Передовий педагогічний досвід методичний супровід педагогічний досвід особлива сукупність знань, умінь І навичок, набутих учителем у процесі практичної педагогічної діяльності передовий педагогічний досвідСкачати 12,44 Kb.
Дата конвертації30.01.2017
Розмір12,44 Kb.

ПЕРЕДОВИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД

МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД

ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД -

ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД -

особлива сукупність знань, умінь і навичок, набутих учителем у процесі практичної педагогічної діяльності

ПЕРЕДОВИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД -

це діяльність педагога, яка забезпечує стійку ефективність навчально-виховного процесу шляхом використання оригінальних форм, методів, прийомів, засобів навчання та виховання, нових систем навчання і виховання , або на основі вже відомих, шляхом їх вдосконалення, досягнення позитивного результату при менших, ніж зазвичай, затратах часу і сил.

КРИТЕРІЇ (ОЗНАКИ) ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

актуальність – досвід спрямований на розв’язання найважливіших та пріоритетних, на даний час, педагогічних проблем;

творча новизна (оригінальність) – використовуються форми, методи, прийоми, які ще не застосовувались в умовах сучасної школи;

висока результативність і ефективність - досягнення вищих результатів навчання виховання, розвитку учнів у порівнянні з масовою практикою;

стабільність - характеризується стійкою ефективністю і стабільністю результатів протягом тривалого часу;

оптимальність – досягнення високих результатів при найменших фізичних, розумових, і часових витратах вчителя і учнів;

перспективність і відтворюваність - характеризують досвід з точки зору забезпечення можливості наслідування його та перенесення в педагогічну практику для застосування іншими педагогами;

маневреність - здатність забезпечити вибір навчальних засобів (програм, підручників) залежно від потреб і можливостей учнів.

Класифікація передового педагогічного досвіду

За темою та змістом :

 • комплексний, що охоплює різні питання навчально-виховного процесу (зміст, методи, прийоми, форми навчання), втілення досягнень педагогіки та психології і орієнтується на поглиблення професійного досвіду;
 • локальний – це досвід вчителя в побудові певних компонентів навчально-виховного процесу: цільового, стимулюючо-мотиваційного, змістового, операційно-діяльнісного, контрольно-регулятивного, оцінно-результативного. Найчастіше стосується певної проблеми, над якою працює колектив або конкретний вчитель;
 • цільовий, що визначається педагогічними реформами або переглядом навчальних програм. Також може стосуватися індивідуальної програми підвищення кваліфікації вчителя чи введення в діяльність учителів-початківців або, наприклад, з метою кар’єрного зростання (підготовки резерву директорів шкіл). Також цей напрямок може забезпечувати розширення досвіду в галузях, які не відносяться до предмета викладання (іноземна мова, ІКТ).

Класифікація передового педагогічного досвіду

За характером діяльності :

 • дослідницький – це експериментальні пошуки способу реалізації наявної педагогічної ідеї;
 • раціоналізаторськийякщо знахідки оригінальні, відрізняються від досягнутого в науці і практиці, спрямовані на вдосконалення традиційних підходів і поглядів;
 • новаторський - досвід, що містить принципово нові для системи освіти педагогічні ідеї.
 • За кількістю авторів, носіїв досвіду :

 • колективний;
 • груповий;
 • індивідуальний .

Алгоритм вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду


1
  • Моніторинг загальної педагогічної діяльності.
  • Визначення педагогічної проблеми та об’єкта для вивчення досвіду.

2
  • Попереднє (розвідувальне) вивчення та аналіз досвіду.
  • Вивчення нормативно-правової бази та науково-методичної літератури з даної педагогічної проблеми.

3
  • Складання програми роботи по вивченню досвіду.
  • Розробка сумісно з педагогом плану вивчення та узагальнення досвіду.

4
  • Основне вивчення досвіду.
  • Моніторинг результатів навчально-виховної діяльності педагога.
  • Систематизація та узагальнення одержаного матеріалу.

5
  • Порівняльний аналіз результатів вивченого досвіду з педагогічною теорією та передовою практикою.
  • Формулювання рекомендацій для поширення

Алгоритм впровадження передового педагогічного досвіду


1
  • Популяризація та впровадження передового педагогічного досвіду
  • Методи- словесні та наочні.

2
  • Навчання технології передового педагогічного досвіду педагогів вашого регіону.
  • Метод- практичні заняття.

3
  • Моніторинг практичної діяльності педагогів по використанню технології досвіду.

4
  • Підведення підсумків, виявлення результатів впровадження ППД. Проведення науково-практичної конференції, семінару , засідання методоб’днання, круглого столу, тощо, по наслідкам впровадження досвіду

ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИЯВЛЕННЯ, ВИВЧЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ


Розділ VI.Структура опису, інформаційне забезпечення передового педагогічного досвіду
  • п.6.1. Результати вивчення та узагальнення ППД оформлюються у електронному вигляді(документ Word) або портфоліо (ДОДАТОК 5)

Розділ VIІ.Розподіл функцій між різними установами освіти щодо вивчення, узагальнення та поширення ППД.
  • п.7.2. Районний (міський) методкабінет (НМЦ) здійснює збір інформації про передовий досвід району, міста. На основі одержаної інформації (інформаційних карток) створює районний інформаційний банк ідей.
  • До 1 листопада (Р(М)МК)подають звітну таблицю про вивчення ППД до бази даних ХОІППО.( таблиця надсилається інформаційно- методичним листом)

Розділ IX.Порядок розгляду та схвалення матеріалів передового педагогічного досвіду претендентів на звання «- методист».
  • п.9…візитна картка досвіду ( у форматі – документ Word в електронному вигляді)

Розділ ХІ . Про внесення матеріалів освітян до Обласного інформаційного банку передового педагогічного досвіду.


База даних захищена авторським правом ©vaglivo.org 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка