Педагогічна радаСкачати 15,93 Kb.
Дата конвертації24.03.2017
Розмір15,93 Kb.

Педагогічна рада

 • Методи оперативного контролю і самоконтролю результатів діяльності учнів під час використання інформаційних технологій
 • Новофедорівська ЗОШ 2013-2014 н.р.

Методи контролю — це способи, за допомогою яких визначається результативність навчально-пізнавальної та інших видів діяльності учнів і педагогічної роботи вчителя. Найдоступнішим методом контролю є планомірне цілеспрямоване й систематичне спостереження вчителя за діяльністю учнів.

До методів контролю належать:

 • 1) метод усного опитування, який передбачає перевірку знань, умінь та навичок учнів; використовуються репродуктивні (спрямовані на відтворення вивченого), реконструктивні (вимагають застосування знань та вмінь у змінених ситуаціях), творчі (застосування знань та вмінь у нестандартних умовах) запитання та завдання; за охопленням учнів перевіркою таке опитування має груповий, фронтальний або індивідуальний характер, може закінчуватися виставленням поурочного бала).

2) метод письмового контролю (письмові відповіді на заздалегідь підготовлені питання, предметні диктанти);

 • 2) метод письмового контролю (письмові відповіді на заздалегідь підготовлені питання, предметні диктанти);

3) метод графічної контрольної перевірки (виявлення знань за допомогою графіків, таблиць, малюнків, креслень тощо);

4) метод лабораторного контролю (перевіряються вміння учнів користуватися лабораторним обладнанням);

 • 4) метод лабораторного контролю (перевіряються вміння учнів користуватися лабораторним обладнанням);

5) метод програмованого контролю (здійснюється за допомогою комп'ютерів);

 • 5) метод програмованого контролю (здійснюється за допомогою комп'ютерів);
 • 6) метод тестового контролю (без машинний і машинний);
 • 7) метод взаємоконтролю учнів (передбачає допомогу сильніших учнів слабшим).

Методи самоконтролю

 • . Суттєвою особливістю сучасного етапу удосконалення контролю в школі є розвиток в учнів навичок самоконтролю за ступенем засвоєння навчального матеріалу, уміння самостійно знаходити допущені помилки, неточності, а також спосіб усунення виявлених недоліків.

Комп’ютерне тестування – інноваційний метод контролю знань навчальних досягнень школярів

 • Комп’ютерне тестування – інноваційний метод контролю знань навчальних досягнень школярів
 • Однією зі складових реформування освітньої галузі є упровадження інноваційних комп’ютерних технологій, які відповідають викликам сучасного інформаційного суспільства і забезпечують високий рівень якості освіти.
 • Систематичний контроль знань великої  кількості учнів викликає необхідність автоматизації контролю, застосування комп’ютерної техніки і відповідного  програмного забезпечення. Використання комп’ютерів для контролю знань є економічно вигідним і забезпечує підвищення ефективності навчального процесу.

Що таке комп’ютерне тестування

 • Як зазначає І. Булах, комп’ютерне тестування успішності дає можливість реалізувати основні дидактичні принципи контролю навчання: принцип індивідуального характеру перевірки й оцінки знань; принцип системності перевірки й оцінки знань; принцип тематичності; принцип диференційованої оцінки успішності навчання; принцип однаковості вимог викладачів до студентів , учителів до учнів.

Комп’ютерне тестування належить до адаптивної моделі педагогічного тестування. Ця модель спирається на класичну модель з урахуванням складності завдань. При застосуванні комп’ютерного тестування тестові завдання з певними характеристиками послідовно зображуються на екрані комп’ютера, а рівень підготовки тестованого із зростаючою точністю оцінюється відразу ж після комп’ютерної відповіді.

 • Комп’ютерне тестування належить до адаптивної моделі педагогічного тестування. Ця модель спирається на класичну модель з урахуванням складності завдань. При застосуванні комп’ютерного тестування тестові завдання з певними характеристиками послідовно зображуються на екрані комп’ютера, а рівень підготовки тестованого із зростаючою точністю оцінюється відразу ж після комп’ютерної відповіді.

Завдання у тестовій формі, за допомогою яких методом комп’ютерного тестування вимірюється рівень навчальних досягнень учнів, передбачають такі види:

 • Завдання у тестовій формі, за допомогою яких методом комп’ютерного тестування вимірюється рівень навчальних досягнень учнів, передбачають такі види:
 • 1) завдання з вибором однієї правильної відповіді із запропонованої кількості можливих; 2) завдання на встановлення відповідності; 3) завдання на встановлення послідовності; 4) завдання з короткою відповіддю.

Комп’ютерне тестування розширює можливості контролю та оцінювання рівня навчальних досягнень учнів, є альтернативою традиційним методам перевірки, воно може проводитись з урахуванням різних видів (поточне, тематичне, семестрове, річне) та форм (індивідуальне або колективне) контролю, як інструменту оперативного керування. Такий метод оцінювання швидко, об’єктивно й ефективно діагностує результати навчальної діяльності учнів. У перспективі метод комп’ютерного тестування доречно запровадити для здійснення масштабних моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень на регіональному рівні.

 • Комп’ютерне тестування розширює можливості контролю та оцінювання рівня навчальних досягнень учнів, є альтернативою традиційним методам перевірки, воно може проводитись з урахуванням різних видів (поточне, тематичне, семестрове, річне) та форм (індивідуальне або колективне) контролю, як інструменту оперативного керування. Такий метод оцінювання швидко, об’єктивно й ефективно діагностує результати навчальної діяльності учнів. У перспективі метод комп’ютерного тестування доречно запровадити для здійснення масштабних моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень на регіональному рівні.

Айрен — це безкоштовна, дуже зручна програма, що дозволяє створювати тести для перевірки знань і проводити тестування в локальній мережі, через інтернет або на одиночних комп'ютерах.  Тести можуть включати завдання різних типів: з вибором одного або декількох вірних відповідей, з введенням відповіді з клавіатури, на встановлення відповідності, на впорядкування і на класифікацію.  Крім того, передбачено створення тестів у вигляді автономних виконуваних файлів. Учням, щоб приступити до тестування, досить запустити отриманий файл на будь-якому комп'ютері з Windows, установка яких-небудь програм для цього не потрібна.

 • Айрен — це безкоштовна, дуже зручна програма, що дозволяє створювати тести для перевірки знань і проводити тестування в локальній мережі, через інтернет або на одиночних комп'ютерах.  Тести можуть включати завдання різних типів: з вибором одного або декількох вірних відповідей, з введенням відповіді з клавіатури, на встановлення відповідності, на впорядкування і на класифікацію.  Крім того, передбачено створення тестів у вигляді автономних виконуваних файлів. Учням, щоб приступити до тестування, досить запустити отриманий файл на будь-якому комп'ютері з Windows, установка яких-небудь програм для цього не потрібна.

ВИСНОВКИ

 • Комп’ютер застосовується для визначення рівня навчальних досягнень. Для цього створюються
 • програми, які здійснюють комп’ютерне тестування. Програма забезпечує виведення завдань на
 • екран, перевірку їх виконання, оцінювання, виведення підсумкового повідомлення та
 • зберігання інформації про перебіг і результати тестування. Комп’ютерне тестування дозволяє
 • оперативно одержати об’єктивну й корисну інформацію про навчальні здобутки того, хто
 • проходить тест. У цілому, комп’ютерні засоби навчання стимулюють інтерес до навчання, до
 • самостійного набуття знань, дозволяють здійснювати контроль своєї навчальної діяльності.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка