Педагогічні читання Вивчення передового педагогічного досвідуСкачати 14,76 Kb.
Дата конвертації05.12.2016
Розмір14,76 Kb.

Педагогічні читання Вивчення передового педагогічного досвіду


Підготувала

вчитель англійської мови

Щорської районної гімназії Зарбі Тетяна Олександрівна

Учитель подібний до вічного двигуна….. На мить зупинився – назавжди відстав.

Передовий педагогічний досвід - творче, активне засвоєння і реалізація вчителем у практичній діяльності засобів і принципів педагогіки з урахуванням актуальних проблем і конкретних умов, особливостей дітей, учнівського колективу й особи вчителя.

Учитель живе до тих пір, доки вчиться; як тільки він перестає вчитися, у нього вмирає вчитель.

К.Д.Ушинський

Передовий педагогічний досвід

 • - це такий засіб цілеспрямованого підвищення ефективності та вдосконалення навчально-виховного процесу, який здатен у сучасних умовах задовольнити актуальні потреби практики навчання й виховання. (І.Підласий)
 • ППД – це організований цілеспрямований педагогічний процес та його результат, який відображається в якостях особистості школяра. (К.Скаткін)
 • - це така навчально-виховна чи організаційно-педагогічна діяльність, у процесі якої стабільні позитивні результати в розв'язанні актуальних педагогічних проблем забезпечуються використанням оригінальних форм, методів, прийомів, засобів навчання та виховання або інтеграцією вже відомих форм, методів, прийомів, засобів.(І.Жерносек)
 • Передовий педагогічний досвід — система творчої, оптимальної, повторюваної професійної діяльності педагога з елементами новизни, яка дає стабільні позитивні результати в удосконаленні навчально-виховного процесу. (Л.Набока)

Вивчення передового педагогічного досвіду вчителя -методиста англійської мови Каліти Вікторії Володимирівни
Тема:

Формування комунікативних навичок учнів через впровадження інтерактивних форм навчання

Мета та завдання досвіду:
 • виявити можливості інтерактивних методів у формуванні комунікативної компетентності учнів на уроках ІМ;
 • Обґрунтувати та експериментально підтвердити ефективність використання інтерактивних методів як складову процесу формування компетентної особистості.Адреса досвіду: Харцизький відділ освіти

Визначає зміст матеріалу та конструює систему завдань, що вимагають активної пізнавальної діяльності

Підбирає інтерактивні методи навчання, спрямовані на мотивацію та актуалізацію особистісного досвіду учнів

Забезпечує демократичний тип спілкування як умову формування життєвих компетентностей учнівПредмет досвіду: процес формування компетентної особистості учня засобами інтерактивної технології навчання

Методологічна основа досвіду: Спираючись на принципи модульно-розвиваючого навчання , запроваджуючи інтерактивні методи та прийоми створюються нові умови для розвитку компетентної особливості

УЧИТЕЛЬ

Основною компетентністю на уроках іноземної мови є комунікативна компетентність, тому що вона забезпечує набуття учнями вміння обговорювати проблеми, доводити власну позицію, виробляти власну точку зору, розвивати критичне і креативне мислення та адаптуватися у мовному середовищі.


Комунікативна компетентність учня характеризується цілою низкою  здібностей, що виявляються  у швидкості, глибині та міцності оволодіння  засобами і прийомами діяльності, таким як:
 • уміння слухати, сприймати і відтворювати інформацію;
 •         вести діалог;
 •         брати участь у дискусіях;
 •         вести переговори;
 •          уміння переконувати  і відстоювати  свою точку зору, тобто спілкуватися

Піраміда навчання

Основні ознаки інтерактивних технологійАктивізація розумової діяльності учнів

Можливість застосування на різних етапах вивчення теми

Зміна ролі учнів

Формування комунікативних

компетенцій

Об’єднання учнів різного рівня мовленнєвої підготовки

Активна взаємодія всіх учасників

Висока мотивація учнів до навчання та зв’язок з реальним життям

забезпечують

Переваги інтерактивних технологій над іншими


є захоплюючими, цікавими та , головне, невимушиними

учні працюють в групі однолітків, де вони можуть досить вільно висловити свої думки, мобілізувати знання, проявити творчий, організаторський та лідерський потенціал

відбувається процес саморозвитку особистості учнів

Діяльність учнів

 • Діяльність учнів
 • Висловлюють власну думку. Вміють аргументовано її довести. Роблять доповіді. Вміють писати тези, план, реферат. Проводять захист рефератів, проектів, роблять презентації. Ставлять запитання до учнів та вчителя. Відповідають на запитання учнів чи вчителя. Вміє визначити свої помилки, додержується культури спілкування
 • Діяльність учителя
 • Використовує діалогічні методи. Організовує дискусії. Спонукає висловлювати власну думку. Стимулює надання аргументованих відповідей. Вчить правильно ставити запитання та відповідати на них, Пропонує письмові роботи (твір, звіт про мандрівку, лист до друга). Створює проблемні ситуації, практикує захист творчих робіт та проектів.

Що має зробити вчитель і який результат

буде свідчити про формування комунікативної компетентності?

Мікрофон


Інтерактивні методи

Метод ПРЕСАжурна пилка

Мозкова атака

Робота в парах

Акваріум

Дерево рішеньІмітаційні ігри

Незакінчені речення

Дискусія


ДебатиМоя проблема: Розвиток комунікативних здібностей учнів з використанням інтерактивних технологій
 • формувати в учнів стійку мотивацію до вивчення англійської мови;
 • формувати практичні уміння і навички в усіх видах мовленнєвої діяльності;
 • формувати мовленнєву компетенцію;

 • розвивати мовленнєву культуру, творчі здібності, критичне мислення.

Робота в групах Рольова гра

 • Стимулює творче мислення й інтенсивний обмін ідеями.
 • Учні приділяють більше часу, коли висловлюють свою власну точку зору.
 • Учні вчаться розглядати питання з різних сторін
 • Сприяє пізнанню про процеси та почуття інших учасників гри;
 • Створює умови, коли учні розв’язують певну проблему, обігруючи ролі;
 • Створює сприятливі умови для обговорення.

Технологія проектування є однією з найефективніших для розвитку комунікативних здібностей школярів

Це ідеальна можливість для учнів використати свої знання англійської мови творчо. Діти вчаться висловлювати свою думку, аналізувати, обгрунтовувати, узагальнювати.Позакласна робота

Розвивають

Комунікативну компетенцію


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка