Педагогічні аспекти формування компетентності самоосвіти та саморозвиткуСкачати 16,26 Kb.
Дата конвертації14.02.2017
Розмір16,26 Kb.

Педагогічні аспекти формування компетентності самоосвіти та саморозвитку

Педагогічний супровід –

 • це спосіб включення дорослого в навчально-виховний процес із метою створення умов для саморозвитку, самопросування в діяльності всіх суб’єктів взаємодії
 • ЗМІСТ ОСВІТИ
 • ЗНАННЯ
 • Уміння та
 • навички
 • Досвід
 • творчої
 • діяльності
 • Досвід
 • емоційно-
 • ціннісного
 • ставлення

У значної частини випускників спостерігається:

 • • несформованість активної громадської позиції, політичного мислення й політичної культури;
 • • низький рівень життєвої компетентності, використання знань як інструменту розв'язання життєвих проблем, аналізу нестандартних ситуацій. • несформованість активної громадської позиції, політичного мислення й політичної культури;

Компетентність саморозвитку та самоосвіти

 • пов’язана з потребою й готовністю постійно навчатися як у професійному відношенні, так і в особистому житті

Самоосвітня компетентність -

 • якість особистості, що характеризує її здатність до систематичної самостійно організованої пізнавальної діяльності, що спрямована на продовження власної освіти в загальнокультурному й професійному аспектах.
 • Фоміна О.М.

Основні ознаки самоосвіти:

 • високий рівень активності та самостійності пізнання;
 • добровільність у придбанні нових знань;
 • співпадання цілей та мотивів пізнавальної діяльності;
 • вибірковий характер у порівнянні з навчальним пізнанням;
 • цілеспрямованість, системність, планомірний характер цієї діяльності.

Самоосвіта передбачає:

 • позитивну мотиваційну активність;
 • виявлення вольових зусиль;
 • наявність цілеспрямованості й самоорганізованості;
 • досягнення високого рівня інтелектуального розвитку;
 • сформованість певної сукупності пізнавальних умінь;
 • досягнення високої самостійності;
 • наявність адекватної самооцінки.

ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ:

 • 1. ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ
 • 4.РЕАЛІЗАЦІЯ
 • 5. РЕФЛЕКСІЯ
 • 2.ПЛАНУВАННЯ
 • 3.ОРГАНІЗАЦІЯ

ЕТАП ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ:

 • САМОАНАЛІЗ;
 • САМООЦІНКА;
 • САМООБЛІК;
 • ПОСТАНОВКА МЕТИ;
 • САМОСТИМУЛЮВАННЯ.

ЕТАП ПЛАНУВАННЯ:

 • ВИБІР ЧАСУ;
 • ПЛАНУВАННЯ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ;
 • ПЛАНУВАННЯ КІНЦЕВОГО РЕЗУЛЬТАТУ.

ЕТАП ОРГАНІЗАЦІЇ:

ЕТАП РЕАЛІЗАЦІЇ:

 • РОБОТА З ДЖЕРЕЛАМИ ІНФОРМАЦІЇ;
 • СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЧИ ТВОРЧОГО ПРОДУКТУ.

ЕТАП РЕФЛЕКСІЇ:

 • САМОКОНТРОЛЬ;
 • САМОАНАЛІЗ;
 • САМООЦІНКА;
 • САМОКОРЕКЦІЯ.

СФЕРИ ВІДСЛІДКУВАНЬ У ПРОЦЕСІ МОНІТОРИНГУ

 • МОТИВАЦІЙНО-
 • ПОТРЕБНІСНА
 • ДІЯЛЬНІСНА
 • РЕЗУЛЬТАТИВНА
 • ІНТЕРЕСИ;
 • ПОТРЕБИ
 • СФОРМОВАНІСТЬ
 • ЗНУ:
 • ОРГАНІЗАЦІЙНИХ;
 • ПІЗНАВАЛЬНИХ;
 • ІНФОРМАЦІЙНИХ;
 • КОМУНІКАТИВНИХ
 • РІВЕНЬ
 • НАВЧАЛЬНИХ
 • ДОСЯГНЕНЬ;
 • РІВЕНЬ
 • ЗАГАЛЬНОГО
 • РОЗВИТКУ

Головна мета сучасної школи при навчанні самоосвітнім умінням:

 • показати, що в процесі навчання можна отримати лише частину знань;
 • навчати учня способам придбання додаткових знань;
 • сприяти колективному обговоренню в класі додаткових знань

Уміння самоорганізації –

ЯК ОРГАНІЗУВАТИ РОБОЧЕ МІСЦЕ?

 • Своєчасно провітрюй кімнату.
 • Освітлення робочого столу повинне бути з лівого боку.
 • Підручники, словники та інший довідковий матеріал доцільно розташувати на книжковій полиці над столом.
 • Письмові приладдя зручно зберігати в лівій верхній шухляді письмового столу.
 • На столі не повинно бути нічого зайвого, що відволікало б від роботи.
 • Після закінчення роботи слід прибрати на столі.

НАВЧАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНІ УМІННЯ -

 • ЦЕ ЗАГАЛЬНОНАВЧАЛЬНІ УМІННЯ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЗНАХОДЖЕННЯ, ПЕРЕРОБКУ Й ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАДАЧ.

Як читати статті

 • Про що говорить заголовок?
 • Коли була написана стаття?
 • Хто написав статтю?
 • Читайте статтю, помічайте інформацію, критичну для вас. Про що ви довідалися? Як це співвідноситься з попередніми знаннями? Ви знайшли власні аргументи? Як ця стаття співвідноситься з попередніми джерелами інформації?
 • Зробіть підсумковий запис про статтю.

КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ -

 • відповідність індивідуального мовлення нормам мови, уміння використовувати мовні засоби в різних умовах спілкування у відповідності з цілями й змістом мовлення, ступінь досконалості усного й письмового мовлення.

ТЕХНІКА ВИСТУПУ

 • Приверніть увагу слухачів жартом, жестом тощо.
 • Використовуйте особові займенники при викладенні матеріалу.
 • Встановіть зоровий контакт із аудиторією.
 • Робіть акцент на головному.
 • Використовуйте речення для зв’язки, щоб продемонструвати перехід до наступного пункту.
 • Задавайте аудиторії питання, щоб залучити її до свого виступу.
 • На закінчення зробіть висновки.

НАВЧАЛЬНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ УМІННЯ -

 • УМІННЯ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ЗАДАЧ
 • ОПЕРАЦІЇ МИСЛЕННЯ
 • АНАЛІЗ
 • СИНТЕЗ
 • ПОРІВНЯННЯ
 • АБСТРАГУВАННЯ
 • КЛАСИФІКАЦІЯ
 • УЗАГАЛЬНЕННЯ

Як робити порівняння?

  • Здійснення початкового смислового аналізу обєктів
  • Аналіз першого обєкта та формулю-
  • вання його ознак.
  • Аналіз другого обєкта і формулювання його ознак.
  • Порівняння і виділення найбільш суттєвих ознак подібності.
  • Протиставлення та виділення найбільш суттєвих відмінних ознак.
 • Встановлення залежності між обєктами.
 • Формулювання висновку порівняння.

 • Розкажи мені
 • і я забуду,
 • Покажи
 • і я запам’ятаю,
 • Дай спробувати-
 • і я зрозумію
 • китайське прислів’я

Педагогам необхідно:

 • спеціально виділяти час у межах навчальної дисципліни для формування самоосвітніх умінь;
 • координувати діяльність тих учителів, які працюють в одному класі, та зберігати наступність;
 • розробити технологію впровадження системи розвитку самоосвітніх умінь учнів, включаючи спеціальні пам’ятки, алгоритми;
 • здійснювати моніторинг самоосвітньої діяльності учнів;
 • у процесі коментування оцінки з предмета робити оціночні висновки про якість самоосвітніх умінь.

Технології, що забезпечують формування самоосвітньої компетентності:

 • проектні;
 • інтерактивні;
 • проблемні;
 • модульно-розвивальні;
 • продуктивні;
 • евристичні та ін.

Результат розвитку загальнонавчальних умінь учнів - це особистість школяра, яка наділена такими характеристиками, як здатність до самоорганізації, самоосвіти та саморозвитку, - компетентна в сфері освіти.

 • Результат розвитку загальнонавчальних умінь учнів - це особистість школяра, яка наділена такими характеристиками, як здатність до самоорганізації, самоосвіти та саморозвитку, - компетентна в сфері освіти.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка