самовихованні, самоосвіті, саморозвитку.

Психологічний зміст педагогічної діяльності включає :

 • Мотиви
 • Мету
 • Предмет
 • Засоби
 • Продукт
 • Результат.
 • Предметом педагогічної діяльності є організація навчальної діяльності учнів, яка спрямована на засвоення предметного соці о культурного досвіду.
 • Засобами педагогічної діяльності є наукові (теоретичні та емпіричні) знання, за допомогою яких формується тезаурус /чнів. Носіями знань можуть бути тексти підручників, а також зідповідні уявлення, які виникають у учнів під час цілеспрямо-заного спостереження (на лабораторних, практичних) заняттях. Допоміжними є технічні, комп'ютерні, графічні та ін. засоби.
 • Засобами передання є пояснення, показ (Ілюстрація), спільна робота з учнями під час вирішення учбових задач, безпосередня ірактика (лабораторна, польова) тренінги.
 • Продуктом педагогічної діяльності є індивідуально сформований досвід учня. Він перевіряється та оцінюється на екзаменах, заліках. Під час вирішення учбових задач, контрольних робіт.
 • Результатом педагогічної діяльності повинен бути особистісний індивідуальний розвиток учня, його вдосконалення.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка