Педрада 2016 рік 30 серпня Аналіз методичної роботи школи за 2015-2016 н рСкачати 47,39 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір47,39 Kb.

Педрада 2016 рік 30 серпня

Аналіз методичної роботи школи за 2015-2016 н.р.

 • «Активізація позакласної роботи з предмету як одного із шляхів формування стійкого інтересу до навчання та формування життєвої компетентності».
 • Педагогічний колектив вирішував на протязі цього навчального року такі завдання:
 • • конкретизувати проблеми на рівні роботи школи,
 • • створити «банк інформації»,
 • • визначити основні показники для системного відстеження, діагностики рівня готовності педагогічного колективу до роботи над проблемою,
 • • розробити рекомендації та заходи щодо використання найбільш ефективних технологій, методів, прийомів роботи з реалізації теми школи у форматі забезпечення креативних напрямків освіти;
 • • обговорити запропоновані рекомендації на засіданнях ШМО, виробити заходів з їх реалізації;
 • • організувати наставництво, консультації для молодих учителів;
 • • продовжити реалізацію практики взаємовідвідування уроків, вивчити і створити умови для використання педагогами запропонованих методичних рекомендацій;
 • • сприяти вдосконаленню методики аналізу відвіданих адміністрацією та методичним активом уроків і позакласних заходів;
 • • створити банк розробок вчителів, випусків методичних бюлетенів з досвіду роботи над темою;
 • • вивчити та впровадити в досвід роботи методики діагностики здібних та обдарованих дітей;
 • • спрямовувати роботу кожного вчителя на розвиток особистих якостей здібних та обдарованих дітей, урізноманітнювати форми роботи з ними, спрямувати учнів на отримання високих результатів.

Протягом 2015-2016 н.р. було організовано роботу шкільних методичних об’єднань вчителів-предметників та класних керівників, затверджено плани їхньої роботи, методичні проблеми, над якими працювали ШМО, визначено керівників з числа досвідчених педагогів. Систематично працювали методичні об’єднання чотирьох циклів: гуманітарного (керівник Хоменко Л.І.), природничо – математичного (керівник Гуржій А.І.), вчителів початкових класів (керівник Пилюга І.Я.), класних керівників (керівник Панкратьєва – Чередник Н.Г.). Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Діяльність ШМО було сплановано на основі Річного плану роботи школи, Перспективної програми розвитку школи та згідно плану затвердженого Методичною радою школи.

 • Протягом 2015-2016 н.р. було організовано роботу шкільних методичних об’єднань вчителів-предметників та класних керівників, затверджено плани їхньої роботи, методичні проблеми, над якими працювали ШМО, визначено керівників з числа досвідчених педагогів. Систематично працювали методичні об’єднання чотирьох циклів: гуманітарного (керівник Хоменко Л.І.), природничо – математичного (керівник Гуржій А.І.), вчителів початкових класів (керівник Пилюга І.Я.), класних керівників (керівник Панкратьєва – Чередник Н.Г.). Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Діяльність ШМО було сплановано на основі Річного плану роботи школи, Перспективної програми розвитку школи та згідно плану затвердженого Методичною радою школи.

Важлива роль в організації методичної роботи належить шкільній вчительській – аналогу шкільного методичного кабінету. Тут зібрані матеріали творчих знахідок ШМО, атестаційні матеріали, зразки уроків, позакласних заходів, науково-практичних конференцій, методична література, матеріали для роботи над проблемою школи, зібраний інформаційний каталог передового педагогічного досвіду вчителів школи, розпочато роботу щодо створення відеотеки уроків та виховних заходів з теми «Модель школи «Школа сприяння здоров’ю»».

 • Важлива роль в організації методичної роботи належить шкільній вчительській – аналогу шкільного методичного кабінету. Тут зібрані матеріали творчих знахідок ШМО, атестаційні матеріали, зразки уроків, позакласних заходів, науково-практичних конференцій, методична література, матеріали для роботи над проблемою школи, зібраний інформаційний каталог передового педагогічного досвіду вчителів школи, розпочато роботу щодо створення відеотеки уроків та виховних заходів з теми «Модель школи «Школа сприяння здоров’ю»».
 • Роботу шкільного методичного кабінету було організовано за кількома напрямками:
 • - забезпечення вчителів необхідною сучасною інформацією про надбання педагогічної науки та практики (з цією метою забезпечено доступ до світової мережі Інтернет, створено картотеку науково-методичної літератури, банк даних про вітчизняні та зарубіжні особистісно - орієнтовані педагогічні технології);
 • - стимулювання вчителів до впровадження елементів інноваційних технологій у практичну діяльність;
 • - накопичення та зберігання власних наробок вчителів школи, забезпечення умов для ознайомлення з ними всього педагогічного колективу;
 • - створення сприятливих побутових умов для самоосвіти вчителів у межах школи, створення умов для якісного проведення засідань ШМО та методичної ради школи;
 • - забезпечення вчителів навчальними програмами, програмами спецкурсів, гуртків, інструкціями, рекомендаціями тощо.

Молоді спеціалісти

 • Одним із напрямків методичної роботи школи була організація роботи з молодими спеціалістами, завдання якої – надання необхідної допомоги молодим спеціалістам в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток вмінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів.

Парад предметних днів

 • З метою підвищення професійної майстерності вчителів в школі проводився «Парад предметних днів» протягом двох тижнів. Результатом творчого пошуку педагогів методичних об’єднань вчителів школи стало створення «Банку педагогічних ідей» - цікавих, перспективних та інноваційних.

Позаурочна робот з предмету

 • На достатньому рівні проводилася позакласна робота по предметах :
 • - Вчителі – предметними Борисенко Т.В., Гуржій А.І. Базарова Л.Г.,щотижня проводили для бажаючих учнів колективні та індивідуальні консультаціх;
 • - Вчитель української мови та літератури Борисенко Т.В. з 16.11. по 20.11.2015р. провела тиждень української літератури(наказ №113 від 23.11.2015р. «Про підсумки проведення тижня української літератури в школі»);
 • - Вчитель Базарова Л.Г. провели тиждень історії для учнів 5 – 9 класів в квітні 2016 року;
 • - Вчитель Базарова Л.Г. взяла участь у Всеукраїнському тижні права та провела тиждень права в школі з 07 по 12 грудня 2015 року, в якому прийняли участь учні 5 - 9 класів (наказ №120 від 15.12. 2015 року по школі);
 • - Вчителі початкових класів провели тиждень літературного читання в початковій школі ( наказ №114 від 27.11. 2015 року);
 • - Білий О.І., вчитель музичного мистецтва, приділяє велику увагу роботі з обдарованими дітьми: вчить їх вокальному співу, співпрацює з педагогами – організаторами та класними керівниками при проведенні загальношкільних виховних заходів.

Згідно аналізу проведеної роботи вчителями школи, обговорення педагогічних проблем на педагогічних радах та засіданнях МО вчителів школи, перед колективом ставляться такі завдання:

Згідно аналізу проведеної роботи вчителями школи, обговорення педагогічних проблем на педагогічних радах та засіданнях МО вчителів школи, перед колективом ставляться такі завдання:

 • - напрацювання педколективу в процесі впровадження моделі школи «Школа сприяння здоров’ю» вважати такими, що потребують постійного застосування;
 • - спланувати роботу творчих груп щодо дослідження питання успішної соціалізації учнів в процесі навчання та виховання в загальноосвітньому закладі;
 • - Розробити модель освітнього простору, яка сприяє успішній
 • соціалізації учня в умовах сьогодення;
 • - розпочати створення «банку інформації» з даного питання;
 • - розробити основні показники для системного відстеження, діагностики рівня адаптації педагогічного колективу до роботи над даною проблемою;
 • - організувати роботу психолого-педагогічних семінарів з проблеми
 • креативної освіти;
 • - розробити рекомендації та заходи щодо використання найбільш
 • ефективних технологій, методів, прийомів роботи з реалізації теми школи у форматі забезпечення креативних напрямків освіти;
 • - обговорити запропоновані рекомендації на засіданнях МО, виробити заходів з їх реалізації;
 • - організувати наставництво, консультації для молодих учителів;
 • - продовжити взаємовідвідування уроків, вивчити і створити умови для використання педагогами запропонованих методичних рекомендацій;
 • - сприяти вдосконаленню методики аналізу відвіданих адміністрацією та методичним активом уроків і позакласних заходів;
 • - продовжувати створювати «банк розробок вчителів», випусків методичних бюлетенів з досвіду роботи над темою;
 • - проводити щорічні методичні заходи.

Участь в олімпіадах

Участь в конкурсах

Аналіз результативності

 • У 2015 – 2016 н.р. навчально – виховний процес було спрямовано на інтелектуальний, соціальний та фізичний розвиток кожної дитини як особистості, здатної самостійно мислити і творчо діяти, використовувати знання в нестандартних ситуаціях.
 • За підсумками 2015 – 2016 н.р. із 171 учнів 1 – 9 класів:
 • - Вербально оцінені – 18 учнів 1 класу;
 • - Атестовані та переведені до наступних – 153 учень 2 – 9 класів;
 • - Закінчили – 17 учнів;
 • На високому рівні – 16 уч. – 9%
 • Середній рівень –77 уч. – 45%
 • Достатній рівень – 46 уч. – 28%
 • Початковий рівень – 32 уч. – 18%
 • Моніторинг рівня знань учнів по предметам розкривають нам таку картину, що 37% учнів школи мають високий та достатній рівень знань, і в минулому році теж 37%, а 63% учнів мають середній та низький рівень, але в цьому році зріс на 3% початковий рівень, а середній знизився.

Говорячи про результативність навчальних досягнень учнів в школі слід зазначити і пропуски учнів школи, які докорінно впливають на успішність навчання.

 • Говорячи про результативність навчальних досягнень учнів в школі слід зазначити і пропуски учнів школи, які докорінно впливають на успішність навчання.
 • 1 клас – 17,2 учнеднів.
 • 2 клас – 7,6 учнеднів.
 • 3 клас – 13 учнеднів.
 • 4 клас – 13,4 учнеднів.
 • Всього по 1-4 класі – 12,7 учнеднів.
 • 5 клас – 15,2 учнеднів.
 • 6 клас – 20,5 учнеднів.
 • 7 клас – 18,3 учнеднів.
 • 8 клас – 16,6 учнеднів.
 • 9 клас – 28,2 учнедня.
 • На динаміку навчальних досягнень учнів впливають такі чинники (з аналізів роботи вчителів):
 • - Низька мотивація навчання.
 • - Відсутність контролю з боку батьків.
 • - Брак навчального часу.
 • - Низькі природні розумові здібності дітей.
 • - Складність програмового матеріалу.
 • - Недотримання принципу диференціації та особистісно-орієнтоваго навчання.
 • - Велика наповнюваність класу.
 • - Байдуже ставлення до оцінки.
 • - Перевантаження шкільних програм.
 • - Відсутність підручників (7 клас).

Вчитель Панкратьєва – Чередник Н.Г.

Вчитель Юрченко Л.П.

ДПА в 4 класі

ДПА в 9 класі

Виховна робота

 • У 2015 – 2016 н.р. виховна робота здійснювалася з урахуванням вимог сьогодення, що висвітлені в нормативно – правових документах, які регламентують організацію виховної роботи в ЗОШ України.
 • - Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про охорону дитинства»;
 • - Конвенція національно – патріотичного виховання, Концепція громадянської освіти в Україні, Концепція превентивного виховання дітей та молоді, програма «Основні орієнтири виховання учнів 1 – 12 класів ЗОШ України»;
 • - Районна Програма профілактики правопорушень, рецидивної злочинності та злочинів, вчинених неповнолітніми 2011 – 2015рр.;
 • - Районна Соціальна комплексна програма підтримки сім’ї та дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у Березнегуватському районі на 2011 – 2015 рр.;
 • - Обласна Програма «Молодь Миколаївщини на 2011 – 2015 рр. з питань здорового способу життя та запобігання негативним процесам у духовній сфері»;
 • - Районна програма профілактики соціального сирітства, захисту прав дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2011 – 2015 рр.

Виховна робота була спрямована на вирішення таких виховних проблем:

 • Виховна робота була спрямована на вирішення таких виховних проблем:
 • - Формування у зростаючої особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, інтелектуальних та моральних сил;
 • - Застосування інтерактивних методів в проведенні виховних заходів з використанням новітніх інформаційних технологій;
 • - Удосконалення роботи з батьківською громадськістю;
 • - Формування системи загальнокультурних та національних цінностей кожної дитини шляхом особистісного залучення учнів до спільної з класним керівником діяльності та через розв’язання соціально – моральних завдань, що ставлять вихованців в умови свідомого вибору і практичної реалізації особистісної позиції, стилю поведінки;
 • - Співпраця з органами учнівського самоврядування.

Мета виховної роботи в 2016-2017 н.р.: набуття учнями школи соціального досвіду, успадкування духовних надбань нашого народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування в учнів особистісних ознак громадян української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральності, художньо – естетичної, трудової, екологічної культури.

 • Мета виховної роботи в 2016-2017 н.р.: набуття учнями школи соціального досвіду, успадкування духовних надбань нашого народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування в учнів особистісних ознак громадян української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральності, художньо – естетичної, трудової, екологічної культури.

Основна виховна мета школи:

Основна виховна мета школи:

становлення морально – духовної, життєво – компетентної особистості, яка успішно реалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал.

Завдання виховної роботи на 2016 – 2017 н.р.:

 • 1. Виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я.
 • 2. Досягнення ефективності роботи педагогічного колективу щодо координації діагностико – профілактичної просвітницької роботи школи, сім’ї, громадськості, правоохоронних органів щодо попередження правопорушень, бездоглядності та інших негативних проявів.
 • 3. Забезпечення духовної єдності поколінь, збереження родинних традицій, вивчення родоводу, залучення дітей до вивчення народних звичаїв, обрядів, виховання національної свідомості та самоосвіти.
 • 4. Утвердження принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, милосердя, патріотизму, доброти.
 • 5. Виховання в учнів правової культури: поваги до Конституції; державної символіки, знання та дотримання законів.
 • 6. Застосування нових форм роботи учнівського самоврядування.
 • 7. Посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення її взаємодії зі школою.

Мета та завдання виховної роботи класних колективів:

 • Мета та завдання виховної роботи класних колективів:
 • - Виховувати в учнів любов до свого народу, мови, традицій.
 • - Виховувати любов до праці, почуття дбайливого господаря своєї школи, бережливе ставлення до шкільного та класного майна.
 • - Вчити дітей вчитись, виховувати почуття відповідальності за доручену справу.
 • - Здійснювати правове виховання дітей, ознайомлювати з правовою відповідальністю.
 • - Зміцнювати здоров’я дітей, добиватись сумлінного ставлення до уроків фізкультури.
 • - Виховувати любов до Батьківщини, повагу до державних символів України.
 • - Формувати критичне ставлення учнів до негативних явищ.
 • - Виховувати повагу до вчителів, старших, батьків.
 • - Виховувати бережливе ставлення до природи.
 • - Працювати над згуртуванням класного колективу.

Робота соціального педагога

 • Завдання, які було визначено на початку року:
 •  Захист інтересів дітей в усіх сферах життєдіяльності, забезпечування соціально-педагогічного патронажу дітей та молоді, як головного пріоритету і цінності в суспільстві;
 •  Здійснення посередництва між школою , сім’єю, центрами соціальних служб для молоді, кримінальної міліції , органів місцевого самоврядування з метою адаптації дитини до вимог соціального середовища і створення умов для її благополучного розвитку.
 •  Вивчити та реально оцінити особливості соціального середовища, ступінь і спрямованість впливу середовища на особистість, соціальних негараздів у сім’ї, що потребують додаткової педагогічної уваги.
 •  Пропаганда здорового способу життя серед учнів, батьків.
 •  Залучення батьків, медичних працівників, дільничного міліціонера, служб у справах сім’ї , дітей та молоді та інших служб для роботи у напрямі оздоровлення підростаючого покоління.
 •  Різнобічно інформувати дітей, батьків, вчителів про вплив негативних чинників на здоров’я і розвиток людського організму.

Аналіз спортивно-масової роботи

 • На протязі навчального року проводились внутрішньо-шкільні спортивні заходи, а саме:
 • «Олімпійський урок» (парад відкриття; олімпійська вікторина 5-9 класи;
 • турнір з міні-футболу між учнями 5 та 6 класу, 7-9 класів; змагання з перетягування канату 5-9 класи).
 • «Парад предметних днів» («Веселі старти» 5-6 класи; змагання з волейболу 7-9 класи).
 • «День здоров’я» (загальношкільна ранкова зарядка; конкурси на перервах з гімнастики, легкої атлетики, баскетболу, волейболу, футболу 5-9 класи).
 • «Олімпійський день» (змагання з легкоатлетичного кросу 5-6 та 7-9 класи; з міні-футболу та волейболу 5-6 класи, збірна 7-8 класів проти 9 класу; з настільного тенісу 7-9 класи).
 • Команда Березнегуватської ЗОШ I-II ступенів № 2 приймала участь у районних змаганнях присвячених Дню фізичної культури та спорту, в яких посіла наступні місця: перетягування канату- IV місце, настільний теніс та шашки- III місце, міні-футбол- II місце. Учні нашої школи посіли III загальнокомандне місце.
 • В районній спартакіаді серед навчальних закладів наша школа змагалась у таких видах спорту: легка атлетика-VIII місце, настільний теніс та шахи- IV, баскетбол- IV, футбол (2001-2002 р.н.)-IV, футбол (2003-2004 р.н.)- III місце.
 • Кращими спортсменами школи визнано: Чередніченко Тетяну, Побережного Віктора, Тенетюка Дмитра (7 клас); Побережну Вікторію, Попукайла Андрія, Коляду Сергія (8 клас); Олійник Зінаїду, Коваленка Андрія, Лукашенка Володимира (9 клас).

Охорона праці і безпека життєдіяльності та запобігання дитячого травматизму

 • Це одне з найважливіших завдань адміністрації школи. В річному плані розділ «Охорона життя та здоров’я дітей. Охорона праці» стоїть на першому місці.
 • На коридорі старшої школи оснащено куточок з охорони праці, а в кабінеті безпеки життєдіяльності є пам’ятки, наглядність з пропаганди безпечних умов життя. Але в 2015-2016 н.р. в школі склалася негативна ситуація щодо безпечних умов перебування учнів в школі. І тому в минулому році сталися нещасні випадки, травмування дітей під час н в п. (Мосунов Анатолій 9 клас, Стародубець Сергій 2 клас, Ярощук Олександра 1 клас). Комісією щодо розслідування нещасних випадків з’ясовано всі причини, обставини даних травмувань, прийняті рішення доведені до педагогічного колективу, зроблені належні висновки.

Аналіз роботи шкільної бібліотеки

 • Основні завдання діяльності шкільної бібліотеки в 2015 – 2016 навчальному році були такими:
 • - Організація найповнішого інформаційного забезпечення навчально – виховного процесу;
 • - Надавання інформаційно – методичної допомоги учням і педагогам;
 • - Забезпечення реалізації таких принципів функціонування бібліотеки, як пріоритетність читацьких інтересів, їх глибоке вивчення та задоволення відповідно до можливостей бібліотеки;
 • - Формування у дітей стійкої потреби до книги;
 • - Підвищення бібліотечну культуру школярів шляхом проведення системи бібліотечних масових заходів, уроків та виставок;
 • - Поповнення шкільного фонду новими підручниками, краєзнавчими матеріалами;
 • - Сприяння поширенню інтересу до історії рідного краю;
 • - Забезпечення доступ користувачів до інформації;
 • - Щоденна робота бібліотеки.

Було поновлено ряд стендів в шкільному коридорі. Це: «Куток Бойової Слави», «Афганістан! Ти - біль в душі моїй!», «Герої твої, Березнегуватщино!». Інформацію, яка міститься на цих стендах, було відшукано в архівах районної бібліотеки ім. Іди Лауди та районного краєзнавчого музею.

 • Було поновлено ряд стендів в шкільному коридорі. Це: «Куток Бойової Слави», «Афганістан! Ти - біль в душі моїй!», «Герої твої, Березнегуватщино!». Інформацію, яка міститься на цих стендах, було відшукано в архівах районної бібліотеки ім. Іди Лауди та районного краєзнавчого музею.
 • В шкільному коридорі було організовано стінгазету шкільного бібліотекаря, яка має назву «Зупинись і прочитай!».
 • Також періодично проводились рейди - перевірки підручників учнів школи. Було організовано книжкову виставку казочок різних країн світу, яка подарувала учням початкової школи безліч позитивних емоцій.
 • Патріотичне виховання учнів школи бібліотекою не було б можливим без бібліотечних уроків та відкритих бібліотечних заходів, які були заплановані та проведені.

Аналіз організації харчування в школі

 • В Березнегуватській ЗОШ І-ІІ ст..№2 із 171 учнів школи в першому семестрі 2015-2016 н р харчувалося 139 учнів це становить-81%. 1-4 класи - 81 учень, 5-9 класи - 45 учнів, малозабезпечені та під опікою - 13 учнів.
 • Вартість харчування для 1-4 кл. становила 5,5 гривнів, а для 5-9 кл.-5 грн.
 • Режим харчування в школі:
 • Сніданок для учнів 1-4 кл. та для пільгових категорій о 9.15-9.25.
 • Обід для учнів 5-9 кл.- 11.05- 11.20
 • Обід для учнів 1-4 кл.-12.05-12.25.

Благодійна допомога школі для покращення та здешевлення харчування становила:

 • Благодійна допомога школі для покращення та здешевлення харчування становила:
 • - мука 100 кг на 600 грн
 • - сухофрукти 23 кг на 598 грн
 • - картопля 460 кг на 2300 грн
 • - олія 47 кг на 505 грн
 • - овочі на суму 2325грн
 • Загальна сума 6328 грн

Матеріально – фінансова діяльність школи

 • У 2015 – 2016 н.р. весь колектив школи дбав про покращення зовнішнього і внутрішнього матеріального становища.
 • В кожному класі були зроблені якісні, сучасні ремонти. Класні керівники уміло співпрацювали з батьками щодо залучення благодійних коштів і надання допомоги при ремонті. У школі силами техпрацівників зроблено внутрішній і зовнішній ремонти.
 • - Замінено 21 вікно (благодійні кошти – 46200 грн.).
 • - Матеріальні (господарчі) витрати – (благодійні кошти - 19232 грн.)
 • - Панель у спортзал – (Степанюк Р.П. – 1450 грн).
 • - Принтер – (благодійні кошти – 4700 грн).
 • - Бензокосілка - (благодійні кошти – 1700 грн).
 • - Поповнення матеріально-технічної бази спортзалу – (дитячі кошти заробленні на благодійному ярмарку – 1650 грн).
 • - Батьківська допомога – 9310 грн. (фарба – 8322 грн., вапно – 520 грн., синька – 375 грн., цемент – 100грн.)
 • - Капітальний ремонт класної кімнати (Базарова Л.Г. батьківські кошти, буд.матеріали – Степанюк Р.П.).
 • На протязі року в школі підтримувались належні санітарно – гігієнічні умови, температурний, світловий режим та естетичний вигляд.

Проблема школи

«Формування життєвої компетентності школярів через самореалізацію учителя і учня як шляху до духовного самовдосконалення особистості»

Проблема, над якою буде працювати педагогічний колектив у 2016 – 2017 навчальному році.

Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі.

Головна мета Березнегуватської ЗОШ

Головна мета Березнегуватської ЗОШ

I – II ступенів №2

Становлення морально – духовної, життєво – компетентної, фізично здорової особистості, яка успішно реалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал.База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка